Hide Articles List

17 articles on this Page

- -......-At RID GrohebwyT;…

-TELERAU.I

-I iUBILI YB ANN IB YS WYR…

FFRAIXC. -I

AWSTRIA.

-.AMERICA. 'I

— - ' — NEWYDDION CYMREIG.…

Family Notices

[No title]

News
Cite
Share

YjM8bob.uTH.-ry..iddyleds,vvd'lbI?'rmtD[vddno?-dd 'MwynsHrbro;if'iddt.rnonyddrhvw dd'.r?antyddutd;iH-.v- yùd ll;hl'¡s at wellnu rha,l [t\1' oÏ gy,lg-('l,!uriuid, y r!t<Ü y 'u;'3 jjiiaddyut yr iia-.vluu cryus i'u bvlvmdei.nlrtd. Ovd.Vr teiil,iaI yrvdymyu?d? ?,iti')n at Yiiil;ol LI? videiita Arabica')l,'i:'ri Un lJunT;- O-vullllawd yr liwn v n? l.; r°,ld^ b'' ? ei vn ddeiUiedi* o*^V: .?uh?yuAHnc??dd,rhy?hethynpebv?iu8.v.dd?-vdd !Ii, x mae vu yni(l<uuufois ci fod v;i id: • 1 Ti ^±&a?sLsllliAra u: nrv«vul parclms, wedi »ar- f) (Ivstiolaothaa 1)".i(li?tu l?i, 1),Ei,cliiis, ?A-e.Ii ar- 1 • ,Vylte''i ü Loh math YU symuiliaJ elV .'it' 'iifil a i Y i V V W>' r ilta' e!f;:itJÜIYl11t¡,tlJl 'r:lilh l'bw-siniad, •jwaodhi", gi, Juu,It, ,ell\) I hu<:>tl, clwy 1 a1.l, gwnlt-dn..v:la. tj¡¡,tlyu-gh\'yf, gorgll'ltltl Y alon, ell]" llJe\tl ])\'Ü(bl',[o,l, » plw<'wtn yu .•hob rhan o'r corii'; VnvnfeVlir\'ao' t!lu iddwf, livirit'.uant v cro'u cryd?ymahm,ydr.,e(t??'.i?.?'??'?"?.?'?'?'. v?udb?chio?d,:u-u) )" po.til, ?oesu/l?d, s?ui yu ):'H.tu:l.,IICJ;lla(l, a.. 01 b\Ya, lieu ft!' Y Hltlr, ï'Üel: yhryJ,o- y gyliynvst, vcntmn, X t1 ?. S^-endu.i, ,)¡: 'IL.' C',l!> Pl'(,¡li!gl\yf, gwndí'l, padY8, djny¡.( au- '(?gwridxa,! anuttturiol. ervn/eydd casliati cyI itui„ifi as' aasbymwyadei-1 efl'y,ln, aiig- h.;U..u.t,.I!Mtbi?' °' lacrthedd, tristsvu h oi' uau, &u- uvt„ ndod <i* "\v-ir.u' n Hao'ieitbioa, ac aiuryw anliwvlderau bv 11 ereil;1 Hel iti" }TyU yb.uaiaeinyddi.mat. eifod vbw ;i io-an t p-a. Ila, >'n weim^ud, gan ua;l ydv-.v r;))t\ \'l;:Y ,:l ';l c'c'{î:¡''¡l¡ ;!i;l:1; a;\h Mcloi, i obryd a ohh?- crvfi-a i y ?Jt?o?ld ?Kd<?l H! \u ychwanegu gry,m)sder gawyuau y rhai ciddil.d'. Y ma? ('e'¡] e¡,'l "ym¡rll(h\ 'dlUl!.l uc:hf Lord l\l'Llt de Dl'eie3; Mfyor-Ueneral 1 honias King, F?nout). Cnp"in Parker, D. ?..?Mm?:N.;Wini?II.mt,ysw.,btU-r?-ar-]?w,Kiug'a CoH?,C:t)n.):'i,)?e—yr hwn wedi dvodddf dau y I'arlva am (i'J niiynedd, a atiitu-wyd mown amser byr, trwy gyfrano'^i o'r bwyd ]'J¡,!orul hwn. V mae Captain Allen yn u"mw am 1")?- ,t!'?'s ?.MtM..vyJ()?s g feu^.i llesmeiritd-iaehawyd yParch j :S: B' :L¡: r; l'¡: ,1¡1\1: \jl:i';(l /l\: Tbj..us Minster, Kglwvs St, Saviour, Leeds—a htehawvd ¡ 1 ¡;I\;])' If;lli,:{ \e;¡'th: lof? hid-i:i ?. Uivi: Mv. T?y[?r,Coruue)-,Ho?uu '/Meddveoa Ure a Hurv y James Shorland, Ysw., No. Y,tn, '1\, \l';¡;y ih[.r:r;c;j I;ir!ll;,là; ('I;Ii.,P:;t wvd o'r dy.rglwyt; .lames Porter, Athol street, Perth, a iach- cwyd wedi cael f!ilimo gau Iieswch agwe.'idid ain l.'l 0 flwvddi- Mr. niomas Woodhouse, Bi omley, a jjoffa am foueddiges I fiinid gan rwymedd, a selni vu ysto t->i beiehiogiad, 'a wellha yii fiia?Li Y6?% :17, ltl,Ct, Dlil)- I¡i" :\11', Andl'9W Fr'lser, lLuldiH¡jUn, East L(;t1li.llI-¡ i'"b ft.vyd wedi cael ei ilino gan y gihaial. a elilwy'r at'u ain ^ii ndyn?dd; Siuuuel Laxtoa, Ys\v.,Le?'esi.?r—t i'acbawvd v.?di ea'l 0i lhno Kau y ?\ta??it' am d-iwy flyaedd• Mr! IV U, Hceves, Pool Authony, Xivertou—a ¡.whawyd wctii ",w1 ei (!ino gan fath y gyiiyrwst a gwendid am 2,j o fiwyddi • \j[/ William Martin, 12, Patrick Street, Cork-n iaehawyd' wHdi cael ei tlino gau loesogiaxi dyddiol am ti mlynedd; Biehard Willoughby, Ysw., 5;), Uerbert Street, London, gynt o Calcut ta, a iuchawyd ¡r.vc(li d Hill:) am lawer 0 Uwydili gall glwy'r hnstI. Dodwn ynnayi hydigdystiolaethau vchwaoegoljy Parch. JOHN-W. I-'I.AVKLI., Itidlingtoa Beetory, :\UrIul1¡, II I weinidog o'i eiddo gael ei jui ieiiiam 8 mlynedd ,gun a:lg'hylJ- draal, y cramp, y gyhyr'.vst, a gwendid, ond id li gael iaeiiad buan trwy gyfrauogi o maetldawn aci«cbyd-<idiert»v! De B.VIIKY. Alex. Stuart, Archddiacou Boss, a dvst- ia iddo gael ei (lino am :} blvnedd gau y gihaint, poeuau yu ei wddf, a'i fraieli, Yv livil tt aehosai i w rywyd fod N-ii tdicit "iddo a iachawyd mewn byr amser gan ymborth ieoliyd-adferol Du IJARIIY. Cafwyd tyntiolaethau cyjfelyb oddiwrth Mr J. Al, Nuttiiig, Stamford, yr nwn a iachawyd ogvhyrwst dost; Mrs. Marin Jolly Worth-un, Liag, gar Diss, NOrfùlk, n flinwyd am :,0 o llwyd li gilii aii?lilyU41rtitti,I)igs No.folk, a iti,l,y,l gafodd iachad cyJlawn. idiss Elizabeth Jacobs, Nuzing \'ic erage, Wa1th,un C.o.s?. Hei t, a jachawyd pan yn ca(il ei blino gau v gihaint, anubreuliacl, a miu'i o gronenau; Miss Elizu- u?tb Yeomau.Guteaci-?, gerLvfcrpwl, a iacliawvdo anh-vvldel ,yJdyh 0 (lue¡¡g"ut!ynedd 0 barhad; Mr. H. W Gru. ? iiudiawyd o'r droedwst Mr. JosHpU Wa?M, Itro.td?n ?"  i cry, Oldliary,ger Birmingham,a iacbav. vd o eiwv'r ./vddf ac oddeutn deng nul a deugain ereill, 'y rhai a udi'7,' ty.-tioleeth crcy?eddi y modd vi adf.nvy ? .??? ?" evfrimogi o y..L?..b ..bad .d.?yd?oi i)r R,p„! ? R> °'v> wedi profi pob modddion arall yn aneffeithiol y.t?'? muliaeth gylfredmol a roddir ?' ?"'? .'?. ?ri. i?v h? H..ny?!<.)d..?)?';u?.?i. ? phob d?pnrtho.nd??'?,fet yr nnig loddion Et? eUeithio] erMoh?? 'l;"en:w gewyu- a.. t, U" amiwylderau yn yr iitu n?. ,;?? yn ? ?wvntu i roddi "1.1', yl* lit!lt;tf, ?n J? bod yi.dy? ).,d ?-?. He BAHHT iSc Co.,vn derbyn nifer mor luosog o dystiolaethaa yn barhuuB. ac yn eu haufon i'r neb a auhHM am dm'yut yn rluid. nll.IEII Sn,w.-Y1' nnig esgiwiwd sydd gan John Cassell i'tv?yn'? dros mmh?ii v bob! i fod ar eu goeheliad rhag I'rynu dyawaredial o'i goal, yw fod infer lumog o faunaehwyr m"\rn gwah.mol liman, YU ceisio ei dd,ti*ed nwyddan 1ltner iawn 'nva'-)nch, a'?vn'mt hvny, mn en bod yn ?..el t?? ? o elwoddiwi'thyut nag a .dlantgaeloddiwrtii yrhv.'n sydd meivn ?.' a-iouodd yn /hoj/i John G'tmsell. Y mae yu d(h(td?dl lod ci KO&: ef?n rhaso?i yn mhell g\la gulwg ar grvt ler, nutfti? a 'd.w. Ac nid oes RQ!loi i'r prynwr g.?} f'i dwyllo.oa bydd iddo ?ylw4 yn fauwl ar M'?ydd-y.?M'iF?Am Ca.M?, yr uwu ?ydd ar boh sypyn a dilanfonir o'r Fasuaohfa. CKLF-UEISKVAU MAKTHLON.—Y mae Mrd. HRy10ck a Chyf- ya eu gweitbfa yu l.ydia Anne Street, yn y dref hon, V;i ?'.?td amrywiol lathaooduissntUt, v rh.u n ?anmoli!' y? t'awr, ar gvfi'if eu maethlondeb eu blasusrwydd a'u rlmdlou- ?'dd. U'.?n"i.?nr)hoi)y!ttot'nthoWrt'idd-'hnvdIudiitidd (Arron-.root J; dywedir fod y teisenaa by a yn bynod o dda vu neillduol i blant a phobl weiniaid. Khywogaetb umll a ehvir r Wyth 1 of Wujkt CracKnaU), v rhai a a- gymhellir mew.M m;idd neiildiiol i h u bobl, H p!m.'h v .n\ ?? ?:yn< f/yU? weiniaid Y mae sauddvnt amrvwiol falbau erauL an y maeut oil yn deibyn cymeradwyaeth

MARCHNAD YR YD. LIVERPOOL,…

MARCHNAD Y GWLAN.

MARCHNAD LLUNDAIN.

CANOLBRISIAU YMHEKODJiOL.

LONDON UATTLE MARKET.

LIVERPOOL CATTLE MARKET, Jan.…

PRICES CURRENT IN LIVERPOOL.—tan.…

METALS.