Hide Articles List

18 articles on this Page

[No title]

ROOM NEWYDD YN YR AM^ERAU.…

" L:NDEB CORAW L." I

LLrTHRAZiL..--. I I

-AT GERDDORION CYMRU. I

?. ?I)L)I,(;LI,LAU. I ?'t'…

News
Cite
Share

?. ?I)L)I,(;LI,LAU. I ?'t' :?.s: .?;?.?.?. "Ed N,])' a fd,,¡¡t, I ,?B,<?,?!   t',1 }\ g;ui<t;!t I'pb Eiste;j,lfuj, yn IIhl :l)\Î;1I I iii(-dr ell l'wyll"ol'lOt1 I <I ,v\ :.h.,ii fod trJniad le > ovdd ) m,¡,:¡ri.-tI;11 bl'll:d'If l-yilgo! Uis\Y,i,f Y ¡'¡'¡ cY¡j¡)Ujj¡au Eis:cd,ifod Ðolg,!}¡¡a, ¡n, r:'ai pct\¡UI 0 )-.it'-?v.'??"< i'r Listed douauT-l.-jihiol di- wJddtifi My cafs??icto- P-ifnadweddgwirGymro.arhyn a rydd iddo 1 fsvyaf o ddyrebatiad, ydyw ei gariad at ei wlad, ei iaith, a'i genedl,acos wyf yn adnabod fy bun, dymalr eo-wyddor a'm cymellodd i ysgnfenu y sylwadau hyn. Mae'n ymdJangos i mi mai'r unig ddybm gan ein benatiaid pan yn sefydlu yr Listeddfodau Cymreig ydocdd cadw yr hen iaith mewn bn, ae ynddilwgr, a b' vnv vn holl wahanol gangbenau llenyddiaeth, megis ei Hareithyddiaeth, ei Barudomaeth, ei Cilcrddor. iaeth, &c., &e. Mae'n debyg mai nid liawer o destun au Seisni" areithio Seisnig, a cbanu Seising fyddai vn yr hen Eisteddfodau. Mae'n resyn meddwi fod y lath lygredigaeth wedi cael ei big i mewn i'n Heis- teddfodau diweddar. Yr hyn sydd ar fy meddwl yn benaf ydyw cynyg gwelliant ar feirniadu y canu sydd yn cymeryd He yn ein Heisteddfodau. Mae'n ymddangos i mi nad yw yn ddiehonadwy i "Feirniadaeni deg", gael ei gwneud ar y canu svdd ynddynt, am fod y darnau (pieces) a genir yn gy'ffredin, yn hollol ddieithr ymhob ystyr i'r beirniaid; gan hyny, mae'n ymdllngos fud yn an- liawdd iddynt wvbod pa un at eywir ai anghywir y cenir hwynt. Felly dymuinvn fod I r (Jarn neu'r darnau cystadleuoi gael eu penodi ar yr un pryd a'r testunau eradl, ag yna byddai yn degweb a r Corau, ac yn fwy manteisiol i'r beirniaid roddi bcirmadaeth deg arnynt hefyd. Na fydded i'r darnau a ddethoiir er dim fod yn eiddo neb amgon Cyinro o waed coch cyfan. Ago' in rhan i, buaswn yn gweled yn eithaf rhesymol, a natwriol behcJ, i Anthem licti Anthemau buddugol Eisteddfod Madog fed yn ddarnau eystadl- euol yn Nolgeilau, a rhai Dolgellau i fod y flwyddyn ganlynol, &.c. Ouid oes anghysondeb olnadwy yn hyn:—wedi i filoedd o'r hen Gymru drafaelio o bell der ffordd, a thalu yn dda am fyned i r Eisteddfod, ac yn y diwedd, elywed agosaf peth i ddim heblaw dainau Seisnig yn cael eu canu, y rhai na ddeallai y gwrandawyr odid i air o honynt. Rwy'n siwr pe c-ynnelid Eisteddfod yn ngbanol Lloegr gan y Saes. on, na byddai yno fawr o dderbyniad i'r hen iaitil Gymraeg", vn ei chanu na dim arall; a phaham y rhaid i mnau wneud cymaint o'u liiaith hwythau. (jwelaf fy mod yn myned yn faith, a rhag blino eieb amvnedd rhoddaf dcrfyu arni, gan wir obeitbio v bydd i'r pwyllgor parchus crybwylledig fecdwl am y sylwadau gostyngedig nchod, ag y bydd i ddiwyg- iad 'g\'mc:yd lie yn ein Heisteddfodau yn y peth hwn; ac y bydd mwy o gariad, mwy o undeb, mwy o gydweled, a llai o enM'bio a diraddio eu giiydd yn m'vs?Heu?ddionein TywysogMth, yn gystal 'eeuiù-I orion a beirddion. Mae u gywilydd iddvnt eu gwel- ed alti elywed. Nid oesdim llai na dwsin o bril len- orion Cvmru y dvddiau byn yn diraddio en gilydd am y gwaetliaf. Disgwyliaf Mr. Gol. eich bod erbyn hyn wedi rhoddi terfyn ar yr ymgeeraetb sydd ymysg cerddorion a beirddion ein gwlad. Dyna ddymuniad ealon Llanllechid. Ap LLEWELYN.

LLINACH GYMREIG Y FRENIAES…

y CYMR ETO. 1

ADDYG YN MHENMACHNO.-I

ATOLYGYDD YR "AMSERAU." I

ATEBIAD I BRYN IFIDOR. I

AWSTRALIA.

! -AM RYWIAETH. I

DIOLCHGARWCH I DDUW AR DDECHREU…

-0 Y LLONGDDRYLLIAD.

IIIIYFEI, Y BEITZDD.

F.*. (J LYN

ADDYSG YN MBENMACHXO.I