Hide Articles List

23 articles on this Page

AT EIN OOHEBWYlt

Advertising

AGOBIAD Y SENEDD.

News
Cite
Share

AGOBIAD Y SENEDD. [LUicfjror y pedwerydd.) Agonr y Senedd am ddau o'r gloch y prvdnawn beddyw, gan ei Mawrhytii ? mwnol, Ni fu odid tin agoriad Seneddol o'r blaen^ edrycbid ac y disgwylid am dano gyda chymaint o bryder a dyddordeb cylfiedinol. :Y mae toiloedd o galonau y bore hwn mewn brys am weled dau o'r gloch brydnawn, yr awr sydd i esgor ar ddatguddiad dir- j gelwch amcanion y llywodraeth yn nraeth y freu- ints ac y mae nid yu unig- y deyrnas bon yn dys taw ac yn dyfal ddysgwyl foi hyn, ond Ewrop yn gyffredinol, a Khufain yn npillduol- Yr ydym vjy disgwyly gallwn drosglwyddo araetb ei Mawrhydi gyda y rhifya bwn, ac felly bydd o flacu llvgaid darUenwyr yr Amzerau, cyii iddi erioed ymddangos teewn ogeiuiau o bapurau Seisnig, Jjluchia yr J ysbryd gwefrol hi o ennu ei LJawrbydi yma (ar. i j bob man lie y mae tafod wedi ei barotci iddo i lef- j 6ru) fel y disgyno oddiar ei gwetusau. yn niron. Dyma y Senedd yn agor eleni eto dan amgvlcb- iadau hyuod o bwÿgig a dyrys; y mae ar ddecb- teu ar ei gorchwyliaeth, ond pa beth a wna, a pha ooth fydd cyn ei diwedd, pwy a all fynegi ? Y dyb gyffreainol yw, mai gcrmod gwaith a gaiffy Weiuyddiaetb i ddal ei thir a sefyli wrtli ei gilydd liyd ddiwedd y tymor. Y mae elfonau rhyfel oaled yn ymgasgla at eu giiydd, ac os na syrth Arglwydd J. Russell ar faes yr ytndrech o hyn i'r Pasg, bydd yn syndod i lawer, Y mae yn ytnddangos yn lied sicr, mai matcrion fegiwyaig a lyddant yn benaf dan sylw ein Henedd wyr y tymor hwn, achos y Pab, Cardinal Wiseman, a'r Eglwysiywiaeth newydd Rufeinig. yn gyntaf, ac yn bctiaf. Ond nid yn uuig chwaith, canys v mae Mr. Horsman a Sir B. Hall eto yn fyw, a qyddant yn sicr o adnewyddu eu hymgyrch yn er- | byu aiibrefn a gwastralf y r Eglwysiywiaetli sefydl- edig. Daw y ddirprwyaeih eglwysig eto i'r bwrdd, å chyflwr y ddwy Rrif-ysgol; a lluaws o hethau cyfFeiyb; ac fel.hvn ni fydd heddweb, na Uonydd web byth yn y Senedd nae allan o'r Senedd, nes y dadunsr pob achosion eglwysig a chrefyddol, oddi f tyrth achosion y wladwriaetb. Oni bai fod EgJwys Oeiyaredig yn bod, cawsaf ein Seneddwyr en holi | fitnscr i ymdrin 4 r petbau a b,?z,th' ritint yn briodol j i'w swydd, sef acbosvjn gwladwriaetbol. Nid yd- ynt bytii, yn eaei eu blino Ag achosion Eglwysig yr Ymneillduwyr. Y maent hwy yn fodcllou i drefnu eu holl faterion eu bunain, a byw yn gwbl ftroyjit eu hunain yr oil a geisiant gan y Liywodr- aethwyr yn y peth hwn, ydyw llonydd a bod iddi gyboeddi ei hun yn anni bynol oddiwrlb yr Eglwys, j ar Eglwys yn annibynol oddiwrthi bithau caD ys tra fyddo y ddwy mewn eysylltiad a u gilydd, ui j fcha pobi eraili lonydd ganddyr t: bydd vr Eglwys yn cynhyrfu y Llywodraeth yn barliaus i atlouyddu t ar beddweh y rhai a ymneillduant oddiwrthi. Hyd j yta nod yn awr, yn nghauol y cyffro gtvi thbabawj, tra yr cedd yn erfyn help yr Yinneiilduwyr yn f eroyn y tarw Rhufeinig, ni ailai yr EgIwys ym- j atal rhag trais ac ysbail, caIJYs attafaolwyd a gwerthwyd eiddo 11 news o Ymneiliduwyr cydwy- j bodol am dretb EglwYR yn yr wytbncsau diweddaf hyn. Y ruae lioli amgylobiadau v dyddiau presenol, yn aeddfedu pwnc y dadgyaylltiad. Y mae nieis ¡ bysedd Haw gwryn ysgrifenu ei dynged argalcbiad ) y pal-ed eisoes. j C'ofied ein Gohobwyr o hvn allan, am y gair BYR | pau fyddant yn ysgrifenu: ennys dyrna y Senedd j wedi agor, a geiiw gweithrediadau pwysig bon am I gryn lawer o 10 yn ein papur. Y mae genym I lawer o bethau, a gohebiaethau, wedi eu hoedi o bryd i bryd o ddiifyg lie, y rhai y buasem yn ewyllysio yn t'awr eu cyboeddi, ond bellacb rhaid en gadael. ¡ L ¡

[No title]

[No title]

-I ARAETH Y preninbs. !

[No title]

[No title]

Family Notices

N E W y D D I ON CYMREIG.

I Y CYFNEW'DFA YD LIVERPOOL,…

:CANOL-BRIS Y GRAWN. -a

1 LIVERPOOL WHOLESALE BUTCHER'S…

[ MARCHNAD Y GWLAN. i

i MARCHNAD LLUNDAIN.j I -L[,UNDA…

-'-- I MARKETS. J -._- .---I

PRICES OF TALLOW.-Feb. 3.

| PRICES OF LEATHER AT LEADENHALL.

-__! HIDE AND SKIN MARKETS.

SMlTUFlELD CATTI.E MAHKET.

I IUETELOEDD. I.

- -_- - - - - HiGH VVATEU…

[No title]