Hide Articles List

11 articles on this Page

CARDINAL. WrsF.MAN YN EUOG…

_.___- _-_. ? P?'YLL?OK ?AZXI?L…

I .-Jil TARDDIAD ISEL EN WOO!…

I-'-I IttX JONES, L.J.ANGOLfeEN…

- .-. -__- .-.... I t ,..…

- > jj. IAT GYMRODOUION DIUWESTOL…

DALIAD MRS. SLOANES .,, -:r-…

, - - ? MA N IP W . i _.-::-…

! AMHYWliKTHAil. j I A:\1kY\-IA.ETIiAiT.

News
Cite
Share

AMHYWliKTHAil. j I A :\1 k Y I A .E T Ii A iT. j lilKGELWCH SWTRTO ST. SATCKNiN, YN CAEf El j I EGI URO.—Y tnaeY .&<tgette de X y<ms yn 'bysbysu t | fod y ddlsp", wyaeth a beru^ddwyd gan Esgo A. vig-I DOQ. relnviiio i'r tielthHlU mewn pertliynas i'r dar- j lUll oedd yn^gwaedu yfi ngrHlpl St.. Saliimiu-ics I j apt, wedi- pende'fynu yn nghyd nad oe3 dim aug i eurheidrwydd clr.vilio yn rahellaeh gan nad oes j. 'dim g,) r qvri yr to na^j ydyw'r cwbl ag ofedd jn ymddangos vn wyrthidJ yn y petri, ond tvvyil dyn am yr hwa y mae llawn j o bethau "tra gularns*i'n badrodd. ¡ lJtO:¡;'R"OJHALTH EUCBYLJ" YN Slil. O gyle'u dwy fiHdir ytn bwutt dref brysur a phaM- aidd-Hydt\ y mas iTordd droi yu arwaiu ar v -ffde- itau i fceatref bychen Hattersley. yn mha-ou y cyf. lavvnwyd y lfefruddiad.h ysgeler U. y pentvaf y aftrf ainaethdy, yn yr hwnj presvrylIa1 hen fopeddiges barelitis o'r enw Mary Kir.der, (yr hon neidd 78 oed.) iiwy ferch anmiiriod, a gwas a inorwyp/; ond yr tie,, wraig MIR. Kinder a fu yr y?gly?th i dd?'J?'.v gwaeJ?yd y .mnfmitud Dydd 4au dweddt? aeth y Alwy Miss Kieder 5(-i-licartref i !$fi'u chivat3i- biiodedig..yr hen o?d yn by?o <ewn y<?\-<?g Hndiroedd, ac o ?ylch chya?r wedi ?wech yn y pryd- na?u, pan oed??gwasaUaut;.?a d?'hauy ce?ia.u. ??<iA\v?dd y :'o?'y? Mt'6. Jtmc?T yn y tv ei hnn, ac aeth aUnu i tvedi absenoMeb o gylh tigain m?m?d?.: Jy?hwe?odd, ?nd ni vveiai Mrs. Kinder yn# ersteud wcth y tan, lie yr ( ?dd hi. pirn ad?add y' ty, Oild ?L tbybiodd tod dun ati, [I-, ae lwtll au 1 bw!o )' 171 in )-u -I y r, Uaeth iel fu.'??ra?wed) ycbydig amser. decb- j reuai synu,&P??ea?Meb ei TrifttiU'?, a gH?euodd gaawyH, M ?c?f i'olEo am d'un, a'r ma? cyntaf yr aetii E ed?'n am _i! ?cfy parlwr, canfu hi j ar ei hyd y Húw! M?ddY?uj. yr eneth mai mewu Iif<t? yr oedd ei hanwyi feisti?o. oblegid '.roeddy?ddarcstyngedi)? i hynyweit?iau; ond wrth ei ci?di i fyny, gweiai ci bod yn borol farw, i'?p, 5 1- of,,cil ei. ac af?yliawr-lda?r?) ar gy'prlir'yt' oedd I phea, Jyn mawr o waed. a'i hymenydtf o'r LMU.i grd. ??Vn dychYy? m??r, ??Tcgai ?r eneth y ( coifr Hawr, a ihedai dun iefain o'r ty i fvne?u fr j gwas y ffeithiau arswydoL Dap?hvgw&sife?'ai wcJed y "rff, ac yna rhedoddi'dd,"y trarmgytag-I G" i a!w eraiii yn dvstion o'r gySuftm. Dmma.u inwÍ ypûilj0 oedd prit'ddybea y?iofrud?iicc, i?lyr yraddHn?ys odJiwrth eu bod wedi symud Uawer 0 j twth&u o'u lie, a chymeryd rlitii p,,thlaz-t yrnauh, [ oud gadawaant yn ol -Xl y rbai oedd ir, cwn blwcli I bychan wrlh ochr y gwely, yr bwii debvgid na o hyd iddo, Y mae y llofritddion. heb j ddod i ddaifa hyd yn hyn, (-r gwac-til yr -yi-fiellivil- iadau mwyaf wanwl ain daryut. -.1' ) S TA\TYI»L>AIB Yn ystod y^gwrthryt'el G wyddS-rg yn J-798, Cjite& I soddid y trwyddair gwithryfeignr o'r Iiythyrenau gulyr.ol;- E EJ RHCSjM AT r S EUphismatbmi yw. iivthyrenatf nylBM geiri'airyr. aiwedigaeth lof-d Luddiorhon--En!ry Le? .-?& Protestant Hcre- ?- 7 Sk'dl Murder,, And This 1 ?<?n<. y <?. Jraeg o hone :idd fel y eaalyn-Pob. Heretic f Pro?pstaaa'dd GwyddeHg Tcyrn?ar A Lohuddigf, II Ac ? hyn Y Tynaf-Bam¡er oJ ?7?'?'. ¡ COFEB I'OBL MANCUKSTKR A ISTON, Aft BAN Kossurn A'I GIFF.ILI.],,),Datifonv," d y goíelJ hon, yr ljoii Ia dderi)y-.iio(,d T,iwng t;aiiii kic wyth cant o eonao, yngbyd ag enw 1\i:aer y (iref ar 4jeti rbestr meg n ychydig o f'rtau,aty<<wirAn rtiydcddus Thomas Mdner .Gibson, un 0 Aejodau v Senedd dros v dref, er mwyn iddo ei ch??ynn i i ',Ar?!wydd Pa:merston. A ?:au? sy3d ?op? o lvth?-r? ¡ oddiwr'h Mr, Gibson at toneddsh vn y b)f.ddiçlts. j 14J, Milton Crescent, ] Iwynais y gofeb a ddanfcniavs Jftod) yn dwyn pertbyi: i as a rhvddliHd Kossuth a.'i it i rglcld-I i Palust^siton ddoe—Awdurdododd ci Ar^IwydalpMh j i mLi sierhau i'r cafchwyf, fod po^4yianwad eilid j ci tftieinyddio j fuddioldeb a chyda pbriod(>kleb, i dtlwyn oddiamgyieh ryddbad yr Hungariaid | yu cael ei arler, ond hyif yn hyn foa rhwwtraii irtfi I i sefyll 81 ftordd cvrhfi-ddiad yr jainean hwn.— Rich Ij [ tiiudd wasanagthwr—Thomas Milner Gibson. St?ATHAVEN A.CUARD?AL Wl?EM.\N.—Dich?Q I I b«|d ci!i darllenwyrvn synn pan Alwoiit, f,)(i v leM'og hwn, os gwir y dywcdind, yn olYDwr anion- gvrdwl)' V/isemaniaid.gwertlHvyr Caws,&c., yn nhref MrHthann.-Üywedir yn ?y?reJiH yn Lanarkshire*— ) Iga pha. f?n? o wir nis gaUwn '.My?edyJ—iod un I jWisema.ni?d wcdi a?tuno?Ti neiied a Cor!?, iua I cha?c! y ?anrif dd)Wpdua? < ?cisj? gwn.:ud 0 ?r<M,<f yn yr Iwerddon fod v d-"wcddig Mr. Wiseman wedi agor ystor )y Caws, &e., vn Cork ei fed trwv briodas. I ) wedi ymfaebo a gwraig Babyddol; a bod v farn, I feddwl ei bod yn rlieoii tynued v bacbgen wedi ei II d<lanfod i'r Hyspaeu, o ba ie y cawson? y Cardinal 1 iseman.—Y mae yn ddiamhen fod Wisemau yn  j euw Beol, a. I fud yn enw Bed ?y?rFdinynStrathuven. I If Ilaw^ f?*r 5'rt!'r _r.f't-' x + £ ■: pSffi&uiirU rJ>jTr'tC<.T0J- DYN AR RRAWF AM I'W WRAIG HDD Ei HCNAN.— j Dydd Inu,dync? o'r enw Doyle, gwraig i drosfaelwr J yn Eiddin a gy3.iwnodd hunan iaddiad drwv grogi ei bun ar ddrws ty c-ymvdog & shawl Yr hon a B'y'!ym j asa' gyl?h ei gwddf. Ei gwr ac amryw ereUi a j dd.n)??p;!tydifater\Tch o?y?f ar vr c!iiysur i,,a- I adael Mrs. Doyle i hong-a¡ yn ei SLfyHfa f:uw<d am 0 gdeh banner awr wedi ei gwded ?c ni thynwyd j mo hoai i iawr hyd oui bu i rvw ddyeilhrddyn a I basiai s'lywed am yr auiuylchtad a ?wneud y ddy l?,dswydd bono. Cyuaerwyd v gwr mewn dj!f?, a I dy\lrl C?cner safodd o flien y ?ir.vl?l Ark!'?, am ei j ynoldygiad annynol, ond :ro!tiriwyd ei brawf nes y chw?id yu)LcUi:ch i'?' :tch"s. D vf j d ?qti l CUECLONDKU ERCHYl.l. YN DcNSTiBtE.—Dvdd nl | dystry wiwyd hoU d.'a. !'yw amaethwr O'f enw < n'!er; j ger Donstaijle, yo y did! uiwyaf barbaraidd. Yill ddengys iddo gael ei dddfroi nos Sadwrn ?an rudd- hu;au un o' i <)ch, cododd a chanfc fed yr anihul j wedi C,hJ ci dori bron vn Jdau ar draws ei Iwvnau. gyda I)r. v,Il deoygid gau oiiii fod ycbwaneg o ddrwg i wedi ei woeud aeth i'r bcudv, pan y canfu fod ei chwe bn?ct) wcdi e?l eu dryilio a'u c'gydd)? yn y modd niwyaf creulawa o gylch eu coesnn 61, a Ilinvii- j au y wL Ji cu tori ir-vodd yn bollol, Y!1f(hyd a cbynflon un o'r anifeiliaid. Disgynodd amhtuacth I yn y tan ur on o'r P,,A lim-n y bu | ychydig o gwcrylu v nor Sadwrn bnuo wrlh dalu j iddo. Daliwyd v dyn, a ebafwyd llawer o waed ar hyd r-i <ldi!lad, ynghyd a pbetliau eraill i gadainliau ) yr amheuaetb. llhoddwyd ef ynghareLari aros ei II brav-f, ond erbyu trunoeth Rwelwyd ei fod wedi '¡ diangc trwy gjrnjborth riiyw bersonau, y rhai a d.,r- ¡ as.mt dwll mawr yn y mur, digon i ddyu ymwtbio ¡ trwyddo. I HI'NA)./I;1\DDIAO URW\ 810M (-?',A[tVrR Nos Faw r!h ddiweddaf, -lygwyddiad o'r fath mwva f a?'ur I us a phoenus a gymeitb !e yn K?b?-.teit <?.d?umn!. preswyll'od George Ivy, Ysw. Dyu ieuanc o'r en? I Crow, yr o tlrti,"Ii;td yu y I tunlii, oedd fel yr ymddengys wedi S;-1thio mewn I cal iad ag no o'i morwyuiou; ond nid oedd ei sirch I yn cad ei 81-dalu, o leiaf dycbinygai ef fod y galoo y ceisiai d ei henili yn eiddo un o'r gweision eraiii. Y teimiad o siomedigucth ae eiddigedd a i/yonyrcbid I gan y meddylddrych hwn a'i gyrodd o'r vit wail- gof, a iwynych y bvgytliiai roi terfvn ar ei einiocs os II parbai y ft-rcb ieuai)«c i droi cJusttyddar i'w gwyn. Ddydd Llun gwnaetb y fatb fyujythiad trwy rotldi gwn ilwythog wrth ei glust. Dydd Mawrth sylwyd i ei lod yn isei nciliiluol o ran ei feddwl, ond gwasan- j aetbodd y o y prydnawa ar de fel arferol. Pa fodct I in nag, yn fuan g-.vedi collwyd ef, ac o fewn ychydig t i'unudau dywyd tvrrf crgyd yu ei ystafell w.-ly, yn I uiha fan yli calwyd yn gorweud mewn liyr. o waed ac yn inarw. Yr oedd wedi saetbii ei nun trv ei j gawti gydag un o lawddryiliau ei feistr Cynnaliwyd i j irenghcliad ar y corjih, a (I J rllnt/Jarn yu [ l "1 1 n 7'[ t I Utl-, a'r iieitliiua u-dioa.— r tffThter. f YR ARDDAS«o.*RAD.— Y mae Paxton cyn'lunydd V J Pabis Gwydr, wedi ysgr.feiin I ly tiiyf-af Argl.vydd Joliu i t Kussel'-yu mba un v inae yn dndlen o hlaid L,-tlt. r adciiad ardderch'ig lion ya agored i bawb, oou vn I nuig ar un diwrood yu yr wythnos. I y COM- j so cynygia fod y Senedd i jjyfmnu swm peimdof. a dywed Y geliir yn bawdd wi)etitl-ir byny, oblegid y-i mae,!H c,virif ar seiliau da, y bydd eynydd o 0<'O o buijau o leiaf vn y cyihd >jw-ladol uiewn canlvn- iad i'r Arddangosiad.— Ond v n:oe yn ambeus a gyt- una'r Dirprwywyr i'r cyny^iad hwn, OFEROOliL A '('!H!El"lOSDEB ERCHYLL- -0 ¡r),kb pytbefoos yn oi crwydrodd c.tth berihynoi i wneuth- tickkr bacii.iti pys^oita o'r cow Spires, yu niiref Kedditeh, i »!y eymydoj: yn m'ia un y ilciy.u geneth o'r enw Nancy Minor, brodor fel y ty bid •> Fersl.ore; j hysbyswvd yr coeth ers amser yn ol gjui fedlemes (jiipsii) ond id 'i dy nu allan l.al,JO cath ly w, a enw y chn a sfarai wrtl.i S nodwyildau. y by,idai iddl ci gael «-f "-r i(idi. ,Nid cynt'v v gatli ei I hvmddangusiad, nad dyna yr enctb yn huthro ami; yna aeth a hi i'r lioiVt a rhwymood bi-yn ddiogel wrth host y gwelv, a chyca sisswrn ?t'orodd y gath a chymertb ii'iian ei cbalun ac ynftyp?id yn bwyttu? dtiwvn y rhan arall o'r gorchwyi annvnol i ben, Win j v tiaii .it i crea?i.r arte;t,iieiic; Jrueád (.Instiall ;.wrai y ly. Yn a?t'x!us yr oedd vi hfdd?eidwaift ar en orchwvli,)n Tu Bromsgmod ac ?i!y ?da?yd i'r ddynes ellyllaidd hon fyned yn ae f*Iiv -adaN,(l i'r ell ? 'Ilai(l(i 1)?)n fytieti yn -i v iii chi ?.-b-,ivk,v,son ain dap-i.-W,,r- DIPYN YN RHV FI'AN.—Ddvdd Mawrib )t1 Warring- i ton, gwraig i'asnachwr (yr hon nad oedd pe, fi'aitb o dynicr tlda) wedi bod yn sai Pin betiii :.<mser, a dybid o fod wedi anadluyr anadl »>iat, a gorchymyna ei In iddi ijaeleidodi ar ystyllen a gedcbi ei ehitrph, a bod i a a ead an (simltcrs) y ftVnestri gael eu rhoi I j f> no, ond Och pan y'i cylVyrd.iwyd a'r dwfr (vr hwn efidiai oedd ry b"Lth i dyciirynwyn y gwrag- j edd a'u goiclient yn ddirfawr trwy idoi go>;i vn ei hdstedd a gofyu iddvot pa beth a wnacut A oedd- yot vn uieddwi ei gwlyblosgi (sca'd) hi. Gort-byiftyn- | wvd i'r gw ragedd ytnadaw a thyowyt. v fhultt rt i jaw r. ac y mae y w i uig yn fyw otto beth byauag. •

-_-_.-=-=-_.u._! N E W V D…

TRYDYDD AH\2TH Y TAD GAVAZZI,…