Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

ILIVERPOOL.

I AMRY WI A ETHAU. ' -- -i…

[No title]

Y SENEDD YMHERODROL.I

News
Cite
Share

Y SENEDD YMHERODROL. I TY'R ARGLWYDDI. I DVDD MAWRTH, CHWEFROR 4. f Gyda'i ffawd arferol, cafodd ei Mawrhydi ddiwr. nod teg a hyfryd i agor ei Senedd. Cychwynodd o balas Buckingham ycliydig cyn dau o'r gloch yn y prydnawn, ac ar hyd yr boll ffordd oddi yno i Dy'r Argiwyddi, yr oedd yr beolydd yn orlawn o'i deiliaid nyddion wedi ymgynnull i'w chroesawu a bloeddiad- nu a adseinient drwy'r holl ddinas. Ni welwyd y fath aiddgarwch wedi meddiannu y miloedd ym- gasgledig er's blynyddau lawer ag a welwyd y tro hwn. Agorwyd Ty'r Arglwyddi oddeutu deuddeg o'r gloch, a gorlenwyd ef yn fuan gan bendefigesau,Duc- iaid, Tywysogion, pendefigion, Barnwyr,Esgobion, a Cherijjtdwyr Tramor. Yr oedd yr olygfa ar y, Ty yn ysblenvdd tu hwnt i ddirnadaeth, o'r bron. Oddeu- tu 20 mynyd wedi dan, cyrhaeddodd ei Mawrhydi, y Tywysog Albert, y Due o Wellington, ac ereill o deulu a swydaogion ei Mawrhydi. Ar ei dyfodiad i mewn. cyfododd yr boll wyddfodolion.ar eu traed, a safasaut nes y gorchymynodd y Freuines iddynt eis- tedd. Yna anfonwyd am Lefarydd ac aelodau Ty y Cyffredin, y rhai a ddaethaut i bresenofdeb ei Mawr- hydi am y cyntaf, y naill yn gwtbio y lledl, ac yn ym- ddangos yn afreolaidd dros ben, a'r achos o hyn yd. oedd fod lie penodedig i aelodau Ty yCyffredin Ylllle cul iawn—nis gellir cynwys ond oddcutu dan ddwsfn o honynt yn y fan, ac yr oedd pob un yn awyddus am fodyiublith yr edrychwyr, i wrando ar ei Mawrhydi yn traddodi ei haraeth. Pan dawelwyd hwy, darllenodd ei Mawrbydi yr araeth a ymddangosodd yn ein rhifyn diweddat, ac yna aeth allan yn yr un modd ag y daeth i mewn, a gwaghawyd y Ty yn fuan. Ymgynnullodd yr Arglwyddi am bump o'r gloch, pryd y cynnygiodd yr Iarll o EFFINGHAM y cyfarchiad arferol mewn atebiad i araeth ei Mawrbydi. Aeth drwy bynciau yr Araeth bob yn un ac un. Yr oedd yn llawenhau ein bod ar delerau dagyda'n cymydogion, fod heddwch yn teyrnasu ar y Cylandir, bod golwg am leihad yn y fasnach gaethwasiol, fod derbyniadau y cyllid mor rliagorol, a'n bod yn mwynhau llwy'dd- iant cyffrediuol o'r bron. Gohdiai fod y dosparth amaethvddol yn eithriad i'r holl ddospeirth ereill; ond byderai y byddai ymdrechiadau yr amaethwyr yn ddigonol i'w cario trwy eu holl anhawsderau. Wrtbddiweddu, datganai ei fodyn cyduno a dymun- iadau ei Mawrhydi i ddal i fyny auuibyniatth cref- yddol y wlad hon, er gwaethaf pob ymosodiad tra- mor. Eiliwyd y cynnygiad gan Argiwydd CREMORNE, yr hwn a greaai y gwnai y Pabyddion Seisnig gyduno er dal i fyny yr uchelfruint breninol, ac na wnai y Weinyddiaeth ddwyn unrhyw fesur ymlaen a duedd- ai i leibau rhyddid crefyddol unrhyw ddosparth o ddeiliaid ei Mawrhydi. With gyfeirio at ddyoddef- iadau ainaethyddol, datganodd mai ei farn ef ydoedd y byddai i lwyddiaut dospeirth ereill weithredu yn y fath foud yn y man ag i ddwyn oddiamgylch Lwydd- iant trinwyr tir. Hyderai y deillia Ilawer o ddaiuni oddnvrth y diwygiadau cyfreitliiol a fwriedir. Cydnabyddai Arglwydd STANLEY nad oedd yno un datganiad o egwyddor yn yr araeth a anghymerad- wvid ganddo et', uc o'r herwydd nid ei fwriad ydoedd cyunyg gwelliant. Yr oeddyn dda ganddo ddeaH fod y Weinyddiaeth yn sylwi ar, ac yn cyfeirio at ddy- oddefiadau yr amaethwyr, er nad oeddynt yn dal all- an unrhyw obaith am waredigaetb iddynt o'u cyfyng- derau. Cydsyniui ag Argiwydd John Russell fod yn rhaid pasio rhyw fesur i wrthwynebu ymhoniad di- weddar y Pab. Ar ol i'r Due o RICHMOND ofyn pa fesurau a fwr- iada y Llywodraeth eu dwyn ymlaen i liniarti cyfyng- derau ainaethyddol; ac i'r Iarll o WINCHESTER ddat- gan mai yr achos o ysgogiadau diweddar y Pab yd- oedd pasiad y gyfraith yn 1829, a roddoddvr unrhyw hawlian ;wiadol i Babyddion ag i Brotestaniaid, yn erbyn pa un y darfu iddo cf yn aneBeitbioI godi ei lais ar y pryd, cyfudodd Argiwydd CAMOYS a dywedai mai Pahydd ydoedd, ac fud ei deulu yn perthyn i'r un grefydd er's Ilawer ogenedlaethau; Hid ocd'd ganddo gywilydd ymnrost- io ei fod yn perthyn i gr ef dd-hen ac &»ghyfnewidioL_ tTnd ar yTTTu pryd, yr oead yu als,ac yr oedd hawl- iau a rhyddid ci wjad mor anwyl yn ei ulwg ag yn ngolwg unrhyw bendefig arall. Cyfaddefai benog- aeth ei Mawrhydi ar yr Eglwys Sefydledig, a, phen- ogaeth y Pab ar Gardinaliaid; ond ei ddyledswydd ydoedd gwrtbdystio yn erbyn ei ymhoniad o awdur. dod dymborol yn y wlad bon. Dywedai ymhellach mai ei ddyledswydd ydoedd gwrthdystio yn erbyo. pob ymyriad Aiiiau neu angbyfreilhlon o eiddo y Pab k ehydwybodau Pabyddion. Gwiliodd basiad Pab i ebvd w rheithsgif 1829, gyda phryder nid bychan, ac er na phenderfynwyd ar unrhyw gytundeb amlwg rhwng y pleidiai, eto cytun wyd ar yr un moesola ganlyn:— Dywedai y Protestant wrth y Pabydd, "Caniateir i cbwi fwynhau hon hawliau a breintiau deiliaid Prtdaiu. Cewcb fwynbau gyda ni ein holl ryddid gwfadol a chrefyddol, ond rhaid i chwi beidio a'n haflonyddu ni. Dywedai y Pabydd wrth y Protest- ant, Yr wyf yn llwyr gytuno a'r ammodau yna, a chymeraf lw i'w cadw. Nid oedd y cytundeb ttedi ei dori yn ei farn ef, er fid ymddygiad rhai o'r qfkir- iaid Pabaidd wedi rhoddi He L rai dybio hyny. -CN,- faddefai mai teyrnas Brotestanaidd ydyw Lloegr. Caniateidi'r Pabyddion ryddid i grefydda, a mwyn- hau holl freintiau gwladol fel deiliaid eraill. Yr ocddyut yn cynnyddumewn rhifedi, ac yn ymgyfoeth- ogi. Adeiladasant gapelau harddwycb mewn gwa- hanol barthau o'r deyrnas: yr oedd dycbweledigion newydd yn mabwysiadu en crefydd yn barbaus-rbai o bonynt o radd uchel; acyr oedd hyd yn nod amryw weiniJogion perthynol i'r Eg!wys Sefvdledig wedi tioi eu hwynebau at Rhufain. Gan fod pohpeth yn myned yn mlaen mor dda, gwnaethpwyd nid yn unig dro annghall, ond cyflawnwyd gweithred feius wrth sefydiu glwyslywiaeth newydd yn y wlad bon. Diau mai mewn anwybodaeth o deimlad crefyddol publ y wlad hon y gwnaethpwyd hyn. Credid y chwedl- au ffolaf ynRhufainynghyfch cyflwr crefyddol Lloegr. Am fod ambell i offeiriad perthynol i'r Eglwys Sefydledig wedi troi yn Babydd, tybidfod Lloegr oil yn barod i'w canlyn; ond anghofiwyd un pwnc Hed bwysig, sef nad oes un esampl o gyrinulleidta yn dilyn ei hoffeiriad, ac yn troi oil yn Babyddion. Nid oedd yn beio cymaint ar y Pab am ymddwyn fel y gwnaeth ag y beiai ar y rhai a'i camarweiniasant ynghylcb cyflwr Lloegr. Yr oedd y rhai hyn i'w beio yn fawr, oblegid gwyddent yn eithaf da fod trigolion Lloegr oil, oddieithr ychydig Babyddion, yn Brotestaniaid bob yr un. Nid oedd y teitlau a roddodd y Pab yn rhoddi unrhyw hawl i'w meddianwyr,a beiodd y Car- dinal am beidio ymgynghori a'r Argiwydd John Russell cyn caniatau i'r Pab ei urddo a'rteitt o Arch- esgob Westminster. Ond er hynv, nid oedd yn cymeradwyo llythyr Arglwydd J. Russell at Esgob Durham, oblegid lied dybiai mai bwriad y Prif Wein idog ydoedd sarhau ei grefydd. Yr oedd yr Ardalydd LANSDOWNE yn llawenhau fod Arglwydd Camoys wedi traethu syniadau mor wrol, y rhai oeddyr.t yn anrhydedd i'w hadroddwr. Yr oedd y fatb syniadau yn dyfod oddiwrtb y fath un vn gorbwvso ganwailh drosodd effeithiau symudiad- au a ddeehreuwyd gan rai hollol anadnabyddus o banes blaenorol a sefyllfa. bresenol y deyrnas hon. Yr oedd yn rhaid iddo ddyweyd nad oedd yn cytuno agesgusodwyr y Pab, y rhai a haerant mai awdurdod ysbrydol dros y Pabyddion yn unig a fwriadai wrth benodi ei esgobaethau, oblegid os dyea oedd ei fwriad paham na amlygwyd y fl'aith? A oedd unrhyw an- hawsder mewn t,)ri allan y fath lwvbr, neu mewn cael allan eiriau priodol i ddatgan ei fwriad, a hys- bysu, er ei fod yn ei theimlo yn ddyledswydd arno i gvhoeddi ei ddylanwad neu ei awdurdod ysbrydol ar aelodau yr eglwys babaidd yn y deyrnas hon, eto bwriadai barchu hawliaii a sefydliadau y wlad hon. Yr oedd y llythyr apostolaidd wedi deilliaw oddiwrth awdurdod neillduol o ofalus ynghylcb ffurfiau a geir iau, ac os gwclai fod y fath ysgrif yn pasio heibio heb gvdnabod mewn un modd hawliau y goron, a bodolaeth y glwyslywiaeth Brotestanaidd, anniehon- adwy fyddai i neb aUu ei ddaibwyllo ef mai trwy ddaniwain y gadawyd allan yr hyshysiad mai awdur- dod ysbrydol ar y Pabyddion yn onig a fwriadai v Pab. Yr oedd rhybudd eisioes wedi ei rnddi yn Nliy y Cyffredin y dygid rheithsgrif i mewn a attaliai yr ymhoniad o deitlau eglwysig yn y Deyrnas Gyfunol, a hyderai y gwnai en Harglwyddiaetbau fabwysiadu y mesur. Cydsyniwyd i basio y Cyfarcbiad yn unfrydol, a hysbysodd vr Ardalydd LANSDOWNE fod Argiwydd Redesdale wedi ei ethol yn Gadeirydd Pwyllgorau yn lie yr Iarll o Shaftesbury, DYDD IAU, Chwef. 6. Gofynodd yr Iarll FITZWILLIAM i'r Iarll Minto ai gwir ydoedd y chwedl fod y Pab ddwy flynedd yn o! wedi hysbysu iddo ef pan yn Rbufain ei ? yn bwr- iadu rhanu Lloegr yn esgobaethau Pal^E^ oblegid yroedd newyddiaduron Rltufain wedi eyWoeddi ei fod yn gwybod yn eitbaf da am fwriad y Pab i ranu Lloegr a phcnodi esgøoion tiriogaethol. Dywedodd yr Iarll MINTO nad oedd un sill na gair o wirionedd yn y chwedl. Ni ddywedodd y Pab na neb arirll wrtho ef ei fod am ranu Lloegr yn esgob- aethau a'r hysbysiad cyntaf a gafodd ydoedd darllen htines yr amgylchiad yn y newyddiaduron. DYDD GWENER, Chwef. 7. 11 Ar gynnygiad Argiwydd BUOCGUAM datllenwyd Rheitlisgrif, dyben pa un ydyw penderfynu boll fater. ion methdahvyr (bankrupts) yn y Llysoedd Sirol yn lie yn y Llysoedd Methdaledig (Bankruptcy courts), y waith gyntaf. Dyte(ibdtfgdywlailwedicaelmavvr fjddlonrwydd yn y Llysoedd Sirol, a barnai mai llesad a diwygiad yn gystal a chynildeb mawr fydd trosglwyddo materiun Methdalwyr i'r Llysoedd Sirol, yn lie dal i fynu y Llysoedd presenol a ymdriniant ag eiddo Methdalwyr. Cyfeiriodd Arglwydd Stanley atyr atebiad a rodd- odd yr Iarll Minto nos lau i ofyniad Iarll Fitz- william ynghyleh ci ymwybodolrwydd o fwriad y Pab i ranu L!ocgr ya Esgobaethau Pabawl. Dy- wedodd fod Cardinal Wiseman wedi cyhoeddi yn ei draethawd haeriad hollol wrthwyuebol i atebiad yr Iarll anrhydeddus. Dywedodd yr Iarll lNTO nad oedd ganddo ddim i'w ychwanegu at yr hyn a ddywedodd eisoes. Yr oedd, fel Ilawer ereill, wedi clywed fod y Pab yn bwriadu penodi ArcbesgobVI1 Lloegr, ond ni chlyw- odd un gair ynghyleh bwriad y Pab i ranu y wlad yn esgobaethau. TY Y CYFFREDIN. DrDD MAWRTH, CHWEFROR 4. ITysbysoddy LLEFARYDD ei fod wedi anfon ei wys i ethol aelodau newyddion i'r manau eanlynol er pan ymgynnullodd y Senedd y Ilyredd :-Poole, Prif Y 8. gol Caergrawnt, Sir Drefaldwyn, Aylesbury, Ste Albansi rhan ddeheuol swydd Nottingham, a siroedd Bedford, Heuffordd, a Limerick, oherwydd marwol- aethr. Robinson, Mr. Law, Mr. Wynn, Argiwydd Nugent, Mr. Raphael, Mr. Dickson, Mr. Bailey, Mr., Bromley, ac Arglwydd Alford, Ar ymgynnulliad y Ty, cymerodd y rhai eanlynol eu heisteddleoedd am y tro cyntaf. Mr. Calvert (Ayl. esbury); Mr. H. W. W. Wynn, (Sir Drefaldwyn); Mr. W. D. Seymour, (Poole); Mr. W. Goold, (swydd Limerick); Mr. Booker, (swvdd Henffordd); a Mr. J. Bell, (St. Albans). Crynwr ydyw yr olaf, ac ni chymerodd y llwon fel y lleill, ond gwnacth ardyst- iad. Hysbysodd Mr. HAYTER y byddai i Argiwydd J. Russell nos Wener ofyn am genad i ddyfod a Rheithsgrif i mewn i attal- yr esgobion Pabaidd rhag ymgymeryd a'r teitlau eglwysig a roddodd y Pab iddynt; ac hefyd y byddai i Ganghellwr y Trysorlys ar nos Wener, Chwef. 14, roddi ei a-mean-gyfrifon aui- y flwyddyn ddyfodol o flaen y Ty. Yna cynnygiodd Ardalydd KILDARE, mewn ychyd- ig eiriau gyfarchiad mewn atebiad i Araeth ei Mawr- bydi. Eiliwyd y cynnygiad mewn araeth faith a hyawdl gan Mr. PETO. Dangosodd oddiwrtb ystadegau a fTeithiau diymwad fod llai o dlodion yn derbyn cyn- nortbwy nddiwrth ygwahanol Undebau, gyda ychyd- ig eithriadau yn y Rhandiroedd amaethyddol. Yr oedd pob arwyddion ein bod mewn cyflwr mwy llwyddiannus nag a welsom er's Ilawer blwyddyn. Yr oedd gan Ganghellwr y Trysorlys swm lied fawr mewnllawar, ol talu boll dreulion y flwyddyn. Yr oedd troseddau yn lleihau, Gwerthasom fwy o nwyfau o lawer y flwyddyn ddiweddaf i'w hanfon i wledydd tramor nag a werthwyd geuym er's blyn- yddan. Yn 1850 yr cedd 50,000 yn ychwanegol yn gweithio yn y melinau cotwm nag oedd yn cael gwaith ynddynt yn 1847. Prynwyd mwy o gigoedd, ac ad- eiladwyd mwy o lestri y llynedd nag yn 1849. Yr oedd yr boll bethau hyn yn arwyddion o lwyddiant anarferol, a phriodolai y llwyddiant a fwynbeir yn awr i weithrediad masnach rydd. Wrth gyfeirio at benodiadau es-gobawl diweddar y Pab, dywedodd fod y wcithred hon o'i eiddo yngyfryw ag a wrthwynebid- gan hyd yn nod y llywodraethau a'r teyrnasoedd Pab- aidd eu hunain. Nid oedd yn ofni y cyfyngai Argl. J. Russell un dim ar ryddid crefyddol, eto cyfiawn- haai rhwystriad Pabyddiaeth yn y pctb bwn oddiar dir gwladwriaethol. Gofidiai Mr. ROEBUCK yn fawr fod Argiwydd J. Russell. yr hwn a eilw ei hun yn rhyddgarwr, ar fedr cymeryd cam yn ol, a hyny ar amser pan y rhoddodd eiriau yn ngenau ei Mawrhydi yn datgan cyflwr llwyddiannus y deyrnas. Cyhuddai ei Argiwydd- iaeth o ymddwyn yn dwyllodrus tuag aty wlad. Nid yw yr hyn a elwir ynymosodiad tiriogaethol yn ddim newydd: dechreuodd flynyddau yn ol, a nododd ei Arglwyddiaetb y symudiad, Pa ymosodiad ar uchel- fraint ei Mawrhydi ydoedd fod Dr. Wiseman yn dewis galw ei hun yn Gardinal, a rhoddi het fawr am ei ben, a hosanau cochion am ei goesau s Meddyliodd y Pabyddion eu hod wedi ymddwyn yn gyfreithlawn; ac nid vmddygiad teg yn y Prif Wcinidog ydoedd rhoddi help Haw i lldgyfodi jrben ysbryd puritan- aidd dalibleidiol oedd er's blynyddau yn gorphwysyn dawcl vn ei fedd. Cyfeiriodd Syr R. H. INGLIS at yr undeb barn a fodolai yn y deyrnas hon o herwydd cais gormesol y Pab. Dywedodd Mr. JOHN O'CONNELL fod y Wein- yddiaeth yn gwy bod am fwriad y Pab i gyfnewid Ficeriaid Apostolaidd i Esgobion tiriogaethcl. Barn. ai Mr. A. HOPE fod Eglwys Loegr ei bunan yn ddi- gon cryf i allu gwrthsefyll penodiad 13 o ddynion da tlieitlau eglwysig gan y Tywysog gwanaf yn wrop. Nid oocld Mr. ANSTEY (pabydd) yn canfod un gair yn araeth ei Mawrhydi nas gallai gydsynio yu liwyr ag ef. Fel pabydd, nid o lys, oad o eglwys Rhufain., nid oedd yn cywilyddio wrth alw gweithred ddiwedd- ar y Pab yn ymosodiad; ymosodiad ydoedd ar y Ueygwyr pabaidd, .y rhai a ymdrechasaut eu gorett yu erbyn. rhoddi gormodedd o awdurdod yn medd- iant y preladiaid. Byddai i'r Pjgjthred bon os na ddileir hi yn cyfyngu bawiau g wriaetbo y 11c- YGWN r, ac yo gwneuthur.ein llysSwld cyfreithiol yn foddion i ddwyn oddiamgylch lawer o annghyfiawn- der. Cydwelai Mr. PI.CMPTRKE k Syr R. Inglis. Fe wrthwynebai yr Iarll o ARLNDELL (pabydd) unrhyw gyfyngiad ar ryddid crefyddol y pabyddion. Honaf Mr. FAGAN (pabydd) nad oedd gan y llywodraeth un bawl i ymyraeth & materion mewnol eglwys anwadd- oledig fel yr eglwys Rufeinig. Gobiriai Mr. Hums ei sylwa(lau ar y mater liyd nes y gwelai y rheithsgrif. addawedig. Amierchwyd y Ty yn fyr gan amryw Vaill, ac yna cyfododd Argiwydd JOHN RossELL,ac ar ol datgan ei lawen- ydd nad oedd un dosparth o'r Ty yn bwriadu cyunyg gwelliant ar yr araeth frenhinol, cyfeiriodd at ymos, odiad Mr. Roebuck arno. Gallai yr aelod anrby. deddus hwnw, ac ereill gydag ef dybio yn gydwybod- ol nad oes un rhinwedd mewn ymyriad â. theitlau,. ond yr oedd efe yn meddwl yn wahanol. Betb bynag a allai fod barn pabyddion y gwahanol wledydd, ys- tyriai efe fud llys Rhufain, a wahaniaethwyd yn bri- odol gan Mr. Anstey oddiwrth Eglwys Rhufain, yn gwilio yn barhaus am gyfleusderau i wneuthur ym- osodiadau nid yn unig ar grefydd ond ar lywoeraeth- au tymhorol y gwledydd y mae a wnelo a hwynt. Dangosodd fiid y pabyddion yn mvrynbau breintiau. gwladwriactbol feI ereill. Eu bod yn cael rhan o'r swyddi sydd yn meddiant y llywodraeth i'w eyfranu nid oedd ganddynt un achos cyfiawn i gwyno. Wel., yn mysg yr holl freintiau yma, dyma lythyr oddi- wrth y Pab yn rhanu y wlad hon yn esgobaetuan,. ac yn pennodi archesgob Westminster, yr hwn ar unwaith a gyhoeddodd ddeddf. a hysbysodd i holl drigolion yr yun, 44 Yr ydym yn llywodraethu, a pharhawn i lywodraethu siroedd Middlesex, Essex,, a Hertford." Yr oedd boll eiriad y ddeddf yn am- lygu yn ddiddadl fod yr esgobion pabyddol, a hwy yn unig i "lywodraetbu" holl siroedd Lloegr. Yr oedd Mr. Newman, nn o'r "dychweledigiou" at babyddiaeth, wedi cyhoeddi fod "y Saeson oll,yn awr wedi dychwelyd at eu hufudd-dod i'r Esgob- aeth Sauctaidd" (Rhufain). Dywedai y newydd- iaduron pabaidd hefyd fod y Pab wedi trosglwyddo awdurdod Archesgob Caergaint i Archesgob West- minster, a throsglwyddo awdurdod yr esgobion er- eill a benodir gan y goron i'r gwahanol esgobion pabawl. Nid oedd aelodau yr eglwys babaidd ei hun yn ewvllysio i'r cyfnewidiad gymeryd lie; ond deallwn oddiwrth ddeisebau. y ficeriaid apostolaidd eu bod yn chwenych cael eu creu yn esgobion tir- iogaethol, am fod y fath gyfnewidiad yn rhoddi mwy o hawl yn eu dwylaw hwy ar eiddo elusenol a gwaddoliadau. Yua cyfeiriodd at y rheswm a ddvgai i mewn nos Wener, a dywedodd ei fod yn, hyderu y hyddai iddo roddi boddlonrwydd i'r naill blaid a'r llall, a dwyn oddiamgylch gyd-gordiad rhwng gwahanol enwadau crefyddol. Dywedodd Mr. DISRAELI fod yn rhaid fod rhyw- :1chos yn peri i bob dosparth oddieithr un fud mewn sefvlifi lwyddiannus. Barnai fod y llywodr- aeth mewn gwahanol flyrdd wedi llochesu Fab- yddiaeth, a gwahodd y Pab i ranu y deyrnas yn esgobaethau. Cytunwyd ar yr utebiad i'r araeth frenhinol yn unfrydol. DYDD MERCHER, CHWEFROR 5. Cymerodd Mr. DICKSON ei eisterfdle dros swydd. Limerick. Cyflwynwyd niter o ddeisebau o w.t- hanol bartlinu yn erbyn ymosodiad y Pab. Hys- bysodd Mr. NEWDEGATE y gofynai am rifedi y cyf- archiadau, yn gystal a rhifcdi yr enwau wrth y cyfryw gvfarchiadau a gyflwynwyd i'w Mawrbydi ar y pwnc pabawl. Dywedodd Arglwydd Jons RussELL y dygai reithsgrif i mewu i ddileu swydd Argiwydd Rhaglaw yr Iwerddon. Ceisiodd Mr. basio rheol yo gwahardd pleidleisiad unrhyw swru a arian gan y Ty ar ol haner nos, ond ni Iwyddodd. Cyn- nygiodd Mr. BROTHERTON fod i'r Llefarydd ymada.-l a'i gadair, a rhoddi pen ar bob dadleuaeth bob nos mor fuan g y tarawo yr awrlais 12; ond yr oedd mwyafrif yn erbyn hyn. Cyfeiriodd Argiwydd DuDLEY STUART at yr ar- acth frenhinol, a gofidiai nad oedd un crybwyll- iad ynddi ynghyleh yr ymnoddwyr Hungaraidd, y rhai a ddihoenant mewn gwlad ddyeithr Mewn atebiad i'w ofyniitd, dywedodd Argiwydd PALMER- STON ei fod wedi ymdrechu dwyn oddiamgylch eu rhyddhad, ond ni choronwyd ei ymdrechion ef a Syr Stratford Canning a llwyddiant ii; .r DrDD IAU, Chwef. 6. Cyflwynwvd *ymhlith lluaw* o rai edll, ddeif-el) o Sir Drefaldwyn gan Mr. WTSN, yn rbJR ymhoniad diweddar y Pab. I. Hysbysodd Arglw^^J-fcssF.L ei fod am rfdyfM a rheithsgrif arall i m:e CIOni %to,,Ayb,pn -,x on fydd caniatau ilulcbwor. rist-cdd^ri Xb y ("ynredui.