Skip to main content
Hide Articles List

23 articles on this Page

- - - - TY'R ARGLWYDDI.

I I'li C YFFKEDIN.

[No title]

AT EIN GOIIEBWYR.

[No title]

News
Cite
Share

Y mae ein llywodraetli heb ddadebru eto or llewygfa a'i tarawodd yn ddiweddar pan ollyngodd yr avvenau o'i dwyluw. Meddylid unwaith ei bod wedi trelJgi yn gelaia, ond troud methiaui Arg. Stanley a'r diffyndoliwyr i gael aelodau pwrpasol i ffurrio cor[f o vs,eit)ytidiactli ar lien egwyddorion llesg a thlodion y tollau, yn ait fywycl i Arg. J Russell a'i gyfeillion. Gobeithid y buasai y llyw- odraeth ar ei dadebriad o'i llewyg yu daugos ysbryd ac yni adnewyddol,— ei bod wedi cael gweledig- aethau newyddion yn y ilewygfa bono, acy buasa i yn gwneutbnr rhyw ddatgnddiedigacthau newydd- ion i'r wlad ond nid yw yn ymddangos byd yma fod ei cbystudd wedi cael uemawr o ellitith ddaion. ns ar ei ineddwl. Givm ydoedd o'r Llacn, a gwanach ydyw yn awr nag erioed. Profodd yr hen offeiriad gwantan o 11 u fa in yn gryfach nag Arg. J. Russell. Trechodd tarw y Pub lythyr y prifweinidog. Yr oedd ei fesur ar y dechreu yn wanach 0 Jawer na'i lythyr, ac y mae y mesur hwnw wedi ei wanhycliu yn fawr iawn eto yn y cyfnewidiadau a wneid ynddo -a digon prin y caiff ddianc a'i fywyd yn ysglyfacth ganddo allan o dy y Cyffredin. Ni alara neb ar ei ol os felly y bydd. ond yr esgobion, Nid oes ynddo ddim i neb ond iddynt hwy. Dylent hwy o leiaf, of'alu aip gladdedigaeth aurhydeddus iddo. Addcfai Syr G. Grey, nad amcan y mesur oedd ainddiUvu Protes taniaeth mown un modd, ond ainddiliyn iawnder au y goron, ac urddas ) r Eglwyslywiaeth wladol- Y dystiolaeth lion sydd wir; ac nid oes a'r Bivjtes- taniaeth eisieu y fath ainddiffyniad ni fyn ei hegwyddorion hi arfau cnawdol i'w hamdditf) n ac |i ymladd ei rhyl'eloedd. Arfan goleuni, gwybod- aetli a gwirionedd ydyw yr anig ai-iati cjtVeithlon iddi hi i'w defuyddio, yn ol ei hegwyddorion a'i phrofles: a pliau y mae yn galw ar y gallu gwlad- ol,—yn ceisio a-vdurdod cyfraith ac Actau Senedd- ol, i'w cbyuortlnvyo, y mae yn gwadu ei hegwydd- orion sylfaeuol ei hunau ac felly yn ei hymddyg. iacl yn tatlu y celwydd i wyneb ei phrotfes wrth. dystiol. llawl a dyledswydd pob dyn i fmiu drosto ei bun niswn crefydd, yn ol argyhoeJdiad ei gyd- wybod yn wyneb gair Duw, a dilyn yr argyhoedd iad Invnw yn rhydd a diattaliad, ydyw un o'i hegwyddorion sylfaenol hi; a gcvadiad o'r egyvydd- or hon ydyw gwir ban fod pabyddiaeth. Y mae pob eglwys setydledig gan hyny yn cvnnwya han- fod pabyddiaeth. Cauysnially cyfryw rvddid hanfodi lie b'o Eglwys Sefydledig. Hona y llywodraeth yr hawl i farnu beth sydd i'w gredu, a pha fodd y dylid addoli dros y deiliaid. Ffurfia y credo, a threfu yr addoliad iddynt oil; dethola en gweinidogion i'r bobl, i ddvsgu ei cbredo, ac i weinyddu ei ffmfiau gosod- edig hi iddynt;-a gorfoda y bob] i gynnal y trefn 'ant bwnw yn aurhydeddus, drwy godi de^yniati a threthoedd a tei draul oddiarnynt. Trwy ocldefiad yn unig, ac nid fel hawl gyfiawn y caent ymneill- duo oddiwrth drefniant erefyddol y llywodraeth, ond ymneillduo nen beidio, rhaid iddynt dalu tuag atto. Gall fod y credo a fabwysiada y llywodraeth yn holiol groes o ran ei egwyddorion i gredo Pius o Rufain, neu Gyngbor Trent,-yn hollol wrthda r, awiadol mexn llawer, o beth an i Bahyddiaeth, e1 yn wir ar y cyfati, ond nil yw hyn oil yn tvcio, y mae ei sefydliad trwy gd'raith fel credo i'r ivlad, a gwaddoliad ei ddysga.vdwyr ar draul y wlad, yn wrth-brotestaaaidd, yn wrth-efeugylaidd, yn wadiad 0 ryd lid cydwybod, ac yn wir blbaidJ ei hanfod. Pe dealiasai Lloegr Brotestanaidd, fel y'i get-vir, Brote.itaniaetli yn iawn, riio ldasid cyf eiruod hollol walianol i'r cylfro gwrth-babawl di- weddar. Cymerasid tarw ynfyd y Pd.b yn aclilysur i'r deyrnas godi ei Hot' am ddadgysylltiad crefydd a'r llywodraeth oddiwrth eu gilydd yn y wlad hon Rhoddasai hyn ddyrnod trymach ar obeithion Rhutuin nag a roddai ddeng mil o ysgrifreithiau fel yr eiddo Argl. J. Russell, lB, pe 11a ouasai ond dechreu drwy alw y llywodraeth i attal ced May 1100th o hyn allan, buasai yn gychwyniad gobeith. iol yn yr iawn Iwybr. Oddiwrth yr holl ddadlcuon diweddar yn y Sen ecid, ymddengys i ni nad oes yuo ond ycbydig, yehydig iawn yn wir yn deall egwyddorion gwir ) ryddid erefyddol Nid y w hyd yn nod J. Hume, n, Cobden ac ereiil o'r un blaid, ond plantos eto yn Y pwnc hwn. Y maent yn cymeryd arnytit eu bod yn gweled rhyw erledigaeth dost ar y puhydd. ion, a chyl'yngiad ar eu rhyddid erefyddol yn mesur Argl- J Russell; ni wacth genym 111 faint o ddiys- « tyrweh a daller ar v path dirmvgus hwnw-, ond y mae yn en byd i'r peth bychan truan gael cam hef- yd, nid yw o leiaf yn agored i'r cylniddiad hWI); ei byd yn nod pe buasai yn cael ei basio yn ei ffnrf wreiddiol. Pa fodd na ddyrchafai yr apostolion rhyddid hyn eu ilefan dros ryw gysgod ac amddi flyniad i wdyall angen y deiliaid rhag y chwiwladr ou ofltsiriadaidd an hamgylchynant; yrhai trwy iVawyehu trueiniaid twyiledig yn ymyl marwolaeth a drychiolaethau y purdan, a'ti perswadiant, ie mewn ystyr a'u gorfodant i adael eu heiddo at aohosion yr eglwys, ac felly yspeilio eu tenluoedd a'u plant? Pahain y gadewir i'r Olfeiriudaeth telldigedig hon, hudo nierched ieuainc dan oed, oddiar en rhieni, i'w can i fynu mewn lleiandai, He ni ehaniateir i dad na mam ymweled a hwy ae o'r Ile iii atllarit eti iiiewn uii iyio(ld ? Xi elilywir neb o'r rhyddgarwyr hyn byth yn dyrchafu eu llais yn y Ty, yn erbyn trawsder a thraha annvoddefol o'r fath yma. Ni fynem Act na chyfraith a gyilyrddai yn y mesur lleiaf a phri- odol ryddid cydwybod Pabydd na neb arall, ond pan fyddo yr hyn eillw ef yn rhyddid yn dyiixl nr draws iawnderau pobl ereiil, mynein i lywodraeth t'oddi bach yn ei flroenau, a flVwyn yn ei weflau er ei attal a gadacl iddo fwynhau yn unig yr un rhyddid ag a geisia jiob dei]iad gonest.

XAPLKS. .N A P T,'-I - - I

PENRHYN GOBAITH DA. 1

FFRAINC. I

BUUKAIX.

PltwslA. j ..... AI' I - 'I...…

AMERICA.

[No title]

Advertising

I Y CYLLA. I

NKVVVDOION 1)1 W E 1) L) A…

Family Notices

Y CYFNfiWIDFA YD LIVERPOOL,…

MARCHNAD Y GWLAN.

MARCHNAD LLUNDAIN.

C A NO L B RI SI A U Y M U…

METELOEDD.

[No title]

ITY'R CYFEREDIN.