Hide Articles List

18 articles on this Page

[No title]

ROOM NEWYDD YN YR AM^ERAU.…

" L:NDEB CORAW L." I

LLrTHRAZiL..--. I I

-AT GERDDORION CYMRU. I

?. ?I)L)I,(;LI,LAU. I ?'t'…

LLINACH GYMREIG Y FRENIAES…

y CYMR ETO. 1

News
Cite
Share

y CYMR ETO. 1 "Epwvfldorioa—nid dynion, y mae a fynvyf a hwyiit.j 1 cvu Hvsbvs i ddarilenwyr yr?Mt!f??, i mi ar bry iiiawngwaitb yn yr ??? ?wcddjf. fyned a masit H' ?iiw ar fy wvncb i ymosod ar ??<A M??'? y buch- ? ? ,? Wedi ystvricd yn mba Iwybr y rhoddwn /m/" ?'-e vn !wy? c?'ithio:, tefL.ns g?rc? :a<) nes  ?nrf. drwydd. ?aa??y""?' .??"? a )'.wy?dd fy ?.? yn c TW.th a cbrrnodiodd n ?vn banon am fy nn'eKU  ?.?n.d. Yi !led »'>■> ./«•. ? d ?.?A?t..?'?? yn rnw^go lvrrn.i'ood I bvn-i- s"cytb'-nia i wddf y ?'??' ,? 11mhyw ./a?? .w.l, Vk- fynna?) V mae ac y bydd d Koru pori rnw" bvd ? y calfwyf ateb i'r gofytnad a rodd ¡tis iddo b?e'bt)-i"'rt:tl; ?y:h ahan yn y Cyuno diweddaf yo acli,)s (.Vtiiiiaeb?)l a anh.nms at F)c..r ?b?-d:n-e. vr hwn a ryn-ai ?"?L' i'r gwr Parcii- edj>n< uirbydeddu at-hyh?-ddusrwydf] yn y Merthyr ?;?/-?'M t'cddyliais i i'r ilnhyr ?Kel ci ?yh.'edJi With ci YS?'-ifcr-u, ond yr ocld mil o l;Tof'saw' i'r gwr parehedig wneud y defnydd f-, ii.% i o bono, a deu ii-n a thystiori lawer ne byudat acht's i bv. fi gwired l pob stiJ « bono. Gofyn-i y tri hvn amryw gwestiynao, yn debvg air y gwna rhai a fo yn colli y frwydr gyda mater drwg, ond ni bydd a f.v n%vi t' neb ond a'r buchijen ri bun yu ei leading article, ac ni bydd a fvn.vvf ag ateb un c.vestiwn 4), i eiddo yntau nes cael ateb i'r gofwiiad, ''Drwy ha awdurdod y rhoddwyd iddo N f] v N, tio "vr awdiirdod i Eylwys Luegr, a di fenwi eglwvsi Crist'nogol V irntill luwyr Protestan- tri cr  add a'r enw S>sinatieiaid j" Syna y tri cnbwdld, ig at waith Ficr Aberdar yn derbyn diolchgarwcli ?a.n yr YmnpiUdu?yr am ei ymdrechiadau yn erbyn y <?7M?. Ond pe ?-w? byddtu y bachgen fwy o hanes- vdd.?hycyno??dd, s?e-)?i yn ami?.? mai r? c'vftVediu vn y rhai hyny ydyw eofnodion am yr Ym ueillduwvr yn c? nn .rth?y" ?w?!K:.?ion efei?y at..d vr Eg'.?ysSetyd?di? ? ?di baner yn erbyn' y I eh n, p?) y byddai ?' "dvfod few n td )?n,' yn -4el,i, y 1)y d,i ,?ii l-,i?fo,i i I'eATi icl zifoi i," i, ii me, 11 i (jvinru, dv-vy olleiymnd :b y ?;?'?!ec..?in (I 1),, 1 (,, d d v r z,:  wtlc,) ll"t(l. 't) Ile Rcdd y i(?ll,v v bo %?i 1)-.in oedil y ?l. ;tl(l; c* Iltyl* iltl,IiL%Ni?,eL 11 ?,,1 ft 1111-!(Iifl'Vl'iV VII ..wr g.?n y (7,y ?)zi .?, %,(,di uniiiivi?i ?). ? d.? oarei?" ?ni?U?ed?.nw v ^afai yn crbru hvnv. A< ?cd. i's?th <.?.hi.noU,thyrha? enwocaf a fu .noed yu M.?d.iu ?th?fyti y brcmn, a datgan yn ei wyneb na ddarllenent ei ddeclaraxiwn, iddo yntau ymgynddeiriogi i'w herbvn a'u rhoddi mewn carchar. A thra yr oeddynt bob niuniul yn disg-wyl swyJdog y brcnin i mewn i'w rboi mewn rhyw ddull i farwoiaeth, pwy, atolwg, a aethaut y pryd liwnw i garchar y Tower at yr Esgebion i w calonogi, a'u hanog i sefyll yn wrol dros Brotestan- iaeth, i weddio drostynt a'u cysuro,a hyny i roddi eu bywydau eu bunain yu yr un pengl a bywydau yr Esgobion A pban ddygwyd yr Esgobion bynv i dreial, a phan y seiniwyd" y gair nielus-iyot Guilty, Not Guilty, rhwng muriau y llys, pwy oedd y IDwyaf eu llawenydd a'u garfoledd o herwydd eu rhyddliad 1 Ai y rhai a ddalient yr athrawiaethau a amddiffynir yn awr gan y Cymro ? Nage, nage, ond Ymneillduwvr Protestanaidd oedd y rhai a wnaeth- ant y li ai 11 a'r llall o'r pethau a ddvwedais, ie, medd- at, rhai o'r un egwyddorion a'r rhai a ganmolasant Fïcar Aberdar, ac a'i calonogasant i sefyll o blaid purdeb yr athrawiaeth Brotestanaidd, y mynai y bachgcn ei handwyo a Phuseyaeth. Pwy hefyd end yr Ymneillduwyr Protestanaidd oedd ymlaenaf yn y gad gvda'r Eglwyswyr Elengylaidd, pan oedd y Tuid antajùù. a bach anwyl hefyd, am anrheithio Protest- aniafth ein gwlad y misoedd diweddaf. A phwy hefyd, yn y dyddiaii hyn, sydd yn cymeryd Dr. New- man mewn ]law, g) da'i flolvryrthiau plentynaidd, ond Yr yinneillduwr enwog hwo", Dr. Cummins, yughvd a'r esgobion Efengylaidd yn yr Eglwys. Cyngboraf y bachgen, yn lie lluehio cerig at ei well, ddarllen hanesyddiaeth ei wlad, odid felly na ddaw yn ddyn, ae y gwyr yn well y ddyledswydd o "roddi parch i'r neb y mae parch yn ddyledus." Llandegai. DJVID LrOYD. O. Y.-Ai meddwl y mae "Sbon Rbobert" mai "pabwyr yw pobl," nad ydynt yn deall mai dadblygn hen batrwU1 y mae yo y Cymro oedd yn y tlasiwu yn nyddiau Oliver Cromwell t (a tCord to the wise) a buaswn yn meddwi y buasai y "mocbyn" wedi colli ei ewinedd a'i draed hefyd er dyddiau POWER, medd- iannydd y inochyn a'i stori, ac na buasai aliuog vawy i gerdded, o leiaf yn mysg duiciolion y Cymro, yn enwedig pan ystyriom na ddaeth gair o hanes Power na'r "President'' ebwaith. Dymunaf genad i ddywedyd gair i gywiro fy ar- wvddair, i mi weled Golygydd ac amryw o gynnorth- wywvr y Cymro, yr wythnos hon mewn eyfarfod an- rbydeddtisyn y gymydogaeth, a sicrhaf fod yn llawen iawn genyf eu gweled, yn enwedig am eu bod yu edrych mor siriol a chysurus, a gwyr yr Hollwybodol v dyinunwn eu cyfarfod oil ar fro Aufarwoldeb wedi chirfud teithio daear laiyr.-D. Lt.

ADDYG YN MHENMACHNO.-I

ATOLYGYDD YR "AMSERAU." I

ATEBIAD I BRYN IFIDOR. I

AWSTRALIA.

! -AM RYWIAETH. I

DIOLCHGARWCH I DDUW AR DDECHREU…

-0 Y LLONGDDRYLLIAD.

IIIIYFEI, Y BEITZDD.

F.*. (J LYN

ADDYSG YN MBENMACHXO.I