Hide Articles List

11 articles on this Page

CARDINAL. WrsF.MAN YN EUOG…

_.___- _-_. ? P?'YLL?OK ?AZXI?L…

I .-Jil TARDDIAD ISEL EN WOO!…

I-'-I IttX JONES, L.J.ANGOLfeEN…

- .-. -__- .-.... I t ,..…

- > jj. IAT GYMRODOUION DIUWESTOL…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

> jj. AT GYMRODOUION DIUWESTOL MERTHlrR HI1LY PWYLLvGOR.. A• it YMGYS- .,¿ DADLEUWYR.. ( Varhad o'n rhi/ijn Jiiceddaf) 6. CYNFELYN,- Y mae y traethawd hwn v\df~st--i lnsaf a o ran ei leiioriuetli. DiaJSod yr awdwr yn icithvOd a thraetiunlydd da; ond y flrae yntan yn euojf o gauiddelnyddlo y lytbvrcn h: megis belli sydd yn rinweddol" ac o yssjrifemi v Jc~f yix lluosog o liaen, eriWf dn.'vdd I yr lryo ni Qfyn v (rvmraeir, niegys, Nid ydynt(> w) y dymuniadan ar nwydau." Drwg genyrn fod CYNFELVN o ran ei j iadau Ilm athroniat-th lotsol, mor gymysglyd, aueg lur, a chyieiliornus (y n "J ei n barn ni). (jwyddoin I na aJlwll brofi hyny er boddlonrwy dd iddo ef a'r rbai a gvdolygant ag ef, heb i egifefo ac aiiKldiflyn ein goiyq:iadan ein hnn, os Ihwddem tr byny. Nid oes genym ond traethe ein barij, a nodi rhai o'r petaau a ystyriwn yn ddiffygiol neu gyfeil- iornus. 1. Dylasai yr awdwr egluro ar walian y petbau ) caniynol, yn lie eu cvinysgu. Beth vw rliinwedd t Paham y mae yn riiiiiNv(-LIAi Betli v -xt-aft)n rhin- wedd l>rwv ba gyneddfau o eiddo y meddwl y mae dvn yn dy'fod i adnabyddiactb o risiwe<ld ? Bt-lh a i pyfausod'ia weiJbydd rbinweade-i ? Cvfaddefir yll f nhudalen 22 a 2*3, fnil moeswydd i rldysgu y petbau r ludiod; ond ni roddir oud un ateb iddynt oil, sef, mat i i,es, ni svrtd yn casgla pIt un aida. ai dnvg yw gweitbredccdil wrth eu hefl"if (tviilal. 57). H. tru. y dyweda yr awdwr ei fod yn cvttieiyd f If :-han 0 o;;oûiaclau Brown, a', cwill ü chg-indau Bcntbaui, nid yw gwitionedd yn n;abw>s- > iadn oed cyfuudrefn Hume, oblegi-i dyweda (tit,iai. II tin) bod nioesoidtb gweitbredoedd yn ymddibynu j ar cu tueddii'd i ymdaenu (i daenn) dedwyddweb cyfl re:!ii;ol." Yr oil a gyfnewidia C'ynfelyn ar gyfun- I drefn Dafydd Hutuc, yw ci tbroi a'i plicn ol yn miaen. fies'.(l Hinnc resum o flaeu teimlad, a Chynfelyn deimlad 0 Oaen rj¡eswm, 3. Dyw.dyrawdwr ''fod dwv rifcn yn cin pender- j fy niadan tnoMoi," s"ef" tchui?d" nto:&?d a "rheswm," Oud cyfaddef nady.w y gvnneddf foesoi yn pender- fynu pa un ai da ai 'drwg'' iV gsveitbredoedd a chan j "nad ydyin yo gwybod o Oaen ilar. beth fvdd ean- I' lyniadau oiuhyw wi-ithred newydd nad vdyw rhe- swm yn ddigonol i ffogio sail uioes.iideb. Yn awr, nid yw eifetiau meduylio! (01; priodtd y gciriau) 1.:U. gen gweitbrcdiadan gwahariol ac olynoi o eiddo y iiiedd wl; ac os na ehylla'wnir gorchwyi gan y naiil I weithrediad ncu y Hall, y mae yn aroshel). i "vilawui. Gail fieryllydd gymysgu«lwy elfen fateraiddi gyfan- I soudi tryd-'dd elfcn, a gos!»d y cyfrvw i gy-nvrehu effaitb hellodol ond ni eilir gwneyd hyn a# elfenau nieu.Jyiiol.am cu bod naill It", gallr")e,ia all, adwy, Ben wcithrediadau olynoi. Gan bviiy, os iit(i yw "y gynueddffoeso! neu u reswm, yn ddigonol i bccderlvnu beth sydd dda a phetb sydd ddrwpt, ni feddwn :m galia o rai, a ddJwcd yr 3\'1.1\1' YI! j d iigonol i wneyd byny. Dichou fod floli aiidoedd I yr enaid yn wasanaetbgar i a> wain dyn i in.wn farnn beth svdd dda, ond ryw un gallu sydd yn gwt'uyd pea I | a i her fan ar yr acho*. Rhanu cyfondrefn Bro'wn y«- ei aiddymu, oblegid yn lion y mae teimlad y "was jtub gwaitb,"—yn pyfansudLii, dau¡;, à chaufod I gweitbredyn dda ncu ddrwg. I 4. JNid yw dywedyd mai rbe&nm sjJd *yn easglu oddiwrth efreithiaJi gweithredoedd, fa -un ai a ai drwg y<!yni, yn ateb i r gofymad, paharn y mae un weithred yn dda, a'r llafl vn ddrvvir Dengvsyu an I iu pa b'dd yr »m ni yn gwybod |»vny, 5. Gweli genym duvwedyd mai am fod gweitbred- oeddyn dda. y maent yn maw; baa {jcnwyhaii) cied- wyddwch" dyuolryw, aa„4Jywedyd ca vn dda am ¡ eu bod yn avvneyd byny. Gwna y cyntaf duedd ac ¡ eQFiufh gweitlired Jl1 safon daioni, ac nid yn lijesivm gw (I ioi)i, fte oid y.-i ,lei 6. Gan- y^gklyza Cyafelyu fod dconMofw yr un synwyr ag al^oniattb foesu], ar ba sail y dvwedir na v 6 a rwyjnsjdfgaetbau -dy n i I Ddaw. Mac kconto!o:fi/ vn cynwys vr olL-p'r h "11ft ddvlai fodj yn%rtbgfJefrbyaivl i nntvlony, fcyn sydd. A yw addpti a gwasanae'.hvi Dow ddiin yr» gynwyscdig yn yr byn a d lylai Ld'! Cailnn nodi atnryw osodiiidau eraiii ft ystyriwn yn ni, oiid" yr -ichodion vol j j»rif rwy?trau ar em ifordd i dJoY- I farnu CJyrifely n yn faddugol. 7. DES CARTES.—Y mile araryw fAn g-oW"Ùtill a I ?aHan yn y traetbawd bwn,ond gan P3a' yn yr ar >v =. y jjtilHr )8 rh-rydd yr ar- wim. ?tf?s?yn w?It?'??trt? t'yMaPfndyQfM-  ach, a r diWiudat yn belaetbach- Y?'i'?r?'rtcs- ¡ fyt?c f?n<d. o?iur, a tnt'efnus ac yn <d ei n barn rL y ma? y SYIJ ia'JfLu yn gywir. Ni horor gwreidSiol- ¡ der, ond cyda'dt'yfldir amryw awdwji Seisr-ig ond » nid yyr yn gyfioithiad nag efelydiiaJ catth (I waitt ncb.O ran iaÜh, R?r:c I.ractj¡'hhli Oynfdyn, L.di?!, I a N< os Matbetes, vn'fwy cywi¡' a(Y.id' ire,,vn trefii, eginrder, a td?yw!?d?.b syniadarrjeiddo Des Cartes: a chan fod y petbau di«e<idaf vn an- tihraeihil mwy eu pwys na dim avail mewn traethawd ar athroniaeth foesoi, dy feruwn eiddo Des. Cartes yn I omi. Y mae yu hat,ddu y wobr, ond cywired v gwdilau rbag-grybwylledig yn ofalus cyn ei ar- I'ESTi'N III. I)KtI,UOT, Y riWKITH VF.VOD.— i'refnidedd JeulJol v w trofuiad nieddi.auuau teulu, megys arian. amser, Uafur, yn y modd goveu,er j attiil gw'astrail, ilanw angbenion, cviinyrehu eystir, a Chwó10CgU dd,h. Nid oes a I'yno vn nniongyrehoi. gan byny, a dysgeidiaetb, inuesoldeb, a cbrefydd. Derbyoiasom dri tbraetbawd ar y t^styn bwn; set,! I. Bachfjell bgchaa yn tujwlad Morganwq. Camdde- allodii y te,styn, debygem; canys y mae y traetbawd agos oil ar finteisien dysgcidiaetb foren.d, dyled- swyr!dau rhieiu at eu plant, a uwracyuid at eu g'.vyr. Cynwysa aebwyniadau ar rieui a gvrragedd gobeitbiwn nad ydynt iywir, end ofnwn eu L bod. i Dylai Baebgenllycban daiu sylw i orgra'J'a cbysfraw- en y Gymraeg, a daogos ei ysgrifan i rywnn cyfar- wyadi a'r cyfryw, cyn eu banfon at Feirniaid neu Ar- graflydd ion. Nodusom a bindlao coebion 14 o wall- au yu y 10 llinell gyntaf o'r traetbawd; y mae yn g-y- fielyb drwyddo oil. Pe ysgrifenai Bacbgen Bycban draetliawo ar rwymedigaetbau rbieni i ddwvn eu I plant i fyny yn briodol/' dichon yei lafur o I, tendltii. ) 2. YSTAFF.I.LYOD.—Ysgrifena yr awdwr yu esjlur a rhwvdd, ond nid yvt yntau vn eadw at y testyn. Ni I cdywed lawer gormod ar ddyledswvddau- rbieni at en ph[jt a gwyr a gwragedd at PH ?'hdd ond dywed !?wer)'hy f.tch ar b)';i betbait v p« ne- Rbagora yr eiddo ef mewn rha¡ pelhau R.I' ciddll Syll,vdd, megy; I .v I)u(i(li(?mli??b o i?t, I) -tin.,ier, o brilio gad- arl i drUm !y?ru yr awyr o'n cylch, ac o ddefnyddio Tchwaneg olaetb; on i tybiwn ua ddarfu YstafeHydd I ymroi vn egniol i gusglu defnyddiau, a gwneyd cnwareu t';? a'r tcstvn. Y mHP v t?-a??thawd yn d<:U- wog i gad ei gyhoeddi, ac yn dra cbvfaddas i'w rodJi yn llaw y r Aiarali'vdd. 3. Sn.I.YDH.- Y mae Haw ys?rirfn SyHydd braidd yn ei ertiyn, ac ymdileiisy*, ei fod* am i banner ei I! dracthawd sjael ei argralhi mown iiythyrenau Ital- ai.?d. Y mac?n rby lioff hefyd o ddcbiu y cydscin ¡ ia:d,a. ?adaeiaitan tcia'i?ud aa^enrheidiid,-niegvs eyssii)- *4 Ni,-i %veii s.Il ?on manw! ar v pw?s dd' f?yd ii?amser allafar,yn n»by<l a'r dull goren o roi arian i maes i luoso^i. Ni .l\a \iChW:lith ar werth ?.Ycddiihun knln,¡I; mewn t;dll ;(\1' gall cyírJ\\ fod yn werth £ 4 neu £ 5 y iTwyddyn, ond cad lieoedd^yriodol i'w eadw nc ,'w troi yn llysiau. N:d via yn cydujio A S;llydd gyda B«>lwg arlacth; y UIMO Y'^tiifeilydd yn ucs i'w it- pan I yn anoog defoyddio mwy 61 o weitbiau o bono. Dv- I ld ?wfrthu lmdh pan ()d,,?'ititii yani ddwy geiniog, ncu ddwy a ditnai y chwart, a gwna hynv o hono gydag ycbydi? Sawd ct-?rch a hara, bryd ¡ !)"as,tls a i.Ill?Necli neu saith <» blant. Dy I litn i yr aw!iwr I j !a.sni yr aw?iwr c:()!io heiyd y ?eiiir dt??wyi pyg"'ù di- iw^r l farcbnaducdd y^gweitbfeydd gyi'-a'r a^erddyer- bydau, pan est.yuir y c1t'drtlyrdd 1 r prd ah"roedd. Ond y mae Sj'tydd ?n deall y pwnc: ymddengys ei fod yn gydnabyddus iawo ag arfcricatetilnfd y I J?Wfithfpydd. Mcdd wf.ddeb i .Jdynoeibi vr byn svdd feius. ac i ro«bli cyfarwyddiadan tra plm.idol iddewis a thrin bwydydd a.diodydd dycliymygeai y g;-llai fod yn hen i/oginydd. Diau y gwna Uedaeuiad y trittiiiiwd law.r o les, Ond pa 'fiid-l yr ymdrawa Svllydd uierehcd a'r gwrageild ? pan wclanl ei fod wedi mciddio vmyraefli ligacbosion inewnol en i tevrn;is bwy. O'r tri thraethawd a dderbyniasom, oyfafllwn eiddo Syllydd yu TKSTVN IV. Y rnoddion effeithiolaf er (Ivrc-bi fit Dirwest i fwy o sylw vo y gweithfevdd. Derbvniasona saith o riraetliodau ary tostyn bwn. sef, yn I ac yu 2. LLA?c A MEMRWN. Nil vw eu lieiduo a:n^<-a i!ythvrau byrion yn cyn- wsn'.uhtdaub.tdt'ioIcy?rcdmaysKrtfcuasant yn dd?sttns.  3. CvsoNwrsoN.—Mae ganddo rywbcth i'w Qdy wevd. Ymicais i ddangos nad twvil yw I)irwest,nc y dylid ta.Iu i ddyuion am ci pbleiiiio, a g >faiu eu cael [yn rhai niedru<i oleuo y i!, a chynhyrfu y te;ml Iadau. ytnII(Icligi-s ei f.,),]. vti Ira diofal am ddef- nyddio iaitb briodol. Nid ym yn gwyhoú f,,(i j %eli ei haddaw am draethawd ai y moddion eff I citbiobif i sierhau lKvyddiant Dirwc.st yn y gweiih- I fcydd. Nid oedd achos (iel'nyddio y gciriau "mwvnhan," breintian," "vina" itair gwaiih mor j agos i'w gilydd yn nechreu yr ysgrif. Mae yr or- gratf a'r i;vstra«eo hefyd yn IN ti s- J 4. CAKAOAWG AP BKAN—L'ctb bvfrvd yw cad Haw- ysgrifen mor Jiawdd ei darllen ac eiddo Carndr.wg I «p Bran. Mae ei ddabwedd yn dra cbynbyrtis i Rhfdd ei vsbvyd yn eiwaiih. Cydunwn i ef mai llygm dVnion"" yw "l'efaru nes bo dyniojj di: [ clwwattu yn chwcrthin. Ond er y cynwys y traeth- fffwd gynghorion boddiol, y mae yn b.y'racb yn gym I helHadel uac yn gyfarwyddiadol, Ysaddengys S adawg ap Bran hefyd. yn nghyd a«.amryw o'r yi% | en wyr eraiii, fel pe- bai ar ei fvv-ia iaieitli(, ri Uytbyren h, j'w gosod lie nad yw i fod, a pbeidio ci i gosod He ei hci..iau; megys '• geiyu henaid/5 I ■'yspryd riawedd." I i. SrLWEnrno TANDDABABOU 6. Has DDIRWFSTWR- 7. A F LW R DIA N TJ 9. I Y (fHJdcug-ys fodyrawdwyr neboilyn g yf,.Irwy(ld lpr acbos, ar y n ally iA i osod eu ineddy iiau allan mewii enbeidilo o raii j llenfuiaetb, bron yn gyfartal, ond gwahanjaetbant j I « ran qu cynwysiad. Y moddion a gymeradwyir gari | Ren'lDdirwestwr ynt ey cvfiicdrefniad, ¡Hby¡'hyriid." Annop:'scfyd!ucymdeithasauDeiU [ duol¡ ddynion o wahanolalwedigaeflfltu. ?r dy bed ?o greu ymfystadleuaeth rhyngudynt. Galla; byny fod ) n furidiol mewn rbai ardaloeiW, ond gabai fod y n niwfidiol. Oni ystyriai y dospeirtb l-s.daf b vn yn fath o ddiystyrweb arnyut, oddigerth iddynt hwv ddecb- ren y drefn ? Y mae cyfuodrffniaa yr awdwr yn i gyflawn. ond i raddaa yn ddyrns. Tvbiem fod y modtiion a nodir clan y penau ncbod yn eithaf adnj^- 1 byddus»a':i bod yn vaeleu harferyd yn y gweitbfeyud j yn ogystal ag mewn trefydi a g-fledydd er ys deng ji mlynedd. 0 dttn-y tr (I vdl pen, erma Hen Ddirwestwr hron ¡ yr un pethau ag a gynwvsir yo nbraetbawd Sylwed- yrld Tanddaearawl; sef, adeiladu Neueddau Dirwet. ol,sefydlu Corau Dirwestoi, taeniad traethodan, ym. wch:?ta", cyf""i?d ?reiU.wyr o bu:< q-at?'c.a.?ncth, a j chynianfaoedd eyinodol, Gnll yr boll betbau hyn I fod yn fuddiol, oddigerth y cyntaf. Yu ein barn ni weil fyddai ymdrecbu sefydlu Gwestai Dirwestol, a llvfrgelloedd, at; ystafelloedd darilen, a benthyca ncu ) tirdrethu yr adciladau mwvaf cyfletis a. cilir gael i I gyunal cy'arfodvdd Dirwesbd. Pe anturiai personau I neiliJcol ar eu IranI en hanain adeihidn neueddau mewn lleoedd tuawr fel Mertbvr, a'u rhentu i gynnai eyfarfodydd lHrvvestol,Eisteddfodnu,a darlitbiau, di- J ction y byddai iddynt iesau y c-yflredin, heb golledu cu^U'iam. ia-welir fed SylweJydd TaoddijCarawi-* | w»i gauaa tiiaii gymumnasiatf a ciiyiuno.reinma, a i syjw yii rinig ar gynhyrfiad. Ond nid yw Aflwydd- i ianausyu sy iwi ar ddirn un o'r pethau uchod yn fan- j wi ac mewn trefn; a tbybiem Had oedd angen am j byny. Pe btiasai L)i vn beth hollol newytld, di- j eithr, ac-enadnabyddns i driarolion y gweitbfeydii,di- Ii un na buasai traetbawd o ddirn gwerth heb ei lodyn j traethn ynf nivvi am iiatur a seiliau Dirwe«t, yngbyd J i a'r dull cvifredin o d'vvn yr aciios yn miaen; ond gal) fod gwyr-y gweithfeydd bellach mor gyfarwydd a ) Difwestya'f cj'luau o'i ddu-yn yn m'aen as yut a tbori ] gl,), Ron w neat bur h:1íarn;¡(!-y. traethu am v eyf- I ryw bethiui yn an^enrl'.efdfol. Mae Dirwest mewn I bod, ac yn cael graddau»t> sylw ei dyrvhafu i julJ I o sylw yw y pwnc. Rhydd A'iwyddiarius o gyf- t arwyddiauau syml, gwrerddiol, a ttJP-raw¡uJ,. teil. ) wng o sylw p"¡. Dirwestwr. GwrtbUrAer et otm, a rhodder iddo v WOBR. v )

DALIAD MRS. SLOANES .,, -:r-…

, - - ? MA N IP W . i _.-::-…

! AMHYWliKTHAil. j I A:\1kY\-IA.ETIiAiT.

-_-_.-=-=-_.u._! N E W V D…

TRYDYDD AH\2TH Y TAD GAVAZZI,…