Hide Articles List

11 articles on this Page

CARDINAL. WrsF.MAN YN EUOG…

News
Cite
Share

CARDINAL. WrsF.MAN YN EUOG 0 DEVHNFRADWUIAETH. Y mar Edward Jam?Vsw., Q. C o Lincnlns Inn, T'ladleowr, nevvydu gyb'if ddi tracfhodyn, wedi deitlo, A %-('.Yw Wiseman wedi tro- peddu'r gyfraith ?" Alfot- b ydyw ei fod. Trinir v mater yn 1001:01 ymroll mewn dnil cyfreiiliiol- j V mae'j" traethodvn vn gyfansaddiad cywrain yn hvti-aeh na defuyddioi. Y Rofyiuad & itiia un y innft H ysgrifcnydd yn dooUreu ydyw, A ydyw ])•■. Wiseman trWv duwyn i mewn, a ,(-fvd ]Li*j- Aroblwjysiaetb Pabaidd gyda dynodiadau tiriog- lif bo! o dan awdurdod y Pnb yn imig. yn esigg o tlrns'^ld yn erbvn cviVeilbiau y whid J¡o}?" Y n)a:t' gof>niad bwn, tnedd efe, o angonrbeidrwvdd yn c?'n?ya yr un canlynol. A ¿,:s gau y Pub 11jivfj vij <>1 eyfteitbiau a <?byfunsoddiad y wiad hon, V? ol evfi i,itiiiaii r, fai,140ki?i;"ad y wia(i lion N?d OPS neb a feiddia boni fod gun y PAb awdur- I dod eangarb yn y wlad b >n vn awr, nag oedd gati- ddo yl1 tfvfreithlon cyn toyrnasial ifairi yr wyth- fed. (Jan fyned yn nd ien ar v dybiaeth hou. y 11, I- dvsgeiig yn cyfvngu ci yimcliwil- iadau i'r oesoedd cvn, ae byd at fatwoJaeth ILirri v setthfed oMegid y ovae yn dal mai os nad oedd gan esgotia.'tb.Rbufaiii I) dan oin-evfreitbian a'ri cvfansoddiud ni, pan '?th Harri yr w? tbfed i'r orsedd ?xrhyw a'-vd'tdoda?h y'=;bi''L-doiyu LIo?gi', }fa?n ddiosna ebalodd d H?i er byny." Y m<, ?r J:u?ps, ?a.nh?nv, )'nY:!11 i bn-.fi. yn gvntaf, ¡ nad Maid gau IYB Rhnfdm, cyn y Dr?-y?d Pro-, testauaidd, iiyiiy. tic teyruasiad- Harri yr v^ytlaifsd; yiiJ^^in cy^eiUnaT^a^yfevr^ Bondmd ni, iinr%W:awclfirdoa oddefedig yshrydol vn Lloegr. Yn ail, fd galla. y I cvfansoddind bi, yu hsUiiodt- yn y goron. A!ur,:i'JT ol c.x;th-crtITrT )t t.t' t, v buesai pwybýnl1!:f a ddygrul niewn, neu a geis- jai sefydlu awdutdod ysbrydol y Pab, yn 01 dull I Dr.WiiwTrtan, cyn y Diwygiad. :<« yu a*r, yn enog 0 dyyrnfradwriaeth. Fod y Pau wedi gwcithredu n>vdt;rdod ysbryuol ar lawe;- o acblysuron, nid yd vw yn gwadn. ond bonir lod y cyfryw weltbrediad j e; VTI efie] ei oddef, heb ei gytnerauvvyo yn gvfrritb- iul. Yna fe VtL,;Inl)it- a;l. ti-i gosodiad. yu lied lird-: eetii. a Jvgir liawor lawn o reiyman hahesyddol a tjbyfre'tb'ro!, vu gvstsl a lliiawa o ddedclfau Son ¡ eddol vrniaen'i'w cadambuu. Y mae Mr, dames 'I yn godael i ereill ddv wry d pa un at doeth ai p^idio fyddai oymeryd nnrbyw t'e.sur«u i amddiffyn y gvfVaitb, fel y mae yti awr I ii ncu i oifed iiv iftiibeii'ian trwy gynnovthwy y llvwodraetb ar ttrzte,l ["Iliifitllt tic, c',i f, a g01"üw.ldUt.¡," Oncl: pa fesnran byuag a fabwy^iedir, nis gall lai na hvderu v bydd y pai^Ii tnwyaf yn cael ei daln i [ d,,¡mJwJnu a s?niadA? ei frodyr pabyddol ag f»ydd gvson A E;o?! am ddi??e?wch L!o?gr i?.j'.?'an- nidd." Yn awr, er ?! a?a: m?i gwir yw, y btiasai Cardinal Wiseman vn ('a! ?i goI'i Ri'l '¡eyr¡jr'ud:n I t-Mth. yn YHtúd tevrnasiid lia'er o'n hen f, inocdd, er en bod yu ?hxi pat?!dd, eto ni ) ydyw vu dchy? yr adnewyddwn ddeddfwcinyd-iiad o'n «dwy ein hyn?n?id bann»*r V.arbnrstidd yn yr 'j?. Brotes!anai'id bono. Y mae trnotba^vd-M r JIIHICP. gnn llyny. yn ddyddorol, yn hTTVaeii fed or bortWynus y goion au EglwYB Lopgr.ft'r Babaetii mewn oesoodd a aetliant heihio, nag fel arweiaiad i T,ywodraptb a Bra\vdlysoedd y dyddiau byn. Hebiaw byny, nid ydvw Mr. James yn ystyned dim. pa mor bell y dichon i d ledd.ftui Scnoddol j amsetffedd divveddar, gyfnewid neu ddirynm cyi- raith gvffVedin neu Seneddol yr oesoedd gynt. Y I mae yn ddios fod dortori;iid yn amrywio yn e,l barnau obtegid mewn atebiad i ofyaiadau odcli .? tb C.trdhml Wi?emHn.. y mae dc, \f-1 retth?d y goron wedi dyweyd nad Y".Oe(l y }iywodrilpth yn bwiia ln rl)oi un ln-.lb o-gvfraitb nruo, gan nad ydoeld agwe ld nver.eiiol v gyfra*.th yn gymbwysiadol at y Cardinal nr. y gadewid y n-.r.t'ir i'r Senedd dyDyma benderfvniad nad oes ond yrhvdig a ambeuav;t ei d ioethinel).— Liverpool Mercury.

_.___- _-_. ? P?'YLL?OK ?AZXI?L…

I .-Jil TARDDIAD ISEL EN WOO!…

I-'-I IttX JONES, L.J.ANGOLfeEN…

- .-. -__- .-.... I t ,..…

- > jj. IAT GYMRODOUION DIUWESTOL…

DALIAD MRS. SLOANES .,, -:r-…

, - - ? MA N IP W . i _.-::-…

! AMHYWliKTHAil. j I A:\1kY\-IA.ETIiAiT.

-_-_.-=-=-_.u._! N E W V D…

TRYDYDD AH\2TH Y TAD GAVAZZI,…