Hide Articles List

18 articles on this Page

[No title]

ROOM NEWYDD YN YR AM^ERAU.…

" L:NDEB CORAW L." I

LLrTHRAZiL..--. I I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

LLrTHRAZiL. I Nova Cambria, Metu 20, loOl. ?'?Yf.T)AnAM\M.— ho MncYnd?f.vf.yd?nyfcich?, ys.bysue.n wedi tivin yn ddyogel a ebysnrus. vn Rio Crande I"d "ledi tiril) ?ll dtl yt)?el vT' P'?'o lis iruvn, a deibynie.som y tynerweb inwvat oddi ar law y Cadben. i-c erei! y l'ltai oedd>nt oil yn Uvm- fy- yoe(i..13iit t,ll 3?n 1 Pelotas, l!c cvf«rfuoir. a Mr. Phillips, yr hwn an cymerudd ynciVrt i'r Drefedigaetb (iymreig, set ?"?-t C:t)):rj.t. yrydvm??dicaft pin!i?yr<t ?'!i yn YDrctu?i?.<.th?c nid oesvnom yr amheuaet i 'fn!t?nuwnYnddaiawn?na. Mao y t;r jn yn'?d?n?os Yn f.as. ae "n frvni'o.? a rh?na.. o '?". «i orehud iio & elioed. Mnc o van e. dnul^.y- "'?Uieh?;(;y,t,u Hlaevrhinsa?ti<??? ??-n, ?.'?n f?.t.?i. i dxfiant pob peth. \r y? ^'edi adeiladu ein ty, ue vn syniud nhio y lory. Yr V'l -ii y tir i b'taiiti c y fbai ?vnt'v,yn?th?ud?ry bllshel, ?!'n'c.erdau,n..doh.nv?yrun flwy< i,j .Vdym i„d vn mvned i blanu cotwm, yr!?nsJ< yn talu \'); .h?.'n;' dd?. Uobeíîhiwn y ^n L cin b.?d J.hn ym? gyda'r cdlc cyntaf; a phai1 ??d<. yn dvf..d. d-?.:<i ci ot?r?<!aRc?i,?a ??? ?.??  phob peth ag a ai? "ncr ?.n, ?? gelJlr eu ?e! y,? am na cbariad ..a<-anM.Hc.?.d? ,!)g,.?.d ?rn\,Ies!n<.?inio,& Me?n gair, ('?ged b?' peth -?! ii i telIII fod ypct?U hYnYynddru?ioni.y"'? Bum agos ag an.h?. d?vJYd?rthsoh?' ?d?vn..nn.au;to??.oa defnyddiau dil'lad rg a f.yd<u» Jdn lionadwy. Der- hvui!.is' ysypynaHn?nas.c!i?<LtM.-s. Davies, ae yr ydym yu ddiotch?ar mwn i chWl am dano. Blae Mr, a Mrs. Davies, ae hefvdJohn 0,ivies a'i wr;.ig, yn gvvl-l, ?Yi. yn gobeithio helyd v ciwn weled gweinidog vn dyfod y'ua y" ?'n, f:l;) f!' bod yn mvned i I c?il)(?l yn y sefjdiiad. Yr vdyni %vedi adeiladu ty tiws iawn, vn ymyl nant o ddwfr gloew, a'r eoed yn viiilcdti trosio. r ydym yn sicr pe gueleeh ef, v nieddvlieeh c:ch hod yn Nhymru. Knw eiu (farmY w GUSBWR. EM lian- wyi dad a'ii c?ii,eiii yn y modd dilrifolaf eieb gwek(j dlWi a'lI lid! ¡n !e;]!i"!1 Y mae !2cnym ICO ac .?ii rii(i ocs cisi?lli oll(i P?'cted ei)i ?';i 1)erth?,iiigau i'n g,neyd yii hRpusn?hystirus. Cori,cli ri at ein bra,(] a'i w:aig: careio yn fawr en ?we'ed yma. HdJ,I, at ein brawil Joliti, a'i ae it eit) br?.'d Da?dd )? !vitn ?y'?": cf. Cofiwch ni at ;Ur. \11kun philips, t'n a,j- Iiiilit. r vdyin yn inedd?l U.?ei-?n! y plant, a byddai yn ita?n Kenvui eu gweled, BC hefyd eu launvvn, Margaret 1); ?lcl*, "c iiL y t, (1,.wedwcll witbo f ,d w'tho f ? genym HYi?'?'? ?"?'y ?"'t! at'ysd¡,un ?'.tith boh ?ahh<!h.'at!'?''?'?''?"???'tLi:iu 0,1. iV4:iill,jl iii at illi?tms ali ???. Kt<Ydd!u dunvn?y dvmunol g<;nytn na Reeled ein b'oll gyfrillion yina; a'r sawl fvodont yn dyfod. mae vn an^enrheidiol iddynt oi (Ivf?)d. II?,C dirio yn ri ]-I- idil%'Ilt fL)(1 .vn ( na pi | i diri,, yti Itio 0))l IC  ^'adychfa (Jymreigy mnentyn myncd ae on,dt e,r it ll,yI .Paii0 yn d\ (0] d' 1 f Q' (I ,)IIlI Iliad¡ (/ Y 11 d N fo (1, 'C(! gy,"i?r ef ?"d?,a?j?! 'e1 ,?Yndd!?.cIn.?yr??.?f,} >'a thalb>nt eu niw, i,Yrydmi wedi evw'eM <i'* "'?od.ri'nbr?djnhn. i'J.??i?? ?fod.Co! ??' "i at Mr. D. S. Lc?is, a'r !.?i b.ul 'cua?. ?"?d i ni .tcrfvnu. ?an ob?itino ciy?cd ouuiwrth- a gwLjt-d rhti yn (nan. riciii, Eiehserehog b!nt, M<JP.GAN A CHARLOTTE JONFS- Mae y ll'tlinr llcll,)d ",rtti bir I(,Te 3",I(Iol a v !-)):ti tr%i,?, cii l,ertlikn- lls;ill, a )Il. !?nm.mr' tti-a v c.% j?, cyntaf^vedi iddynt briod'i. Mae v gwr ieuanae wed; '<rCer?f.,??,??.???j.???..i. (;nfud. amrvw v'r I t' f' t,. amrywu'ri,crsf.n.vm?ntYntin?.ne??fi.ty?. yn ddynion anghyffVe linol o' adnabyddus yn m>sg j| rhagor nae un euwad erdnldn!, bvdded i'r v, iad ae¡ i<> at bareluisi'wydij r; |)ynv am ddi:'n:ri?'??'' ?''?y?irdt.-hyUYH,Yr. ??h?y?d?' dyd inwy "'?-tuij.tf<i ],* iiiew I' I ?.i!-i:.n. lltt\d. md *lai fi d at eu p,thyna«3u vr'anibnasan'. eu liythj )lr '1 b,{)1J at el1y,;t:I}'l)a:Hl.\I' ¡¡nionl1:-an t'1î.l!yth y'.a bu(,nt I, N?. vt !!)"I. 1) Y li'l vsac ?-?-r?.?, '?'H)):afi?,)-.Yseddvd:i-!]c.?ddi??iyn'r!j J Pethiuj oanlvnol: —Mae ila«er iawn wedi ysgrif- ""?'"b.,bp:,rt:.?.?d?nrLyw''?h.t!.ach?b 1 on Wus\n cu ))?;? r, y ?miji,; g:.?!.?\<.u?n In teb. Cofied y cyfryw fod hysbysrwydd wedi ei amryw weitbiau fod yn rhaid anfon HAU STAMP cyneael ateb. Pe rboddwn bapur ae ingc i ateb p elai 10s. neu 15s. toe, heb son am fy amser, ac v lIIae dvsgwvl i mi roddi ceiiiiogau draehefn yn gori;Pd wrth ddvn tlawd sydd yn magu ty- ■ud biant. Nid oes un etifelldiaeth cnyfyn y wlad tan sylw; ond yr wyf yn cydwybodol ,e!nogi vrys- S?iad <?iar ?nedL?rwch. Gwir nad ?y< fi mwy ?? creill yn antia?edig on ?i gallwn ng;u yn d, ffon esmwyth o ran un amcan i dwylio ncb,nac ych ?a tb o ran cefnogi y peth er mwj n hunan les. Peth arall. Mac llawer o olynion wedi eu go'yn, rhai mewn llythyrau ataf, ac ereill yn yr Jmscrau, ae oble,rid nas atebwyd hwynt oil, haerai rhyw rai ein bod va cadw pethau dan leni, ae nad oedd ein dyben yn o'y wir, &c. I byn yr atebaf, Fud amryw o'r eyf- rywofynion yn annheilwng o ateb; rhai o honynt yn frol, ac ereill a savvyr rhagfarn arnynt. ITeblaw hyny, yr oeddem vn oedi lies cael ciywed oudiwrth ein brodyr a'n cyfeillion adnabyddus i ni, fel y bydd ai genym fwy o sicrwydd i'w roddi, er fod genym lawer o iythyrau oddiwrth ddyeithriaid. Yr oeddem yn ewyllysio bod yn bwyllogeyn ateb, rhag i ni gam- gymeryd. Yn awr, y mae rhai pethau wedi eu gofyn ag sydd o bwys eu gw^vbod, megys. I 1. Pa un ai af addewuiion teg, neu trwy dalu am dano, y prynodd Mr. Pliillips y tit ?" (Gallwn fed Iwl mai dyben y gofyniad yna yw, eael bo.bhon- rwvdd yn nehyleh dyogelweh y mediant i r sawl elo yno i gvmervd tir). At. Nis gwn nClllawr am am- o-vlchiadau bvdol Mr. Phillips- NhI wyf yn gwyhod i mi erioed ei weled ond yr yd wyf wed. eael sier vvdd boddionol am i-arehusrwydd ei gymenad Ond nallaf feddwl y rhydd a ganlya foddlonrwydd ar y pen hpl, sef, os bydd rhywrai a rliy faeli o hyder yn Mr. Phillips, gallant gael y tir, a'i g-ael yo yr un gnuydogaeth, trwy law y Gymdeithas yn union- gyrchioheb ymwnejrd a Phillips. Neu os bydd modd ganddynt i'w brynu heb help, gallant ei gael trwv ddw?law yr awdurdodan, hcb na Phillips na'r G-ymrlei thas. (?de?t? ? mae v Gvmdeithas vn s:?nn ymddir- ied cvmaint i.ldyfodiaid, a plia ddyogelweh sy gan ddvnt v cant eu digoliedu ? At. Y mae y meddiant ei bun yn inyne(I III mhell tuag at en dvo-elu, os nad vw vn (Idigon vn y rban amlaf o amgylchiadau. Er enghraifft. Nis gallant fyned a'u tir ganddynt ped elegit hwy eu bunain o'r wlad ac y mae y gwaith a wnant ar v tir vn fw*- o worth o lawer na'r bwyd fydd raid'iddynt gael tra byddoiit yn ei wney, 1, os na fydduiewn ainser hyr yn ^ymaint o weiliiuit ar y tir ag a fydd gwerth vr anifeiliaid a'r hwyd-ac y mae v tir tan ntoiltjftgc nes ei rvddhau; ac ni byddai mor iiawdd FJ: waitil i bereben tir, a'i detilu gilin vn ddirgel, a svmud ei feddianau heb. ei ddal. Gan obeitbio y rhydd y sylwadau uehod foddlomwydd, Gorphwysaf, yr eiddoch,&c., EVAN EVANS, I

-AT GERDDORION CYMRU. I

?. ?I)L)I,(;LI,LAU. I ?'t'…

LLINACH GYMREIG Y FRENIAES…

y CYMR ETO. 1

ADDYG YN MHENMACHNO.-I

ATOLYGYDD YR "AMSERAU." I

ATEBIAD I BRYN IFIDOR. I

AWSTRALIA.

! -AM RYWIAETH. I

DIOLCHGARWCH I DDUW AR DDECHREU…

-0 Y LLONGDDRYLLIAD.

IIIIYFEI, Y BEITZDD.

F.*. (J LYN

ADDYSG YN MBENMACHXO.I