Skip to main content
Hide Articles List

17 articles on this Page

- -......-At RID GrohebwyT;…

-TELERAU.I

-I iUBILI YB ANN IB YS WYR…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

iUBILI YB ANN IB YS WYR CYMUEIG YN LIVERPOOL. Cynnaliwyd neithiwr yn y Concert Hall, un o'r teyfarfodydd Cymreig mwyaf dyddorol a gafwyd terioed yn y dref hon. Yr oedd y neuadd ean° g wedi I]eDWi yn dda iawn. Yr oedd y gynillilleid- fa yn dreftius a phrydferth iawn yr olwg ami, yn anrhydedd i'w gwlad a'i ebenedl. Llywyddid y cyfarfod yn alluog gan S. Blac-kburne, Ysw., gwr y mae ei glod yn uchel iawn fel Meddyg, Gwlad- yddwr, Areithiwr, a Chnstion, nid yn unig yn y dref hoo, ond yu mys- y Saesou yn gyffredinol. Dewisid ef yu briodol iawn i lywyddu ar yr am I gyichiad presenol, am ei fod "yn caru ein eenedl hi," canys tystiau yr udroddiad a ddarllcnid lr ttyfarfod eeithi wr, mai efe a fa y prif gynnorhtwy wr i adeiladu y Synagog cyntaf i'r Annibynwyr Cyini-eig yti Liverpool. Tystiau yntau wi th ajfor a therfynu y cyfarfod, nad oed(I yu edrych ar un 0 Weithrediadau ei fywyd gyca mwy o hyfrydwch a boddhad na'r cymhoith y cawsai y fraiut o'i roddi i'r achos Cymreig yn'ei a fabndod a'i wendid, a'i fed yu llaweuhau a llawenydd mawr dros ben i weled yr achos bychan eiddil hwnw arei gyclnvyi.- iad cyntaf wedi cynnyadu mor ragorol ag y gwelir efyu awr. Yr oedd amryw bethau tra dytnunol yn nod Weddau y cyfarlod dan sylw. 1. Ir undeb Gristionogol a amlygid ynddo.— Cyfarfod cyngrair efcngylaidd i bob pwrpas ydoedd. Yr oedd gweiuidogion perth yu 01 ïr boll enwadau Cymreig ar yr areithglwyd, ac yn cyrner- yd rban yn ngwasanaeth y cyfarfod, a phob un vn fcytiawui 6i ran, nid yu oeraidd, ac nid yn glaear QUWáitb¡ oad yo wreso^t ac a'i boll galon, pob un '"H 1 mi rin n .=. ilj'-f1t.. li yn llefain fel pe buagai yL dadltiu achos ei blaid oeulltuol ei hunan. Cynnygid pob anogiad gan weinidog Annibynol, ac eilid ef gau weinidog o en wad arall. 2. Y tehnlad ar sirioldeb a amlygai yr holl jiyn- niilleiilj*tt.-Cyriii iii lei dfa with ei bodd ydoecld- pub llestr yn llawn hyd yr ymylau o foddhad. Yr oedd ysbryd y peth byw wedi disjyn ar yr xireith- wyr a'r gwrandawyr, un o'r golygfeydd inwyaf dy- munol ac etfeithiol a ellir gael ar y ddaear, ydyw gweled cynnulleidfn o ddyuion WrtÍJ fodd eu calon- uu gyda gvvaith da y fath olygfa a gawsom neithiwr yu y Concert Hall. a. Yr ysbryd haelfrydiy a ddangosid-Nid swn geiriau, ac ymddangosiad siriol wynebau oedd unig elfeuau y cyfarfod. Yr oedd gan y bobl nid yn unig galon i wrando a mwyuhau, ond hefyd galon i weithio a chyfranu, a hon oedd y brif elfen. Yn yr olwg ar y Gynnulleidfa yu offrymu at Drysorfa y Jubili, yr oedd y meddwl yn cael ei arwain yn iiatliriol i adgofio Dafydd ac Israel gynt yu offrymu tuag at adeilad- aeth y Demi; "Ar bobl a lawenychasant pan offrymeut o'u gwirfodd—Dafydd y brenhiu hefyd a lawenychodd a JJaweaydd mawr." Hoffasom gael goIwg ar gybydd yn y fath gynuulleidfu, a chael arluniwr yu y Ho, i dynu delw o hono bu- asai yn ddrych o drueni yn ddiau. U uern o le i gybydd fuasai y fath gyfarfod. Ond tebygol iawn ydyw ir gwr hwuw ymgadw rhagy llo; neu os oedd yno, ei fod yn ei ddau ddwbl gan waew ym- ysgaroedd, fel na ellid gweled ei wyneb. Ffei o hono fo, beth bynag. Gwnaed yn ddiau waith, gwaith a dal ei ddan- gos yn y cyfarlod daoth i law y cadeirydd rbwng arian ac addewidion y swm o yn agos i X400 I ac nid oedd hyn oil ond dechreu, Gad y Jubili ydoedd hwil y mae tyrfa eto yn dyfcd ar ei ol. Pau ystyrier uad oedd yn mysg y cylVanwyr hyu gymaint ag un boneddwr uac un a ellir ei ystyried yn oludog yn y byd yma-bod y mwyafrif o'r cjf ranwyr o lawer, yn ddynion yn byw with lafur eu dwylaw, oil yn rhai yn yrugynual ar eu diwyd- rwydd, y mae yu wiryn syndod. Pyti-, a'r egwyddoi- wirfoddol yn ei gwaith, ac y mao yn hardd. Gwynfvd na buasai Gweiuidogion ein liywodraeth a'u seneddwyr oli, boll Esgobiou, Deoniaid, per- igloriaid a holl ofi'eiriadaeth yr Eglvvys Sefydledig o bob urdd a gradd—ie holl bleidwyr cyfraith a gorfodaeth mewn crefydd, y rhai a arferant ysgwvd eu penau mown dirmyg ar yr egwyddor wirfoddol —yn bresenol yn y Conce/t Hall neithiwr i weled gwerth ac ell'eithioldeb yr egwyddor hono yu ei gweithrediadau. Glillejid eu hauereh yn ngeiriau yr Apostol "edrychwcb o ddirmygwyr, a rhyfedd- weh a difleuweh yn wir yr oedd "gwan betbau y byd" a'r "pethau distadl" i'w gweled yn gwara- dwyd.lo ac yn dirmygu "y potliali cedyrn" a'r "pethau sydd" yn y modd mwyaf effeithiol. Dangosí yr Adroddiad ddurfod i'c gangen Annibyno: Gvini-eig yn Liverpool yn uiaig, oiq'i-yi-iti yn agos i BUM MIL Art HUGAIN 0 BUNWOKDD at wahanol achosion crefyddel cartrefol a thiamor, yn ystod yr hauer can mlynedd diweddaf! Beth pe ctnvsid Adroddiad o ofFrymau gwirfoddol yr onnadau Cymreig ereill yn y dref yn yitod yr un tymor? Holl offrymau mawrion y Ti-ofnyddion Calvinaidd, y l'hai y mae sou am danynt trwy v byd Cristionogol yn mron, buasai y swm yn ddir- byd Cristionogol yn rnron, buasa.i y SWill yo delir- fawr iawu. Geilir dywedyd cymaint a hyn beth bynag, na fu y gangen Annibynol yn ol i yr un yn ol ei galluoedd a'i moddiou Yr hyn a allodd hon, hi a'i gwnaeth." 4. Gellid edrych ar y cyfarfod fel un a duedda i effeithio dylanwad nerthol a du:onus ar Gymru 011, ie, a Lloegr hefyd. Yr oedd yr ychydig Saeson ag oeddynt yn bresenol yn agor eu salt;an mewn syndod, pan ddaillenid yr Adroddiad. Anrhyd- eddodd Dr. Baffles y cyfarfod ai bresenoldeb, ac anerchodd ef yn wrosog anarferol, gydaï hyuwdl- edd cynhefin. Dywedai ei fod yn caru cenedl y Cymi-v er ys llawer blwvddyn o waelor1 ei galon, a'i fod wedi ei synu a'i ddifyru yn ddirfawr yn y cyfarfod hwnw. Oud gyda golwg ar Gymru. diau genym y bydd ei llygad ar y cyfarfod hwn, ac y teirnla ei chalon oddiwrtbo. Gwel nad yw ei meibion a symudasant i drigo yma yn ddianrbyd- edd iddi, ond yn hytrach yn glod a chanmoliaeth. Dylai fod yn falch o honynt, ac ymdrechn i ddilyn eu besiampl yn eu haelfrydedd crefyddol Dymun- etn i bob plaid grefyddol yu y Dywysogaeth deimlo ysfa vn eu calonau i wneyd ymeguiad puiderfnol i dalu dyledion eu haddoldai. Ond dylai eglwysi Alluibynol y Dywysogaeth yn neillduol sylwi a theimlo. Hysbysid vn yr Adroddiad neithiwr, fod pum mil o bunnoedd o ddyied eto yo aroa ar addoldai yr AilDibyiiwvi- Cymreig yn y dref hon a Birkenhead yinae y SWill yn fawr, a (iileti y swm mawr hwu ydyw gwaith penodol blwyddyn eu Jubili. Bydd yn warth i'r eglwysi Annibynol yn Nghymru, os na anfonant ryw anrhegion i'w brodyr yn Liverpool, tuag at chwyddo trysorfa eu Jubili. Rhoddodd y Parch. S. Roberts, o Lanbi-ynmair, a'r Parch. W. Griffith, Caergybi, wystl neithiwr y gwneir hyn. F]stynodd y cyntaf £ "j at y drysorfa, a'r oliif gydag addewid o osod yr achos o flaen ei gynull- eidfa gartref: hyderwn y dilynir eu besiampl gan laweroedd. Addawodd Dr. Raffles hefyd yn garedig osod achos y Jubili o flaen ei gyuuiieidta luosog a chyfoethog. Dymuuem i'n cyfeiIlioD bou llvryudiant yn eu by uulrechion canmoiadwy ac yr ydym yn cyd- lawenliau a hwy ar y dechieuad tra gobeitiiioi a i,awsa.,t ar flwyddyn eu Jubili. Gobeithiwn na Iwfrhant ac ua luesant eu dwylaw hyd ucs y bo iddynt lwyr yt-ilid y Caoaaneaid (ebv.edl eu Had- y e,?i 4- ?tt d ruddiad), dyledion eu haddoldai, allaii o'u rbaadir.

FFRAIXC. -I

AWSTRIA.

-.AMERICA. 'I

— - ' — NEWYDDION CYMREIG.…

Family Notices

[No title]

MARCHNAD YR YD. LIVERPOOL,…

MARCHNAD Y GWLAN.

MARCHNAD LLUNDAIN.

CANOLBRISIAU YMHEKODJiOL.

LONDON UATTLE MARKET.

LIVERPOOL CATTLE MARKET, Jan.…

PRICES CURRENT IN LIVERPOOL.—tan.…

METALS.