Hide Articles List

17 articles on this Page

- -......-At RID GrohebwyT;…

-TELERAU.I

-I iUBILI YB ANN IB YS WYR…

FFRAIXC. -I

News
Cite
Share

FFRAIXC. Wythnos i nos Sadwrn diweddaf, mewu tri o chwareudai .Paris, rhoddwyd amlygrwydd o (ieimlad y bold tuag at Napoiei-u mewlJ dull penJcrfynol Vr ocdd y dariaau yn newydd/wedi eu cyfansoddi gyda cityforiad at y cyfnewidiadou ag oedd wedi cymery I lie VIIO ddechreu y mis, ac yu cyawys argimmoliaetli wenioithgar i'r Llywydd, CygynLed ag y dygid hyny ymlaen, codoad vstoim ofnadwy o unghymeradwyaetb, nes goifodi y chwareuwyr i roddi heibio. Yn y rhan olaf o'r cbwareuyddiaeth, yr oedd y gnnmoliaetb i Napo- leon yn flvy fvth ond ciywodd y IIvwodraeth am y derfysg a achlvaurwyd, a daeth gorchymyu pen- dant na byddai i'r rban bono ei chwareu, rhag i ganlyuiadau mwy en byd ddvgwydd. Gan na roddwyd un eglurllwt paham nad eid ymlaen, decbreuodd y gwyddfodolion floeddio yn erchyll ond nid oedd dim yu tycio, ni ddaetb neb ymlaen i IiN-sbNs!i yr aclios o'r a ga"Sa,)t LcDyyte??noddyHith. Ymne hyn, ehwedl y h?es.iu yn siarad cyfro?n am deimhul y bobi, ac yntr..u?nas?ni.-?n.Jdcaiteiin.styr. i)ywe.hng?byJdy7??/ Panajdv?t L.nn- Y maey Liywydd yn g?e'cd v? SWIn dir- (awl' y p!eidleisialJ, anvvdli 0 faddlPolllletl. fu.wr; it Mn' nfr aal1 eW)U"' y UJae wdi l>8ml«rl'nm tr7 »"s»"««li celvdJol vu hen 'j cyrr)'w fleho eglwjs g.ule„.«,vl NMo.ro U«,„o. A,v cvlrvw a.-h- Ai-ches 'gt)b 11?,lly trwy 2,vu ai. h?vsdra. Dyrehaf.yd 'y.- ?relic 's.Ob M?.h..r i-w' s.yj? ? C?'? 7^.  ei r.?aenydd, Arche.gob ?h?- ?. ) ?. laddwyd yo yratt?uddia,, vn AJeh?u HH8 Y .?eyr.\rc;?ob,o ?"iyniad.yn gytaiH eywir i ?ava,,nac; ? y .?e rhai 01 weithn.?i?hu swyddol yn dynodi ei oly?,adau gwhid.ddo) gwer- .ntaethol. Pa?.ldpihGUusdcr i v.nunoyuv .longy?rctnadaui'rJJywyddg'-yudra.n-?vydtivu y lip; ac, y iJ', cafodd hyny ei hysbysu iddo hcfyd. Wedi i hyn gael ei wtievd, yr amlygodd y Llywydd ei ddymuniad am i'r 7e 'ihnm gael ei gweinyddu yn yr cghvys gadein'nwl, Yr oed(I Arebesgob ar y cyntaf yn nnfodd!'? f ;'v'u!o?j yny weitbfedo ?dio.ci'?tmvctt n? do: f^nidd etholiadau biici yr dedd y dhli yr atebaSai y bubi ei appeliad yn gwroli y Llywydd, a pharhaodd i erchi am ufudd-dod i'w gais. Gwelodd yr Arch- esgob fod raid iddo biygu, a dywedir fod ei ymos- tyngiad yn cvrhaedd cyCelled ago mai efe fydd y pril weinyddwr ar yr aclilysur. Y mae rhai o gyfeiilion Napoleon yn ei anog yn daer i anfon achwyniad yn erbyn yr Archesgob at y Pab, er mwyn cael ei symud o'i swydd os geJlit." Hanesion o Paris, dvddiedig dydd Iau, Ionawr 1, a ddygant y newyddiou canlynol :-Anei-etiod,l M. Baroche y Llywydd beddyw, a'r gydwvriiad iddo o ganlyniad yuichwii y Ddirprwyaeth Gyn- ghorawl i'r pleidleisiau, gydd ilongyfarcbiad ar eu terfy niad. Nifer yr etbolwyr a bleidleisiodd ydoedd 8,110,773 o ba rai yr atebodd yn gadarn baol, isef dros Napoleon i fod yn Llywydd am ddeng tnlynedd.) 7,439,210; acyn uncaol, 010,737. Archesgob Paris, yn ei araeth, a longyfarchoud v Llywydd ar ei lwyddiant, a chyflwynui ei ddymun- iad a in iddo [fynu yn y genadaeth uchel aymddir- iedodd Duw iddo. (Pa fodd y cydsaif hyn a'r pethau a ddywedi,l o'r blaen?). Atebodd Napo- leoti ei"nie%vu ai-aetti fet-, gaii (IJiolcii idlio iiiii el ewyllys da. Cyflwynodd dau eglwyslys yr Eglwys Ddiwygiedig, un o Eglwys Cyfl'es Augsburg, a 11 Lin 0 1,1" ghvyslys ganolbarth yr Inddewon, eu ilongyfarch- iadau i'r Llywydd. Am ddegyu y boren, doohieu- odd magnelau yr Tnvalides dauio uvfarctnad o ddeng tuagnel am bob miiiwn o bleidleisiau a gatorid y Llywydd, sef deg a thriugain o ergydiou Am uaw, decdneuwyd darpaiiadau i'r orymdaith rwysgfawr i eglwys gadeiiiol Notre Dame, i gy flwyno y diolcbgarwch crefyddol. Yr oede) yr holl heolydd trwy ba rai yr oedd yr orymdaith yu myned yn orlawn o filwyr ar bob ochr. Cedwid y diwrnod fel gwyl geuedlaetbol. A ganlyn yw atebiad y Llywvdd i anerchiad M. Baroche, pan yn evflwyno nifer y pleidleisiau :— "y mae tlrainc weli deull i mi adael cyfreith- londeb i ddychwelyd Ïr iawn. Y illite dros sititli miliwn wedi fy nghyfiawnbau. Fy amcau ydoedd achub Ffraiuc, ac efallai Ewrob," rhag blynvdd- oedd o draliodau ac annbrefn. Yr wyf yu dieall gyda holl ardderchawgrwydd fy ngheuadaeth, nid wyt yn twyllo fy hun ûï uubawsderau, ond gyda chynghor a chynorthwy pob dyu o fiddwl uniawn, y mroddia l y iyddin, Ù. amdrlíilyniad a f'wriad.if ei erlyn gan y Nefoedd, yr wyf yu hyderu gallu sier- lIl1.U llwyddiant Jtrainc, trwy sylfaanu sefydliadau yn ateh i dueddiadau gweruiiaethol y gcnedl, a'r dymuniad am lywodractli gief a pharclms i greu cyfnndrefn yr hon a adgyfansodâa awdurdod, heb areho'li y teimlad o gydrad ioldeb, neu gau y 11 wy br welliant, lie i osod svifuen adcilad galluog ig.ynnal rhyddid doetb a jl-sol." Dilyniri yr araeth hon a'r t,onllefill uwchaf o gvmeradwyaeth, yn ngbauol uebel Hoeddiadau o "Byw fyddo Napoleon, a "Byw fyddo'r Llywydd." Deallir lod y Lly wydd yn bwiiadu anfon fit yr boll lysoedd ei ddymuuiad am barbad heddweh, a'r cysylltiad trafnidol mwyaf rhwng Ffraiuc gwled- ydd ereill. Ond y mae yn eithaf eglr.r, er holl honiadau Louis Napoleon o'i ddymuuiad am gadw ar delerau beddychol a Rwsia, Prwsia, a'r galluoedti EW10p aid, ereill, mai ychydig o goel a i-odclir iddo gan y 'Iywi)(-Iraetliiiii I)yiiy canys y maerit oil yu ychwanegu en byddmoedd, gau en gosod arsefyll- ia ri), let, Dicboa o gwu A wstria, ar vi. ion y IlHle i ebynarair it Rwsia wedi gerwedd mor drwin, gymeryd ei htido ag addewidion teg Ffraiuc I i symud baich ei chynuaUaeth oddiar ysgwyddau y Cxaf ar yr ciddo Napoleon, yn enwedig gan rnai amcan gweinyddweth Vienna ydyw g"wanbau Prwsia, a'i Itat?al rhag cymeryd y He blaeuaf yu nghyngreiriad Germani Flrainc yn awr ydyw y prif rwystr ar Awstria yn Itali; a lhnvy gvdsynio a'i baincan i gymeryd taleitbiau y Rhine oddiar Prwsia, a'u hyebwanegu at ei thiriog a^tli an ei hun, meddylia y gwna Ffraiuc adael icldi gad ej liamcan bithau yn Piedmont a thaieithiau Itaii. Y mae llygad Prwsia hefyd ar Baden a Switzer- land, yr livu a barai iddi fod vn fwv boddlmi i _# roddi y Rhine i fynu, gan ei bod yu cael cryn dra- He:th gyda'r taleitbiau byny, o berwydd eu tuedd wenmacthol, ti. u gogwydd at 1< ¡raIOG. YneitytbyroParis,nos Wener, dywed goheb- ydd y Daily News,Dysgwylir i'r Cyfansoddia i ydci v D(11ly ?Veit-s, -"D\?s-ivyiii- i'r C' yf?LI)Sott(ii lt", i yto(l(ian(,os yii uii o rif?llitli UeSlf'y dy wodir yn yr un yfory. Yr wyf yn civwed mai Cr %vo? l it, i, i yr un ytoi-y. Yi- W3,f N't, cl?,ed iiiti yi, Wer)n)!ietbytitlorfH/????. Yr yd wyf vn deMiif?at-iimynf.aeieubuthuyfynydf.io? â delw Louis Napoleon arnynt, ac ar yr ochr undl lun yr ui-yi- Yn wiry mae arian eisoes wedi ell bat]) i-i, ac arnynt y geiriall, Louis Napoleon, Ym- herawdu-r. Y m<ie yn eglur mo id bynag, mai I am can Napoleon ydoedLl ymgyrbaedd at byn, ae nas gorphwysa nes iddo ei gael. Yr oedd yr olygfa yn y Notre Dame ddydcl lati diweddaf, ar yr achlysur y cytcinwyd ato ucbod, yn orwveh anarferol, yu gymaint IVLIY ag a welwyd un amser ar goroniad brenin. DeWiswyd Napo- leon gan leisiau 7,600,000 0 Ffi-aiicod va ben i'r genedl, yn benderfynwr ei tbyuged, ac yu oruch- wyliwr ei cbyfoetb a'i diwvdrwydd V dyn, yr hwn tis cyu hyny a geryddodd y bobl a'r fiugnel a i- clnddy f, a garcharodd grtdtridogiou, gwladweiu- a a ddihrisodd y gytraitb, a uithiodd y Cyfansoddiad dan ei draed, gan dori y llw a gymerasai iw anulitiifyn—weie y dyn bwu yu e.stedd, ddydd fau diweddaf, yn lawreddig yu eglwys gadeiriawl Notru Dame, wedi ei amgvlch yuu ag urddasogion o'i giead ei buu yr eglwys, y tyddin, y gyfraith, a'i,

AWSTRIA.

-.AMERICA. 'I

— - ' — NEWYDDION CYMREIG.…

Family Notices

[No title]

MARCHNAD YR YD. LIVERPOOL,…

MARCHNAD Y GWLAN.

MARCHNAD LLUNDAIN.

CANOLBRISIAU YMHEKODJiOL.

LONDON UATTLE MARKET.

LIVERPOOL CATTLE MARKET, Jan.…

PRICES CURRENT IN LIVERPOOL.—tan.…

METALS.