Hide Articles List

9 articles on this Page

- - - - - DIWYGIAD SENEDDOL.…

MR. HUME. A.S., AUG YFYXGDER…

LLOEGR AC AMERICA, A GORMESIAETH.

DARLITH AR Y " TA1 !i GORUCHWYL-JALTH."

IERLEDIGAKTHAU CREULON YiN"…

YMNODDWTIi GWLADWRIAETHOL.

CARIAD-VVXEDD GYMRFIG YN LLUND.IN.

News
Cite
Share

CARIAD-VVXEDD GYMRFIG YN LLUND.IN. Gwyr y rhnn fwyaf, i o ccelio, o Jdarilcnn vr yr Aiiiscraii, IIIA(I YNY yr eglwysi Aunibynol Cjiurc.g yu y Bor(,' ae Aiiicisgatu fcjtreet, wcui bod on ike best of terms (fel y dywed y Sais) cr sefydliad eyntaf yr e yn y i afcernacle, ryw bednir Heu bum mlyn- edd yu ol. Y Ili-te yu hyJrydweli mawr genyf hys- bysu, a gwn y bydd yn byfiyd gan luwer chieill, tod baner beddweh yn awr wcdi d dwdi; fod y gedigclJ, neu yn bytraeh y canicldealltwriaeth ag oedd yn bod- oli rhyngdcyut, yn awr wt di ei symud, ac undcb a cbariud wedi cvinei yd meddiant »'r orsedd. Nos Fcrchcr, y lOJed o liagfy' cynhaliwyd y tra party biyiiyd«ol, yn y Tabernacle, am o'r .1.)-" g «?•>»■ ^Symu<I y Tfestri, cymerwyd y gadair fan y Pa-cii. L». Davies, o'r Buro', yu nghanol grrltl cheering y gynulleidfa Jiiosog ag oedd wedi dyfod yu nghyd. t'unwyd, a gweddiodd Dr. Jenk'n. VVrtb agor y cyfarfod, gwnaeth Air. Davies ycbydig sylwadaii cyncs, earedig, a phwrpas- oJ. Dywedodd n)ai dyna y tro cyutaf iddo fod yn y man lie yr oedd, ac nad oeddynt, gan hyny, i ddisgwyl araeth gatnpus ia ivn ond os cai fywyd ac leeii vd i fod yno dros dro eto, y caent un wed, ac un well drachefn y trydydd tro, ac yn y Idaen fodyn dda iawn g-anrido en cyfarfod, a gweled golwg mor siriol, weled cymaint wedi dyfod yn ugliyd o Dan hyd Beer- o un pen i'r ddinas/awr, i'r pen arall. y mae rhywrai (the fe) vn barod, fe allai, i ofyn P'ie bu- oeh" chwi Ind vn hvn Pa ham I,a hnasech chwi yma gyntl V\ ei, dynafi; pa liain ni bnasivn i yma yn gyiit, ni wn i ddim, ond dyma ii yma heno; dyma ni fodd bytiog wedi tori'r ia, fe duown fe allai bob v11 dipin i Fe ul,;ai In.,Ii yina y dvlas%i,ii i'ott er's taini, ond dyma li. C'aili' iliyw aiiiw o elyniaeth ag oedd rhyngom a'n gilydd, yn awr ei gymery", Villlitli. T trae yn dda genyf eicti g%velell a i)od ,'v(it clim-i. Ewe!. rhrgoeh; boed da i chwi; aed y fechan tioti yu fuan yn lil, a puob blodeuyn yn yr eglwys a fyddu yn rhoddi ei arogl. Caiwodd Mr. Williams, Mooruehls, i j,yfarch y cyfarfod. Sylwodd beth mor gryfed ydyw undeb—: nad ocdd firwyth i'w ddisgwyl ar un gwuideithus, yn edivedig cyizideiti-,ati grel'yd(lol, lie!) ull(lel). Auiiog- odd liwynt i ddiivn undeh-i beidio boddloni ar show allanol yn unig, ond mynn undeb gwirioneddol. Mai jieth yw cariad brawdol baivdd iawn i'w hufd. Er meithrio und.b, dylid, I. Ffurfi.j mcddvliau parchus am ein gilydd; meddwl eraill yn w, 11 ba ni eln hallaiu. 2. Llef'aru vn barehns am ein gilydd yn absencldeb ein gilydd; peidio byth athadurl.yw awgrvmiadau bryntion am ein giiyad fel pe l>?,e <ren. vm rywbeth i'w ddweud yn ddrwg am y naill yitall "Hwn a hwn, ftl hyn ac fel hyn, ond ni ddywedaf ddim yn rhauor vrwan." Y mae rhJw hints reI hvn yn niweidiol iawn. 3. Gwneyd ein g;oreii j>n gilvdd pan y delo are:a flaw. Gwr ewehddai bawbondyn enwedig i'r rhai o deidu y flydd. Mai Cornu penaf Critiono;neth yd W undeb a chariarl; uas gallwn fod yn wir ddefnyddiol gyda cbrefvdd, nac yn wir l gysurus, nac yn wir grefyddol beb gariad. 31ai peth cas, brwnt, yw cenfigen, ag y dylai panb ymdrtchu eu goreu ei ladd, pa le bynag y byddo. Y nesaf ydoedd Dr. Jenkyn. Dywedodd fod yn hytryd ganddo bob amser gylarfofl &'i gydwladwyr, ond fod yn hyfryd neilldtiol ganddo fod yma heno, i gyfarfod a hwy mewn gwledd cariad, mewn love feast. 1-od yndJa ganddo glywed fod gostegion priodas wedi "Ctyhoeddi rhwng yr eglwys yn y Tabernacle, a Mr. Davies, o r Boro'. Dyma maen debvg. gytar. fod uyntaf y par ietiane. "Nid oes yma gofio beiau, Dim ond llawn faddeuaut rbad. Cariad a wela i yma yn mhob man cariad yn gwn, eud y te, cariad yn yfed te-eariad yn mhob wyeeb Mae yn wir hyfryd gen)f fodYllla gyda chwi; "wrth hy.v, gwybJdd pawb mai disgyblioll i mi ydych, us bydd genych gariad i .eh gilydd." Y mwyaf, a'r penaf or grasusau Cristionogul yw cariad. Dyma a'n gwna m fel Cnstionogion yn fwyaf tebyg i Iesu- cariad yw ef oil. Yr ydym wedi ewrdd a'n gilyJd heso mewn claddedigaeth, clad(le(ii,-a,t:th cenfi-ren. wrdd yw hwn i giaddu ei ben ysgerbwd. Hyderaf i:act oes an Cyinro i'w gael yn Lluudain, nac allan o f,tit;dain a ei fedd, a flina ar ei hen gorpws byli. Pe digwyddni v fUth beth ag i'w vsbryd yin- ddangos, rhoweb o i lawr mor gynttd byth ag y medrweb. Byodai yr hen bobl yn arfer dweud yn Nghyniru wrtbyfb, tnai y flordd IVyaf elfeithiol i roi ??ryd i lawr, fydJai siar?d â fo. Wrl, os ym- n">Sr ysi?yd .jarad?ch A fo; ?ofyn?-chiddo ryw g%.csti%vii neu <'dau. Gufy?v.b iddo 'i ddechreu r? a)e y Jacth, ac -v,ia dywcdwch wrtho am ddveb- wr-lvr| ? 'nor ?.?n byth ag y g?iai. Dynar ? 'totddirotysbrydjundjw?ijawr. r eu d<ian ?' ? ?l?ys yn y Tahfrnade. Pe?T dmrhi| -'SSW, y Jk>nWlr -y c;1PcJ bre? thn Peidiwell Ilis?,,WN,l y ll,Iwir y czlpel (it-w,v bregf.-tijit yn Na, rii?iiii cael c g ivv y s waitil-gar, cgl?y. „ ,„, g?aith.-nid di?on ? bod v> dda, ond rhajd gwneyd da. Ciy<vir weith- i -u idi yn dweud am Mr. n?naH?, ei fod yn dd?n da.on? nad yw ° f?.r ddcfnyd., ac am Mrs Hon a f ffon^ '?"od but ? '?"? "?'"L'' 0?? ??nt t J" d?a, a(l, a i, neu .? am ba belh i Y mae'r cohfuau hyn yn dda,ond da i bct? ? Y mae'r iamp- au lyn yn dda, ond yn mha beth y mae eu da vn gyn- wysl'dÍg Y  clock acw yn dda, ?ud da am ./?!'?,?'? ? ?? canot be S?o? ""I?s you are iloinn gOl)d. Cry?yilodd y Dr. d?r neu bedair o ffyrdd trwy llP?el y gal/ai yr cg??i jn Llurtdrtin we)'d S hU -Vdfd, a; sef, drwy !f!!llio Ûck .?i?.? ?ct?; y merchaid ?-c? ??/ a d?sos.,dd y mawr angen synd yn Llur.dain am ?mdeithRsauo'r fath yn mh?h y Cymry. Rh., idodd .nuo?eth i g?ed?).y?ei phurdcb, yr ben iaith (.Ymmcg; dy- ..cdodd nad oedd efyn bwriadu mm IT yn Ddic Sion D;,fydJ. Y nesaf ydoedd Mr. Davies, Mrnvddbaeb. Anog- 'i hwy f V(Ioecl,i ?,Ir. I)i,,vie-, Alrii v dtil),icli. An(,),g- edl li?,v,y i-ict 'yn i dangosweh gariad; ewqi] rhagoeb (iiiynweh garia 1; tv f.Ych mewn car- !?d. bytW daioni i ganfvn y cv/ariba bwn. Coledd- ?ch yr ?ith Gymraeg. Lwydd i d?. i i fod yn unol, a Duw a weno unsoch. Canlynwyd Mr. Davies, gan Sir. Jacobs, Swansea (supply presenol Aldersgate Street). LSdwodd fod dall Ílfth i'w hvstvried vn iii!iob aittlii-iaetil. sef', hod y1 amean yn dda, a b ;d y moddion i'w tfvrbaedd yn gyircithloii. Dysg yr hen school ydoedd os bydd yr amcan yn dda, fod pob moddion yn gyfreithJawn Cf ei gyrhaedd. Y rrue yn eglur mai dysg gvfeilioruus ydoedd bono, Rhaid fod yr ainciin t'r moddion yn gyircitnloii. Un o aineanion v cyfarfod hwn ydoedd ciirio y ddyled, a cbynal yraelios, a thvbiai fod cyf- arfod i gyd yfed tê, canu m iwl, ac iiruthio, vn tithaf eylreitiiloi). Wedi cae I allau fodyllwvbrvn gyfreitblon, dy!id bod yn gvson gwaith; gwniir tuiiver drwy, ond gwneud V(--hY(ii,- yi) Dyt*t- oedd a dieulianty corig." Y ma? yma f?.n yn pwyso yn i;a? ied, uud ychydi?, yn gysun,ai treulia ymaith yn y man. Arerchwyd y cyfarfod yn nesaf an Mr. Hum- phTlys,Aberyst>l'yth,pic<.(ethwr gvda'r brodyr IVes,ev- aid. Sylwodd mai blwyddyn o undeb vw v flwydd yn lion. 21ai gweddi ddiweddaf Crist evn marw Jll oedd am i'w ddisgyblion fod oil yn uu." A chan Mr. G. Evans, Uolog Hackney, yn Saeson  rhai 1]'1' onac?. Cwnaeth rai syt?adau, ar afio?acth rhai n'r i-yieuiion, ar -eiicnau camouoi iiy<U!lon<leb crefvdd- ol I. Purdeb calon. 2. Teimlad o'n rl.wymedig- -teth i'r Arglwy(ld, 3 Myfyrio beunydd ar ffyddlon deb Iesu tuag v%,n drefa i-ncadw. 4. Cofio fod gwobr i'n gwaith—na bydd em llafur yn ofer. 5. Vstyried eiu bod yn wastad vn mhresenuhleb ein Meistr dwvfol—ei fod Ef a'i oivV on cratr ar ein boil flyrdd, ac ar eia holl ymddy £ iadau. Cynnygiwyd gan Mr. J. Richards, un o ddiacon- iaid y labernaelc, fod dudcbgarwch gwrcsocaf v cvfarlod i w roddi i'r Parch, i). Davics, am ei igrwydd yn cymeryd y gadair, ac an ei ddull tir ion a hynaws 3n y cyfarfod. Lhwedodd fod yn ilawenvdd mawr i'w fedd-.vl wtled Mr. Danes n y gdajr, fuù ° waelod ei galon yn eynygy pender- ryniad. Eiliwyd y cynygiad gan Mr. J.?riSth,Grepn?ch  rNic,i(!, I'd   peacu — universal jnaee. Hed-.l-.vch vw arwyddair v flwyddvn htddweh yw !.ej note peL> cyfarfod, pob gwledd a phob banquet, o giniaw y Lord Mayor yn y Guild Hall, i lawr. £ ain peraiad tant beddweh a R'.vwir pe troech eich dust y flordd a fynech. Wei, dyma eto gyfarfod heddwcfi—peace cotn/ress. Dy- wedodd iddo gael y pieser vr haf (i:iv C (Ijar,o fod vn y peace congress yn Exeter llai!; iddo gael in frydweh mawr yno, ond niu cymaint ag vn v peace c'oigress tymreig yn y Tabernacle heno. Duna gyfuifod lieddwch mewn gwirionedd. Dywedai Mr. iJcnry itichard, pan yn ??)w ar nr' ? r j Ffraucod i anerch y gynhadledd for/- J ??f/f-cM,"y licttf," ?be I't i'e I) V(,Y?V Ii 11 "r} a O(l;tIIl/'S. Y map Y ll%;?ii a O-ieY r, ',I c? Sais, ebe Mr. R, 11V.Ir7f £ .U V "? ar n!&e \nbytrydg?.'?" "??'"Y???. U'e],v wedi cwrdd yn y cyniler o ;???/ ellemies ?Hydduiewn hpd<hv(;h."?'c heno—wedi c?rdd a u lid, neu genfigen yn bod r.:cV.!i a nvdd rhyw dipvn o oeLr hyn ¡¡'r Ge)])' dr<'tw, ni WI: i -,wiriollctid 1'1: j)' ) r bobol yn d weud fod yr oedd ein lji ond yroeod v I ein gilydd yn dweud fod. Fodd at heno allan, byth, Let bcgOtleS, ni ganu wrtb yrnadad, gyd a'n gilydd,— -<( i Darfydded son am hob ymryson mwy; Paitiolfarn, a rhagfaru—lawr a fiwy j Doed vsbryd iiodd, tangnufodd yn ei le, A chaiiad pur, Llt cariad sy'n y ne'. Cefnogwvd y cyntiygiad gan Hugh Owen, Ysw. Dywedodd id do gael y plcscr o gyfarfod Mr. Dav'es lawer gwaith cyn heno mewn ™ual;anol oil na ef eiiocd yn fwv ya ei le na heno. pJ byn y dylai fod. Y mae syuwyr cy ilredin, beb sou | uim am Gristionogaetw, yn uwci.d mai fel hyn y I dylai pethau fod. Nis gall yr cglwysi Cyinrcig yn Llundaiu iforddio bod allan &'u giiydd. u eu hun deb y niae eu nerth. Drwy micicb a cbydwtithred- iad galiant jlJd yn oilerynol i wnend pethau mawr- ion. Drwg ganddo nas galiasai fud yu y cyfarfod er y decbreu. Anerch wyd y cyfarfod yn mbcllach gan Mr. Wm. Bllghcs. nn o ddiaconiaid Aldersgate Street, a chan RIt. David Evans, uu <> ddiaconianl y Loro'. Dang I osodd y gynulleidfa eu cydsyniad a'r cynygiad godi i&r vu tracd. Wrth gydnabod y di'dchgarwch, crybwyllodd Mr. Davies na ddcrbyniodd ddiolchgar-well neb erioed gyda mwy o bleser. Yr wyf yn gweled, rnedde, mui yn nghangol fy mhobl vr yd vyf yn trigo. Da iawn gfinyf ,pel lJoJ. yma, cy'tj' mar\ Pob llwyddiant j chwi. Fechgyn ieuangc, i edweh o'r fafarndai; zlyn- web b?nvb wrth y moddion hyd y gallocb, a Duw yn rbwydd i ehwi. roecid y Parch. Richard Jnnps T.ln«foS»,; r-a J'n y cyrarfOCI, a tneiuilid cryu siomedigaeth gan lawer o ho?ydd ei absenofdeb, ond meUt?dd 0 herwydd uficchyd, fel y gwelir oddiwrth v nodyn canly::ol a )yil, fel v gwelit- v nodyii catily:i.)l it (Jdt.rl)viiiais ?d?li?%-rtlio iieli ddau ar t) l y 120, Fore Street, llhag. 13,1851. Anwyl Frawd,- Yr oedd yn ddrwg- genyf fethu dyfod i'r cyfarfod. Yr <r«cuti yn fy mryu ddyfod, ac yr oedd v iyfei-liion wndi fy ngadael yn rhydd ar y nnson bono er mwyn tiyny ond prydnavvn dydd lHawrth, te III cymerwyd yo glaf, ac nid oeddv/n yn gyinb>vys i godi allan nos Fercber. Y mae cvfarfodydd undeb yn huff genyf, ac yr wyf yn gwneud fy n^oreu yn íy nghartrau er meithrin undeb. Yr oedd yn sirioi gen yf glywed fod y moi- iuosog, ike., ac er nad oedd yr un gweinidog o Jewin Crescent yi-, !do yr dt,a -eny I fod i-iiai o'r di,-icoiiiai(i,a llawer o'r aeiodau. Y mae yn ddiau fod pob peth vn galw ar y saint i fod yn agos at Dduw, ac at eu gil- ydd. Yr wvf y n dymuno llwyddiant pob achos da,ac yn dymuno eich llwyddiant chwithauyu bersonol. Yr eiddocb yn serchog, R. JONES." Y Sabhoth canlynol, pregethodd Mr. Davies yn nghapsi Aldersgate" Street, a Mr Jactd)syn iigli-,ipel (iuiiilford Street. Parhaed brawdgarweh. Dilynir I Mr. Jacobs yn y Tabernacle gan Mr. John Roberts, Ruihiu. CO' GOIIEBVOD. f'- ■ ■ ■

[No title]

MANION A HYNODION.