Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

YMDDIFFYNIAD Y PARCH. JOHN PHILLIPS. N08 rercher, y 7fed o Ionawr, 1052, TRADDOllIR DARLITH, YN N'GHAPEL Y TADERNACL, Ilnnfpr. jL pan y Parch. John Phillips, mevii i'r vmosod- fadan a wnaed ar y Ddarlith a draddododd efe ar Eglwys I.oegr, I'abyddiaeth, ac Ymaeilldnfteth," ar y 19eg o Darh- wedd, 18o0. Dygir hefyd (Ian sylw gyfansoddiad yr Eglwys Gristionogol, liifer ac alHIllrrlod ei swyddogion, yu ngliyd a liatiir SHIM. II. phwy ydvnt y SISMATICIAID. Dechreuir y cyfarfod am 6 o r gloch. PARR HILL SCHOOL, NEAR CHESTER, ESTABLISHED 1842- RUSHBYlias removed to lm'?pr premises, cx and having built a commodious school-room, ?m- nasium, &c., respectfully advertises his friends that he can how accommodate 50 Boarders. Terms for Hoard and Education, from '20 to 25 guineas per annum, according to age and requirements. Prospectus, with Keferences to parents an4 relatives of pupils in Wales, including Bala, Do'igelley, Harlech, Mapn- twrog, Rliiw Bryfdir, Portmadoc, Tremadoc, Kevin, Carnar Von, Bangor, Llaiiiieris, Beaiiinarig, Conway, Llanrwst, Haver- fordwest, &c., will be forwarded on application. HANES Y RHYFEL YN HUNGARI, GAN Y CADFRIDOG KLAPKA. PENDETVFYNIR cylioeddi, os ceir nifer ddignnol o JL Dansgrifwyr, Hanes y Khyfel diweddnr yn Hun- g.iii, gan y cadarweinydd IGapku, yr hwn a ddvgai ran enwog yn yr ymdrech fythgotiaclwy hono. Pris y ny;'r yn Saesoneg ydoedd fi. ] s. Cyhoeddir ef yn Gym- raeg heb nnrhyw dalfvriad, yn 10 o ran an Ge.yr un, neu 5 o ranau swllt; llai nag un ran o bedair o bris, y llyfr yn Saesoneg Pymunir nr ddosbartJnvyr vr Amser AH, ac weill. yn mhob man i dderbyn eirvau y tanysgrifwyr, DL "I lianfon i'n swyddfa pynted y byddo modd. Hysbysir yn gynnar yn y tlwyddyn newydd, pa un a fydd y gefnogaeth a dderbyniwn yn gyiryw ag y gallwn fynedyn mlaen a'r anturiaeth neu beidio. Bwriedir ychwanegu at hanes Klapka, banes rhyfel- drmor ci gydfilwr Bern yn Trausyllania fol atdclotliad i'r llyfr, yr hwn sydd yn un o'r lianesion mwyaf dydd- orol o oreliestion mihvrndd a ymddangosodd erioed ni ydiwc.nfgai hyny ond (ic. at bris y llyfr. I)yma j gynygiad i'r Cymru i gael am 55. Gc. yr byn a gost iodd i filoedd o Saeson dri neu bed-war swllt ar liugnin Steam Comunication between MVESPOCI. and XaCSTlTN. THE FAST-SA ILlNG STEAM PACKET VESTA. CAP T A I N ROBERT D AVI E S, WIU. SAIL PUNCTUALY AS FOLLOWS .— FEOM MOSTVN. DECEjlBEH. H. M. 1, Monday 3 0 Even S, Wednesday 7 31) Morn ?. Friday P 0 do 8, Muuday 11 0 do ?'J, Wednesday- 12 0 Soon i1'J~, Friday 12 :30 Even >, M ond'ay 2 0 do lw, Friday H 0 Morn ?, Moudiiy 11 0 do 24, 12 0 Nooz., -20, F. iduy 1 0 Ereu Moud»iy 1 30 do 31, \\ednvsduy. 2 0 do I FROl LIVETTPOOL. DECEMBER. H. M. 2, Tuesday 2 0 Even I 4, Thursday 7 0 Morn 6, Saturday 7 30 do tI, Tuesday 9 0 do ll, Thursday 11 0 do 11 'J. Saturday 12 ONoon 11), Tuesday 1 30 Even 20, Saturday 7 30 Morn i23, Tuesday 9 0 uo i 27, Saturday 11 30 do >0, Tuesday 1 30 Even The CliP'tev ond Holyhead Kail way Station nt Mostyn, is j .V o¡ i.l:■ ;,f l^ZiUiiiJ t in^ r'iio ». >f ISongor anù HvlyllPr.c1lea"e Klto.l M08TVN TO IIOT. YIIE. D. U. Bf. n. M. it. Ill. II. M. II. M. At 9 33 Morn. 11 13 Morn. 2 35 Even. 5 3 Even. 7 44 Even. AND roil CIIESTKB. II. M. u. M. u, M. H. M. At 7 M Morn. 10 4LJ Morn. 10 5R Mora. 4 51 Evn. 7 55 Even. At 7 .5 .1, ?k rn. 10 40 -1 ( rn. 10 58 H -,Vc!n Coaches aud Cars attend the Packet daily, to convey 1'ub- •engors to all parts of the Principality. (;00(18 forwarded per liaihvay daily. FARES :—Cabin, 2s. 6d.; Deck, 1. 6d. Further infoirmtion may be had from Mr. DANIEL JAMES 82, Union-fetit et, near the Exchange, and Miss M. A. JONVS, Liverpool; und from Mr. J. B ilotT, A^eut. Moiityn Quay. y rroun]) x imcnlxni PELENAU HOLLOWAY. IACIIAD IAFU ANNHREFNEDIG A MALL- DRAUL. Adytgrif o Lythyr oddiivrth Mr. R. 1f~Kirktts, Cyffe.riwr, 7, i'risrni 8¡¡'crt, lAvcrpool, dyddicdij Mchtjiu Ô, iiiol. At y Prott"s ,no HOLI.OWRV, SVI:,— Tilae pieli Pelenau n'cli Enaint wedi "efy11 i Hchafar resir ein g'A ( i thiaiit u Feddygiuiaethau Pcrchenogol ftturai biynyddan. l atJ un sydd yn arfel' pry no genyf, at yr Hon y gailai gyfeirio am unrhyw ymofviiiuduu, yu (lyniuuo al"- nafaÜllel i cliwi gael gWYÙ1)(llleiilrltloil()U ei haclloo. Yr oedd ^"edi cui'i ei lilino amllvnvddau a iafu aunhrefniedig, a'r eiivi)- fa mor U) n:,lu,;t, 1 el ag yr amheuni nit hyddai yu abi i ymgyual dano; "n Itodus tueddvvyd hi i wneydprawt och Pelaiiau, alii *'n hysiiyau ddailbd iddi ar ol v dogn cyutaf, a phob un werli, fiael esiiiwythad nlawr. Pariiaodd i'w rymeiyd, ac ei- na dùefl1yrl(!iù.ld oiul tri o Flychau, y mile yn avr yn y mwynhad ° ioeli.yil pt rlfaith. Gallaswn aufon i chwi lawer o achosion t;1"eill. oud tnae'r ticliotl, yr wvfyn meddwl, o lienvydd (f -ii-itig- ruyUiJ yr ymu.UHluid, a'r iacliad cyjtym, yn dywedyd 11 vt-r ai- ran eicij Ileletiau rhyl'eddol. (Arwyddwyd) H. W. KIR US. IACITAI) T.HYT'I'.DDOL 0 t)WYMYK GYHYRAWO (ItHEU-MAlIC FLVKH) yj¡f VAN DlEi\Œ):tj LAND. AAgsgrif o Lyfkyr a yrnddanymutld yn yr II oh (tri Town Cour- ier Mawr h laf, yoi Major J. Walch. lh Margiwet M'C'onr.igan, pedaiv at bvrntheg Of-a, yn hyw yn N»• \T Town, yn dyoddet' oddiwrth rnmafic fever danbaid am fwv lillllall lis, yrbyn a'i difeddi.uiodd yn 1.<)Î101 o ddefnydd ei haelodau yn ystod yr amser liwu, yr oedd o dan otiti y iueÜù- ygon ijr.vviU emvog YB Hobart Town, a chai^Ulvnt Jnvy yr Oedd ei Imchos yn cael ei ystyried ya anobeitliiol. Llwyddodd cyfai]l Kyda hi i wneyd prawf o Hd.utll clodfawr Holloway, ftc mevv-u iunser aughredadvvy o fyr, etl'eithiasant iaobtd per- fiaitii. Iahll o lioen a thvndra yn ngliledr dwvfron a chylla per- son 84 oed Oddiwrih Meistri Thew a'i Fab, perclienogion y Lynn Ad ^sitiser, y rUai a allaut wirio y dvstiolaeth gaulyuol.—Awst 2il, lK51. At y Proffnswv Hollownv, Kyr,—Yrwyf vu dymuno dwyn fy nhyst^olnctli i efTeitliiati duiunus I'elenau Hoilowav. Dyodiiefais yn dost a'n rai blyn- J'ddau oddiwrtli boen a tiiyudra yn y cylla, yr liva hefyd a ddilynid a hyrdia anadl, fel ag i'm hatal i gerdded o amgylch. | Yr wyfyu 84 mlwydd oed, ne er fy henaint, v mae y l'eJelJllu byn w(>Ai fy ngwella i'r fath raddau, fel ag yr ydwyf yn awvddus f r-.nll ca gWlwyd yu ftdnabyddus o'u rliinweddftu. Yr U-vf yn awr wedi cael fy ngwneyd, trwy eu hoffei-ynoliaeth, yn fywiog mown c.ynihariaetli, a gallaf gvineryd golafiir heb ang- bylleiidtra w, pboen, yr liyn iji- gallwu WTlCt1<t n'" 1,11. I (Anvyddwyd) IIENIIY COE, North Street, Lynn, Norfolk, j la-hid rljyfodJol o'¡- grafel, ac auliivyldeb yr Iafu o'r mwyaf pervglus. A I vsgrif o 1,ythyT cyfeiriedig at J. K. H^ydon, Ysw., Sydney Now Sooth Wales, dyddiedig Chwefror 2 jain, 1H51. Hvr -Hu nn Mr. Thamas Clark, YJllsofv(lhd.l yn Lake 'G,g' am !FY1J. lawer o auiser yn caol ei gystudiiio yn d lwys 8uo a.ibv. ylfteii yr lafnj ynghyd a'r OratV). Dywedodd ei leddyKoii, ar olgwneyd jii'unio'n boll f.;dr. wrthoyn ouest,torl ei aciiDH yu anobeituiol, a l,boil ymd;eohiou pellach yn ddi- fudd. 1 h y defyWii ?0: ac yn di?.vyi y bydd d i bob diwruod ?f' fy;?t Ki oe, (-yu?.tor.?] 1 cyLâli ef i wneyd prawf o H?lfnau Holluwav, ac f«l gooaitli yu erbva anobaitli, gwnaeth hyny, rhoddudil y dogn cyntaf iddo gryn lawer 0 esmwytnyd, para- °dd gan hyuy i \v cvjueryd yu 01 Y cyfarivyddiadau, ac )? mae yii awr wedi ei adfej-u i berffaitLJ iechyd. Taimla bleser ltiawr yn cadaruuau y dystiolaetii Hon, neu hyrl yn nod wneu- ttiur tyatlw i'r un perwyl, os byddai hyny yn ofynol. (Anvyddwytlj WM. JONES, Percbenog y Go ilbnrn Iierold, New South Wal?=i. E.Tr.itlmvydd rhyfeddol Pelenau Hollo-.vay meiva acliosion 0 Ddvirsiwyf, Dylai personau yn dyoddef o liliwrth Ddyfrglivy, un ai yn Inner troad bvwyd, neu unrhyw amser ar'tdl, tluefayddio y Y I'elenau livn yn dtlioe 1, gan fod canoedd o bersonau yn cael Oil iacliau yn (lynyddol irvvy eudei'nyddio.o'r alieobydechrys J,(\,II I.Jwu yn ei wahanol raddau, wedi i boh laoddion ereill bailu. Wtt»< y Pt'lenau clodfawr liyn yn effeit1JÎI!J ryf2(Hol yn y" r ^nhwyldoruu eaalyuul. j r Mae v Pelenau Clodfawr liyn yn rhyfsddol efTeithiol vnyr 11¡,I¡,\yIÜei'a,¡ cà.Ûyuol ;— 01*tt I Lcol id?lioi. (;YO, 11;1 ¡\t.. Y Cn, bift\:g .?n. All;wyl !ft goriawg J.hiliuraw. ?itr?t?nii.tfib'.vn!. "hwymiul coluddioa. Y l).?['t\)Jt'ii,,?t?. N yoiido.l. ?y??y.?. ?'?tY(tY?.?ed. Cnr yn y pen. A t I t'-t 1,,fr. Tan idd vf. '1 v\ ymyn o bob Fritiui [math. Troedwst. Colyrldvvst. Euuynfa. Clwyf m dyn. ?Hecjydyram. 1.1 ""I; \f;'t, I'?bl?uau (?'7?). Gwaew v pen. Dfdiir gwddf. Cnvy r l1reniu. (ir.danwst. An.'yddion aif-i'ii Idol. I'olorod. ],lyu:;e!.  G veil.lid &c., G.t'ntid?c., &l., &e., tvc, Ar wertli yu sefyfUi?d y ProifrMwr Hu?uw?y; ?t. Strand, ?ui Temple Bar, Llundain, a dum v r 11 -?ik 0 F/eryllwyr a GwerthwyrC'ylfe T, drv,y yr holl fyd gwareiddie.lig, ani y prii- "t"ca?'.)n)t:—ts.t?c.;2?.Qp.; 4s. t?' lis.; ?j?.; ?Ms.; y Wvc'i. Y mae enil! luau r drwy gvineryd v maiutioli niwyaf. D.S.—Cyfarwyddiadaii er qrweiniatl i l' Oleitjoy u bob Alierh- gv,a COFFI JO H N CASSELL, Yr hwn y mae ei gryfdor, ei ffrwvtlilondob, a'i berarogledd mor ganmoladwv n dvmnnol; y mae nid yn unig yn beraidd i'r arcliwaeth, ond hefyd yu hollol iachus, a chvyfhaol i'r cvfansoddiad. Y mae yn ffaith an wad ad wv fod vr holl rai a roddasant brawf ar y Coffi hwn, yn sicr o barhau i'w ddefnyddi.o gaia nad allent cael unrhyw fath arall yn rlioddi iddvnt gyroaint o foddhad. Os yw neb yn amheu rliagoroldeb COFFl JOtlN CAhSELL hyddediddo?evdpnwt'ol?.to.ac M-?h<.pddir efyn funn ei fod yntolyn?uy <!MUori?tb. ? '? lie.yd yn fwj d^'hol gydagolwg ar gyuildeb, RM ei fod yn cyrhaedd yn HawerpeUMh nag un math arall ar gylnf ei gi-yfder alfaetii?loud;e?b. Gwneir CoFFi JOHN CASS KM. i fyuu yn svpynau awyr-dyn, yn cynwys o nn hyd wyth o wnsau (ounces J ac mewn cenlestri yu cynwys o haner pwys 11y(1 dri plmys yr un. A gellir ei gael gan ei holl Oruchwvlwyr am y prisian lsel a g,ullyu;- corn JOHN CASSELL, No. 1. Is. 2c. Dyma nwvdd pur ddymunol. COm JOHK' CASSELL, No.. Is. 4c. corn JOHN CASsaCiyJm.y'sgodd Idasus ?? aroglber. com JOHN CASsEi.? No 3. is. 6c. Ni>} «t? cisifu gweH nvvydd na hwn 0 ran cryfaer a puerarogledd. COFFI JOHN CASSELL, No. 4. Is. lOc. Dyma Goffi wedi ei gymliwyso i cliwaeth yr Hyfeirniad perfTeitliiaf. Er rhoddi cicrlmd i'r Cylioedd, y mae enw JOHN CASSELL ar bob sypyn a cheulestr, yn nghyd a'i gyfysgrif. Kis gall fod yn ddigymysg heb byny, a byddai dynwarediad yn lladrad. TE JOHN CASSELL. Y mae gan JOIIK CÅSELI. y rhywiogaetliau goraf o De wedi ei wneyd yn sypynau o un wns hyd bwys, am y prisiau can- lynd. Te Du, 4s, 4s. 6c, a 5s. y pwys. Te Gwyrdd, 4s. 6c, 5s. ec, a 7s. 6c. y pwys. COCO JOHN CASSELL. Y mae Coco JOHN OASSELI. yn cael canmoliaeth uchel ar gyfrif ei faethloudeb a'i ragoroldeb. Yn cael ei werthu yn syp- ynan yn cyuwys- rai cliwarter pwys, ac ereill lianer pwys, )d ol SC. a Is. y pwys. Mae y personau canlynol wedi eu peuodi yn Oruchwvlwyr mewn gwahanol ardaloedd yn Nghymru. Holvwell—W. V.'illiams, Greenfield Street. Denbigh—Richard Fox, Vale Street. Carnarvon—J & 11. Griffiths, Castle Square. Amlwch—.). Hughes, Queen Stæet. Holvhead—J. Peter, Market Street. IP@*ei-n ?%iiirik(-t Street. Ilenllun—J. Roberts, Grocer. Llanfyllill-T. Byuer, Grocer. Mold—E. Jones, Cefny Gader. IJanfwrog—T. Jones. Grocer. Llaimvst—J. Jones, Printer. ltlmabon—Samuel Evans, Grocer, a 'W. Jonos, Cutohor. Miuera—A. Francis. Bethesda—-M. Jones, Bookbin ler. Llaufair-T. Hughes, Ironmonger. Penodir Goruchwylwyr yn mliob tref ac ardal trwy y Dyivysogaeth. Gellir cael gwybod yr amodau drwy ymofvn a JOHN CASSELL, No. 80, FENCHURCH STREET, LONDON. TII DMAS, B A¥ £ ES, & CO. T E A & COFFEE DEALERS, No. 9 GRACECHURCH STREET, CITY, LONDON. GEfLT, Gweinidogion, Teulnoedtl ac eraill yn cadw tai DirwestoJ a thai erail! er pwasanaetli y Cy- TT hoedd yn Neau a Gogledd Cvmni, arbsd llawer o draul Teuluaidd, trwy lirynu eu Tea a'u Coffee gan Thomas, Davies, & Co A gaulyn yw vchydig o'r ainrywiol I'anteision a enillir trwy hyuy:—laf. (ieill y rlui a anfouant Orders i Ihonias, Da vies & Co., 'TIJ,ldirie(1 y cllnt Dea IL CJlOtl'ee 0'1' unsawdd goren am brisiau isaf Marchnad Llundain. 2il, Anfonir gweith 1-2 ac ucliod gyda Uailwav 2UO o iilldiroedd o'r hrif ddiuas, yn ddidraul, yr un diwraod ag y derbymr yr eircliion, os bydd J'ost Office Order lien v til dvledus yn eu cavilvn. 3ydd, Geillamryw ymuno a'u gilvdd i ddanfon en heirchion am fan sypyn. au o r pwysau a ddewisent pr gwneiid v YPYll Cvfiredin yn werth £ 2; trwy hyn geiil y Cymry yn y Dywysogaeth gael yr un fantais atheiiluoedd vn v iiirf ddinas. 'Kid yw Thomas, Da vies Co. yn ystyried va ddoetliineb i norli prisiau isel, gyda I n\yhn ¡.!wael, pa rai vm'lioh amgyleliiad tt fethent roddi boddlonnvydd. A ganlyn yw y prisiau a sicrliant Eiddo o'r ansawdd nmaf V rliai nad allaiit fethu rhoddi boddlonrwydd i'r prynwyr, ac hefyd a sicrhant bai-iiid e u heirchiou mewn amser dyfouol. TEJL DU. TEA DU. j. d. Fine Congou Tea. 4 0 Argymellir hwn yu [twr. Fine Souchong Tet1.. 4 4 Tea 0 ansawdd rhogorol. The linest Souchong Tea 4 8 Mae hwn y goreu a drosglwyddir, o ganlyniad nia cellir cael ei well. TEA AWTF-DD. 8. d Fine Young Hyson. 4 0 Fine Hyson Kind. 4 4 Finest Young Ilysoii 4 8 Very fine Gunpowder 5 0 Finest do. 5 4 Cymeradwyir hwn i'w gymysgu gyda'r Tea du 4s. So. U.- COrrRBEEBRTT. nood Ftmnp C?oo,l ltrong C o f re  Fine Pl:it;iti,,u 1 2 '\frv tine Jamaica 1 4 rmeat Old Mocha orJtunMC? 1 6 THaaiAS, uaviss, & Colo CSirSTALIilWE TUNSSTr COFFSS3 In ill) lib lib & 21;) canisters at 1- Is. 2c., Is. 4c., & 18. 8c. y pwys, rlioddir elw da i oruehwylwyr. Y Durnam Mustard goreu, inewn canisters yn cynmvys lib am Is. 4c. y pwys. CYMBEA3W YAETH. A SYP _Afae v TE a'r COFFT a ffwsom, ne Y?Tm yn oi ?Hel, o'ch masMchf?. ?ed; rhoddi llawer o foJdh?d, nid yn unig i ni ond hefvd i bawb o'rcvf.«llion vb? i .d en cymh?l i'w cyme adwyaeth ac yr ydvm yn tyb-? y dyi u M?or<jld..b «i«U TK,eicl» CorVi, 11:(;11 MWSTAUDD gael eu dwyn i sylw mwy cylirediuol. Byddwch cystal ac anfon » ni eto lei o r blaen yn ddi- oed, Ydwyf, yr friddoch vn barchus, THOMAS HUGHES', lYIELl YR ESGon, At Mrd. Thomas, Dayiep, n'ti Cyf., G EU CHOESOSWALL T. l\!as:J:whwvr mewn Te, Cof!l, Tk RmGiroL-P™ v^Llunda\n\-vi rHiwedl.a. IJrYlllis.ícby(1ig" Inv)-sau o de du a gwyrdd, yn Masnachdy Thomas, Da vies, ot. Co" R y mae yu rlda. genyf nllll ei aVganmol a'i gymhell fel nwydd rhagorol o ffrwythlawu a b asus, md wvf yn gwybod am iinrhvw iiwvdd u-r fath It utdm yn well i'r rluii ydyut yu etrydu cyimd«b, Ult the lJ, Sf Co, ï mae eu Mwstardd liefyd vn rhagorol o dda, dvna yw barn y Parc.i. L. Itooe:H, I oel Ca,iu (.-j/ict. OWEN EDWARDS, I rv 21, WILLIAMSON SQUARE, ADDYMUNA ddeTnyddin y cyfieusdra pro A q?tio] i ddvchwelvd ei ddi?.'?gtrwcl) gwresocaf i'w (i!vMUiou a'r Cvffredin am eu hM'De.? h?'Kmus iddo er pan v mae wedi cvchwvn yn y He uchod; a hyaera trwy dtuu sylw manwl i bob archebion i roi boddlonrwydd i bawb a ymwelant ag ef. c) I Jiotasnu o'i-\Tasnqclidy (am arian parod) 21s. Eto i Arcliiad 2is. Uto, ar goel am y prisiau arlerol. Esgi,liau am o 10s. i 12s. Ar werth gan holl Gifffuricyr y Deyrnas,meten blychau Is. 1 |f.,2s. uc. a 48. 6c. DAN NAWDD  FREIXIOL  PELENAU RHYDDHAOL A GWRTIIEEIADU, JONES' THE* MADOC, Neu y Feddyginiaeth Gymreig Gyjfretiinol. Parotocd'e trwy Eenodlad yn ol Iila^r-yssrif yr Kyglod Fhyzygirr, y di-ivcddar XT. Ll. Hoberts, 31. D., Oakland. Er rhagflaenu ac iachan yr 11.,11 anhwyldcrau a darddatit o ansawdd aliarb y Cylla, yr Afn, ac anmhuredd ya y gwaed. AR OL IIANNER CAN MLYNEDD o ymarferiad y Proffcs- wr ncbod, IHTD1H:¡q¡ MI.YXEIJI) 0 brawf cyifrediuol g'.n y Cvho?dd.v?t??y?at?y.'Uo?t)'nu :nHnp.td ?itioa adl'er- R?if?' Cy??nbyddiryn bendprfY?f?mMho? yw'r fuddygin- lH.th oriel' MEWN HOD at welHnui vr nnlnvvMeran isod :— Y peri (bile) I Di1t\ trpu1iarl )wyd (.TwvutM'ycyIl? }¡ hv'mer1il g\ms t!\llo1 I Poeti vn y pen Difiy?ch?nntbwTd Gwrthn'ynebachyfo? Y cramp I ar ',)Iant ae ereill Scurvy l?ile? o bob math Graianwst (gravel) Stitches Cry(I cyllialall Clwy'r jm:J1ilJ, manwyuau galoll 1) II" 1"1" poetll Tan IAdwt' Isder ysbryd Coesau dohmis 3). y frest, &c. Y gafod wynt Toriadau lr"("r croon Y ddueg (spleen) Y fam (hysteria) Clwyf nielyn | Cysgadrwydd Pob anhwyliadau gewvnawl Y 'dolu-'iau ncliod (gan mwyaf) n iacheir drwyddilyn cy- in ei-yl lielei-init er, rhaid addef, bod cvfansoddiad, aim- yw iaetb achosion i'r 1171 doluriau, ac tiinrai anfauteisiou ei-eill ar eu fiordd; oblegid nid ydys am liueru yn ynfyd eu bod ya gwellliau pob afiechyd; ond hyu a ga(lii-tilieir,- Sj CRAN'FTDDWI ir i.t.i ex KKODVO [NTAKTIT GYFFR.LYB AT 013 OOT.URIAU SYD A U TALTUDLAIJ ?' "1[0< AC A HDYIIV Y FATH ATALFA I BOB AI'IECHYI) YN F.1 YMOSODIA1) VRSTW NA MKDDYOINIAETB GARTHEDTGOL WEDl KI RDYI EISIO A EFFKITHTA MOK SICR, ESMWVTB, A DIBEIIYGI., All BOB MATH 0 DDYN, A R rEI.ENAU RIlYDDIIAOT. JOXFS, TRE' MAUOC, Cefnogi,' hwynt gan Feddygon Penaf y Deyrnas, allan o lawer darllen a ganlyn :— o dalfyriad JAythyr Benjamin Trarcrs, Esq., F. R. S., Meddyy ei Maovrhydi ein Grasusuf Frcn/iines MR. nr. JONES. YR.Y mae cvfansoddiad ,jch Pelenau y fath mor ri'ol, tel u? gall eu helfeithioldeb fod yn Mhos 0 amheuaetii genyf, Yr eiddoch, YEBS." B. TRAVEUS. Tystiolaelh P.r,iclavrl Williams, E$<J., ilf. P., C. 8., Trc It/adar:— SYR,—"Yr v,-yf yn hysbysii yr ystyriaf Belenan Rhyddliaol •Tones, Trc' Madoc, yn rhgaorol dda bu m yu eu porcliymyn 1 ereill, ac y mae yn llawen genyf ddwyn tv?tiolaetil 1 W lielfeithiau daionus. a'u gweithrediad-ni (iiberygl. ROWLAND WILLIAMS. Tystiolacih TV. Vanghan Jones, M. P., e. S. ac L. S. A. Meddyy i Yspytty Fcstininy. RYIt,-Yr ydwyf yn ystyried eicb Pelenau yn gymysg^dd rarKldygol rhagorol i'r rhai hyny a fiinir gan bob anhwylderau tarddedig o aiiecliyd yr afu a rkwymedd gwastadol. Yr eiddoch, W. V. JONES. IJbjthyr a dderltyniiryd nddi.'rrth y Prtrch. TV, R:»clat\&f(}icein- idog yn Ny!iyfu.nd: lj y }fct(}<li.!irJid iVcsleyaidd. Tredegar Iron Works, Dehendir Cyjnru SYB,—Ycliydig amser yn 01 yr oedd g'vraig 0'1' gymydogneth nesaf, aelod o'n cymdeithas nl, gylln. bachgen llIW: neu ddeg 01'11, yu cymervd te yn fy nhv. i'mdd.angosni y bncligen yn wael, fl lie buasai yn mhell yn y darfodedigaeth. Ond y f'¡Îi¡, both diweddaf digwyddodd bod yr un wraig 11'1' bachgep gyda hi yu yfed te, ar ol yr oedfa, mewn man lie yr oNlllwu vn prp- etiiu. Tynai ly sylw at y bacligc-,Il. (iwelwch," nieddai," fel v nIDe vv uli gwella: v mae cryn wahfiniaeth rhyngddo yn awr a'r diwrnod yr oeddein yn eicli tv chwi, oviid oes?" Gan edrych ar y bachgen, a'i weled yn llyfiidaw dugellog, pvin y ga'laswn gredu mai yr un vdoedd ag a ivels,.vit yn Jlwyd welw a tii-ueu mor tldiwaddar. Yn wir y mae me- ddwn iuaii, a pha beth a gawiO"h iddo ? Dim o"d ei ddocforio fy hun wnaethmn ? PHILLS JOXE?, TUMMAD?C, M ym W ynholli!>ch! Yr wyf yn rhoddi yr amgv?'hi?d yn ?tvM M v lciymei oldie. E aw tad y bachgen yw John Hjilmes, Cwaith evill,3 o 1,1 le. EiNv tua y bitelig, a YNV ,Toliji G waith Yr eidiloch yn gvwii*, WlI.LIASl ROWLAND. Rhoddir tystioli'-tliau ereill yn y ncsai'. Dymunir i'r Ciaf ddarllen y CyÜu.y,lllyd sydd gvda'r Pill- yn f i nd. RIIYUI DO l'lt I UYNWYR!—Ediyclnvch ar fod y Pelennn mo-.v:i lJiychan l'r.jn crv.n, Amwisg o Bapyr G vy"rdrt, Sel y l'erclienog, ynghyd a'i scrif 1 j.w Robert I alic Jones, Af Stamp v Lly,vo Traeth o'u hamgylch. 0:id os bydd auh.iwsder i'w cael anfoaer 14, -13, ireu C.0 o Stampia-i Piil Debut, Tie' Madoc, Yn ul gyda tliroad y Post yn dditioil. D. Ciii,, eill b%id yn bivriadn cyho -d-li Rhes/r 0 n"I'i.(j.da,1I i/f fgn/ch, dymnnir yn yiralig ar II perttOHun a dd i h,llnia.'a!1 dncy i/yn.cryd y Fcdd-igiu 'a th un.¡;! hyshysru ydd i'r jierchenoy, Robert Itaic JOHn, Tre;narlilc, a i j ,'Ie C:f1¡Ç('d,!I, er buid i'ic cyd-ycii.:Jl yn yiijfixdinul. ARDDANGOSIAD 2SAWB. tndaler. xu .17 a 03, dobp^rtti 3, rhait.lt 4, yn y :L' i "1 i ■V'y T y .ndoo j 1/ir- prwywvr I'reninol. ByfRT?Tyyd CaLY?pc'?.-?a? a -7naed CrybwylUad Urdd?sci o GLENFSELD PATENT STARCH. Felly vmae Sylw neuhlyg wedi cael ei amlygu gydagolwg ar ei liagoriaeih GytiVedinol," sef, ei-ldo y Dirprwywyr Rreninol, a r Hheithwyr ni ",¡¡awl uarhyw ylw tebyg arei- d.lo neb arall, er fod o ddeg-ar-uugaiti i cideugaiii o Arddang- oawyr yu y gystadleuaeth. ■ Dymunir ya y modd niwyaf parchns ar foneddige^au Cymru roddi pia vf ar GLENFIELD PATENT HTAllCh, yr h,"n II ystyrir keb ei ail gyda gúlwg ar ei ddefnyddioldeb i ¡J,y- luoedd. Y mae yn cael ei ddefnyddio yn y Xilieindy 7j.rsni:iol. Dvraunwn yn barclms nr v hon?fidf?psa)! i prq.,?v,o'i- GLEKFIELD PATEN T DOUn',E REFINED POWi j;ll STARCH, yr hWJJ. at Ddefnyddiad Teuluaidd, sydd yn awr yn sefyll yn duigydradd. TYSTIOLAETHAU. ildsgrifau o Dystiolaeth oddi\vrth Olc2iyddes y Ireiiiiifes, MR. WOTllERSPQOX, 40, Dunlop Street, Glasgow. Y mae y CJJecfleld Patent jPoTf&ar Starch. j wedi bod yn cael ei ddeiiiyddio vn y l'hau liouo o r launory Freuinol lie mao'r holl betliau mciuaf yu cael eu gorphen i'w Mawrhvdi, v Tvwysog Albert,, a'r tenia Breninol, ac y mae yu liy.'Vydwch mawr genyf cich hysbysu ei fod wedi rhoddi y 1 boddlonrwyydd rnvvyoi. INI. WEICH, -I-)Y.T, 1,AT7.NDnY Golchyddes i'w Mawrliydi. RoYAl, I.A''XDr.Y, Richmond, ger Llundain, lofed Medi, 1851. Dygir y peclair Tytiolaeth tra pharchus canlynol yn tr.laen i ddangos y bri yn mha 11n y Uelir y Gleiiflcld Patent ])oi.'o)e-refined Pou der Starch gan y rhai ag ydyut yn ei ddef- nyddio yn rheolaidd:— 'rystioluellh y Foneddigos Maeres Llundain. Y mae y Foncrl<1i¡.res Maeres yn dymuno diolch i Meistri Pantin Ii 'i urnev am tlwcii o Glentiekl Patent Double-retined Powder Starch, gwneuthuredig gau Mr.AVotherspoon, o Glas- gow. Y inae'r olchyddes wedi cyhoeddi y Starch ei fod o ansawdd rhogorol, a bydd yn hyfrydwcti nia-.vr y Fonedd- iges Maeres ei adganmol. Mausiou-house,30ain Gorhpenaf, ISH), Tystiolaeth oddiwrth Olchrddes Iarlles Egling-ton. Y mae yn hyfrydwch mawr genyf drlwyn tystiolaeth i an. sswdd ra^orol y Gleiilield Patent Double-reiir.ed Powder Starch, yr hl'm, 8m nerth, purdeb lliw,acmewn riioi porphen- iad claer, gwrthneidiol, a gorpheniad prydfertli i ysnodenau a Uiain ui welais erioed ei gydradd. '(Avwyddwyd) ELIZABETH TIEID, | Golaliyddes Iarlles Eglington. CJ.steJl Eglington, Gorpb. HHH. Adysg'ifau o Dystiolaetii oddiwrtli Foneddiges W. Cham- bers, Ysw., 0 Glenormiston, un o Gylioeddwyr Chambers's Edinburgh Journal. Glenormiston, Rliagiyr 24,1850. Cynnygia Mrs. Chambers y diolchiadau mwyaf i Mr Wo- tlierspooa am fvrn 0 Gleufield Patent Sta'-cu, a d'm¡ltH\ ddvweyd bod ei UoJchyc1!1e5, ar ol deuddeg mis 0 ymarferiad. yn ystyried y Starch hwn yr un goreu o lavcer it ddefiiyddiod l erioed. Tvstiol-aeth cdCwrth Meiriones v sefydliad rhacrorol bwuw, 'Noddle Beuywaidd MancUester." Y mw y 4-odd. r¡¡Cigon}] adnubyddus y mha un y cyflawiiir ii a gorphen yu y sef)(UiRrlltwn jnchwanegu givarth y uystiolaeiii hou. o Female Asylum, Embden-place, Manchester, .i\!awrLl1, 11\J. At Mr. J. S. Gregson, Goruchwvliwr Glenfield Powder Starch, 71, Spear-street, Manchester. Ar ol defnyddio v Gleafield Sta-ch 1-u y sefydliad hwn r.tn dros ddenddeg mis, y mae yn liyfryxLvch mawr genyf ddatgau fy hollol gymeradwyaetli o i ansawdd rliagoroi, a'r gorplieniad It rvdd i vsnodetiau, lliaill, &e. Arwyddvvyd gau MEIRIONES Y NAV,'DD-DY. Ar werth mewn Bwrnelau am le., 2, 4c., ac Re. yr un, gan yn agos 11011 Fasnacbwyr parctius v Deyruas GyLmol. üyf- leuwir y Mnsnachwyr yn Liverpool gan y LTVF.RJ'OOL APOTHE- CARIKS COMPANY, J. P. TuUTOX, a Messrs. EVANS, SONS, atlll Co., ac ar werth yu gyfanwertU a niinwerth, gau y pieidiau ca alynol:— P. IIAPE Soap Manufacturer, Ranelag'i-street. JOSIICA AI.I.ETSON. Cliandler, 5, Great George-r-Iace. J, B, Homku. 10:5, Scotland-road. • M'WIIAN „ IGl, London-road. Wsi. IRELAND „ Gieat Charlotte-street. W. H,\RMsox. „ 3:3, Fox-street, 15. RANISTSR 118, London-road. JOHN JONES » 41, Byrom-street. WM. HAHOIITON „ r<irkenhei<d. 102, Mill-street. S. B. W.\1,COT; Tea Doalei, 2, Great Nel,oi-street. JOHN DEAU „ 18, Islington. !< VV. li j vr: „ 5a, Brownlow-hill. Jos. HARTLEY & Co. „ S. & J. GOOIIACUE „ Oldri?ymn.r'?t. J. POLT,OCK Munk-sL, liirkouliead GiT.????TH?Rs. Te? Importers, ) ?????' ?'" JaU^ J:l. Lune-street. U. W4MCATK Driijrgist, Lime-street. C f 9, Jame'-stn'è, wtl G „.I.END.INMti & "11 SON" -[ MiU.streel. GEORCE BYRD „ Jfjpj^-tVplaco. Benjamin BAKE" Birkenhead. S. GRI.OSQN "iI, Spoar st.,Mauchestel' =.===-

[No title]

Advertising

JWim:MllllMWIUIW».*U.I«lBllfc»!3a»«llillMMM«JIWllUllJM…

! ARAETH GYNTAF KOSSUTH YN…

[No title]