Hide Articles List

23 articles on this Page

AT EIN OOHEBWYlt

Advertising

AGOBIAD Y SENEDD.

[No title]

[No title]

-I ARAETH Y preninbs. !

[No title]

[No title]

Family Notices

N E W y D D I ON CYMREIG.

News
Cite
Share

N E W y D D I ON CYMREIG. KuNANLADDiAn AKswvDCs.—Nos Fa^\rtb pythefnos i'r diweddaf, parwyd <-ytTro mawr yn Liarselli, swydd Gaerfyrddin, trwy i adroddiad fyned o gwmpas, (yr hwn a drodd allan yn rhy wir) fod Jolt John Price, Ysgrifenydd i R. B. Jones, Ysw., Cvfreithiwr, wedi dyhrnu ei fywyd trwy saethu ei Iitiriaii a llawddryll. tiii v trengedig am amryw tiynyddau yn swyddfaMr. Jones, gan yr Imn yn gystal a'r cyhoedd y perf hid ef vn fawr am ei astudrwydd a'i ymddygiadan yn gjff redinol. (ran fod ganddo ddymnniad i ddod ymiaen yn y hyd, cafodd trwy ddylanwad ei feistr ar agoriad [ Kbedllordd Deheub irth Cymruieyn nghorsaf Pen y bont, yr lion a ystyrid yn 11 a ennillfawr. Ym idengys fori dvleswyddau y sei'yii!t hon yn rhy drwm i'r trengedig ac efe a'i ga.dawodd yn sydyu sic a ddych- welot!ci -.t ei hen fcistr, t)ij,i yn njl.en vchydig tystiai I wrth amryw ei fod yn edifarbauy)) f-i?r roddi y fnth ?yHeusdra o ddud yuilaen yn y b?d i (pm. r'? vsodd yr amgvlcbiadau liyti ar ei feddwl aujtyw fisoedd, ac ymddengvs i hyu ddwyn oddiamgyfeit yr isder sbryd pa un a'i harweiuioùù i roi t^ifva ar ei einioes. Dd^ vdd Ma" rtli, dychwelai y treng'edig o'r swyddfa, ac wedi ciniawa, aeth i fynu ¡'W \tA:t:Jl-wely. Ych- j ydig funudau gwedi clywai ei chwuer dwif fel soil yngiad tar-gap (pcr> ussion rap) a IA:ai) aeth i yniholi I bartb yr achos o hyny, dywedai f trengedig ei fod wedi goilwng un er dychrynu y eatbod i ftwrdd. Ar dderb_>n byn o eglurhad, dichweloJd ci chwaer ond gyda ei bod i lawr y grisiau ymron clywai ergyd. Rhedodd yn y fan i'r llott pan y caafyddai c; ei dycli- ryu ci brawd yn gorwed i ar y llawi ac yn niarvv. Bu larw mewu llai na dau fnnud. Yirddengys i'r tretig edig olhvng yr ergyd i'r ocbr asw> i'w fvnwes gan wneuthur briwdwll mawr, a chymajut oe !d nerth yr ergyd nes taflu ei galon yn w el eng. Cvnnaliwyd i irenglioliad ar y corph ddydd lau, a dychwelwyd y rheithfarn o Wall^ofrwydd Amstrul. Claddwyd y g-wr ieuanc anflouus y dydd l^adwin canlynol. CAEKnynn, UODDIAD is\CHGF,#YN. Brvdnawn ddytld UUII, fonawr 27, cynr.aliwvd trcoghoiiad yn j Neu a'id y dref Caerdydd, o lb-en It Lewis Rees, Ysw. j Crwner, ar gorph Darid David, 13 oed, mab David David, rhcolwr gweithiau Tin, Cwmafon, swydd Mor- ganwg. y inddmgvs b«d y tren^lig wedi dychwel- yd u Bristol i Gaerdydd, yr 2 dydd o Ionawr, a'i fod i aros cy eh wyniad y gerbydres (tnin) i Borth Talbot ::0 nhy Mr. David, L111 on-street, a'i fod vn brvderus iawn i ddyehwclyd. Arosodd yn nhy Mr. David nes oedd o gylch chwech or gJod): pan y prysurodd tua (iorsat y rheilfiorud. Yr oedd gwr o'r enw George Roliins i fyued gyda'r tiengedi", ond nid heth y nos- wuith how; am eu bod yn methu a dod o hyd i'r j trengedig. Ei absenoldeb a aelKisodd lawer o a nes mwythder a chynnvgiwyd gwobr am Jólod o hyd iddo gan Grlwr y dref, a rhoddwyd bysbvsiad wedi hvny yn y Merlhyr Guardian, ond ni chlywyrl am dano mewn un modd. Aerh Rollins i lawr i Gwmafou y dydd canlynol, oil! ni chudd ddim o'i banes, yn nghorph yr amser hwn, Ilenwid ei dad (mae ei lam wedi marw) a r •lychymviuon mwyafpocnus barth ei dynged. Dywedai Wiiiiam (robey ei fod wt di canfod y trengedig o gylch haner awr wedi deuddeg ddydd yn ei frys a'i brvder i gael y t aiD golli ei llordd a cherdded drus y Bul- warks" i'r afon, yn mha le caed ei weddiiiion, ni fy.vyd yr baner suddedigyi; y ilaid. Dychwelodd y rheithwyr y rheithfarn bcnaorcd, o fod y trengedig wedi ti ganfod yn v dwfr. MKHTHYR.—Myrapwy ysnkila, Dydd Mercher di wfddaf, gwr o'r enw Thomas Morris, yr hwn a ym ddangosai yn ddyn digon distaw, a gellid mcdtiwl oddiwrth dduwch ei wyneb ei fod wedi bod yn ddi- weddar mewn gwaitb; a dorodd ilenestr yn ng-hyrn } ydogaeth Gorsuf y r heddgeidw ad, a'i reswn dros hynv ocùd, ci fod yn dyinuno cael myned i'r carcbar. Y inae yu debyg i'w nwyd gael ei boddloni, ond yr ydym t or tarn y pll fyw yn ddigoft liir yno j newid ei farn. AIH5IlT,\ WY,- Damicain Aftf/euol. Dyn ieuangc o'r enw Jolin Bibby, ac un arnii a aethant allau ddydd Mawrth mewn eweh i gyfarfod rhy w lestri. Yr ocdd y tywydd yn lied dymhestlog,a chylarfu eu cweil bach j ag awei gref ddisymwth wrtth hasio (Irw 'r glansarnau (pier*}. Hwythau drwy cu hofll ar y numud hwnw a aetiiHDt eu dau i'r un ocbr i'r eweh a'r cuulyniad In | ¡ddo drci a'i waeb-d i fynu. Boddodd John Bibby j yn y fan ond ci gyfaill a trwy i gweh amll j ddod 1 w gynnortbwyo, Cafwyd ei gorpb yn hw" yr I ddydd Mawrth. Gadawodd wraig a dau o blunt i alaru ar ei ol. DOTLAt —Cynal; svy<! trengholiad ddydd Mer- ] cher divveddaf, o fiat n n. J. W iilitims Ysw., o barth- marwolaetb Larah Williams, gwraig weddw. TacH! id chwedlau o gylch ci tiod wedi marw drwv newyn, Dygwvd niler mawr o dystlolaethau ymiaen a phery yr yiichwilii(i amryw urian, pan y daetbpwyd ir penderfyniad nad oedd neb i'w fcioyn yr amgyichiad a'r Rheithwyr a ddycbwcla.santy rhcithfarn o marw- olaeth (irwy Ymweliad ])uw." PoRTii>t.\ nor;. — Cyiiliy I'i .vyd y gymy(lo!z-,tctli hnn vn fciwr drwy ymddangosiad ci cynddeiriog ar y I5ed o Ionawr. Tybir iddo ddod o Ddolwvddelen i lawr nivy re,(Iflgeieit a I lireimaUog, ymha le y bratLodd ddau gi i William Jones, potiwr. Brathodd hefyd amryw gwa yn Mhorthmadog, un o ba rai a laddwyd y Sadwrn canlynol yn orivvlit gynddeiriog. Cafwyd argoeliou ar un arail perthynol i W. Lloyd, siopwr, o'r un TI atiir, yr hwn a gymerwyd i long gest ar y traeth ymha le bu farw yn rnewn wyth awr a deugain beth I)v)ii)tl nad amheuwyd y ei dyeithr nes trafaelu o hono dros y wlad cy belled a Llanystymd w v, 1 ymha le y brathodd ddau gi perthynol i S. O. Priest ley, Ysw., Trcian, a dau arall perthynol i Mr. T. i Owen, nys £ »aintawr, ymha le lladdwyd ef a'r cwn eraili. Bratbwyd hefyd fachgen bach yn ei f:aieh yn Mhenmorfa, a chadd llawer o gwn cvnddeiriog eu lladd yn Meddgelert pa rai a frathwyd ganddo. Gor- chvmy 11 wyd gan yr heddynadon i bob cwn gael eu cau i fewn. LLANRWST.—Dydd Sadwrn, Ion. 20, daeth dyn o'r enw Thomas (ahin, Gwyddel, i'r dref bon ac a hys- bysai yr beddgeidwaid, fod dau ddyn o'r enwau James Gallagher, a John Durian, pa raia gadw ant letyfa yn Llauelwy, wedi arno ar y llordd rhwng Conwy a Lianrwst, ali guro, a lladratta oddiarno j ddau swllt a cheiniog. Y swvddogion wedi cael yr hvsbysiad a wyliusant ddyfodiad y ddau yspeilddyn i rd.ct, yn mhen ychydig amser gwnaethent eu hym ddangosiad pan y cylmddwyd hwynt o'r lladrad, a cblDed hwynt i fynu. Yn fuan gwedi, deua Thomas Ga.'vin at vr heddgeidwaid i ddwrud na hu iddynt. ei yspeilio <f mewn un modd, ac mai meddw oedd paii roes y lath hvsbysiad. Dywedai'r swyddog nad oedd j yn leddw. Dygwyd yr achus o flaen y Llywy* dd Wat- | ling, R. N., a chervddwyd (ialvin yn llym. CARNEDDI, GFZ BETHESOA.— Nos Sadwrn Ionawr 2.5ain, traddodwyd (larlitli gan y Parch. John Jones, lalsarn, Arfon, yn addoldv y Trefnyddion Calfiuuidd j yn y lie uchod ar ,y ':(ireailie;aeth'' yn benaf y (flln. vii ie tieliod iir (j<* 1 i 1 r dxweyd fod y Kynnnlleidfa luosog o bob enwad creiyddol a ymgasgiasai'n ngbyd wedi cael ychydig o siomi; oblegii disgwviient gael I darhtii ar Ibwnc v dydd'' sef Pabyddiacth. Dywedai i y darlitbydd "Fe allai eich hod yn disgwyt cael rhvw genyf an: y rhy ki. sydd ar drocd y dyddiau byn, ond uid at Iiyny y gaiwn eich syiw beuo, er fod mawr an gen ar i bawb o bonorn wneud ein hunam yn barod i ryfela," Sylwodd laf, fel yroedd gwaitb y Grea- digaeth yn amlygu doethineb gallu a daioni Dnw; I yna sylwodd ;>r y Grefidi^aeth yn ei bydocdd, ei hel- fenau,ci phetl.au tvfol, a'i chreaduriaid rhcsyuiol ac afresymol. Dywedai y bnasai rnyncd trwy y petiiau yna mor fauol a? y gallai lien Gymro ei ddeall yn waith rnisoedd yna aeth yn miaen i sylwi ar yrhaul, y planedau, a'r ser scfydlog, &c. Dywedai fod cym- aiut o waith crcn prvf coppvn a chreu y ddaear; ac yn ddiweddaf aeth at y dyn, arglwvdd y cread, r hwu | y gwnaed y cwijl cr ei fwyn. Parbaodd y ddariith dros ddwy awr, ac nid oedd dim ainlygiadau fod neb j wedi blinn, oud yn IwOo: i r gwrthwyneb. — VY. P. j BETHESDA. — Nos Ferul)er, cymerodd damwain ar I swydos iawn le yu y gjmydogacth hon trwy i Wil- liam Ellis, brodor tI Gi'gcraint, syrthio i chwarel Pant Dreiniog He y'i cafwyd b(,re dranocth yn farw. Tystir ei fod yn feddw iawn vn Bethesda v noson t hono, a thybir gan rai iddo fyned mor bell õ'i hvybv • yn fwriadol er terfynu ci cinioe., odciiar i.ldo ddyweud y noswaitù lWllu 11.1 wclent cf byth nrwy yn Bethes- da yr oedd wedi bod yn ddii westwr er's tna bhvydd- yn, ond yn awr er's tua cbwe' mis yr oodd wedi yao- werthu i'r hen ddioden. Nid oedd ei god win ond j tua deg Hath, a bernir id Jo fod yn fyw %n bir wedi syrtbio am fod ci gorph yn gyncs pan y'i cafwyd. Ei oed oedd 28. Dyna v pumed i syrtbio yn ei meddw. dod i'r gloddla hon er's ychydig amscr. Dywedai y gwr hwn ychydig oriau cyu ei fyncdiad i draffywydd" oideh ei fed viitau am ddod yn ddirwestwr etto. | Feddwon ^yinerwch rvhudd. 1%t, John Frederick j Bihbert, eytieithydd trafnidio! yn Bristol,ond diwedd- ar o Abertawe a grfarfu a'i angau ychydig ddvddiau yn ol, dan yr amgylchiadau galarus a ginlyit Ym- i ddengys i'r Hestr thcngig- "Adolphe" ar y ijdd o nag. fyr ddod i mewn i bcrthiudd Br:r(d, pan yr aeth v trengedig Mr. Bsbbert arei bwrdd i xmofyn am ei phapurnu er mwyn ei pbasio drwv y gyllidfa, pan y daeth y llestr i fynu i'r Cumberland Basin bvrddiwvd hi i'r un dy ben gan wr ieuangc arall o'r enw Phillip DongL's Alexander perthynol i on o'r Sefydliadau Trafnidiol nlWvaf yn Biistol. Dywedai Mr. Bihbert 1 wrtho Yr ydych yn rhy ddiweddar." Ar hyn (yn ol tJstiolaeth y treiigedig rbuthrodd Mr. Akvs.-uider I arno a rbocs iddo ddyrnod ar ei ben trwy ba un tafl- j wyd ei oddiar y llywleary deck, nes y tarawai ei ocbr i yn erhyn y grisiau a'i ben yn erbyn y bardau dwfr. I Teimlai rywbeth bely 1 fel yn tori o'r tu fewn iddo, | yr byn fel y cafwyd allan oedd rwygiad (rupturc) a'r ihyr hefyd a achosodd ei farwolaeth. Y rheithwyr wedi byryiiigynghoriad a ddychwclasant y rheithfarn o diiyr,iac!diai.t a iliradUodwy.i Mr. Alecsander ] setvii ) ci brawf. Yr oedd y rhaith ystafcll yn orlawn tra iypurhaodd yr ymchwiliad. ABERTAWY.—Cindd-Hm. Boreu ddydd Merchcr wythnos i'r diweddaf dau gi boll perthynol i'r Parch. Samuel Davies ;r Mumbles, a galwyo wedi ei orog: acyn hoii< farw yn union o flaen drws ty y Parch- j edig foneddwr. Er boh ymchwi! a wnaed ni ddeo wyd etto o hyd i gyfiawnwyry fath greulonedd, Tvbir j i fiilyi gnr-l ei wneuthur fel i'ddial ar y parchus f.-n ed,vA-r ain id(IO rha?l fci heddvnad mewlI j achos o In rwhelmeth, yr hyn a ymJdungosodd yn un j 0 bapurnu Abertawy ychydig ddyddiau yn ol. CAEUDYDO.—Mohan-laddiad. Oyn o'r enw Francis Michael wrth rodiana boreu dvdd Sul wythnos i'rdi- i weddaf, a ddaeih o hyd i gorph nv.iban mewn lI'n, yu yr Hen Fuarth Priddfeini, pi wyf St. Dilyn- id Michael gan gi bychan tvnwyd sylw y ci ar r" vw- beth yn y llyn y. hyn a dueddodd Michael at yr un gwrthryeb. Gwclai ef yn nono ar wvneb y (lIÜr ac wedi ei iwymo i fynu mewn lliain. Tynai y bwndel atto a decbreuai ei agor ond yr oedd yr urogl a godai odtliwrtho mor atgas a gorthrechol pes y gkrfti arn, ei adael yn llonydd. Aeth i dy un o'r enw John King ac wedi go!e{. ei bibell ail ddecbreuodd ar ddir- gelwch y sypyn, Tarawyd ef a dychryn pan y gwelai ei fod yn cynwys corpll plentyn gwrryw, yr hwn a da tlwyd j'r JIyn ac a gadwyd yn y gwaelod am faith amser trwy gynnorihwy priddfaen, ond fel yr oedd Uygrcdigaeth yn myneíi mlaen vnddo, cododd i'r W) J) eh er fod y fath bwysau wedi ei gylymu wrtho a llinyn Y' mae'r llyn o gylch ehwech neii saith troedfi.dd o d'lwfn, a galiesid yn hawdd dafiu y corpb iddo gan berson wrth basio ar hyd y ffor id. BamMr. Payne, mddy oed! ei fod yn faban braf ac V% -di ei 'ciii )nI amseroi; ac yr oedd ganddo bob rheswm i gredu ci fod wedi ei eni yn fyw. Acthpwyd a'r corph, y llian, a'r briddfaen i swyddfa yr beddgeidwaid ac y mae yr arolygydd Stockdale wedi gwneud ymehwiliadau mar.w i am gyflawnydd y weithred ond lIyd yn hyn yn aneffeithiol. ABERTAWE 4'R CYFFINTATT.—Marwolaetb. dixy/yd. Ddydd Mawrth llongwr o'r enw Mitchell, yr hwn a ar.>sai mown tafarudy yn Little Wind Street, Abcr- tawe, a fu farw dan yr amgylchiadau neillduol a gan- ivii Yr oedd y trengedig wedi bod am beth amser mewn ystad o waeledd, a bore dctytid Mawrth gal wyd Mr. T. Williams, meddyg j vmweied ag e4 a phan oedd yn myned i mewu i'r ystafeil lie yr oedd, gofyn- ai i'r ddynes a weiniai arno, pa fvùd yr oedd y claf yn teimlo attebai y wraig ei fod yn eys u er's dwy neu dair awr. Pan yr arthai Mr. Williams ain i'r wraig ei ddvflroi hi a aetb yn miacn at v 'gwely, lievr oedd y trengedig wedi codi yn ei eistedd. Galwodd arno ddwv iieti dair gwaith, ond pan nad aliodd gael attcb Ucfodd allan ei fod wedi marw, Gwclai y ineddvg mai felly yr oedd fod y dyn anlTodus wcdi marw er's tros ddwy awr. Ei afiechyd oedd anhwyl- deb y galon. RiiYBt no f Famac.—Cvnali^yd trengholiad vn Nghaerdydd ddydd Lllln, Ion..27ain, ar gorph baVan i Thomas Colora'j, swyddog perthynol i'r 77ain Gat- rawd, yr hon a ciy.s yn awr yn y dref hono. Yr oedd y baban yn 14 mis oed. Ymdden^ys oddiwrth dvst- lolaeth y fam ei bud ddydd Sul eyn y Nadolig wedi gadael y baban. ei hunan mew n vstafell lie yr oedd tan ac iddo syrtbio yn w-ysg ei goto ar y j/rat a bod glo llosg wedi syrtbio rhwng ei ddillad a'i wddf. Daeth y fam yno yn fnan a chanfu fod y plentyn wrdi liosgi ychydig ar ei wddf, ond ni thybiodd ar y pryd er fod (J fawr bwys. Yn fuan ymddangosai y llosgiad j a golwg hyd arno, a thyuodd meddvg perthynol i'r Gatrawd gig marw o hf>uo. Y fam erbyn hyn i< ddecbreuodd anesmwy tiio ac aeth i ymuyngboy i Mr. Paine, meddyg, yr hwn a'i hanogai i barhal1 gyda y f"!(Itl t,-iiiaeth a gawsai gan y meddyg perthynol i'r j Gatrawd. Yr oedd y ddamwain wedi dychryn v pientyn gymaint nes y byddai yn liefaiu am daii neu J bedair awr, ac yn ddilynol byd iai vn cael llewyg.'aau. Bu farw o gylch haner awr wedi naw ddydd Utin, Ion. 27ain, wedi dyoddcf poenau dirfa.wr er pan gyfartu y ddamwain, Nid opeld uo amhcuacth nad prif acbos ei farwolaeth oedd y llosgiad, a dychwel- j wvd y rlicitbfa.'n yn unol a h y n y.. I BOODIAD.—Cafwyd corpb Thomas Lewis, tynwr (haulier)) wedi beddi yn y Taf Fecban, ger Pontsarn ar y 23ain o'r mis diweddaf, j P ii RILFFORDU C'af.ROYBI.—Ddydd Mercher diwedd- af pasiwyd yr ysgrif er gwneud RMciKlordd albn II ReilfJ'uù:d (?aedieon a Chacrgybi i'r iausan (pier), y!) u:hortbiadd Caerg'.bi, ac ft'iJv d?yn y Hincii !t<.n yu mlwrtJ¡ladd Cacrgybi, ac fellv dwyn y lliueil hon yn syth i Ian y mov. Yr hvn P gynnygir at y gwaitb ) yw £"10,000 iliewti 2,000 o ranau £ 20 vr un, yni; bvd a gallu i fcnthycca £ '3,:>33. Y ryfarvvydd»vr blacnaf ydvnt y Meistri E. L. Butts, U. W. Kciinard, ac R. Till. Goruchwylwyr Seneddol y Meistri Pritt, Ven. )i ables, Sherwood, a Grubbe. PwLLHKH.—Yny?t'?y deuddeng niwrnoddiwedd- af golchwyd i'r lan amryw ddaraau « lestri ?n y n-y?ydo?fti tit h<?!. Dydd LJ' )], fon. ?!, daefb ?\vae!d llestr, fely tybir 0 adtiladueth ùrawr, aC)1l dwyn 0 2t)0 i 3li0 tnnclli i'r Inn yn mhorth Neugwl, f leyn. j GwRKfSAM.—Y macr Pabyddion wedi c??'ddu j yma i'r )ath raddau o fewn y ddwy nmedd ddiedd- af nes y niaent yn awr o £ .yJch pum cant. j » ■ mi~i■■ ■■■iin *m^iMniTMii milium iif»vnyniMriiiii;rniiiiiii riii'n BRYUBO GEU GWRECKAM. — Edward Jones Glowr' GO oed. a gollodd ei fywyd yn y gweithiau hyn, mewn II canlyniad i arwydd iddo gael ei ndi i fynu o'r pwil, gael ei roddi yn rhy fllan. Yr oedd wedi dodi un goes yn y wagen pan y bu i'r peiriant gael ei roi mewn gweithreJiud, a chndd yntau ei wasga yn y fan i farwolaeth riiv, Pig bwaymwndwll ar wagen. Yinddengys mai baebgeoyn sydd yn y swydd o RT- wyddo i'r pcirianvdd pau y mae'r dynion i gael eu codi. Cvnaliwyd trengholiad ar y corph ddydd Mawrth wythrios i'r diweddaf Rheithfarn Marwol- j aeth Ddamweiniol." DirwyWyd y bachgen 1 £3 am ei esgeuiusura. NEFYN,— Yn bwyr nos Sul wylbnos i'r diweddaf, 1 torwyd i dy dyn tlawd o'r enw Griffith Parry Pwll- crwn, Morfa Nefyn, gan rhyw berson neu hersonau pan oeddynt yn y capel. l,lit(lritawl-(i (it, snlit yngbyd ac ychydig geiuiogau; hefyd bara, vmenyn, j 'I'c a siwirr, o wertii 15s. n^u Ifis. Teimlir hyn yn | golled fawr yu ddiau ganddo ef am er fod yn ddyn o isel. Hvderir y bydd i'r lladron yn j fuan gael eu dal. Amheuir rhyw rai yu barod o fod yn euog (i r weithi-c(i. RIIKILFRORON BANGOR A CHAEKVARFOS.—Ddydd Sadwrn, cydsyniwyd a cliais y Cwmpeini liwii, vr vsgrii oedd i gael caiug-c allau o Reiiffordd Caedlron a Chaenrybi i'r Felinbeli a Cbaernarfon. Y SWill cynvgicdig at y llinell bon yw £ 12!),0(!0, gyda gallu i léntbJcjo £ 40,ii00, y rhanau (shares) i foJ yn 6000; E20 vr uii. Cvsylltia y llinell newydd hon a Rheil- I 1fnrdrt CneI' a Chaergybi ya union wrth Bontenwog ri tta nia, CAERNARFON.— Cafwyd gwr o'r enw Thomas Evans, chwarciwr, (Jarneddbach Llanberis, wedi boddi yn yr afon g-!r y dref hon ddydd LInn Ton. 27. Ym. ddengys oddiwrth y tystiolaethau ar ei drengholiad et fod wedi yfed yn drwm y Sadwrn blaenoro] iiwelwvd ef gan ei gvfeillion o gylch unarddeg y | noson bono pau y cododd rhyw ymrafael rhvngddyi.it. | | I iol wyd ei gwmpeini yn fanwl ond ni chafwvd fawr I foddionrwydd yn eu tystiflacthnn. Ond wedi YIn. ehwilio hirfaith, dychwelwyd y Rbeithfarn," Cafwyd | wedi Boddi." Ymddangosai y corph wedi ei auffurfio yn lawr pan y'i cafwyd a golygfa erchyli ar y wyneh yn enwedig. Yr oedd y trengedig yn 30 oed ac anmhriod. AKGLW von WiLLOt GNR.R D'EHESBY.—Y mae y bon eddwr parchus hwn !(vfh.ï haeJedd a¡fer, wedi cy. meryd ty ar ei draul ei hun yn Llundain,er eroesawu y evfrvw o'i denantiaid ac a ddymunant ytnweled a'r Arddangosfa fawr yn Llundain y flwyddyn hon. AMLWCH. Y'r wythnos ddiweddaf fel yroedd ihyw- rai yn croesi cae ger Pont hafod v-go, o gylch dwy filklir o Amlwch, gwelent yn y fibs, o dan dwmpath eithin, ch, yr hwn wedi edryeb iddo a gvnmvvsai, bedair o wyddnu braf, ac wyth hwyaden. Yr oedd y snch werli pydru, Tybid ei fod yno er canol mis Hydref diweddaf pan y hu i Mr. Ellis, heddgeidwad 1 Amlwch, roddi rhyw bersonau meWD daJfa am lad rat a I evr.uifer o'r dosbarth adehdog,ond ni ddaethpwvd o hyd i'r cy fan y pryd hwnw ganddo am y fath ymddvg- iad o gyhuddo neb yn anhcg, a dirwywyd ef i bum swllt,ac os na theiid y ddirwy mewii saiih niwrnod fod iddo cl,!iodife'r c) ffitiii (stocks) am chwe awr. DINRVCFI.—Traddodwyd darlith ar nos yr 28ain o Ionawr yn y dref hon yn Nghapel y Melhodistiaid callinaidd, gan y Parch. D. Price, Gweinidog yr | Annibynwyr, ar Babyddiaeth." Yr oedd y Capel j v" orlawn. Holl Fasiiaehwvr y dref a gauasant eu j Masnachdai am chwech o'r glocb ond un, yr hwn )ngbyd a rhyw ychydig eraili a fu yn rhwystr i'r dyn- j ion ieuainc gael ychydig oriau iddynt eu hunain trwy Ryuar er tl«cl:reur' gauaf. !———  ———

I Y CYFNEW'DFA YD LIVERPOOL,…

:CANOL-BRIS Y GRAWN. -a

1 LIVERPOOL WHOLESALE BUTCHER'S…

[ MARCHNAD Y GWLAN. i

i MARCHNAD LLUNDAIN.j I -L[,UNDA…

-'-- I MARKETS. J -._- .---I

PRICES OF TALLOW.-Feb. 3.

| PRICES OF LEATHER AT LEADENHALL.

-__! HIDE AND SKIN MARKETS.

SMlTUFlELD CATTI.E MAHKET.

I IUETELOEDD. I.

- -_- - - - - HiGH VVATEU…

[No title]