Skip to main content
Hide Articles List

23 articles on this Page

AT EIN OOHEBWYlt

Advertising

AGOBIAD Y SENEDD.

[No title]

[No title]

-I ARAETH Y preninbs. !

[No title]

[No title]

Family Notices

Family Notices
Cite
Share

-=- GENEDIGAETHAlT, PRIODASAU,1 A lU A It W 0 LA E T II A Ü. ESGOHODD. Ionawr '8, priod Mr. VVilliam Ellis, Liedrwr Caergybi, or ferch. 19, yo Nfhaerdydd, priod Mr. John Baddos, )1i Wecn t strcet,iar ferch. 24, A] rs. Joues, Gwninger, ger Pwllheli, ar ferch. 25, yn Mhwliiieli, Mrs. Micks, St. David's Terraee, ar fab. 25, yn Nowlais, priod W. Wood, Ysw. trefnydd cyftieainol G weithiuu Haiarn Dow lais, at fqu. 26, yn Nghrigan ger Pwllheli, Mrs. Morris, ar fab. ———— 26, Ellin, priod Mr. John Thomag, saer j liongau, Pentrcpocth, Pwllheli, ar ferch. ———— 2G, Mrs. Alice Roberts, priod illr. Edward | Roberts, gwydrwr, Llangollen, a. fao, 27, priod Mr. Griffitii Owen, fieryllydd, Heol-fawr, Caernii-fon, ar Ial). I ———— 28, Mrs. H. Hulse, Bangor, ar ferch. i PRIODODD. Innawr 20, yn Eglwys Aberdar.gan y Parch. David NoeL curad, Mr. John Jones, a Miss Mary Jones, y ddau o Aberaman. -2i,JID nghapel yr Annibynwvr, Tyddewi, gan y Parch. J. 1,1. Jones, y Parch, Simon Evans, Penygroes, Swydd Penfro, a Martha, merch it-uangaf y Parch. James Griffiths, Tyddewi. "——— 21, yn nghapel Annibynol Dinbvch, pan y Parch. Thomas Gee, yn mhr. senoldeb Mr. John D. Jones, cofrestrydd, Mr. Robert Williams, Trefnant, a Miss Ann Jones, o I)tiinbycli. 22, yn eglwys blwyfol Abcrtavvv, gan y Parch. E. B. Squire, ficer, Mr. William Henry Sucker, draper, Heol y castell, a Mrs. Jenefer Lilly Beer, y ddau o Abertawy. ———- 23, yn swyddfa'r cofrestrrdd, yn mhrcseuoldeb John D. Jones, cofrestrydd, Mr. Hugh flughes, o westdy y Ntar, Dinbycb, a Mrs. Elizabeth Johnston, o wIstdy y King's Arms, Caergvbi. 24, yn Lianbadarnftiv-ger Aberyt.tv»vth, gan y Parch. J. Lloyd Jonu-, Mr. John Morris, o Fryny rodyn, ger Borth, a Miss M;<rv Davies, PClitre- quarrei gcr iSant;'os, swydd Ceredigion. 24, yn nghapel vr Annibynwyr, Clarach, gan R. W. Roberts, gweiiiiJog y lie, Mr. Atnabam Jones, a Miss Catherine Edwards, y ddau ogvmvdog- th Salem. Hon ydoedd y briodas gyntaf a weiu- yddwyd yn y lie uchod. 25, yn eglwys Aberdar, gan y Parch. David Nt oel, cnrad, Mr. Alexander Morgan, a Miss Allil Giles, y ddau o Aberdar. 25, yn nghapel Ebenezer, Cacrdydd, Mr. Henry Nash, a Miss Clara Harburt, o Gacrdydch ———— 25, yn eglwys Llanbedr, git y Parch. BIr. Thelwall, periglor, 31r. Joseph Roberts, o Lnndajo, ac Elizabeth Anne, merch Mr. Simon Jones, cerhyd- wr Mrs. Ablett, Llanhedr-hall, ger Ruthin. Bu r briodasferch yn ngwasanaeth Mrs. Ablett 19 mlynedd. ———— 25, yn nghapel Annibynol Dinbvch gan v Parch. D. Price, yn mhresenoldcb Mr. John D. Jones, cofrestiydd, Air. John Parry, Ilenllau, a Miss Ann Davies, Bettws, Abergele. ———— 27, yn nghapel Zoar, Mertbvr Tydfil, gan y Parch. D. Roberts, Brynsiou, Dowiais, Mr. John Davies. Penydaren, a Mrs. Mary Williams, Eliza- beth-street, Dowlais. 28, yn eglwys St. Mary, Caerdydd, gan v Parch. J. T. Wrenford, Mr. John Gould, Block- maker, a Miss Amelia Sinnister, y ddau o Gaerdydd. ——— 28, yn eglwys St. Bride yn y dref hon, Ilr. Robert Roberts, dillcdydd, Church Alley, a Miss Margaret Evans, Paradise street, ——- 28, yn eglwys Llanelidnn, gan y Parch. David Roberts, M A.curad,Thomas,unig fab Edward Roberts, Ysw., Green Park, Llandegla, a Catherine merch hynai Eilis Jones, V sw., Nantclwyd Park, ger Ruthin. 2:J, yn Amlwch, gan v Parch. M. Williams, Hugh Thomas, Llywydd y Mannus Porth Amlwch, a Jane, ail ferch y Parch. W. Jones, gweinidog yr Aimibynwyr. ——— 29, yn Llanbadarnfawr, ger Aberyctwvth, Mr. Richard Davies, Llywydd Morwrol, a Sarah merch ieuangaf Mr. James Llojd, North Parade, Aberystwyth, nu FARW. Ionawr 2, wedi maitb nychdod, yn Tfl oed, Mrs- Biotliero. grocer, Heolfawr, Abertawy. 17. yn 53 oed, ynghanol galar mawr ar ei ol gan luaws ei gyleillion a'i berthynasau, Evar, J,Piies, )sNv., Galltyctlyn, Pentrefoelas. 20,}'n 28 oed, Jane, priod Mr. William Jones, siopwr, Gorswen, diweddar o YllYS Madawg Goch, ger Pont Brittania. 27, yn 82 oed, Mr. Lewis Puh, Penybryn, Dolgellau, bu lawer o flynyddau yn gwneud masuach helaeth mewn liosgi calch. 27, yn Mhenyrhcw, ger Pontypridd, wedi birgystudd, a'r hwny cyd-ddygwyd mewn amyccdd, Margaret, priod Mr. John Morgan, ptiriannydd, a mere!) hynaf Mrs. Lewis Richards, Rose Cc.!tum>, Aberdaro, yn 30, oed. 28, yn 51 oediyn Llangollen, wedi afiech" yd nychawl, Mr. Evans, siopwr. Gadawodd weddwa chwech o blaiit, i alaru lt1 coiled ar ei ol. ———— 28, Ar ol cystudd byr, ond tra llymdost, George, mab Mr. Samuel Davies, siopwr, Glyharth en, Sir Aberteili, vn 8 oed. 29, yn 18 oed, John Augustus, Uydydd mab y Parch. R. Id, A. Roberts, A.M., periglor, Langwy- fan, Swydd Diobych. Ki dvmer duwiuI a liariaidd a barai iddo fod yn anwvl iawn gan ei berthj nasf.u galarus, pa rai sydd mewn trymder wnwr ar ei ol.

N E W y D D I ON CYMREIG.

I Y CYFNEW'DFA YD LIVERPOOL,…

:CANOL-BRIS Y GRAWN. -a

1 LIVERPOOL WHOLESALE BUTCHER'S…

[ MARCHNAD Y GWLAN. i

i MARCHNAD LLUNDAIN.j I -L[,UNDA…

-'-- I MARKETS. J -._- .---I

PRICES OF TALLOW.-Feb. 3.

| PRICES OF LEATHER AT LEADENHALL.

-__! HIDE AND SKIN MARKETS.

SMlTUFlELD CATTI.E MAHKET.

I IUETELOEDD. I.

- -_- - - - - HiGH VVATEU…

[No title]