Hide Articles List

13 articles on this Page

I GOHEBIAETH.I

EISTEDDFOD MADOG.

AT Y SAWL Y PERTH YN IDDYNT…

[No title]

[No title]

ICYFARFOD GAN YR EGLWYS WLADOL1

PEDWERYDD ARAETH Y TAD GAYAZZL.

YMFUDIAETH I OREGON.I

I Y SENEDD-DAI NEWYDD AR DAN.f

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

GENEDIGAETHAU, PRIODASAU A MARWOLAETHAU. ESGORODD. lonawr I, Mrs. Turner, yn Ysgol Gyfiredinol Rhuthin, ar fab. -26, vn Well i iigton- terrace, Cacrdydd, priod Mr. J. M. Righton, ar ferch. -311, yn y Gwydr Ucha', ger Llanrwst, Mrs. John Ferguson, ar lab. Chwefror 5, priod Mr. Evans, barcar, Pwllheli, ar ferch. .-4, yn Machynllcth, priod Mr. David Jones, Agent, ar fab. PRIODODD. lonawr 21, yn Jordanstone gan y Parch. Henry Mathew, James Gwynne Ysw., A Miss 31ary Ann Davies, merch y diweddar Major Harris oTrevacoon. -31, yn Llanbadarnfawr, gan y Parch, John Hughes, Fieer, Mr. John Isaac, llongwr, a Jane merch hynaf Mr. Richard Davies, rhaffwr, Aberystwyth. Cbwefror 1, yn Eglwys Llayiaeihaiarn, Arfoij, san y Parch. J. Williams Ellis, periglor; Mr. William Hughes, Eisteddfod Abererch; a Martha merch Mr. William Roberts, cvfrwywr, Llanaelhaiarn. -3, yn Eglwys Llanbeblig gan y Parch. Mr. Edwards, Mr. John Owens, Llangeiuwen, Swydd Fon, a Miss Ann Prichard o Fangor. -5, yn nghapel Mulbery, yn y dref hon, gan y Parch. Henry Rees, Mr. David Hughes, Adeiladydd, Scacomb Street, a Miss Margaret Rowland, Tariton street, Everton. --5,yn y Tahcrnacl, Treffynon, gnn y Parch. M. Lewis, Mr. Joseph Jones, a Miss Margaret Rvans, ill dau o DreHynon. Hon oedd y briodas gyntaf a weinyddwyd yn yr addoldy uchod. -8, gan y Parch. William Lbiyd, Wern, yn Penybryn, Wrexham, Mr. Thomas Evans, Frondeg, a Miss Elizabeth Parry, Brymbo. PU FARIV. Rhagfyr 8, yn Calcutta, drwy foddi oddiar y llcstr Asia yn 23 oed, John mab hynaf y diweddar Mr. Evans, siopwr, Llangollen. lonawr 25, yn ddisymwth yn Nhy'nllan, Llan gwyllog, 4 2-t oed, Frederic Williams, ail tab William Williams, Ysw. Glanrafon, Mon. --27. Mrs Jones, gwraig Mr. R. Jones siopwr, Bala, a chwaer hynaf y diweddar Mrs. C.ro' Caer- lleon. Bu fyw bywyd yr uniawu all diwedd aeJdftl yr eiddo yntau. --28, yn Nghonwy, yn fawr ei pharch gan bawb o'i chydnabod yn73 oed, Mrs. Edwards gweddw y diweddar Mr. Peter Edwards Plasuchaf, plwyf Llan Nefydd. -31, wedi maith gystudd yn 58 oed, Margaret gwraig Mr. John Williams, cariwr rhwng Pwllheli ac Abcrdaron. Chwefror i,Julia Susanna trydedd ferchy diweddar Barch. William Lloyd, Blaenyglyn, Meirionydd, a pheriglor Llanfaethlu, Mon. -3, yn Ninbych, Mary merch hynnf Richard Llovd Williams, Ysw., M l). 4, yn y Maesglas ger Pwllheli, wedi maith gystudd yn 60 oed, Elizabeth merch y diweddar Mr. NVillia,ii Williams g-ynt 0 Benarthfawr a Brynriivdd, Llanarmon. Yr oedd y drengedig yn un o unarddeg o blant, y mae pum Lrawd a phum chwaer yn fyw etto. 0, yn .52 oed, ar ol IS mlynedd o gystudd trwm, Mrs. Elizabeth Hughes o Garthiaen, Llan drdlo, ger Corwen. -7 vn f-,3 oed, yn Tyfos, Mrs. Catherine Evans, gynt o Brauas Ucha, Llandrillo.

[No title]

NEWYDDION CYMREIG.

MARWOLAETHAU YN Y BR IF DDINAS.