Hide Articles List

12 articles on this Page

CrOHEBIAE TI-I. -.

Y DREFEDIGAETH GYMRLIG

[No title]

| C\MDEITHAS Y SAB BOTH CAERlNAKEON…

-- i CYFAREOD Dl BWESTOI.…

- - - - - - - I YR YMGYRCH…

YMGYSTADLEUAD DARLT.ENYDDOL…

DARLITH AR Y GYFUNDRAJTH BAB…

I PABYDDIAETH YN SIR GAEREYRDDINI

News
Cite
Share

PABYDDIAETH YN SIR GAEREYRDDIN I Cyhosdowtd y llythyr eaulyno] mown newydd- iadur Pabaidd odclcutu pytliefuos ya ol :— j •'Abcruiorlais, Llangallotdi, Sir Gat rfyrddin, } Gwyl y Santaidd M. M Syr,-Gobeith,f N, rliodd ch gongl o'ch new yddiadur rha<;unii i'r Jhtiru IJ\,n, trwv hi un v j (Ivtnunwn hysbysu i'ch darlb-nwyr llnosoj; vr amcan j yr wyfyn ymdrechu ei duwyn oddiamgykb yu y lie h^ii erJles crefyld. Boneddi^es iSnapnai:?;! ydyryf, ac Did yw fy ctiw yn nnhysbys i ddarllcn^yr y T.tlUi. j •[newyddiaMur Trrriiryr iy rnoa wedi ei fedacna yn « lew tr\y fortdion ilyth) ra1 i f''tr;an, befyd y raae genyf gefiiogaeth y Gwir Barcbedig Dr. Brown, ac mac ei Argiwyddijiclh nedi gwotirwyo fy i.'afur cd* ya befled a$an'on olll-iriad i agor Ce?a.daeth newydyn Nahaeriyrddin, at gynnaiiad p:t un bydd yn llawenydd genyfdderb?n taiifRriSac'ian a rbodd- ion. Mae y Gfitadt?th yn liwyr y)nd<hhvn?I ar j n.ddicn gwirl'o(lflt;l. illae ai)-iri,?r(,l wedi j ddyn y gwaith. Adeilh-dir vr eglwys ar draui un gwr. j at ba un y cyfmnn y swm bardd <' £ 1,000. Prvnwyd y tir i'w badeiladn arno am Mae v \"111 Vila yii disgyn ar yr Esgob, ond gobeithiaf y\vdd rhyw I bersonau haelfrydig y u esuiwytliau ei db»di o'r baich. j baelfrydtdd mwyaf v daeth Mr. VV. J,nes, J C.lvtter, ymlaen a pbrynoud yr o!lo'rrae,ag«s i bum' erw o dir. Ond odid na l'vdd yn wurthfavvr fel tir i udeihuhi arno. Am v jrweduill o'r eae nlae Mr. W. Joacs yn talu jE280, afraid i'w dywedy d hsd C'aer- fyrddiu yn drcf bwvsig. Agorwyd y rtenadaetb ar diiydd Gwyl yr holi seintiau diweddaf. Cyn bvry nid oedd Offeiriad liiwnsr Abertavvea Doel Pen/ro(;j, ( pellder o dnwjnin (t thair njillliroudd Di.chreuir ar yr eglwys yn union. Cymaint a hyna am Gaerfyrddin. Yu awr, um fy nghraig fach fy i bunan yn ngalon gwlad Brotestanaidd. Alae genyf ,)im cwmpas dtefertigaeth facti o Gatholiciaid (Pab. I yddioll). i ba rai yr wyfwedi cael gwasanaethieoedd yn y tai ii'erniydd yr. y gymydo^aetb, a trirwy liyn yn | eu barbed rhaj angen a tblodi. Mae yma oivvg obeithilll iawn am ddyelmeliad v trigofion. illae .genvf ys^oi yn v ty, yn roba un y^ addysgir linaws 0 I blunt o v-ahanol enwadau, gan Ysgoileistres Cathoi- icaidd, Mae ysbryd viii N n dechrcu dangos í)i hun yn y gvmydog.tctb ac yma befyd mae Rhag- luniaeth wedi mawr fendithio fy llafur annbeilwng. Oosodais Yr anturiaeth o dan nalHld Mam Duw, ac oddiwrth byn y deiilia fy ilwyddiant. Prvtiais, er 1 gwaetbaf gwrtliwynebiad inawr clerij-wr sydd wedi achosi i mi nid ychydig o draflertb a thraul, gae, banner y ffordd rbwng Pare Abermarlais a Heoi I.iandil,o, eostiodd t71), ac ymay imriadaf adeibuiu t-apel y flwyddyn bou, os gwei Duw vu dda, wedi ei gysegru i'r Forirjtn Fcndiyctiig. Mae yr Argiwydd- es Lucy Foley wedi rhoddi i mi gymaint II goed ag fydd ornaf ei eisitu; uc mac amaethwyr Frotistuiiaidfl we tit nddaw rhido y defmj ddiau i mi yv rLad. Derbyniais beth arian timg at ei adeiiadn. I)\munwn dynu ?vivv eivb darllenwyr (ii, gati iddvnt gynnorthwyo fy an turiaeth. Derbyniaf yn ddiolcbgar v rhodd !ei!«.f niewn arcbebion ar y Llythyrdy i gael eu talu yu Llangalloeh, neu mewn Penan y Frenines, neu un rhyw florid aiall. Bydd yn llawen gan y (iwir Barcii. Dr. Brown, Chepstow, nea y t arcti Peter f<ew;s, Caerfvrd .in, dderbyn urrhvw roddion tuag at Gaerfyrddin neu Ahcrmarlais. Gan (I iA m ino i CLINN i a cb darllenwyr caredig boil Ion gyfarehiadau y tvuaor santaidd LWIJ, y gorphwysa/j Yr eiddoch, vn ufudil, j iJl.iiiiA Tt.WtaA Ahenuo Cross." Ma.e Goiygydd y Lamp yu galw ar ei ddurllen wyr gynnortbwyo y foneddiges uchod, oblegid dywed fod yr egiwys yn Ngbymru yn dlawd iawn. f ae yn dda i ni wybod ycl.ydig yn ychwaaeg am ystry vviau Pabaidd nag a wvddeijn o'r blaen,a chyn- wYS11. liytbyr Miss Cross, gryn litwer 0 hysbysiaetb pur hytiod. Dydijia ei llythyr Dydd Gwyl y Gwirioniaid," -dyddiad hvnod o jjymbwys a tharawiadob Nis gwyddom beth y mae y ddwy M yn ei arwyddo, I 03 nad ydynt yn cynnrycbioli Miss Mari Geiwir j j y r esgob oi Argiwyddiaeib," sylwer; oi:d os ydyw iil JO pris y tir yn f'«ioh ai'no, rliaid fod ei ddogu- I ilal ariano] yn Dai na rhai eu Hargiwvddia.'than ProtesLanaidd. Pw V. a beth vdyw Mr. W. Jones. ?iyL'?. sydd wedi dsngos y fath gtH.?d?nvydd ? I Ai Pabydd cynawn yntu un .'ir banner y ?brddi Rn?i:! ydvw ? Agorwyd v Genadaetb ar D.h dd Gwyl yr dvvv? Gt,ria(la(?ti) Lr I)il\:(Id iany Dyddiau I?weddaf rEm yn y gwait!) Y mJdeuygys fod gan y Spaenes drefedigaeth o'i deuta, i ba rai y calÓdJ ieoodd yu tihai yr amaetb- wyr cyfagos ond sylwer ar y frawddeg sydd vn i umougyrehol yn dilyn yr bysby siad yna, sef fod j ganddi olwg oheithiol i.awn am ddychirtliad y olion Diau ei bod yn dilvn cyfarvvddyd y Father I Ignaiius, yr bwn a annog,ti Babvddion stdog I i wasanaetiiu mewn teoluoedd I'rotestanaidd. ac ymdrechu dycuwelyd" ou eyd-weisi&u a'a cyd for y plalit Mae lie i ddrwg- jdybi.j ei hys<-ol a fynyeliir gan blant o vvaifM-.ol j oawaduu, yn enwedig gan ei bod mor awvddus i I' ilot-hii ar ddeail mai Pabyddes sydd yn Ysgolfeistr- f,s ynddi. I j Dywed ei bod wedi rhoddi yr aaturiactt) o dan nawdd Mam D?!?—y fath gab!cdd baerllug ar yr j PfonaUuog—ao yna 'ttysby?? mai dyaa yw saiiei I Ilwyddiant,orui crei bod yuynidrostioyn ei llwydd- i&bt, wd In.dtlenJ8 ei bod wed! I?fddo rbyw ?. a S wynion Pubyddol i deuluoedd Protestanaidd i JdisOLHi y .y luoedd os gallant, a sefydlu ysgol i bro-elytio v plant yn taddol ac yu 'H!itirw\bod i'w rhieai vu "Ilwyddiant." | Hysbysa ymbeiiach ei bod pdedfldu e lwys a f.-yspgiu- i'r a bod Art;!wydde$Lucy Foley, (Pabvudc° debvgem). j wedi addaw digon 0 good; iddi ond vr sVdd yu I fwy nodedig na'r cw bJ a hynoda y fLith a i>thvi- en an ltalaidd, mae amaethiryr Protestanaidd ttl.fi <!f/??' <??o y ?yM?.M?M?trA?. Pwyvwyr amaethwyr Protestanaidd sydd wedi addaw rhoddi help Haw yn rhad i adeiladu teml i addoli eilunod, i weddio ar seintiau, ac i gyboeddi athrawiaethau i v Butain Ïilwr, sydd wedi ymfoddwi ar waed saint y Goruchaf? A oes rhai a'r enw Protestan- iaid yu myned i gynnorthwyo adeiladiad eiwys" yn mil a un y dysgir boil dwyli, rbagrith, aflendid. a ffiexdd-dra y Dyu Pechod, a hyny fel y dywedwyd yn rhad, 0 wir gariad at v Os oes, cynghorern liivy cyu gwneuthur hyny, i ddarllen Du'Etii Jagoroi Mr. Phillips o Fan gor ar Bab- yddia' th. betb yw hyny," a ymddangosodd yn ein rhilyw diweddaf. (Jam viio ddinoctiiiad trvvyad] or bwjbtfil' gwaedlyd, sydd yn ymgrafangu ae yn dyheu am feddiant ysbrydo! a thymborui oii | gwlad. | la Narbth Mr. Pbiilips y gwelir y fath duedd iadan a daliudau a Ganoriaidd, adsefydliad pa un yn Lioegr ydoe :d amean y Patl wrth benodi Dr. VVisemaal yn Areh- esgob yn Westminster, Re yn 01 y Gvfraith yma y Ilosgwyd Dr. Farrar yn fyw yn rlhref Caerfyrddiu ei bun ychydig gantifoedd yn ol, ac nid oes am- meuaeth nad ydyw yr ysbryd anffauledig yn j eynhyii'u y Babaeth yu y dyddiau byn. a phwy a wyr na weiir wyrion neu rai o hiliogaeth vr "am aothwy Protestanaidd," yn cael eu harwaiu gnu oflciriaid yr eglwys ag a gyullorthwycdd eu bea deidiau i'w badeibu'u, at y stanc, ae yno yn cael I eu itcggt yn ufreJyb. ac vn ol yr un Gyfrnitb ilJr 1'arrar. Nid gormod-iaith yw hyn, obifgid yr un | I vw yr Eg!vys ?abaidd jm !?hob o s, Me unw;uth y caifT y Haw uwdwf ?ii Ewrc,! ??'pe i'r neb a broffesa ei bod yn anghredu ei hatbrawioethau. 1 Ai (Jymro vw y Parch. Peter Lcw?? Ocd pWJ ?yna.?ydywcynghoicm ein da?k'uwyr, yn Nghacf- lyrddm, i wyho ei By mud iadau ef a Miss Cioas, yn i, %vvlio ei SynILi",Iada,,i Pf i? ?l, j-s v n (it", f',i?, oble?,-id ni a e 3,31,i-vd a clli niorystilvw- rha) K savvyr Loyola yn eu canlyrj, hab ddnvgdyb )0bui.o? aincanion.

PABYDDIAETH ARGIWYDD FIELDING…

-'__- - -+- | HETHANIA. BLAEN…

TRYDYDD AH\2TH Y TAD GAVAZZI,…