Hide Articles List

16 articles on this Page

Y LLYWODRAETH A'R PAB. — GAVAZZI,

j EISTEDDFOD 3IADOO.|

[No title]

FFItAlNC.I

IYR EIDAL.

I TWRCI.______

AWSTRIA:J -;.

NAPLES. ■< 1

I AMERICA. I

PELENAU WOIISDELL.I

Advertising

Advertising
Cite
Share

THE LIVERPOOL AND LONDON PKRE AND LIFP, INSURANCE COMPANY Established ia 1836. Empow ered by Acts of Parliament. Pfficcs-8 and 10, Water-street, Liverpool; 20 and 21, j Poultry, London Trustees— Sir Thomas Bernard Birch, Bart m.p.; Adam Hodgson, Esq.; Samuel Henry Thompson, Esq. DIRECTORS IN LIVERPOOL. Chairman- William Nieol, Esq. Deputy Chairmen — Joseph C. Ewart, Esq.; Joseph Hornby, Esq. Thomas Brocklebank Esq. Wt;liarn Dixon Esq. William Eaile, Esq. T. Stewart Gladstoi e, Esq. George Grant, Esq. Francis Haywood, Esq. Robert Uiggin, Esq. Ggprge Holt, Esq. John Horc-, Eq. I G. H. Lawrence, Esq. Harold Littledale, Esq. I John Marriott, Esq. I Edward Moon, Esq. Lcwin Mozley, Esq. Joseph Shipley, Esq, H. Stolterfoht, Esq. John Swainson, Esq. ? ?t?-e?u-y—Swinton Boult, Esq. X DIRECTORS IN LONDON. 'Ohmrman-WilIiam Ewart, Esq., M.P. oI vipi(ty C ha¡ ""au G .urge Frederic k Youn g, Esq. iir*W. P. De Bathe, Bart. Pin. Brown, Esq M. P. M K. r..tster,t?q. M.P. ??ederick Harrison, Esq. t t lUes Hartley, Esq. [ D. M:n?lcs, Esq M.P. I I Hon. F. Ponsonby. John Ranking, Esq. J. M. Rosseter, Esip Seymour Teulor., Esq, Swinton Boult, Eq., See, to tile Company. Resident Arscrctary— Benjamin Henderson, Esq. Solicitors—Messrs. Clay, Swift, and Wagstaff, Etbiion court, Liverpool. Messrs Palmer, France, and mer. Bedford-row, London. j'sAIedical Ee/erecs James V(]S, M D Robert '^•kersttth, Esq., Li",TpOO!; Marshall flail, M.D., S. Aioxan(ferAndp)snn, Esq F.H.C,S. London. ^CONSTITUTION. — Lialiility of the entire body JjEb of Shareholders unlimited. ? FIRE DEPARTMENT. À,gricnltnral, Manufacturi:;?, and Mercantile Risks, ree¡v Insured. Foreign and Coloni:d Insuranccs tel. Premiums as in other cstablised Oilices. fy eoient of losses liberal )tl)er c-sfiblisk?d Ollices. zr gpr,c ,uicitol' losses libei'alaiil p",ot)il)t. iPremiams as low as is consistent with safety, bonuses not dependent on profits, hein declared and guaranteed when the Policy is effected. Surrendeis 1 of. Policies favourablv dealt with. Thirty days ul- lowed for the renewal of Policies. Claims paid in three months after proof of death. Policies not dis- puted, except on the ground of fraud. "Ffill Prospectuses may be had, on application at the Oflice-, of the Company, as above; or to any of the folio wing A GENTS: Car(lift J. P. Morgan Newport.. W. Williams, accountant, High-street Abergavenny..John Williams, and John Sheed Chepstow William Cooper [ Conway John Williams Monmouth P, i),ger-Bev;tn Pwilheli V Hugh Pugh Portniadoe Evan Anwyl Swansea Townlihend Wood Usk Horace Shepardt -=.- [ Medical Galvanism &- Surgical Instruments. GEORGE R. BELL, 100, BOLD-STREET, F JI VERPOOL. (FROM BELL AND MOODY'S, BATH,) MEDICAL GALVANIST AND MANUFACTUR- ER OF SURGICAL INSTRUMENTS, BAN- DAGES, AND TRUSSES OF EVERY DESCRIPTION, Confidently recommends his Trusses Instruments, and Bandages to Gentle- men cf the Medical Profession, hJla lids, and all persons requiring mecban ical assistance or artificial support of any kind. Improved Bandages for Prolapsus ani et uteri; Elastic Stockings, (with or without lacing) of the latest improve ment; Knee Cups, Ankle Bandages, Elastic Chest Expanders and Back- boards, Invisible Supports for Curva- ture or Disease of the Spine. Ladies' Supporting Bandages, Hunting Belts, Patent Air and Hot-Water Cushions, Instruments for Incurvation of the Limbs and club Feet, French Spring Crutches, Domestic Syringes and Urinaries, Suspensory, Band- ages, &c., &e. TRUSSES, ENEMAS, AND SURGICAL INSTRUMENTS REPAIRED. MRS. BELL ATTENDS LADIES. WHOLESALE AND FOR EXPORTATION ON LY. DAGNALL AND CO., L (LATE BARROW AND DAGNALIT,) COMB MANUFACTURERS, 3, ROE-STREET, LIVERPOOL, AND 10 7, II ATT ON-G A R DR N, LON D 0 lV, lECHYD LLE EI CEISIR1 PELENAU H OLLO WAY, MEDDYGINIAETH 1AD IAFU A CHYLL4 AF- IACH, PAN MEWN CYFLWR ANOBEITHIOL. Tatfyriad o Lythyr oddiwrth Mr. Multhtw Hurvey o Chapel Hall, Airdrie, Scutland, dyddiedu'/ y pymthet) fed o lonenvr, 1850. At y Proffeswr HOLLOWAY. STFR,—Mae eich Pelenau gwertbfawr wedi hod yn foùdion, gyda bcndith Vuw, i'm had/eru i berfJ'¡utl;¡ iechyd, ac mewn amser ag yr oeddwn yn meddwl fy mod ar fin y bedd. Yr oeddwn wedi ymgynghori ag amryw Feddygon enwog, pa rai, ar ol g wneud a sil- ent i mi, a ddywedasant eu bod yn ystyried fy achos yn anobeithiol. DyJaswn ddweud dJarrod i lJ11 ddy- oeulef oddiwrth anhwyldeb Iafu a Chylla o bir bar had, pa un yn y,tod y ddwy flvnedd ddiweddaf a actli gymaint jn waeth, fel ag yr ystyrid fy ughyflwr yn anobeithiol gan bob un. Fel y noddia olaf ceisiais Flychaid o'cb Pelenau, y rliai yn fuan a roisant ym- wared, a tbrwy barhau i'w defnyddio am rai vvyth- nosau, ynghyd a rlnvbio eich Enaint nos a boreu rlros fy nirest a'm cvll-,i, a'm hochr dde, yr wyt trwy eu hollerynoldeb hwy yn unig wedi cael fy nghwbl iachau,cr syndud i mi fy hun a. phawb a'm hadwaenai. (Arwyddwyd) MATTHEW HARVEY. fACHAD 0 ACHOS 0 WENDID A NYCHDOD 0 BEDAIR BLYNEDD 0 BARHAD. Titlfyi iad o Lythyr oddiwrth lllr, b i/'iani Smith, 0 No. 5, Little Thomas Street, Gibson Street, Lambeth At y Proti'eswr HOLLOWAY. —Yr wyf yn dvimmo eich hyshrsl1 i mi fod am yn agos i bum mlynedd, heb braidd wybod beth oedd cael diwrnod o iechyd, yn dyodde(g-:m ddir. fawr wend id a nychdod, gyda phoenan gwastadol yn fy mil en, penddaredd, a chylla c'afaidd, ynghvd aa iselder ysbryd mawr. Meddyliwn nas gallai dim fy ilesau,gan i mi fod gyda llawer o feddygon, a rhai o a. gwneud a ailenf, a'tti hysbvsent eu bod yn ystyried fod rhyw afieebyd y madru :dyn arnaf tu hwot i g-yrhaedd meddygil1ietl,ynhyd ai anhvrvldeb y eylla a'r iafu, yn gwneud (y arhos mor dJy rns fel nas gallid gwneud dim erof. Un diwrnod, pan yn anar- ferol o sal ac mcIVu cyftwr dig-alon, gwdais hysbvsiad am cieh Pelenau, a pben ler'ynais wuend ptawf o honynt, yn fwy fe allai oddiar ch wiJfrvdedd ua cbvda f gobaiih o gael 'acLad,})a<pd?bynag teimlais ?un yn well vn fuan wffh en eymeryd, ac fciiy aethum yn ixilaen gy,dalti defnyddio am chwe mis, pan y mae yn dda genyf ddweud yr effeithiasant feddyginiaeth ber tfaith. (Arwyddwyd) WTLLIAM UMITH. IACHAD D1FFYG ANADL, 0 20 M'UYNEDD 0 BARHAD Talfyriad o Lythyr oddiwrtli, Air. J. K. Heydon, 78, King Street, Sydney, dyddiediu I(YW o Dackwedd 1849. 4t y Pioffeswr ILILLOWAY. Y mafr geWyf y'ptesT-r o'cb liysnysn ffiTtirrod i f^^er o feddyginiaethau o Ddiflyg Anadl gael eu heffeithio yma trwy ulleryn()ldeh eid¡ Pelenau, Un ydyw hwnw o eiddo Boneddiges yn byw yn agos i'r" Razorback," yr hon wedi bod am ugain mlynedd yn analluog i wneud yr ymegniad llciaf, yn dyoddef yn arswvdus o(l( l uf' yii arswydus iawn gau ddIllyg anadl, pesweh, a phoeri, ond sytld VI1 awr, a defnyddio ei dywediad Li ei hun, yn abl i redeg i lynti i ben y mynydd yna. Un orall ydyw un Mr. Caton, Gwniedy'd, Hutchinson's Buildings, ClareRceStreet, yr hwn oedd morarswydlawn ddrwg fel ag yr oedd wedi ei gaethiwoyn holiol i'wystafe! wely am chwe mis, cyn iddo ddeehreu eymeryd eeh Pelenau, ae yn cael ymweled ag cf yn rheolaidd gan ei feddyg, yr hwn a'j cyhoeddodd ei fod mewn cyflwr o ynid(iitodiaft, et- hyny yntau, yr un modd, i'm gwy bodueth i, a gafodd ei rdferu i bcrttaith iechyd trwy ddefnvddio eich Pelenau, a rhwbio eich Enaint i os a boreu i'w frest. (Arwyddwyd) J. K. HEYDON. ARLL ALDBOROUGH WEDI EI iACHAU 0 DDOLUR YR IAU A'R CYLLA. Rhan lythyr oddiwrth ei Arylwyddiaeth wediei ddyddio T'illa Messina, Ltyhorn, ChweJr'or 21, 1815. At Profieswr HOLLOWAY. SYR,—Amrywiol amgylehiadau a luddiasant y posiblrwvdd i mi ddiolch i cbwi cyn y pryd hyn am eich boneddigeiddrwydd yn anfon i mi tich peleni fel ag y darfu i cbwi. Yr wyf yn eymeryd y cyfleustra presenol i anfon i cbwi ORDER amy sNi,iii,ilclai-.),r un pryd ichwanegu fod eich Peleni wedi tleltIJlO Jachal! > anhwylder yn fv Afu :t'm Cylla, yr hyn a feibcrdd v meddygon enwocaf gartref,a thros oil o'r Cvfaudir ei efleitlno; nac hyd yn nod dddyfroedd Carlsbad a Marienbad. Yr yd wyf yn dymuno cael blychiad arall, a ])hot o'r Enaint, l'hag ofn y duw rai o'm eulu angen am danynt. Eich mwyaf rbwymedig ac ufudd was, (Arwyddwyd,) ALDBOROUGH- Mae y Peleni clodfawr hyn yn rhyjeddol effeithiol yn yr alllllcylderall cauli/nol — Anhwyldcrau y coluddion Cvmmalwst Y Cryd Diflyg anadl An h Ider geriawg Llinimawg Dilry treuliad bwyd Rhwymia i y coluddion Y Darfodedigatth Nyclulod Dyfririwyf Clefyd y gwaecl Cnr yn y pen Gwayw y pen AtalfV, ('wf'r Dolur gwddf Tan iddwf Clw v'r brenin Twyu;yn,bob Graiauwst Ffitiau [math Arwyddion Troedwst Ail-raddol Cojvddwst Poh>rod Ennyt fa Cramenod Chvyf mclyn Llynger Afieebyd yr Gwendid &c Idwynwst[;ifu bob math Ftolenati( Piles) &c.,&c., Ar werth yn spfydliar] y Proffeswr Holloway, 211. Strand, ger Temple Bar, Llundain, a chan y rhan fwvaf o Fferyllwyra Gwerthwyr CyHeri, drwy yr hoil fvd gwareiddiedig, am y prisiau caniynol:—Is. 2s. 9c.; 4s. 6c.; lis.; 22s.; 33s. y blwch. Y mile enili mawr drwy gymeryd y maintioli mwyaf. D S.—Cyfarwvddiadau » ajjweuiiad i'r cleifion o hob afieebyd, gyda phobl bychaid. On the Concealed Causes that Preys on the Health and Shorten the Duration of Human Life. ILLUSTRATED WITH COLOURED ENGRAVINGS. Just published, the eighteenth edition.in a sea led envelope, Price Is., or free by post. Is. 6d. And may be hid (lirect from the Author's Residence", No. 44, NELSON STREET. CONTROUL OF THE PASSIONS. A Medical Work on GENERATIVE DISEASES and CKKTWN SOLITVRY HABITS, wdiich lead to the premature decline of mental and ph vsical energy, impuissance, &c.; on nervous complaints, arising fi-Tn cliiii;ttc, aiixict, or sttidv, (the delusion of the mind, and deadly efleets consequent on this state ex plained), marriage, in its social, moral, and physical relations considered, containing advice to both sexes for the removal of certain disqualifications, with re- marks on the practical rules for the successful treat inei-t of all diseases ofa secret nature, Illustrated with cases, liy JOHN A LEWIS, Consulting Surgecn, Member of the London College of Surgeons, &c., No. 44, N ELSON STIlE ET, two doors from Great George Square, near the Hev, Dr. Raffles' Chapel, 0 LIVERPOOL. A NEW AED IMPORTANT DISCOVERY FOR THE CURE of a SECRET DISEASE IN ALL ITS STAGES -iliCSS".Iz. LEWIS & Co.. Consulting Surgeons, inform the Public in general that they have, after intense study and deep research, at length discovered a most won- derful remedy for the effectual eradication of Secret and Scorbutic Diseases, no matter of how virulent a character or how long standing. Thousands can and are willing to testify to its extraordinary sucess, and in recent (lases a cure is performed in a few days, with secrecy and no hindrance from business. Messrs. Lewis are the only Surgeons who are in I possession of this invaluable remedy, which, com- bine(I with their extensive practice and acknowledged skill, must prove that they are the only pal tics to > l whom the afflicted can apply with safety and certain of cure. We hare heard with sutprise of the wonderful discovery made by Messrs. Lewis, Surgeons, of Liver- pool, for the cure of Syphilis and Skin Diseases, which will no doubt prove an everlasting benefit to mankind."—London papers. Hours of attendance from Nine in the morning till Nine in the evening; ond Sundays, from Nine till Two. Country patients are requested to be as minute as possible in describing their cases, age, mode of living and general occupation. The communication must,- be accompanied with One Pound tor advice and me- dicine, without which no notice can betaken of their application,and in all cases the most inviolable secrect, may be relied on. Medicine can be forwarded to any part of the world, however distant, securely packed and carefully protected from observation. The above Book sold by Mr. J.HOWELL, Book. seller, 54, Church Street, Linerpool. 0 DAN NAWDD FREMNOL. t!, t ') ,J PELENAU DR. CHAMBERS TUAG AT WELLHAU DOLURIAU YN Y PEN. YMAE y Pelenau hyglodm hyn yn sicrowe!!h? Gwendidau Gewynol,Cur yn y Pen, Pruddglw\f» Coiliant yn y Cof, Penysgafnder, Swn yn y C'lustiau, Gwendid yn y Llygaid, Cryndod, Iselder Ysbryd, Anfywiogrwydd, Cryd-cymmalau, Dittyg Chwunt Hwyd, Arwyddion o'r Parlys, &c.; hefyd e/yfba y Cyfansoddiad, Pura y Gwaed, a rhydd Lyfnder i'r Croen. Gwerthir hwy mewn Blych tu Is. 6c., 2s. 9c., a os. yr 1/11. Atjonir hwy yn ddidoll drwy y llythyrfa, ar dder- byniad archiad ar y llythyrdy, neu lythyrnodau am if sum, YWI R. J. CHAMBERS, 6, Great Suffolk-slreet, Borouyk, London. Y mae effeithioldeb y Pelenau hyn wedi cael ei brofi yn hellolgan filoedd a dderbyniasant les drwydd- ynt. Yn mys» y tystiolacthau lluosog a dderbvniwy.l, y mae y dyfvniadau canlynol, y rhai a gyhoeddwu drwy ganiatad,— TAMWORTH, SYR ROBERT PEEL, Aust 17, 1845. Ar ol dadleuaeth hirfaith mi a gefais gryn les drwy gymeryd tiell Pelenau chwi at y Pen." DALE STREET, LIVERPOOL, MR. GEORGE HOLMES, Mawrth 6, 1819. Ell fy ngwraig yn dyoddef am flynyddoedd oddi- wrth swn yn ei chlustiau, yr hyn a sy mud wyd diwy cich Pelenau chwi." PORTLAND PLACF, LLUNDAIN, Y PAnCH. B. CARTER, Rhagfyr 24, 1817. Yn nnoi ft'ch (Iviyitiiiiatl, yr wyf yn rhoddi caniat- ad i chwi ddefnvddio fy enw fel cymeradwywr eich Pelenau: y maent yn rhai gwir dda. PARIS, LOUIS NAPOLEON BUONAPARTE, Ion. 5, 18-10. Yr wyf wedi rhoddi prawf teg ar eich Pelenau ac yn eu cael yn holiol gyfateb i'eh h oiiadau, oblegid yr wyf yn dyoddef llawer uddiwrth boen yu iy mhen.'l. NEW YORK, GENERAL TAYLOR, Mai 4, 1847. Yr wyf, mewn diolchgarwch, yn rhoddi caniatad i chwi gyhoeddi fy holiol gymeradwvaeth o'cli Pelen- an at y Pen, a diolchwn i chwi am anion i ini (-;yda r liong nt'saf) fwndel o ddau ddwsin o ilycbau o'r maintioli IIlwyat." PRINCESS STREET, EDINBURGH' Y PARCH. GEORGE FARRAN, Chwef. 18, 181-5. Trwy ddarllen un o'cb hysbysiadau, taeddwyd fi i hrynu blwch o'cb Pelenau at y Pen, yr lrwn, fel y mac yn dda genyf fynegi, a'm gwellhaodd oddivvrtii deimladau pruedglwyfus a thruenus iawn, y rhai it. ddyoddefais am wyth neu raw mlynedd. Yrwyf'yn awr yn teimlo yn (](]N,n ond rhag y dy- gwydd iddo ddychwelyl, diolchwn i chwi am anfon i mi ddau flwch, feI y byddwvfyn harod os ym osoda. arnaf draebeln. Yr wyf vn amgau v swm OS. FIC. mewu llythyrnodan. Yr ydveh vn holiol at eich rhyddid i ddelndydio y dvsti(jlaetb oS'}'lJgedig bon, os yw o ryw wasanaeth, mewn rhyw nordd a arnoch yn oreu, oblegid yr wyf yn tcimlo yu ddiolch gar am y gwasanaetk a waaethoch i ini."

Y CYFXEWIDFA YD LIVERPOOL,…

MARCHNAD Y GWLAN.

I MARCHNAD LLUNDAIN.

IMETELOED1).

TY Y CYFFREDIN.