Hide Articles List

11 articles on this Page

CARDINAL. WrsF.MAN YN EUOG…

_.___- _-_. ? P?'YLL?OK ?AZXI?L…

I .-Jil TARDDIAD ISEL EN WOO!…

I-'-I IttX JONES, L.J.ANGOLfeEN…

- .-. -__- .-.... I t ,..…

- > jj. IAT GYMRODOUION DIUWESTOL…

DALIAD MRS. SLOANES .,, -:r-…

, - - ? MA N IP W . i _.-::-…

News
Cite
Share

? MA N IP W i r i,! Gyxwr .fterbydan yn America, ag oedd wedi ymaf. I lyd yn llor foesgar yn llaw Jenny Lird, i'w chynorth i ny o i ddod- s'ian o'r cerbyf!s a safoad ar y grisiau, a chan ddnli lytiu yr aelod a anrhydcddwyd, a lefodd ¡ "PJllIa3r llaw a'i cli y neb a fn-iif, ei ("!lDa!1fl fn y.b)c-C.. 20 y. r"i hanner y pris." Dywedirfol Cardinal Wiseman wedi derbyn rhv- bad/1 y by .id cyhudilgwyn (Hill «/ Trtduimenl), am I gfitn yiod.ivg'ad Xmisucmeanor) yn cad ei gyilwvno yn ei crlJVu ya dviioed. y mae ;"¡! \vy..id John liiissell wel-i danfon 31-. tbyr i at Lywydd' y Gymdeirbiis Preiniol yn bysbysu bn Had y HyAV(Td'apUi,A osod £ 1000 vn y flwyddyn hot!, ut I wa^anaetb y Gy mdeitiias, i ddynion gwyddond- Y-n1á(> ptun' Sal yrÙnis ebwefror Jp- digwydd un- I waith hob vyvtb mlynedit ar-bogain, digwydd hyu y lfvvyddyn>iesaf,ac ngn.n!.YUiwl ni ddigwydd Wedi hyuy byd y ti.vyddyn i .1 Daeth i an+>wn i'r portbladd Irwn y flw yddyn ddi- weddaf, :3,&?6 0 !e';M. ¡ Y Xefry Eramiiu.r a ddywed fod on ?f.?'r Sterne j| o ?t'TMmuKh y? bosH? ei ?'d wedi ys?rifenu I.ythyr at Cardinal W'cmab i roi ar ?hi?aU iddu mai pan j gyimd ac y rhYddcid'?'diI?'r y? Port Royd y bydd iddo ef (y ,V??-) ei saelbu gan ei fta?d a phenog. I Tybid diwedaar Frenin Holland y di r,cvt"ofth(.caf yn Ewrop. Gadawod'd aro f?rwoh-tib .€?,00(),0(;0? r<aoiigenyn o'r nw Rob&on wrth obwarcn gyda hwa saetb yn North Shields yr wytbeos ddiweddaf, a dynodd Jygaid un o'i gyd cbwareuwyr o'r enw Reny, trwy ei ftuela a'r s-*eth, yr ligu oedd ga.nddi hoelen I or ei biaen. Dywed y Muiihlune Gazette fod boneddiges vn byw gynt yn Blackbcath, (ond yu bresenol wtMlt marwj wc«i swneud eu bowyliys yn mba un y tcefuai- fod i eu talu i'w mc.idyg ar y telerau q, od idvlo I dori ei phen:1Ir ei marwolaetb; gan Inint ei hofu o gael ei chladuu yn Digwyddoid tro anghyffretlin boreu ddydd Sal ¡ diweddaf vn egiwys blwvfol Castle Donnington pan II y cyhoeddid yno ostegion pri,td.-is. rboddai pi a in v -11 llais cadarngryf ei '-liadios neu rwystr cvliawr/' sef nad "ed i hi yn leicio y dyu a f ddewisiasai ei merch ac na cbaent cu priodi yn yr t'glwys ti.,no na- un eglwys arall. Gelhrdydivmygu syndod y gyuutlleidfti. Y m !Ir haues o Yucatan yn bwysig Dywedir I fod brwydr weci cael ci hymladd a'r iodiaiu, vn mba un y eododd SCO o bobl wynion en bywydau. Y mae Narreas prif wcinidog diweddar Yspaen i wedi ey rbaedd Paris. CYrue'odd nferjdtonc America Debeuol dan ar ei rnortiaith i fyn; vr afmi Mississipi, a diiiystriwyd hi yn Itwyr- coittdd suitb ar bugaiti eu bvwydau.— Ar vr uu amser iefyd fe drwydrodd y -'Knoxville/' a iloviwyd saitho bersonau yn bur d st. Nifcr y lione/u yn perflivn i'r Unol Daleithiau a ddrvlliwyd yn y|>tod y flw>,ddyn yn dtnedtiu Moheiin, 1818, fel v danjosw> tl trwy bapuratt swyddol, oedd ,:)8;" ::werth 2,tI,t).) o ddoleri,—irwertii eu UwyUii oedd 2,501,771 ai ddederi, — boil nill-r y bywy.lau a gull wd y'nglyn a bwynt oedd 477. HoJi "uifer y^ymfudwyr -i (>aer<-frog Npwydd yn vstod y llwy ddy#'ddiweddaf .H-dd 2l2.7:a> na'r lfwod\n s-r blaen,— vr oedd I I6,.r>32 o lionyct Iwcr Ulon, sef mwy na'r flwyduyo 18 ii) o 3941,— yr oedd yr f aifadiad o Germany yn liai 10,393,— v mae yr vmindi-i o Kfraii.e, Be)^iurn; Switzerland, Swedeu, Atneruii Ddcbeui>l a Poiauo, \yetli (-viv,ld yn duiriawr. — V mae Lt»egr wedi cylranu 28,125 tu it, at ei phoohigaetb, llai o i26 m'f liwyddvn o r olaen. ] Y Dywcd y M'-nihi;; Advertiser gytlag v?d Inn?.s.ad o aWlI'Hdmbeth. t?t! y drct? ar bapur, ac ur hy?by? iadim, i gael eu ggtwng i drydeda ran eu swm pre wend. Y mac Justin :Mc Cartby, ys^rifenydd trefedigaeth- oj nowvdd i V 'vf .a, lie yu wertb £-¿OO) VIJ V t}¡yydd- yn, yn uai i l-ardisid Wiseman, ac V:1 fab yu-n^bvi raitli i Mr. liawe.< A.S., Is ysgrifeayda irtretenig aetli au. Yr (.Cll,i y co^.tun i Esoh \11 ddiweddar, am erlyn ofli iriad yn un o'r llysotdd bgiwvsig, yr bwn uc;.d wetli bod yn euog •» anfocsoldvb ac afreolstdd (I t it £ 3W)0.— lirlynirtd eyfl'elyb yn un o'r lIysocùd cytrred. in, na fuusui yn costio dim mwy na £ 30.— Y mae Esgobion fei byn. yn cacl eu hatal rbag cospi ofleir- i iaid anfotsoi, trwy ^-ostau anteriii y liysocdd. Thdd Sadwrn, fclvr ocdd tri o lafurwyr yn ceisio cool hen bust o'r ddaear. sef darn o lieu dduwyn ) draw st, ar y traeth \n 8a!lbrd, yn ffudus tafl idd un o'r dynion i fviu, ddar.«an o aur ac arian, sef pump ar buuain o benadnron, dwy t'mi, banner coron, hWllt, a chwe' cheinio^ y rhai a riry-.tsiiit yn eu piith eu hunain, ac fei hyn cawsaut dal da am en llafur. Y mae Arulwydd WiUon»hby D' Eres,) y,, gymwynasgarweb arlerol, wedi anlretbu t. yu LInn. dain ar ei gnst ei hunan, i tod at wasauaetb c%, r,, e r o'i dcuantiaid, ae af ei ctifeddiaethnu eang, a lyitdo yn dynnno ymwcluj a Liondaio, yn amser yr Ar- ddaiigosiad mawr yn rr,), :Mai liesaL Y llestr •'Coiiifdence'' o Bristol, ae oedd yn rhwym o Bristol i Barcelona, a redwyd jddi Ran lestr Oer- thvnol i'r Lnoi Daleithiau o'r cnw "Constitution'' yn oghvfyngfvo- Cibvuitc:, a suddodd yn yr yspaid o dii mnnnd. Y dwy law y mac yn liawen get»IH ddeall, j a achubwvd oli. Y Cotiiidenee" a berlhyuai yn j I ddiweddar i Mr. W. C. VVebb, -Ila(-r Cli-rem-ydi.

! AMHYWliKTHAil. j I A:\1kY\-IA.ETIiAiT.

-_-_.-=-=-_.u._! N E W V D…

TRYDYDD AH\2TH Y TAD GAVAZZI,…