Hide Articles List

16 articles on this Page

Y LLYWODRAETH A'R PAB. — GAVAZZI,

j EISTEDDFOD 3IADOO.|

[No title]

FFItAlNC.I

IYR EIDAL.

I TWRCI.______

AWSTRIA:J -;.

NAPLES. ■< 1

I AMERICA. I

PELENAU WOIISDELL.I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

PELENAU WOIISDELL. Darparediy yn iittig gan JOHN KAYE, YSW., 0 BALAS DALTON, yer HUD DEitSFIELD, a ST. JOHN'S WOOD-PARK LONDON. Y PELENAU HYN ydyntyn awr y rhai mwvaf JL clodfawr ac yn cael eu defnyddio yn fwyaf hel- aeth yn yr Ymerodraeth. Fel MEDJ)VG[NIAETH DEULUAIDD y maent uwchlaw pob caninoliaeth. Gan eu bod yn rhydd oddiwrth ddarpariad o arian byw, neu unrhyw gymysgfji wenwynig arall, y maent yn dyner yo eu gweithrediad, ac ar yr un pry(1 vn nerthol i orchfvgu clef yd. Gallant gael eu eymeryd gan y plentyn o'r oed mwyaf tyner yn ddiberygl, cyn gystal a chan rai wedi tyfll i fynu a'r mw,yaf oed ran- us. Cynysgaeddir y Perchenog a tbvstiolaethau pen- derfynol mewn pprthnms i'w befleitbioldeb. Daeth y rhai caulynol yn ddiweddar i law :— David Philip, yn nghymydogaeth Heath, a ddy-dd- efodd am lawer o flynvddoedd gan boen yn ei gyila. Ni allai yr un o'r m.'ddygon a ddefnyddiai ei iachau; ond un o honynt, ar ol gweinyddu iddo lawer o fedd yginiaeth yn ofer, a ddywedodd wrtho na wyddai efe am ddim mor debyg i wneud lies idd,) a phelenau Worsdell Kay: cymerodd iiwvnt am beth amser, a cbafodd yr hyn y bu mor hir mewn angen am dano I -ieehyrl. Joseph Murray, Grundy street, Poplar Newtown, a ddy wed" Dyoddcfais am amryw flvnvddoedd oddivvrtn anhwyldeb geriog tost, yn ganlynol coWant c h want bwyd, ac  mawr i'r 'fath raddau cbwant bwyd, ac isder ysbryd mawr i'r fath raddan fel a? vr oeddwn yn anan!!<? i ddilyn unrhywf?th o aiwedigacth. Yn y ?M;ta hon cyng"horwyd ii i wneud prawf o ch Pelenau, ac yr wyf wedi cael fv s ynii yn ddirfawr gan eu efleithiau gwyrthio] o her wydd tnvy eu defnyddio yr oeddwn mewn amser byr wedi fy adferu i'r fath iechyd a nerth na fwynheais am lawer o flynyddoedd, ac yn awr, diolch ¡;cb Pel- enau, mae fy iechyd wedi ei adsefydlu yn holIo)." John Gannon, o Pbibpetown, ar 01 hod odJeutu ugain mlynedd yn y ddwy India—dwyreiniol a gor I.ewinoi—a fiiHidy:) dost yn ei ysgyfaiut a'i ddwyfron, b lanv d.yoddef oci d iv,,rtli hebiaw dyoddef oddiv/ith ddiHyg chwant bwyd ac I annhrenliad. Trwy barhau i ddefnvddio Pelenau Worsdell Kaye, y mae chwant bwyd wedi ei ad.eru, ac y mae VB anadlu yn rbvdd, James Smith, o St. Gregory, Norwich, a ddyodd- efodd am lawer o flynyddoedd oddiwrth boenau llymdost yn ei gorph, ac iafu atiach. Y mae wedi profi y caniyniadau mwyaf llesol oddiwrth ddefn- yddiad parhaus Pelenau Worsdell Kaye. Jane Douglas, o Harrington, ger Workington, a gaethiwyd i'w gwely am yn agos i wyth mlynedd, gan ddyfrghvyf. Ar ol gwneud prawf aflwvddianus o lawer o feddyginiaethan a gynygiwyd iddi, dech- reuodd ddefnyibiio Pelenau Kaye; a chyn iddi orpben un blychaid cafodd esniwythad, a tlirwy barhau i'w defnyddio, gwellhaodd yn gwbl. "SYK,—Gallaf yn hyderus cymeradwvo- Pelenau Worsdell Kaye, yn enwedig i Fcrched a 1\1 ama u, ga II fy mod wedi eu defnyddio fy hon amryw fiynyddau gyda llwyddiant, ac wedi gweled eu heifeitbiau iach usnl a chryfhaol ar lawer v cefais yr anrhydedd o'u meitbrin.—M. A. TAPLEV, Maeth nraig, Wood-bridge, Suffolk." AT BERSONAU SYDD AR YMFUDO. Vchvvanegiaa o'r pwys mwyaf at ystor Ymfudwr ydyw eyflenwad da o Belenau Worsdell Kaye. Cdr y Pelenau ai-fv, rdt, yn anniiirisiadwy mewn cadw y cylia a'r ymysgaroedd inewn ansawdd reid- uidd ac iachns, vn pui-()Ir gw,)e,l, a thrwy hynyattal auhwylderau croenaidd, megis clef!-i po,eth,&e., liirion, Trwy sylwi yn fanol ar y eyfarwyddiadau a roddir gyda plibb blwch, gall plant, rhai wedi tyfu i fyuu, neu bersonau oedranus, eu cymeryd gyda diogelweb. Ar ol sefvdlu mewn parthau pellenig, caiff yr ymfuclwr yn y Pelenau hyn yr oil fydd yn ofynol fel meddyginia th, er ac adferiad ei iechyd ei hun a'i deulu. Cadwant yn dda vn mhob hinsawdd, ac unrhyw berson yn myned i'r Trefedigaethau a'i caiff yn ennillfawr i uvmeivd allan avflenwad. U." GDCHELIAD PWYSUL Byddwch of tltt*xliig cael eich twyIlo gan arddulI. iadau ffngiol, y mae y geiriau, "WORSDELL'S PILLS, by JOHN KAYE," rt edi ei gerfio ar Stamp y Uywodraeth ac, fel amddiffvniad pellach, mae pais arfau Mr. Kfye, a cherFysgrif o'i 5et;w tebyg i'w law-ysgrif ei hun, wedi ei hargrafl'u ar y eyfarw yddiadau sJdd- o amgylch pob BIwch. ac y mae efelychu y cyfryw yn drosedd o'r gyfraith -Ar werth mewn Blychau; ara Is. f^c., 2s Sc., a 4s. 6c. yr un, gan o Iciaf un yn mhob tref trwy'r Deyrnas. r ENWAU GORUCHWYLWYR. Ruthin.—John Jones, Market-place. Bangor.—John Williams, Top Dean street. Ptvlilteli.- J. W. Davies, High street. Amlwch.—Hugh Hughes, Queen street. Wrexham.—John Price, draper. C(trnarvo)t.-Il. Humphreys, Castle-square. Port ,Iladoe.- -Wi Ilia in Jones,grocer. I£olyu;ell.- John Powell, Well-street. Mold.—John Bill, Iligl) street. Holyhead.—John Owen, flour dealer. Liverpool.—John Banks, 37, Copper hill; Shepherd. stationer, 173, Vauxhall-roand, & 99, Scotland- road; Taylor, grocer, 79, HrowlIlow-hill, & 193, London road; Brett, Newsvender, 33, Old Had- street, & 157, Great Howard-street; Kirkus, druggist, 11, Milk-street; Faulkner, provision dealcr, Pownal-square; Dalton, Manchester, street. TI-Ilniere.-Biixter, grocer, Queen-street. Prescott.-Abbott, grocer.

Advertising

Y CYFXEWIDFA YD LIVERPOOL,…

MARCHNAD Y GWLAN.

I MARCHNAD LLUNDAIN.

IMETELOED1).

TY Y CYFFREDIN.