Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

ILIVERPOOL.

I AMRY WI A ETHAU. ' -- -i…

News
Cite
Share

I AMRY WI A ETHAU. -i ?, I DYMA BETH RHYFEDD.—Yn y CausesC«lebren(cs,sgl- iad o braw fiadau Ffrengaidd) y mae yr banes hynod u ganlyn:— Dau fasnachydd yu Paris, y rhai oeddybt mewn undeb masnachol a'a gilydd, oedd gan bob un o bonynt ei unig blentyn; y naill yn fab, a'r Had yn ferch. Y plant pan eto yn ieuangc iawn, a ddangos- ent deimlad o serch mawr at eu gilydd; ac addaw- ent iddynt eu hunain yr hyfrydwch o fwynhau eu gilydd yu y cysylltiad priodasol pan gyrhaeddent i oedrau priodol. Ond, pan oedd yr amser gwynfyd- edig yr hir ddisgwylid am dano arddyfod i ben—pan oeddent ar fin sicrhau eu hondeb, daeth ymgeisydd arall am law y foneddiges ymlaen, yr hwn oedd flwyddi yn byn na hi, ae yn berchen cyfoeth lawer. Ac yr oedd eoeth yr ben lane hwn mor ddymunol yn ngolwg ei rjiieni, fel y gorfodasaut eu mherch i dderbyn ycynnygiad yn groes i'w serch a'i hewyllys. Wedi i'r foneddiges briodi, gollyngodd ei ben gariad ymaitb (wrth gwrs) am y troolafo'i gwyddf ond nid cystal y gallai lywodraethu ei mcddwl-pangfeydd arol pangfeydd o efid a hiraeth a lethent ei chyfan- soddiad—aeth yn ysglyfaeth i nychdod ac aliechyd, yr hwn o'r diwedd a'i dygodd i'w bedd. Dros ystod yr holl amser yma, nid oedd calou ei hen wedi iachau, na'i gariad wedi oeri. Pau glywodd ei bod wedi marw, cafodd gwpanaid chwerwach nag erioed gan i'r gobaith hyd yn nod am ei gweddwdod gael ei gymeryd oddiatno. Y u cbwerwdod ei fyfyrdodau, daeth i'w gof iddi pan yn ieuanc fod mewn hunghvyf, (lethargy). Brysiodd tua'r bedd, wedi prynu bodd- lonrwyddy cloehydd i gwobr, cododdei chorffi fynu, a ehymerodd ef I fan diogel; a thrwy ymdrechion synwyrgall a diflino, llwyddodd o'r diwedd i'w had fywio. O adeg fendigedig-y fath deiinlad a'i uieddiannai. Dyna fe eto unwaith yn nghymdeitbas yr hon oedd hon gan ei enaid. Safai uwchbt n y ewbl ag oedd yn wcrthfawr yn ei olwgynybyd — gwelai rosyn bywyd' yn dychwelyd yn'araf" i'w grudd—ymaflai yn ei.llaw, a theimlai hi yn cynhesu. Gy da'r fath syndod—gyda'r fath hyfrydwch a mwyn had yr agorai bithau ei llygaid o dan lygaid ei han- wylyd Llarpiwyd hi allan o fodolaeth, ac adferodd yntau hi eilwaith iddo. Ynghanol distawrwydd y nos ictrrocld i deimlad-i ddedwyddnch—ac i'w chariad. Dadleuodd ei bawl iddi, ac Did yn ofer p—symudodd ei thuedd a'i theimlad bob'putrusder yn nghylch pwy ydoedd ei pberchenog. Ofnent na byddellt ddiogel i aros yn Ffrainc; daetbant drosodd —athreuliasantddeng ml. nedd ynLloegr—cartref yr alltudetiig-cyrchllod gorphwysfa pob erwydryn. O'r diwedt), profasant awydd eryfam fyned i ymweled a gwlud eu genedigaeth, a meddylient y gallent wneyd byny yn ddiogel; ond nid felly y bu. Er gwaethaf pob gochelgarwch yn allflodus, nidhir y bu y foneddiges cyn i'w gowr cyntaf daro wrthi a'i hadnabod. Dadl- euodd ei hawHddi yny llys (court of justice). Gwrth- wynebwyd ef gan ei chariad, yr hwn a haeid ei hawl wedi ei florffetu yn ei chladdcdig^eftlf, a'i fod ef wedi enuill hawl newydd iddi trwy eJ hadgyfodi o'r bedd. Cnd cr y c?!'t, nid ymdo?ngosai f!od ei ddadl yn cael fawr ddylanwad ar feddyliau y barnwyr1I gwelai arwyddion y byddai pender(vy Uys yn anfl'afriol—yn ddioed, y par cynhes a ganasant vn iach yr ailwaith, ac am byth i wlad eu tadau.—Z'. Levi, Ysh'"d. TY-DORIAD, AC nIGHS I LOFRDNDIO.—Yroedd trig- olion Walsall (tref yn Staffordshire), mewn eyflro mawr ddydd Merebcr, trwy i ymgais gael ei wneyd i dori tt ac i lofruddio. Yr amgylchiadau ydynt fel y canlynoedd y ty y ceisiwyd ei dori, mewn lie a elwir y Butts, ac yn cael ei gyfan- eddu gan dyddynwr bychan »'r enw WilRam Hoiines, a'r lleiil o'r tylwyth oeddynt, mam Holrpes, a^dwy ferch jeuanc ei nitboedd.—Aeth y tyladron)11 gyntaf o'r buarth trwy flenestr i'r gegin. Ar olpagjp^chyd- ig o ddiilad, ymddengys fod y lladron wneyd y goreu o'u hamser, a thulasant ymweliad a'r bwyd- gell, a bwytusant lonaid eu boliau, ac yfasant ddwy botelaid o win—wedi hyny aetliant i'r llofft, un o honynt wedi ei arfugi a phastwn, a'r llall a throsos mawr ag ydoedd wedi ei gael o dtft-ws y cefn, ac fel f' hyn aethant i'r ystafell lie yr oedd William Holmes yn cysgu. En gweithred cyntaf od .celSlO ei ladd— Y mddengJs <bd Holmes,yr hwu oeddyn Ued fyddar,YQ eysgu, a tharawsaut ef tra yu y cy?'r bwnw ddwy wnith ar ei ben, gyda'r fath rym,?r ag i dori'r offer- yn yn ddrJlhau. Gau dybied fod y ?eithred wedi ei cbydawni, eu gorcuwyl?hesafoedd ysbeHiu'r ystaJell; ond, fel y mie rhytedda?nichalFoddyrergydtonyr clfaith dybicdig, oblegid neidioddydyno'twely, a cbyda nerth a gwroldebtaawr,ymanoddynyrhwn yroedd y pastwn ganddo, ac a'i cymerodd oddiarno, a tharawqdd y milain a amcanodd at ei fy wjd^jgfcj dra phy?K ar ei ben, nes y syrthi<?d i'r?w?? ddideimiad—ar I?yn ceisiodd y iieidr?r.tH d<M?!? ond tarawodd yutau yr un modJ. Yna,gal &r y ddwy Miss Holmes, y rhai & r.edai n cymborth. -Aeth Mr. D. S. M?or?med?g?thwM ?edd wedi bod yn ymweled aj? MrSba?a? paa g?w- odd y twrf, &t dy Hlmes, a ??fodd e?n?"?wa.edM yn dost, ac mewn sefy!'<a dra pheryglus. dau, heddgeidw8.dynodteyn ddioed? ? xh?ddv?dy dd84- leidr yn e,u gural.w. ,11; ,<\ or I"Itfl!hRYOl' deinlhtd, a purai at tuag W", F wedi derby" n addvsg dda, yryid^edd .^edi.ftTv^^o mewn hen wisg J}£.tlOlI" Cyfit.(1cfo or divredd ei fod yn dyfodo Lundain, a:-1 gydymi^h o-t^iccstex^ Gwelwyd hwynt ers amser maitlv.tua'P'gyinyib^aeth* yn cardutta. Ofnir na fydd" William Hol^ncai lyw, gan y nivrcidiau y mae wedi ei gat^f,. NAill FARWOLALLAN 0 Sadwrn, wythnos i'r diweddaf, aeth John Ho.u|fbton, m'wr o Bispam, i mewn i un o'r ctrbydau yn <Jrmskirk,'iheb doeyu, i fyned i Ruflord. Rbag iddynt ei ddal, neid- iodd allan o'r cerbyd pan oddeutu triugain llath o Safie Kafford, oud yn anffodus atJwJdef Jlnnlacn, ac aeth ei ben ar ifn o'r cledrau (rails). Bu farw yn union ar ol hyny oddiwrth y.niweidiau a dderbyn- iodd. ENLLTO AR WEismor, WESLEYAIDD.—Dydd Iau,yr wythnos cyn y diweddaf, yn Llundain, caniataodd y Bamw.JP Erie reol i ddangos achos" paham na chospid John Kaye, cyhoeddwr y Wesleyan Times, am iddo enllibio y Parch. G. Clarkson, Arolygydd un o'r Cylchdeithiau Canolbarthol, trwy ddywedyd fod ei forwyn, Charlotte Irons, wedi ymddwyn ar blent- vn, i ba un yr oedd efe Mr. Clarkson, yn dad. Bu y peth o flaen yr ynadon, y rhai a omeddasunt roddi caniatad i'r ferch dadogi y plentyn ar y gweinidog, gan nad oeddynt yn cael boddlonrwydd yn ei tbystiol- aeth ond parhSai y newyddjadur uchod i honi mai plentyn Mr, Clarkson ydoedd er y cwbl. Syr F. Thesiger ydoedd dadleuydd Mr. Clarkson. YN AD AFREOLATND.— Dydd Mawrjth yr wythnos ddi- weddaf, vn yr un Llysrhoddwyd caniatad,ar of\niad Mr. Lloyd. Uchel Geisbwl y Llys Sirol, Mon, i ddwyn cyhuddiad yn erbyn y Parch. Owen Williams, un o Ynadon Heddwch Ynys Mon, am ei fod wedi ym- ddwvn yn annsjhyfreithlon ac afreolaidd trwy gefsio attal yr Uchel Geisbwl yn nghyflawniad ei swydd. Mae yr holl banes yn rhy faith i'w adrodd ar hyn o hryd; ond os profir y ffeithiau a baerv^yd gau Mr. Watson, y Dadleuydd, bydd cymeriad ynadol Mr. Williams mewn cyflwr lied ryfedd. PRAWF A CHONDEMNIAD MR. A MRS. SLOANE.— Dygwyd Mr. a Mrs. S!oaue ger bron Mr. Justice Coleridge, a Mr. Justice Gresswell, ddydd Mercher diweddaf, i gymeryd eu prawf am greulondeb tuag at eu morwyn Jane Wilbred, am yr hyn y mac h&tJfcs wedi ymddangos eisoes yn yr Amserau. Yr oed»Mr. Sloatae yn ymddangos wedi curio ilawer, ond yroedd Mrs. Sloauefel mewn eitbafoedd trueni a plioen meddwl. Pan alwyd arnynt i bleaio, dy- wedodd Mr. Sloane mewn llais uchel, Euog yn ngwyneb pob dosran o'r cyhuddgwyn, ond dau," a'r wraig mewn llais gwan prin yn glywedig a ddywedodd yr un geiriau. Condemniwvd y ddau i ddyoddef dwy flynedd o garchariad yn nghyd a llafur caled, LLOSGIAll MELIN GOTVVM.—Yn gynar bore ddydd Mercher diweddaf, canfuwyd fod y Felin Gotwm yn Radcliffe Bridge, geillaw Bury, yn meddiant Mri. Creig lit Co., ar dan. Lledodd y tan yn gyflym. Dygwyd y tan beirianau i weith- redu ar yr adeilad, ond cyn pen hir, liosgwyd y rhau fwyaf o honi i'r llawr. Mae'r eiddo wedi ei ddiogelu. Bydd y golied yn fawr dros ben. Teflir oddeutu 300 o ddwy law allan o waitb mewn can- lyniad. Yr oedd y felin gyut yn perthyu i'r di- weddar Syr Robert Peel. Y DRETH AR HYSBYSMDAU.—Galwodd Mr. Ewart, A.S. Mr. Villiers, A.S., Syr James Duke, A.S., a bon- eddvvyr ereill, ar Ganghellwr y Trysorlv* ddydd Gwener, fel dirprwywyr, i'r dyhen o gymhell arno y priodoldeb o symud y Stamp duty a'r dreth arhysbys- iadau; vn ystod yr ymweliad, dangosasant iddo y ,N,U) York Couda and Inquirer a'r New York Journal of Commerce, y ddau wedi eu gorchuddio a llydan for o hysbysiadau'' ar bob mater. Dyben y dirprwywvr yn dwyn y newyddiaduron hyn ger bron oedd,i ddan- gos i Ganghellwr- y Trysorlys y fath nifer o hysbys Tadau sydd mewn newyddiaduron, sydd yn rhydd oddiwrth ortlirwm y dreth, ac i ddangos iddo hefyd, trwv eu cydmaru an papurau nj, y niweidiau mawr- ion vr oedd V trethi hyn yn eu gwneurti bobdosharth o fasnachwyr, yn gystal ag i weision ac craill yn chwilio am waith. Yr oedd yr effaith a gafodd yr arddangosiad ar y boneddwr anrhydeddus, yn dra neillduol. Ar 01 edrych yn ddyfal ar y ddau bapur, dvwe Jodd "Yn awr y mae yn ddigon i wneyd i ddwr redeg o ddannedd Canghellwr y Trysorlys wrth gan- fod y fath for o bethau trethol.—Tynwyd ei sylw hefyd at y dull agored yr oedd y dreth hon yn cael ei hosgoi, ac at rai o'r dylelslau celfydd sydd wedi eu jjnabwysiadu, er mwyn gwneyd pethau yn hyspys, heb drcth-Ar hyn syl<vui Syr Charles, fod yn werth derbyn dirprwyaethau, pe na byddai ond i I weled y doll deheuig sydd gan y byd, i osgji'r dreth. Dywedodd y Canghellwr fel arferol nad allai roi un atehiatl iddyut; ond addawodd chwilio i'r achos, yn nglyn ag achosion pleidiau ereill. Ymddeogys nad ydyw Syr Charles Wood eto wedi I penderfynu sut i wneyd 4'r gwcddill sydd ganddo mewn llaw. T.. MAwk jjWt.t'NDAiM.—Boreu ddydd Llun, tor- odd ?n mawrj??n yn nbril Meistri J. R. Honsueld. & Ce., bretby??', HenndsJitch, yn y ddinas. Yr oedd yr adeit??n gvfansoddedig o dri « ystordai cysyHtiol, y rtt<8?ade<!adwyd dair blynedd yn ol,a'r rhai a gostiasea fioddeutu £ 7000. Nifery dwyiaw ag aedd yn gweitbto i'r gwyr hyo, oedd 1500, y rhai mewn canlyniad a deflir allan o waith, o leiaf am ychydig; a bydd v golfed i gyd oddeutu .C30,"OC, yr oedd yr eidd'?cdi ei dùinelu yn Swyddfeydd y ?n, Phoenix, London, a'r ?tow, cafbdd un o'r tan ddi- ffoddwyr ei anafu yn arswydus, os nad oedd yn farw- 01 trwy gwygjpiad yr adeilad, nid ydys yn gwybod eto beth a acttosodd y tan. I DABBLYGTMP O.YSB^YD CYHOEDDCS O'R lAWN RYW. YR OsEiDiiii» WRTHIDDIFRIF. COFGOLOFN W ASH- ixfixoN.—Gw«isom yn y Cenadwr rai misoedd yn ol, alwad ar America i gynnal cyfarfodydd, pen- nodi crybwyilawd, Trysorydd, &c., &c., i'r perwyl o ddiogelu maen mytoor i gyrtnrychioliein cenetll yn y Golofn goffiadwriaethol i'r hyglod Washington. Yr oeddym wedi bwriadu pan yo olrhain y Uinellau hyny, i gydsynia i ehais ein Gohebydd gwladgarol o ddodi y mater ger bron ein darllenwyr yn y rhifyn cyntaf o'r DBYCH^ Eithrgan yr awgrymid fod yn ofynol gweitbredn yn ddioedf, casgiasom ei bod yn rhy ddiweddatv i wneyd ditn yn yr achos pan ddeehreuwyd cyhoeddi ,y DBVCH. Ond deallwn fod Cymry Utica yn bwriadu cynnal cyfarfod yn fuan i ystyried y pri- cdoldeb o ddiogelu maen addas i gynrychioli hiliog- aeth tiomeryn y Gofgolofn ardderchog hon. Hyder- wn yr anrhegir ni a banes y cyfarfod crybwylledigyn fuan, ac y bydd yn efTeithiol i gynhyrfu y Cymry yn mhob iiinaà a sefydliad arall Y11 y Taleithruu Unedig, i ddeflroi ar unwaith at eu dyledswydd a'u rhagor- frarnt gvda golwg ar hyn. Meddyliem v byddai yn ddymunol mabwysiadu rhyw gynilun fel y gallo pob Cymro r"ddi rbyw gymaint—pawb ei g.einiog oddi- wrth holl Gymry y T U. fyddai yn ddigonoj, a mwy priodol a boddhaol nac i rai roddi 1 ddlar, eraiU 5 dol- ar eraill 1,(Iolar, &c., &c. Yr ydys wedi penderfynu, gan yshrdtor" blaenllaw, yn mhob peth o duedd i ddewhafu ain cenl, yn y ddinas hon, i alw cyfarfod yn fuan ar'y matCfj os nad ydyw yn rhy ddiweddar —Y Drych.' Esoon?PABA!DD SOCTHWARK<—Nid ydys yn bwr iadu yn B'riienol bCDodi Esgoh i Sqthwark, gan fod dy!edfa?r,?M5jE3000,ynaros cto ar gapel St. George, yr ?n sydd o gantyniad, yn arcs eto heb ei gysegru a'i o?ben, ac hyd nes v toddir y cidyJeJ hnn, tfcfnir achosi eglwysig y dalaeth gan Cardinal Wiseman, gyda chynnofthwy y Parch. Dr. Doyle, offeiriad hynaf St. George. EGLWYS GADEIRIOL NEWYDD YN WESTMINSTER. Yrvdym yn deall fod rn mawr o dir wedi ei bryuu gan y Pabyddion mei heol newydd sydd yn awr yn cael ci ffurfio rhwng y Senedd-dai a Phimlico i'r dyben o adeiladu Eglwys Gadeiriol ardderchog, i g-ael ei alw. yn St. Patricks'. Bydd Victoria-street, fel y uaae'r heol newyi^d wedi cael ei gahv, yn rhedeg mwyaf poblogaidd yn West- minster. Y maeir tai i fod yn blasaidd o ran, golwg, ac yn ddigon da i aelodau Seneddol i fyw ynddynt. Eglwys Gadeid61,1t- Patrick fydd Ejlwys prif- ddinasol y Cardinal, a bydd, pan orpbener hi, mcddir, yn rhagori ar unrhyw adeilad o'r fath a godwyd erioed yn y wlad hon. Nid ydyw pryniad y tir eto wedi ei gwblh^u, ond y mae'r hot! drefniadau angen- rheidiol \<edf^u gorphen yn mron, ac y mae swm mawr jisoes wedi ei dderbyn, mewn cyfraniadau a rhj^lKiddioi}, '^LLYWODRAETH A PHCSEYAETH.—Dywed Go rfebydd y Daily News Y mae boneddvrr yn perthyn i un o swvddi y llywodraeth, yn awr yn ymweled a Rhydjfebain, i'r dyben o ehwiiio pa fodJ, a pha mor ami, y cyflawair y gwasanaeth yn eglwysi plwyfol y ddinas hono. Y mae eglwys St. I hjinas. ac un ardal St. Paul, meddiant eglwysig y cyntaf dan nawdd Christ Church [bu a gos i ni ddywedyd Eglwys Cri$)t!] a'r oiaf dan nawdd Esgob Khydychain, yn ngbyd a monwentydd Osley, St Sepulchre, a St. Cross, wedi bod dan ymchwiiiad peno.-lol. Deallii y bydi|yr ymchwiiiad yn cyrhaedd holl csgobaeth Rhydyi,hain, .ac hefyd esgobaethaa»!?eraill, He mae ll'urfiau a seremoniau Puseyaidd vn^ttAvflwyniad y gwasamaetb f^wysig yn cael eu def'uyMo. LLOPFECUSITAETH YN PAH^V^ua diwedd y 1 cySogodd M. DesfontainaL gwneuth- UrWwydd. Ar ol bod by. egnos yn gwas i Rue Royale a eliy tanadd a 'daj^^m i^ £ >d i gario tair ogistlau mawrion, yn cynnjys eiddi^ phatrymau, ebe fe, i Safle y rhesl ffurdjfV-CVnierodd y dynion i'r-ty, a dywedodd wrthynt fo(i li#eistr wedi myned at y Sade, a'i fod yntau i fvoed yh naion &r ^<d-c y byddent yn absenol am gu., dyddia^ helpodd y dynion i roi y cistiau mewn fjifly-drol fecbaiiha gwelodd hwynt yn myned ymaith. gadawoddy tyei Uunan,synodd yeymmydogion yQ fawr wrth weled siop Mr. Desfontaines wedi ei CtWu, ond atebiad y gwr ag oedd yn edrych ar 01 yr dfteilad oedd, ei fod ef a'i was we li myned i ffordd MlD ychydig o ddyddiau, ond gan nad ydoedd wedi gwneyd un crybwylliad wrth ei berthynasau na'i gyf- ■«illion pennaf teiinlwyd ychvdiar o fraw, ae hyspyswyd peth raglaw yr heddeidwaid, tra yr ocddid yn gwneyd ymchwiiiad i'r petli^ hysbyswyd i'r Gwein- idog C-trtrefol fod corn. wedi ei ddryllio ynfrcbyli, wedi ci gael mewn cist ja saGo y rheilffyrdd yn Chateauroiwf, yr oedd y gist wedi ei chyfeirio at »*ijiorrtift, Oriadydd, Chateauroux," ond nad oedd neb eawyb y dref, agorwyd y gist » herwydd y sawyr pryf ag oedd arni, a etwfcwyd mai corff M. Desfun tajneS: ydoedd. Yr oedd M. Desfontainfts yn ddyn jcrvf a gwrol, a tbybir fod y gwas wedi ei ladd pan ujjswn cwsg. Tybir fod y llofrudd ar 01 c'tlawni y ^veitiired ysgele., wedi meddiannu pob peth o werth, ac wedi eu pacio yn y ddwy gist, md ydys eto wedi agor y siop gan yr awdurdodau, ac nid ydys chwaith eto wedi dal y llofrudd, ac oddiwrth yr amser maith sydd er pan y mae wedi dianc, (dau ddiwrnod ar by m lb eg) y mae pob lie i feddwl ei fod wedi gadael y wlad, oddiwrth y cyfeiriad a gymerodd, tybir ei fod wedi myned i'r Yspaen.—Galiynams Messenger. TAN AR FWRDD LLONG YN AGOS I'R MAGAZINES.—Tu ag wythnos neu ddwy yn ol, cymerodd sloop fechan a elwir y "Nefyn Packet" chwe' banner baril o bylor ar ei. bwrdd, pob un o.,b,onynt J n cynnwys haner can' pwys, yr oedd y pylor i fyned i Nefyn, at y gwaitb mwn yno; oherwydd gwyntoedd croes, methodd y llestr a myned o'r afon. ac yr ydoedd yn angori ger llaw y Magazines. Y mae vn hysbys i'n darllenwyr fod yno gannoedd lawer o duneUi o by!or yn cael ei gadw, a phe cymerai dan, trwy ryw anftayvd neu gil- ydd, byddai y dinystr am filldiroedd lawer o am<j;ylch yn annysgrifiadwy—VVei, wythnos i ddoe, tua chwech o'r gloeh yn yr hwyr, yr oedd y llestr yn gorwedd ar y trath, pryd yr oedd y mor yn isd-yn fuan wedi chwech, canfuwyd fod mwg yn dod o'r caban, a chaf- wyd fod Ilawer o'r gwaith coed yn y caban wedi llosgi; yr oedd y dwylaw perthynol i'r llestr. yo uthyda lies. tri ereill cyfagos, yn brysur iawn yn' lluehio du-fr i ireisio diffodd y tan,—daeth rhai cychwyr liefvd o'r Magazines, i roi help Haw,ond pan ddeallasant fod pylor ar ei bwrdd, enciliasant, rhag iddo danio, a pheryglu eu bywydau; ar 01 yindrech a gwroldeh anghynrediM, llwyddwyd i symnd ymaith y pylor oddmr fwrdd y llestr, a'i roi yn y Magazines. Bu y tan yn llosgi am oddeutu awr, liosgwyd Ilawer o ddiilad y dwylaw, a liosgwyd dau gi bychan i far- wolaeth. Parodd y dygwyddiad ddychryn mawr yn y pymydogaeth. pan "ddeallwyd fod pylor ar fwrdd v llestr, ac aeth Ilawer bellder o ffordd er mwyn bod allan o'r pervgl. Dywedir fod un gwr boneddig ag oedd yn hyw yn y gymydosaeth, wedi cymeryd ei ger- byd a myned ymaith yn ddioed. Yr oedd lluaws o lestri ar y pryd, oddeutu 150 i 200 o latheni oddiwrth y sloop, ac yr oedd tunelli lawer o bylor ar rai o honynt, pe buasai y pylor wedi tanio buasai yr gyf- lafan yn ofaadwy, y mae allan o bob rbeswm fod cymaint a 750 o^iune^li o bylor wedi ei gasglu yn yr un lie, yn nghanolpoblogaeth mor dew; pe digwydd- aiidigdanio (ao nid ydyw hyny yn annichonadwy) achosai drychinfb rby ofuadwy i feddw I am dano.— Ond y mae yn dda genym allu hysbysu i'n darllenwyr fod yindrech mawr yn cael ei wneyd yn bresenol, tuag at symud ymaith y pervgl, ac y mae y Uvwodraeth newvdd ddanfon dau o ddirprwywyr i chwilio i mewn i'r achos, ac i ystyried y moddion goreu i'w symud ymaith. FFUWYDTUAT> AGEUDDLESTK.—Tua chwarter wedi saith, borou ddydd Mercher diweddaf, fel yr oedd yr ageiddlong Plover yn gorwedd wrth y lanfa, yn Glasgow, drylHodd un o'r berwedyddion gyda ruthr ofnadwy, gau rwygo y rhan fwyaf o'r bwrdd, a tbaflu ijawr y simnciau, un o ba rai a syrthiodd i'r dwfr. Cymerodd y fiiwydriad Ie ychydig o funudau cyn yr awr yr hysbyswyd y byddai y Plover yn c-chwyn i Howling. Yr oedd ugain o drauiwywyr wedi cymeryd tocynau i fyned gyda hi ar v bwrdd, a saith yn y caban, ond y maelle i nad aeth uu o'r rhai olaf i'r llestr. Y berwedydd ol a ftVwydrodd, ac i hyuy y gellir pri- odoli achubiad traniA-ywyr y llywle. Pe'r llall a ffrwydrasai, bnasai'r gyflafan yn ofnadwy. Drwg g^ft'vfii ychwou?gu nad oedd tynged rbar o'r dwy- Kw mor ffodus, Anafwyd y PeuiMnydd gymaiut, M y bu farw yn mhen ychydig o fnundau ar 01 ei gymeryd i'r yspytty. Liosgwyd un o r tanwyr hefyd yn dost, ac y mae yn awr yn gorwedd mewu sefyllfa beryglus. Y mae ilawer o rai eraill wedi eu hanat'u ychydig. Yr ydym yn deall y gwneir ymchwiiiad trwyadl i'r achos gau y swyddogiou priodol. Er mwyn rhoi rbyw ddrychfeddwl am rym y ffrwydriad; gallwn ddyweyd fod darnau mawrion o baiarn a phren wedi eu taflu i'r heol ydd gerllaw, sef dros 500 o latheni. Y mae'r Plover yn perthyn i Messrs. Burns, i'r rhai yr oedd yr Orion annedwydd yn perthyn. LLOFRUDDIAETHAU TRWY DOUl RHAFF PWLL GLO. —Yr wytlmos ddiweddaf fel yr oedd Richard Grice a David Richards, a bachgen pedwar ar ddeg oed, yn myned i lawr pwll (90 llath o ddyfnder) yn y skips, torodd y rhaff pan nad oeddynt wedi mvned ond 80 llath, a hyrddiwyd y tri i'r gwaelod. Lladd y bachgen yn ddioed, a 'bu y ddau ddyn farw yn mhen deuddydd neu dri. With edrych ar v rhaff cafwyd tu bvnt i bob ambeuaetb ei bod wedi ei thori a rhyw erfyn miniog, ond nid ydys eto wedi cael un hysbysiad am yr anghenfil a nllasai fod yn euog o gyflawni y fath weithred ofnadwy.

[No title]

Y SENEDD YMHERODROL.I