Hide Articles List

18 articles on this Page

[No title]

ROOM NEWYDD YN YR AM^ERAU.…

" L:NDEB CORAW L." I

LLrTHRAZiL..--. I I

-AT GERDDORION CYMRU. I

?. ?I)L)I,(;LI,LAU. I ?'t'…

LLINACH GYMREIG Y FRENIAES…

News
Cite
Share

LLINACH GYMREIG Y FRENIAES VICTORIA. Gofvna eich ?ohebydd "Trichiug' pa berth ynas sy rhwiig j Frenhines Victoria a chencdl y Cvnrv M.w atebiad iddo, rhodd.u yr acbres gan)yno!, o 0«-?'" ?«?'-1 lawr ?? Albert ??'?''? CytiirL]- (???'?S??oedd foneddwr Cymre!g a breswvl- iai ?-n?ty'n Mhe?yn?',M6n yn j ?ydd)D ? '.dod? C.t?.rn?, ?v?dw HarTl brenin T )?.rr sef, mereh Charles A I. brenin Kra.n?e. ED. ?d?dd fab i Owain Tudur, ac efe a bnod- odd ?.??-u-et unig fereb Due Somerset yr hwn y.tcd i .? Iwth'Lancaster." Yn Y cYfa.?e,. bu ■■,tv,pi rhwn"Tvlwyth Lancaster a lhylwvth 'York." r?n?-d yr y?r.faelyn ?or.h?-i? 'Yori-" N,? mhersnn R.chard IU, gan hrll m?n«, o "Dylwyth Lancaster," yr hwn mewn call!yniad a gyfenw yd, c.n!yni.jda ?n??I.di Elizabeth merch ??? .rto? ??hYo.-k-'uu.yd y dd.u .Dyl- IM war do "D^lwyth York unwvd y ddau "Dyl- wvf'i ■' vn y briodas. Yn y modd yna ni a v elwn fod vr Harri h?n ynb.-rthynasHed agos i Edmund ab 'Owain Tndnr. Gwedi yr undeb hwna yn Nhvlwytli Harri VIIymddengys fod yr aehres "n vmrnnil drachefn fel liyn Y II J' L.l.AA" MARGARET merch Harn VII. a briododd Iago IV ar vr Alban, a mab idd- ynt hwy vdoedd, (AGO V. ar yr Alban, a mereh iddo yiitau ydoedd MAUI Brenines yr Yseot- .%IAP?i Bi '(? iaid, yr hon a genhedl J HARRI VIII a ddylynodd ei dad Harri VII ar or. sedd Lloegr; dylvnwyd vntau gan ei fercli Mari, a hithau gan ei hanner chwar Elizabeth. Yna u n w y d y r A1 b a n a LI o egr o clan deyrnasiad IAGO VI ar yr Alban, ond IAGO 1. ar Loegr; dy- lvnwyd Iago gan ei fab Charles I. ac yntau dra- ehefn gan ei fab Charles If, a gan nad oedd-gan Charles II. fab i'w ddylyn, coronwyd ei fraud Iago II., yr hwn yn mhcn ychydig flwyddi a Ynnd odVliar v/orsedd iran ei nai Gwilym III, yr hwn Ei.iZABaxu niereli lag,) VI ar vr Alb in a briod odd Ffrederic, ethoivdd Paiatin a mereh iddynt hwv-ydoedd SoniTA, yr hon a briododd Ernest, etholydd Hfinov- er; a mab i'r Sophia hon ydoedd ydoedd wri'i priodi ei nitb Mari, scfmcrdl Tag-u I 1 r. Ar ol inarwolaeth j Gwilym III, coronwyd Ann e ei c'ii waer-y n- ngh y f raith, sef, mereh arall i hgo II; adyfyu?yd hithau drachefn gaD ei | char, SIOR 1. yr hwn hefyd ydoedd urwyr llagoo I. lJyiyn- wyd Sior I. gan ei fab SIOR II; A INN i fab Sior II, sef FFRKDERIC, Tywysog Cymru, farw o lfaen ei dad, coronwyd ?tr!rtIH,v'r'wnyd')e?dwyriSiorII,am?bi Flj'(:ric, TywJsog- Cymru. VylynwJd lOr In gan ei fab Sior IV; a dylynwyd yntau draehefn g,ti? ei 6,,ilytn IV. a gait Had edd gan GwiIym 1 V ctdeJd c.\trelthlawn, a bod 'i Ira wti EDWARD, Due KENT, wedi marw, yr uni"1 un i eti- t'fidu gorou ydoedd ALEXANPIUN.V VICTOIUA wyres Sior III, o'i bedwer ydd mab, Due Kent. Fardrf. pan yn canu ai "Esgyniad y Frenincs Victoria i Oj-sedd* Prvdaiu," a duywcdai lei hyn :— Ewybr iawn ha nai, o cin Brenbinedd, A tharddai'n x-, rtil wraidd ein boncdd, Merch haeudiasiol, Marckudd o Wynedd, Coel Godebog —mae'n rbanog o'i rinwpdd Ilhed trwy'i gwytbi waed Beli heb waeleid Addelant arm wir ddelw t'in Tevruwedd Ynddi caed ein gwaeU a'u gwedi—CYMUAES loew Fe ddwg i'n sylw, ail FIllldug 0'11 svlwedd. Ynv fiwyiidvn 1810, priododd Victoria Albert, Tywysog Saxe-Coburgh-Gotha; ac ar y 9ied Oitchwedd, j(-¡H, ga!lwyd cu itilb bynaf, ALBERT EDWARD, Tywysog Cymru. Llanerchydd wrth ganu ar ei enedigaeth a ddyvvedai ei fod o bur wytili gwaed Bnithon — nia tudwedd ALHERT EDWAUX) ('irion; Hauvw cf 0'11 hynafj<.n, ff "Tewdwr, a nieib Tudur Dynr, i cbwi rvw lun o acbres Gyrureig- y Frenincs Victoria, am yr hon y dywedai loan 3Iftdalcg,- Ugain mil o ganmoliaeth—gailfyn hir; Ei henw gerir tra avven ac araetb. ifewn hyder y bydd ei mao, lywys >g Cymru vn teil'yngu yr un gaumoliaetli; ac yn YFnllyt*ydu yil nvsgu iaith ci Dywysogaeth, sefy Gymraeg, y terfyn- afyn eiddoch yn P'yddlawri, 1\ (N.ERFEN. w Hvderwn yr csgusoda ein gobebydd ni am >c. ycliwauegu ycbvdig at ei achres, a'i chyfien yn y fiai!' uehod; hefyd, ni a gydnabvddwn gared- igrivydd ein gobebydd o Dregain, yr hwn a UD- fouod I i ni aehres C) fl'elyb.—GOL.

y CYMR ETO. 1

ADDYG YN MHENMACHNO.-I

ATOLYGYDD YR "AMSERAU." I

ATEBIAD I BRYN IFIDOR. I

AWSTRALIA.

! -AM RYWIAETH. I

DIOLCHGARWCH I DDUW AR DDECHREU…

-0 Y LLONGDDRYLLIAD.

IIIIYFEI, Y BEITZDD.

F.*. (J LYN

ADDYSG YN MBENMACHXO.I