Hide Articles List

17 articles on this Page

- -......-At RID GrohebwyT;…

News
Cite
Share

At RID GrohebwyT; If Byula ysfbryd dadi "y Maen Chtvyf" yri yifrHthio 8t0: ond cyfraith y Mediaid gir Versi-aid, yr hon iii, newidir, na chaiff ddychrynu na biino ein Qarlleriwyr mwyach. Derbyniasoin ddau lvthyr, in oddiwrtli Dewi Wyn o Esyllt, a'r Hail oddiwith Ioatl Emlyn, eill dau yn achwyn eu bod yn cael tans na chaent ataddiffyn eu hiiiiainl-eill dau yn tin lledgyhuddo o bleidgarTreb, er mai on o bob bcbr yn y ddadl ydynt. Dodwn svlwedd cvhyjziad y naill a'r Hall, yn unig. Cwyna Ioau Etnlyn fod tei vtrthwyuebydd wedi ei alw vn "gamgybuddwr," jrl" hogyn haerllug," ae yn "enllibiwr;" ac apelia at luaws o wyr anrhydeddus, yn Eglwyswyr ac ymneilldawyr, yn ei ardaloedd, ag ydynt yn her fiaith adnabyddus o'i nodwedd, y rhai a wrthdyst tent y cyhuddiadau bryntion hyn. C'ynvgia alw fcyfarfod yn Nghaerdydd, o wyr cymhwys i farnu thwrig- y ddwyblaid, ar y pethau sydd mewn dadi rhyngddynt: 1. Cymeriad Gorseddogion "v Maen Chwvf." 2. Ailaddasrwvdd Dewi Wyn o Esyllt i Hafoli y beirdd, &c. A bud i adroddiad o bender fyniadau y cyfarfod gael ei gyhoeddi y treiiii, n ddisayn ar y blaid a golla y prawf. — Cynvgia Dei Wyn <> Esyllt, yntau, foel iddo ef ac Ieuan Mvfyr ddewis loti un ei ddyn o'r tu allau i gyffiniau Gwent a Morganwg, ac fod i'r ddau byny ddewis banolwr o ddyeithrddyn, os methent gydweled, lie i'r gwyr hviiy benderfynu, 1. Pa un a enillodd fef (Dewi Wyn 0 Esyllt) Gadair Glenydd Titf yn gyfiawn ac anrbydeddus, yn wyneb yr hysbysin■ eylioeddedig am dani, a beirniadaeth Eben Fardd, 6i nad do." 2. Gan mai Eben Fardd oedd y beirniad apwyntiedig, pa un a oedd hawl gaii rywlln neu rywrai i oruehreoli, neu ymyru ditn a beii-niadaeth Ebe a, ai nad oedd 3. Geilw Dcwi ar Ieuan Myfyr i feirniadu y ddwy awdl o'i wait!) ef, a nodi eu colliadau a'u beiau, ac y gwna vntun yr un modd i gweithioH ei wrthwynebydd; a bud i'r triuyr etholedig benderfynu syniadau pa un o honynt sydd yn fwyaf teilwng o gael eu hawlio gan Orsedd, neu gan y gwir fardd; ac yn mha ddos # pardI o feirdd Gwent a Morganwg y dylid rbesu eu hawdwyr," &c. Disgwylia ein gohebydd glywed bddiwrth Myiyr, a lydd yn derbyo ei gyuygiad neu beidio. ø- Rhaid i awdwr vr ymddvddan rbwng 41 Twd y cobler a'i faeb, ac leuan Myfyr a Deui Esyllt" ein hesgusodi am gau y pyrtb yn ei erbyn. Ni cbait) dim ychwaneg a bertbyn i'r ddadl hono yrn- ddangos yn yr Anuerau. Byddni yn dda genym gael ysgrif oddiwrth ein gohebJdd ar ryw bwnc gan y gweiwn y gall ysgrifenu yn ddigon dyddorol. Y niae cryn radd o deilyngdod yn svniadau Robert Jones, Derfel; ond y mae y farddoniaetb yn rhJ callus i ymddangos. Ymroed ein gobeb ydd, a diau v gall (eistroli y gan. HAXESION. Yr ydym yU gol-fod cwyuo fod rhai on gohebwyr Imuesyddol yu ysgrifenu adrodd ladaii aughymedrol o feiihiou. Gwel ein dar- llenwyr fod yn y rhifyu hwu amryw erthyglau a hanesion a ddylasent gael eu cyhoeddi yn gynt, y rhai a adawyd allau on rhifynan diweddaf, er rowyn cyhoeddi cynifer ag ydoedd ddiclionadwy o'r gohebiaethau dadleuol. Bu raid i ni dalfyru amryw o'r hanesion fi gvhoeddii yn y rhifyn hwn, a I-oijii-io cyhoeddiad y lleill hyd y rhifyn nesaf. Hyderwn ua thiamgwydda e;n gohebwyr wrthyrn, gan mai nid o'n bodd yr ydym yn gwneud hyny. CADAIH LDRIS" AC IEUAN IONAWR.—Y mae yn ddrwg iawn genym fod llythyr Lladraerydd" yn ein rhifyn diweddaf, wedi camarwain ihyw- iai i dybied mai Ieuan Gwynedd a ymosodai ar leuan louawr dan y ffugeuw Cadair Idris a'i gwadnau i fyuu." Bydded hysbys i'r cyfr"v nad oedd gan Ieuan Gwynedd "na rhan na chyfran" yn yr ymosodiadau hynv, uac yclnvaith vn rhesti-iad ei Bryddest yn vedwaredùù yn Rbuddlan. ^MGEISYDD.—Dymuna ein gohebydd gael gwybod gan gyfeisteddwyr Eisteddfod BethesJa. ler- thyr lydfil, paham nad atifoiiaid y cvfansodd- iadau cerddorol i ilr. J. A. LloyJ, Liverpool, fel yr hysbyswyd y gwneid a dymuna hefyd iddynt ddeall na bydd ef yn t'oddlawn i feirniad- aeth "Leuan Ddu" ar ei gyfansoddiad gan v cyhoeddwyd mai Mr. Lloyd fyddai y beirniad, aunhegwcli ydoedd anfon y cyfansoddiadau i neb arail. trOHEBYDD a ddymuna arnom liy-gbvs,i nnd oes dim gwir yn y ehwedl y cluda y Great Britain bobl i'r America am < £ 1 yr un yn y Gwanw" yn ac nad yw cyfraith newyd.l ymludiaeth yn rhwystro neb i'r Unol Daleithiau, os na byddant yn hen, dail, byddar, cloif, nell anafus;" a gali rhai felly gael myned, os bydd ganddynt ryw un a feiohuia drostynt na bydd iddyut bwyso ar y wlad hono am bum mlyncdd. ^SWELLIAXT GWALLAU.—Yn englynion D. W. o Esyllt yn ein rhifyn diweJdaf, yn lie "gibi 1. darlleuer gini'r; yn lle'r "ywyllt," darllener givyllt; ao yn lie "nid gwelk W j t ti," darliener II and glcellt wyt ti. \V. W. (Li \Yjïj\\r¡¡) a dllymuua gael gwybod yu mha le y gall ef gael Autbem Mr. O. Davies ai "Cenwch i'r Arglwydd gan newvdd," &c. RV\"YDD E D I WERTIIU POSTAGE STAMPS —Rbftid cael trwydded • uid oes dim i'w dalu. Ymofyuer \n y Stamp Office agosaf. CYNONAWO.—Yr ydym yn cadiv yr ohebiaeth yn ofuius, gan y tybiwn y byddai yn gymhwysach i'w chyhoeddi yn nghasgliad Emynau'r Mor moniaid nag yn yr Amaerau. ^lYiiDDiN.—Diau pe cyfeiria ein gohebyad ei ofyn- ion i'r iawn fan, yr atebid hwynt yn gyfiawn trwy gyfrwng arall. CLASMOR. — Byddai yn dda genym gael golwg ar- nynt pan fvddo yn gyrleus. Os yo gytneradwv, fe'u cyhoeddia. NIS GALLW gyboeddi enwan y rhai a bnodasant yu Llanbeiis, am fod yr hvsbysydd wedi ang- hono hysbysu ei enw i ni. T- T. PaUL Itan, Llanberis, ger Caernarfon." DtRBYN)AsoM ohebiaethau oddiwrth E. E., Ti-e- Vine; Meurig Ebrili; Penant; Crito; Shango j Mingo; Bel; ac aelod o'r Ysgol Sabbothol; oud ni chawsorn hanidden i'w darlleu. RH.UD gobirio cyhoeddiad ysgrifau ein gohebw"var o FIL?enau, Festiniog, Uundain, Bangor, a Betbesda, hyd ein Rhifyu neaut"

-TELERAU.I

-I iUBILI YB ANN IB YS WYR…

FFRAIXC. -I

AWSTRIA.

-.AMERICA. 'I

— - ' — NEWYDDION CYMREIG.…

Family Notices

[No title]

MARCHNAD YR YD. LIVERPOOL,…

MARCHNAD Y GWLAN.

MARCHNAD LLUNDAIN.

CANOLBRISIAU YMHEKODJiOL.

LONDON UATTLE MARKET.

LIVERPOOL CATTLE MARKET, Jan.…

PRICES CURRENT IN LIVERPOOL.—tan.…

METALS.