Hide Articles List

18 articles on this Page

[No title]

ROOM NEWYDD YN YR AM^ERAU.…

" L:NDEB CORAW L." I

LLrTHRAZiL..--. I I

-AT GERDDORION CYMRU. I

?. ?I)L)I,(;LI,LAU. I ?'t'…

LLINACH GYMREIG Y FRENIAES…

y CYMR ETO. 1

ADDYG YN MHENMACHNO.-I

News
Cite
Share

ADDYG YN MHENMACHNO. Oddiwrth sylw cymydog ar y pen nchod, yn yr Am- serau am Rhag. 17, 18-31, canfyddir fod swm o arian wedi ei adael er gweiny idu addysg y plwyfhwn "tra rhedo dwr trwy fro Machno," a hod defnyddiad vr arian byny wedi ei vmddiried i offciriad y plwÿr. Mae hyna yn wir. Oiid & Cymydog yn mlaen gan (IN rii y casgliad canlynol, "fel y mae llwyddianf neu aflwvddiant addysg i'w briodoli iddo ef (yr ofleiriad) yn uni." Gan fod y casgliad yna yn aunheg, teiml- ais vn angenrheidial alw sylw ato. Yr arian uehod a dreulir at wasanaeth yr Ysgol Rad y cyleiria C, ati. Y mae pob rhyddid cydwybod vn cael'ei adael i'r plwyfolion yn nhrefniad yr Ysgol hon,—caniatta yr offeiriad iddynt lais yn newisiad athraw iddi, a rhwyddtfurdd iddi pan fynont i edrych pa fodd y dygir pethau yu mlaen, ac i nodi allan ddiU:vgion I]CU welliadall teilwug-.o.syl, mewn per- I thynas iddi; ni orfodir vr ysgoleigion I ddysgu Cate- ci.m yr Eglwys Sefydledig, nac i bresenoli eu bun- ain "n vr Ei^i^vs hono un amser- Mown gait-, ni chanfyddir Ysgol Frutanaidd yn un lie a mwy o rydd- id yn pertbyn iddi. Bai dirfawr ar y Cymru yw esgeuluso Sefydliadau o'r natur yma, aC, yn ol a sylw- ais, nid yw Piwvfolion Penmachno yn rhagori. Pe gwniient hwy en goreu er addysgiaatygcnef.l icoanc, pleidient yr Ysgol hon, gyrent eu plant iddi, ac an rhydeddent hi, yn awr ac eilwaith, an presenotdeb; yr Inn a sirioliai yr offeiriad, ac agefnogal Jf athraw. Ond oavneud hyn, byddai llai o gwyno yn y plwyf, oblegjTI "baich eynhaiiaeth Ysgol;" ac os yw addysg a gwybodaeth yn lied brin yn bresenol,odid na cheid di wygiad cyn hir, trwy ymarferiad cjiffredinol a dyled- swydd. Cyflog yr Ysgolfeistr yw f-10 y flwyddyn, a tb-, ynghyda Is. 6e. y chwarter pan yr ysgoleigion; yr hyi-i nid yw ddigon i'w gyual tra tb nifer yr ysgoleig ion mor fach. Gan hyny nid ydys i teio oblegvd caniatau i'r athraw gvmervd arno swyddau eraill. Ac heblaw hyny, nid yw y goruchwylion hyn yn un rhwystr iddo gvflawni ei swydti fel addysgydd. Gweinyddir priodasau J'ma ar ddydd Sadwru ar Sadyrnan hefyd v cyflavvnir g-anddo ei swydd fel Cof- restrydd; a ehladdedigaethau hefyd a drefuir tua 4 o'r g-ioch yo y prydnawn. 0 barth i'w swydd fe! vsgrifenvdd y plwyf, efe a'i gwna ar oriau pryd na byddo ysgol i fod. Gwelir gan hyny, nas gall fod yr un o'r swyddau yna yn ei attal yo nghyflawniad ei orelnvyl fel Ysgol feistr. Yn hvtraeb na son am British School, mwypnodo! fyddai i Cymydog edrych am foddion i'w chynal, ie, am anghrnrhlitl am dani-defnyldied y Plwyf- t olion yr Ysgol RA(I., (beth sydd yn eu lluddias?) a I y gwrelid addysg- a gwyb,,daeth yn blaguro yn Odid mai nid Cgmydng ydyw C. onide gwybuasai atn yi- Ysgol Frnt-inaidd a gedwid ymay tair hlynedd d1\Hddaf, ae ni bu dim llai na thri o arhrawon yno vn Y?t"d y amser, heb un o honyut yn a'lu ho )d- loni y P?vyfoiion ac ohI;id hYIY ? m;e JT ysgol yn :'rescn?l wedi ei rhoddi i (you, Feiwiachno. BNIDOR. ??'Perbvni?so'n !ytbyr amlI ar y pwnc h\rn nddi wr!h "? a gaf->dd gnm." Y mae efnl ein hys- 11 lnsa fod v mwyufrif o diigolion Plwyf Pen- j niarhno yn aliuog i vsgrifenu eu henwau,—fod ileuau o honynt a aI:ant weithio atebion rheol- aidd i'r "Pa o oriau sydd yn yr w<;thoos;" a degau hefyd wedi perlfeithio eu liiiiniin yn elfenau nnv.af dyrus Rhifyddiaeth yn y^to.i v" !!l\Vne;id iliwedd'if. Fod :,ddvsg yn <iU;Ron isel yn y plwyf. ond nid mor i^ei'as v mynai Cvmydog I ddarilenwyr yr Aui- qr-cduei 1)0,1.Goi,.

ATOLYGYDD YR "AMSERAU." I

ATEBIAD I BRYN IFIDOR. I

AWSTRALIA.

! -AM RYWIAETH. I

DIOLCHGARWCH I DDUW AR DDECHREU…

-0 Y LLONGDDRYLLIAD.

IIIIYFEI, Y BEITZDD.

F.*. (J LYN

ADDYSG YN MBENMACHXO.I