Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

I ADG.

fy TYWYSYDD A'R GYMKAES;

News
Cite
Share

f y TYWYSYDD A'R GYMKAES; (OR Gymracs am Rliafgyr, 1851.) GTrniLLiow A CBVDWXADWVR, Mae yn deby, mai hwn fydd y rbifyn olaf o'r Gymraes," a dder. byniweh yn ei ffurf bresenol, gan y bwriedir ei chy- hoeddi o hyn allan mewn undeb i'r TywysTdd," cyhoeddiad bychan sydd wedi cael ei ddwyn allan er ys blyneddao, gan yParch. David. Rees, Llanelli. Ni bydd y Gymraes," o hyn allan ond rhan, ac ym- drechir defnyddio y rhatt hono er llesiu merched Cyniru a gwneir T rbsw arall i fvnu a defnvddiau ii v J »» > ~aj uu, ainrywiacthau i gyfarfod 1 dymutiiada4 cyfeiilion y ddau. "Mae Golygydd y TYWYSYDD wedi cyhoeJdi eu hundeb o'r amlwfe yn ngolwg, yn nghlyw gwlad a gorwlarl, trwy y rhybudd canlynol, jr liwn a dros- glwyddir i'a tudalenau, fel y gallo ein darllenwyr weled y dull y bwriedir dwyn Cyichgrawn naeibion a merched Cymru yn nlaen dan ein gofal tuieuig. Y BRIOI)As.-Cyli-e(ldir gOHeion priodas rhwng Y TrwvsrDD o ).aneiii. a'r GVMKJES a Gaerdvdd. « Os gwyr neb am achos, neu rwystr cy freithlwn fel na ddyiid cysyiltu y ddau hyn yn nghyij mev.n glan Briodas, inyneger ef, dyna v waitb gyntaf, yr ail, a'r drydedd o'u gufyn." Nid oes gan y.rhieni un aohos i'w fynegu y mae yn wir eu bud ychydig dan oed, ond y maent yn fwy flordJus i fyw na liawer sydd henach ni hwynt; ac ei bu dau erioed yn taro i'w gilydd yn well. Wedi pywtlleg mlynedd o weddwdod mwyn, ac unigrwydd annyddan, pwy ond myuachod all t'eio ar y TvwvsirDD am glywed ar ei galon i newid ei srfyllfa, trwy briodi gwraig i fod ya yua- geledd gymbwys iddu. Mae yn wir ei bod hi yn lied ieuanc, ond y mae wwdi by nodi ei hun am ei diweir- deb, ei giauweithdra, ei gwybodaetli lenyddol, ei tnedrusrwydd teuluaidd, a isynnyr eytheøin. Ac ni ddiuhou fod llawer, oddieithr hen ferched ystor, a feiant y GITMKAES am ieoo a chyraher sydd wedi bod yn ffafryri mor gyCredinol drwy y blynyddoedd, ac sydd wedi rhagori niewn sirioldcb, medr, ac hvnaws, edd. Ond gan mai ar gefn v wlad y uiaent wed. byw ar wahan, uc I (yw yu nghvd, dieiion i ryw gvnitwr cuchiog ddywedyd, "Hawdd yw priudi, oud byw wdyo ydyw y pvrlW; y mat- tair ceiniog y wi; yn cael ei ofrn yn 'twr at eu c 'viial-pa faint mwy fydd eisiau wedynV' Mae yn weddus iawn ymofyn i bethau, bid siwr, gan mai cynildeb ydyw trefn y dydd; a dywetiydd genym hysbysu, na olyuir mwy na elteiiii,l a dimai j mis at tu cynal yn nghyd Nis uichon, mae yn wir, i'w bystafelloedd fod mor lluos- og, nac i'w cofleidiau fod mor dryuiion; ond talant eu bymweliadau misol mor brydiawn.ynrddangusant yn Hawn mor brydferth, a hibant fyrddau llawn uior amrywiul, danteithiol, a blasus dan yr uu tô, a" a wnaent pan ar wahan. Nid YII Y naill ua'r Italian ildioyn hollol ei enw tilt'¡ nodwedd: canys adwaenir hwynt rhagllaw wrth yr euw "Y TvwvsrnD a'r GYM- RAES neu Gykhyrau-n i Fcibion a Merched Cymru. Ac uiegis yr pdithra yr enwau i'w gilydd. y bydd i briodol nodwedd y naiil gymvsgu a'r llall, lei y 111w- iat yu yr enfys. A geill meibion a merched Cywru ddysgwyl cael eu hyflorddi a'a dityru gandiivnt. Deuant allan o'u hvstatell yn Llanelli, yn agos un plyg a'r "Christian Penny Magazine, yn beJwar tuda'en ar hugain, wedi eu gwisgo mewn ainieu ddestlus, a chyflawn o friwsion ehwaethus ac ymad- roddion coeth a dilyr. Hvderir na bydd neb morau- I fwyn atbroi v rvwysTOi) dros y lrA s arn v tro hwn, ac na ymddengvs neb inor ddifoes a chilgiaidd a thro; ei ar v GsfMats.5, o herwydd iddi fd mor j nwyfus a phtiodi m'r ieb^uc on J y cy tuna eu cyn | a> r carcdig u boe <jS,.r. yu uihob eoagl a g«r.»r, i I gyweirio en ty yn dda drwy resu eu beawau fel eu croesawyr ar y cyntaf o Imiawr. A chau mai anny- inunul iawn fydd rhyw ot-siarad ara ddyledion y naill neu y llall wedi priodi, gwahoddir i mewn yr boll bwythion dyledus iddynt hwy a'u rhieni cyn dydd y briodas; a diolchir am bob ffafrau a ddangosir idd- ynt. Bu y naill a'r llall yn ddefnyddiol yn eu cylch- oedd i greu chwaeth at ddarllen ac vsgrifenu mewn llawer congl na fuasai neb ond nllw yn gallu ym- wthiaw iddynt; ac agor llawer drws fuasent byth yn nghauad yn erbyn cyhoeJdiadau tryinach, a ilyfiau mwy pwysfawr. Hyderii na chauir hwvnt allan yn awr, ac uad ymatalia Deb eu han/hegu & Urohebiaeth- au buddiol; y rbai ellir anfon at Rer. E. Jones, 2, East Terrace, C&rditr;" neu atom ni i Lanelli. Tach. 14, 1851. y GOL*S**DD. At yr hysbysiad difyrlawn uehod, nid ydvm yn gwybod fod eisiau yehnanegu dim, gan ei fod yn eg- luro ein hamcaniou. Erfyniwn ar eiu gobebwyr ein hanvhegu a gohebiaetbau byrion pwrpasol am y rhilt y byddwn yn dra diolehgar. Gan na fydd ein ter- fynau moreang ag arferel, cofier mai ychydig yn fyr ac yn felus, o gynghaiion caredig ac o hyfl»rddiadau hn.hiioi i ieuengctyd a wna ein tro. Byud yn dda ganddom gael aaibeii ] nsncsm yn dangos (lid rhin- wedd In cael ei wobrvrya yn ami yn y fucbedd hon, ac mai llaw y «li«-yd a gyfuethoga. Hoffem ambell anerchiad byryn gwasgu ar y meddwl yr angen- rheidrwydd o ddwyn yr iau pan yn ieuanc a'r peryt;l o angliob" y Creawdwr yn nyddiati ein iiieuengetyd. Bydd cymbflliadan i trni oddiwrth chwantau ieu- engctyd yn dderbysioJ, vn nghyd ag ambell i adrod< iid am y breintiau wawrion y mae efengyl Crist wcni eu dwyn i feibjon a merched Cvtnru. Gellir egluro hvn drwy hanesion byrion am gyflwr tywxii Jeoedd v ddaear, y rhai sydd yn llawn trigfunau trawsder. Bydd ambell i goiiant byr, adtiladol, am i. eueigt-t-, d crefyddol a dejnyddiol yn gymeradwy, os wcdi eu hys- gr;fenu yn eglur, diragymadrodd, a dirodres. Cofier mai a'r ieucn^ctyd y mae a wnelom, ac am llyn." an- foner i ni lacth, ac nid bWJd crvf. Eto t,vd ,ed y liaeth yn iachus a maethlawc, oblegid ni chyuydd- aut i ddefnyddio bwyd cryf os ylat-tldwr a ddarrparir iddynt. Ac yn ddiweddaf, frodyr, pa bethau bynag sydd wir, pa bethau byaag sydd onest, pa bethau bynaff sy gyfiawn, pa bethau bynag sy bur, pa bethau byual sy hawddga •, pa bethau bynag sy ganillolad wy,rld oes un rhinwedd, ac od oes dun clod, meddvliwch am y pethau llyn," a chyuorthwyWch ni i'w maRU Yn mysg meibion a merclied Cymru drwy e3 yfrivn8 c Y •- TiwrsirDD a'r GYMRAES. IKBAN GWYNEDD.

[No title]