Hide Articles List

9 articles on this Page

i PARIIAD 0 1IANES CYFARFOD…

I DR. ULLATllORNE, A LORD…

j N E W V DDI ON C Y M R E…

Family Notices

MAN ION.

[No title]

! TY'R _ARGLWYDDI.

TY Y CYFFREDIN.

PUMED A It AETH V TAD GAVAZZI.

News
Cite
Share

ivwiaeth, yn gyd weddol a'u dytioiketh gyfiVuditi, wedi cantifoedd o anghytumkb, Ilamodd Ewrop mewn cydaabyduketh gorlaweu; dechreuodu AHmaen a Lloegr, gweithdai mawrion dealltwr- iaetb, etVydn'r digwyddiad gyda manylwch a gar svndod. Dyehlurnodd Ffrainc, iiyd yn nod o dan lywodraeth oi-tlti-, viijus Guizot a Philippe, mewn aidd gwynfydus. Lluchiodd yr Amerig dros y werydd ar adenydd agordd, giinniolkethan Hawen ei gwyr rhyJd-ac hyd yn nell Twroi (heb son am yr orynys Yspaenuidd) a ion gyfarciiodd y cyfncw- l-diad gwar&idd. Unodd yr fiuldewon yn y llavy- enydd cyS'redinol, a dechreuasant feddwl fod dy- fodiad eu Messiah wrth law, cymaint occld eu syudod wrth weled y fath nruthrbeth a Fhabaeth ddyu-gavol. A raid i mi ddesgrilio'r cfFait.li yn yr EiJaI? Niwaid cymdeithasol oesau wedi ei ddi- wreidiio ar umvait.li, rbagritb wcdi ei gywilyddio, ere fydd wedi ei gwaredu o'r iseldero fod yn fasuaeh, i- fod yn deimlad byw, ac yn ymffrost-hell ac ieuangc we-ii ell heuill ar unwaith i werthfavvrogi ac ymarfer ei hordeitiiadau." Yna ar ol rhoi desgrifkd bywio* o obeitbion Crist'nogaetb yn ngwahanol Diriogaetbau yr Eidal, illown canlyniad i ngwedd ncwydd yr Arch- t'viia(-Ii d(iii-iiiiiiad o'r tu arall i'r dJulen, s.d fel y mae petbnu yn bresenol, pryd y mae pob ordinbad eglwysig yn cael ei ebasan a'i fikiudio gan y bobl ac o'r byn lias geliir eael givaredigaetb, ond yn marwolaetb yr Il\Vll svdd yn cistedd yn biespuoi yn y gaiiair babaidd. I'riodok y gyflaran ercbvll yn gyfangwbl i duihyg gwreiddiol ei nodweddiad, ei analkt I yinddwyn yu onest a diragrith, cvffelyb i'r Stuurt a'r Bonrbou Charles r. a Louis XVI. yr byn oedd yn sicr o eiiyu gelyniaeth at y goron, fel y mae yn awr i'r penwisg sanctaidd. Ee faddeua dynion bobpeth vinron, ond ymgais iselwael i'w twvllo ar ran un- beniaid —yr byn sydd yn ddryIliad i'w teimkdau, ac vii ddiraddiad -it- eit byn sydd yn maid,) mewn brenin ond yn anfaddeuol mewn Pitb. Aetb yr arcithivvi oh" yawdl ynilaen i oli-liain N-i- aifenad cyson hwn 0 dwyiJo (achks meddyliau gwan ac ol'nus) yn ngweithredoedd boi,CLiaf ei kibly wiaeth, ac yn ngeinad ei amrywiol annorcbiadau ac ysgriieniadau. pa un bynag ai vn | eriio)(Id.%dd ei iieti yiite yn'.iH'y??c??ctchyiiCaeta.tticheidbyUinio bono i edrych ar later yn ei wyneb, ei amcan  ei w y ne b ei' amean par)iausoeddtywy!!ua thwyHo. Rboddwyd am- rywiol engrhei?tiau 0', :nuniondch muwn Ihmws o amgylchiadau, ac yn mhith ereill, lbocs yr ben nam  chiadau,scynni))ithereii!,)hocsyrhcn J'adddarhi))n<ddigh(ulo'iyrnwp!tadnuRgA)g. Minto. ??t?osudd nior wag ocdJ ei waith o'r dechreu, yn caniatau iHuHan cvfansoddiad i'r lihnfeiaiaid, gan ua fu ganddo'r bwj-iad ileiaf evioed i yinwrtbod & myniryu o'i' gormesiaetb bab oJ. \r 03ddei waitb yu mubwysiadu Rossi, fel olferin i Ciwyllo, yn cael ei os)d aiian fel perffeith- j-wydd bradwi'iaetli. Nid oedd ei waith \"11 v¡n. ritbio lei pedestiydd, a'i ffoodigaetli wartbus, ond oynbvrfia 1 gorwael. Yr oedd ei ddargantyddiad In nod 0 ganon yu Xgbyinanfa Trent trwv yr bon yr esgymumvyd y Weriniueth" yn tarddu o'r un e (1, 1 oblegid yr oedd yn rhaid ei fod yu gwjbod tutu oedd y canon yn cvfeirio at yii uad oedd y \'n cvfe i no 8nd at ldeidiau yn camddelavddio cyllidau yr eglwys, ac nid at genedl yn seiydbt llywodraeth gyliawn yn lie torfysg, wedi i r psif lywodraetlnvr ffoi, vr hyu a wnaeiii \n unig cr tnwyn acbosi cynliwrf a tliywallt I-wite-I er ei lod- wedi ei siomi yn ei y.-itrs w duieElig. 1 rwy tod ei galou yn dwyllodrus, treuliai ei oriau trwmhvvtliog a gwaradwyddus yn GaetH, mewn lledaenu eelwydd, a welldithio'r xv'riniaetli am ei bod wedi rbwystro'r weinyddi id sar:ct.aidd a i weithrcd gyntaf ar ei ddycliweliad \u 01 0 .id caicnaru -AO o otfeiiiaid unig fai y yr eiddot iy bun,- sef cynnortl)w\o'r chvyledig, ac aoertbau marwol ei gvnnortb >vvw-vr \niMoJ1' 111 d'iangosiad mwy ercbvllo i galou dwyliodius ac jslrywgar, na'i gasineb proffesedig o ryfel a tliywallt gwacd, pan alwyd arno gan law yr Eidal, i lod yn ben ar yr ymdrccli ogoneddus i diifln ymaitii iau Awstna, mewn cyferbyniad i'w waitb 311 ga.lw yn awchus am gnnhortil tranior, a, i apeliad gteulawn at loi-ldiaid Yspnen, Portugal, Naples, a tliainc i (icyfod drosodd i lenwi eu 101iaa ,lwcllllS ar fywydnliûil Rh-jfiiin wacdi ol— lii.'b foddlOiU ar fathru dynoliaotli y ddinas sanct- yr hCI nad allasai ond o!LI-i-iad ei wneutbur heb deimlo dsfuder eithaf bunan ffioiddiad givavad- u-yddodd ierched ei uhtd trwy g.b eddi i wi?dydd cred mat ptiteiniaid o?dd ?wt-a?cdd a mcrcbed ?ijt<f;iH,?'?Oo ba mi 0 bob gradd, a lauwasant I ?,.ysp\tt?ynystcd yr ymosodind, mcwn UfUlLl- doJ i dciuibidtm dyngarol a gwladgarol. TroGs yn);)m befyd yn ymwelydd i'r yspvttai, <?ud c^fvng j o.i-nLà t--?4,??<Md, yuauhlith j rtsui yr ? ? oeJd yn I'??d gyda j baderresuu, a swyu gyfaredd- all el.Iill, tillitil 0 det?;ii)(tv y Vati?-:?n, c!iwertbin:au Gaul anllyddlon. Yu v cv?mse! Ett-diwyd deiouau cy tired in claddedigaetb barcbus -iwitb an d iiflyuwyr en gwlad, a phan y? cae! t;?y!1uyUC'srcihydtHR't—r</????/ yn V.' i l i 3-n vi- nwy. y'dd??os? fel vn yin' yfrydu yn sawyr ei | gampHswaith. Agafo Id y ?ahmastya a ac]¡osodd ?wpHaithare! gorffoket!, ? Vvehwelodd oi! alltut-iedd, ai gi^nder bob oi muluiru, ev clod i Avy>ib t Loiticn a cltegin Gaeta, i orplnvys ei ben a c,Ie,iii Gaetq, i o,pliwvs ei beri maniau, ac ochcncidiau ch?i?r'. dd, a gwaedd g\Vf':i?'? yweddwou, yn ei suo i gvsga. Y mae ganddo gydwybod wedi ei chvfansoddi mor dytiir, i'el niai r rlnv;,strau penaf ar flordd ei l\-wotiraeiiii.'Hi, }'u\w ei ofnau rbag ei ii?m. Jct¡I, u;J oes gan v dyu evil'iediti. Vnei?m??fbdaPh.dmot.t, w?-t!) canddo fe f..iuton?\cd a %1'1111 ios 1-ile(ii- (?i droi y Leinantystryw a drvgioni Awstiiaidd. N i, e(i i v 4 ? I I hei!)io i swÚÜad of?iriaid va JjOinbaidy, a pbrofi gwludganvyr otfJiríado¡ yuo ?an?Hwy!'?' y 'i SilnHnil Y lJlaD rhoi twy!iwra J.o)n)'a)dy.aphroftg?.!?dgar?\ro!fuiriado)vno podi))(''?v'c"ein?doio Ha?nhr:)wd!ysci wlad, ?af'yd;ntw\]]odrnsadi\vfido))?uyngys"g!- G;zll lo,, .111, eltisc,,nctti cicd, U'll detuvddio i lwgrwobnvyo nifer o drneiniaid i \\a'ddiy"yr"yl olwynion ei gerbvd. Gall wasg- aru batbodau aur i wh?ddgeidwaiduc i J onta I'lloi a)' beii "tvi,ikit?g Mtidoua liitjini, a cbiotli raasnacb, a sathru diwydrwydd yr I 1,;at i ll'tt yi- 11011 diriogaetll, a dlOI i fynn i gyHog-wert.hwsr ?L(I)icd(latt ceii(,(ilaetli,,?ti et0 heb en geni- Gill] viiaii am ddeunaw mis heb eu profi, f'ei Cermischi, Mon- eignor, Guzzola, a'r gwrol Maj r Citiet)drolli. II tte, r c\Lzlf wedi ei ryddbati, yr ai! wedi dianc o'i gratangau, ar olaf n aros eto heb ei brofi naï gy- liitddo yn y daeargelloedd sanctaidd ac eto fe sieryd dynion am ei edifeirweh, ai ddymuniad i yinwrtbod a r penwisg, a chario i uni^obvwdd, g<ton \8th pi tharo â gofit;Ül1 8i w]a(l" "Pit beth, yr ymweliad olaf a gej'ais i ag ef, ei eiriau cyntaf wi tliyf oeddynt, Y Tad, mi wranduwafaruocb, ar \r ainmod na soniweb air am Italia." Datvosais id 10'r groes diiliw ar ty uwyfron, ae ac-tliuvli 0 1 wydd am bytli (cymeradwyaetb). lna aeth y siaradydd yn mlaen i ddesgrifio diflaniad Ihvyr dcimladau crefyddol trwy harthau yr Eidal, i'r de o'r Po—yvnd lieitbriad calonau a I dcalltwriaet'iau, ymndawiad lhvyr oddiwrth yr €glwys a'i hathrawiaethau, yt- byu a geisir YI1 wanaidd, ac mewn dyferion, ei orbwvso trwy d, UIl i m •i.vu rwyd y pysgotwr," ac ynddi rai o goeg feilchion a breuddwvdwvr liudoiedig L;o y i-liai nad adwaenant Rufain. a'r rhai svdd yn byw mewn pellder priodol oddiwrthi, er cael en swyno gainldt. Pe bydnai ei 11 \s a'i liygredigaethau yn iiysbys i'r rhai sydd wedi syrthio yn ysgiyfaeth i'r amryfusedd cadam fel hyn, hyrldai niter y troedigion yn I'awer llai. Simon Magus ac nid Simou Pedr s\dd yn arolygu trefniadau Oymanfa'r C'ardinaliaid a'i pheiriauwaith is wa,inaetli,,i)-. Yr oedd Antonelli N i i tab teilwng i'w dad, y lieidr ponfFordd enwog. Enaid a byvvyd y llywodraeth Jiabuidd oedd yr anfad Nardoni, yr bwn a gon- j'j- vn Y y gwelir oddiwrth gofrestrau cyhoeddus Forle, a gyi-f;i I)III'littil, .yi- IINVII (,etl(i yn un eyfanwnith 0 ddybirdia a drvgioni Ofn a dvchryn sydd vn i hedt'g trwy boll t'ywyd cyrndeithasol y Rhufein iaid dim ar^rallWasg i'w goleuo—dim brawdhs oedd i'w uoddi—dim cvtinrvebiolydd i acliwyn — dim pulud i ddarbwvilo, oidegid y mae crefydd wedi ymwertlui VB waradwvddus i ormesiaeth, ac y mae ei dylanwadau sanctaidd wedi ymadacl, bytb i ddychwelvd nnvy. Osydyw crefydd i tidenill ei llywodraeth ar feddyliau dynion yn yr Eidid, rhaid iddi ddod mewn gwisg tra gwtibanol i wisg v Vatican. Y mae 61 y sarff (Jaetliiwed i'w gwelec) ar ei llwybr—y rxjae wedi dod vn Ibtwforwyn g >r- isel gorthrwm. Jiydd chwddroad crefyddol yn cydfyned o antjenrheidrv/ydd a rhvddliad dyfodo! gwladwriaetliol 3 r Eidal, oblegid y mae cretydd vn elfen mewn cvmdeithas ddvnol, ac beb si gobeithion goruchel, yni'vdrwydd fyddai breuddwydio am waredigaeth i'r Eidal (cymcrad wvnetb). le ddysgodd yr ade fod Pah a. theyrtiwialen yn ei iaw yn hollol atig Jjydweudol a Christ nogueth ueti ag annibyniaeth Lidalaidd (cymeradwyaetb). Rhaid iddynt gael credo aeaddoliad teiKvng i wyr rbydd, teilwng ir gwroldb a ddaliodd Vctiice am 18 rnis yn erbyn rinithriadau unliydoi barbariaeth gogleddol, ac a ddangosodu i Ewrop nad oedd ruiiwriasth wedi jtailod yn hen wlad y Uengwvr; teilwng i'r dewr- j der a gadwodd Rufain am driugain niwrnod yn evbyu b> ddinoedd Ffrainc, ei cbelfyddid cywrain, a1 ellyllegmu ncrthol-teilwllg o'r dynion a salas- ant wrth Curtalone a Montanara yn erbyn yr Awstriaid, ac a ddatguddiasant wendid tramor, yn ngbodiad cvntaf Milan, pan y mae pobl ynymladd mewn undeb am ryddil. Rhaid i eglwys y dyfod ol gyfaddasu ei bunan at eangder ddytodol y meddwi Eidnlaidd, a gwarcdigaeth dyfodol ein gwlaJ, Gall lod y Babaeth yn gyfundretn g_\ltukbir> i feithriu caethion, ond y mae yn amiwg, yn holloi anghyfaddas er magu l'hydd llawn dwf. (Yr oedd yr arwyddiou o gjmsradwyacth yu ami ac uchel.)