Hide Articles List

18 articles on this Page

[No title]

ROOM NEWYDD YN YR AM^ERAU.…

" L:NDEB CORAW L." I

LLrTHRAZiL..--. I I

-AT GERDDORION CYMRU. I

?. ?I)L)I,(;LI,LAU. I ?'t'…

LLINACH GYMREIG Y FRENIAES…

y CYMR ETO. 1

ADDYG YN MHENMACHNO.-I

ATOLYGYDD YR "AMSERAU." I

ATEBIAD I BRYN IFIDOR. I

AWSTRALIA.

! -AM RYWIAETH. I

DIOLCHGARWCH I DDUW AR DDECHREU…

News
Cite
Share

DIOLCHGARWCH I DDUW AR DDECHREU BLWY DDYN. 0 Saesoneg Addison, gan S. C. S. Pan yr ystvriwyf, 0 Dduw cu, Dy drugareddau tirion, Rhvfeddod, mawl, a chariad sy Yn 11 wyr orchfygu 'nghalon. 0 p'odtl y datgan geiriau'n iawn Y diolch wyf yn deimlo Mor dwym o fen fy mynwes lawn, Ond Ti a'i gweli yno. Y mgelerld ac amscrol faeth A roist i'm bywyd egwan, Pan oeddwn yn y groth yn gaetb, Ac ar y fron yn taban. I'm llefain eiriad, Arglwydd Dlwyn, Agoraist glust tosturi, Cyn imi ddysgu taenu 'nghwyn, A'm meddwi gwan, mewn gweddi. Rhoddion heb rif a ddarfu'm gael Trwy d' ofal tadol, tyner, Cyn gwybod o ba fl"nlon hae! Y tarddai'r cyfryw fwynder. Tydi a'm cedwaist I bob cam Yn llwvbrau lliihrig i'euctid, A'th ddirgel fraich a'm dug, heb nam, I oedran gwrol bywyd. Trwy lawer pervgl, trangc, a gwall, Gwnaeth imi ffordd ddiangol; A thrwy dwyllodrus rwydan'r fall, Oedd eto'n fwy niweidiol. Bnm ar glaf wely'n wael fy nrych Rhoist im' o newydd iechyd A than euogrwydd mewn tost nychf A'th ras adfywiaist Pysbryd. Cyfrenaiat imi yn ddiball Ddigon o fydol feddjant; A ehylaill serchog, ffyddlon, call, I ddyblu fy holl fwyniant. Nid v fraint leiaf i'w ehoffhau Yn inlilitb pob rhyw feudithionr Yw ealon siriol i fwynbau D' aneirif ddoniau mawrian. Am dv ddaioni mawr bob-pryd, Tra paro f" einioes goaiuf; A ch%yed*vn, inewri minktimch byd, Ag nwen newydd canaf. Pan saif rhod oafur pan na bo Na nos, na dydd, na blwvddyn, Cadwaf dy gariad bytli mewn co', I'm diolch ni bvdd terfyn. Dy feli, Arglwydd, fydd fy ngwaith, Trwy fv holl oes anfarwol; Ac 0 i ganu'th glorlydd mtith Rhy fer yw oes dragywyddol. CLASMOR,

-0 Y LLONGDDRYLLIAD.

IIIIYFEI, Y BEITZDD.

F.*. (J LYN

ADDYSG YN MBENMACHXO.I