Hide Articles List

5 articles on this Page

[No title]

ILIVERPOOL.

News
Cite
Share

I LIVERPOOL. Traddoaodd Dr. Vaushim* Ddarlith yn y Concert Hall, nos Fercher diweddaf, ar John Wickliffe, Gall- wn ddywedyd yu ddibetrns, na chawsora y fraint o wrando ar Ddarlitli fwy rliagorol, ers blynyddoedd. Yr oedd portread yr areithiwr hyawJl o le genedigol y Diwygiwr cnwog, a'i ddesgrifiad o Rydyehain, a dull y trigolion o fyw, &c., yn farddonol a tharawiad- ol dros ben. Teiml< m lei yn cael ein cario yn ol yn a-ros i bedwar can mlynedd, yn cydfyw a John Wick- liffe, dan ddylanwad* yr un amgylchiadau, ac yn cvd deiinlo a<< ef ynddynt. Yr oedd yr ystafell eang vn orlawn, a gvvelsam ar yr esgyulawr rai o'n gwein iilngion Cymreig ein hunain. ac yn eu plitli y ddau Rees, y rhai a yiuddan^oseut fel yn cael eu boddloni yn tawr. lKlern hysbysu fod cyfres o Ddarbtlioedd I yn cael eu tradAodi gan wyr enwog ar y Diwvp;wvr Protf-stanai ld, IhLn nawdd y Sunday School Institude. Y mae Dr. Stowed a'r Pumli. C. M. Birrell wedi darbthio eisoes, y naill ar y Diwygiad Protestanaidd vn gyflrediaol, a'r Hall ar Martin Luthur. Traddodir darlithoedd eto yn yr wythnosau dvfodol ar Calvin, Knox, Cranmer, &c. Uu o'r gyfres hon oedd araeth livawdl y Dr. Vaughan y cyfeiriasom ati. Nis pallwn derfynu y sylwad I)'yr vina, heb wneyd un crybwyllind ymliellach, sef hyn,-wrth ddechreu, erfvniodd y Dr. faddeuant y Gynnulleidla, am iddo ddod yno heb ei fod yn gvntaf wedi ysgrifenu ei araeth i lawr, sau ei fod yn ofiii mai'r canlyniad fyuiiai, na fyddai ei syn- iadau mor grvno a chynwystawr, na'i yinadroddioii mar ywir a phrioJol. Dilyned breg-ethwyr ac ar- areithwyr Cviuru, y rhai sydd yn meddwl eu bunain yn ddigon o wyr i allu parablu am awr o flaen cyn- nulleidfa yn ddifyfyr, esiampl y gwr enwog, doniol, a hyawdl hwn, yr iiwa a ystyriai ei hun dan rwymau i jgwneyd y cyfryw esus. er ei fod wedi. ac eto am rysgrifeuu a myfvrio ilawer ar John Wickliffe. CVMDEITHAS ER ULOGELU YMFUDWYR RHAG CAEL EU TWXLLO.— Y mae yn dda genym hysbysu i U dar- [ lienwyr, y cynnaliwyd cytarfod yn dref hon nos lau., yn y Clarendon Rooms, Mr. Wm. Brown, A.S. yn y gadair, i'r dyben i geisio sefydlu cyindeitbas er diog- elu ymfudwyr o'r dref hon i wledydd tranor, rliag" y, dyhirud hyny sydd yn gwylio am danynt, a than rith eu cynnorlhwyo, yn eu b'svellio.-Cyunygi wyd y penderfvniad cyntaf gan Lawrence Hey worth, Ysw., A S., sef fod erfyuiad yn cael ei ddanfon at Faer y dref, i ddymuno arno alw cyfarfod cyhocddus, i'r djr- ben o sefy'dlu'r gymdeithas. Bu ychydig o ymddiddan mewn pertbynas i sefydliad Cartref i I luludwyr, oud penderfynvryd gadael'hyny hyd nes gweled tynged y riuith sgnf a ddvgir o flaen y Senedd.—Anerchodd Mr. Gladstone, a'r Parch. Dr. Raffles y cyfarfod. Y mae mawr angen am y cyfryw sefydliad, ac y mae enwau ac urddas y gwyr sydd yn ymafiyd yn y gor chwyl, yn eu gosoti mvchlaw pob drwgdybiaeth am eu dybenion. Mewn prindas-wledd y dydd o'r blaen, dywedodd un o'r gwahoddedigion, gyda gwedd bur athronyddol "yr wyf wedi sylwi, flld mwy o ferched wedi priodi y Bvvyddyn hon nag u fcilJioll."

I AMRY WI A ETHAU. ' -- -i…

[No title]

Y SENEDD YMHERODROL.I