Hide Articles List

12 articles on this Page

CrOHEBIAE TI-I. -.

Y DREFEDIGAETH GYMRLIG

[No title]

| C\MDEITHAS Y SAB BOTH CAERlNAKEON…

-- i CYFAREOD Dl BWESTOI.…

- - - - - - - I YR YMGYRCH…

YMGYSTADLEUAD DARLT.ENYDDOL…

News
Cite
Share

YMGYSTADLEUAD DARLT.ENYDDOL YN I NOLGELLAC. AIR. Gor. —Ychydig o amser yn oj, rhoddoad Mr. R. O. fiees bybysiad allan y rhoddai cfe gopi o'r argraffiad cyflawn o weithiau T)iti*(-Ij loraw-, a | gyhoeddir gauddo, i'r person a ddaiHenai f wydd y Daran," o wtlith yr Hen Eatvid anf?rwol hwuw, yn oreu inewn ymgystadleuad cyboedrlus. Y canlyoiad fu i ddeg 0 bcrsonau roddi eu hcrwau i Mr. Reea fel ymgeiswyr. Nos Fawrth, y lieg o'i• misdiweddaf, eynna.'iwyd cyfarfod cyhoeddtis yu Llysdy y Dref, i wra: do yr ymgoiswyv. Yr oedd tri o'r personau mwyaf gailu og vn yr ardal wedi cael eu penodi yn Feimiaid,— 1 y Parch. George Phillips, Orftsiriad Liantachreth Mr. Evan Jones, Argratfydd; a r. David 'niomas, (Deici Wynion). Yr oedd Uuaws mawr N,&idi ym gyfarfod ar yr achiysnr, a theitnlid dyddordeb angoyflVooin yn yr aehos: nij wyf yn nieddwi i yry iuaiut o borbonau fod ar unwaith erioed or blaen 0 few a y rnuriau. Ar gynnygiad Robert Nanney Hartley, Ysw., ) Llwyn, etbohvyd y Parch. John Jones, Borthwnog, gynt OIFviriad Llanaber, un o -ynaaou y Sir, a j brawl i'r hen foneddwr yn mhalas pa nn y ftrigai yr liun EarJd y bljnyddau diweddaf o'i oes, ac yn mha le y bu farw, yu unllais i gymoryd y gadair. j traddododd yr ht U foneddwr pardrmdig aneicbiad. i tra difyriis ar aweu y Bardd with agor y cyfarfod. ,Yua galwodd ar yr yrogystadleuwvr, y rbai oedd- j yrit mewn ystafell o'r neiiidu, i ddyfod i mewn bob I yn un ag un, fel y eaaiyn :—]. lr. Moroni Davis, | elochydd, iJaueiityd. 2. Mr. Robert L -yd, ys- grifenydd cyfroithiol. 3. Mr. Jc n« (Idris Vyohan). 4. Mr. Humphrey Jones, Assiedydd. 0. Mr. Richard Jones, Cofuodydi Gwavereidwaid 'f" 6 I r P I J' "t Y Tiodion. 6. Mr. Morris 7. Mr. 1-i\ihu 9. Mr. David JOHS (Detri Dal). Bout •'ddu. 10. Air. Owen Jones (JSotion Ihlu), Cvvni- j iiedan. j .Ar olj<?ity!?t<41ifyhed^fwjE^eu tasgau, aetb y bdrn- i bend'.Ttyiiu It^o«8clVnfc.j.n a4dW-chii"itWar¥yctt«ir ir Uewi mttii Er.giyti'on i> gofi'auwriaoth Dafydd Ion- I r,()'u tl'¡ \Ïluüaio, Yr nedd ?droddiad I ?urt????S'a??tthyRt y!? r?a?nr' )?wn. Yn c?nai A!? t?J??'?jSnf?F.trt?:i.t) vf Es?ob Hfb?r, gaD BIack??jbd$a og'?..d<h,t.I i.Ir.'R.A!it)s?'!) I' gampoi hw».O.^d ?<'i hyny, aetb yn nwd ad- rodai tr'?fn Fofg'm ?a?'J "Wyii?s A.'da,'? o) ftW\I).:ùiid i'wm t?* ?nt—yr Lwn a dadogir yn I gytfs jir Fnr.td ?Kn??a (R. i)mie?? ot'4 u?dd- yliw?{na wnaetb hwh? uarayn c! gyhoeddt, CH¡jS y mac ydemyn yh d?yu nodwed:Hoh?weHhiauTwm i bertT'it'n wydd ae adroddai he'fyd Gywydd y Gein- I o v-aith Lewis 3iorus o Fon—yr oedd yr ad- roldiad yn ddiguro, « herwydd dta-lai, a tfteimhi yr i hcnF.'r?;)ci d2styr!?ui'rd'rr':ond?roeL'd CY: vyvud j Daran yn n.heii tuhwiit i'w aliuoedd. I Yna d.ielh y Bil11iaid) mwen; dywedodd y Parch. G. Phii?p! druMo ci hun a'i gydfeirniaid—eu bod ar r.t ym?yn?h'tri a.t ?i!ydd,yn cydwybod(d fanaJ fud pedlar o'r ytnirmwyr ya r?n?oii aryIl-HI, ac fod d?u o'r rhai hyny yn <)\f rae;< r'!—?n bud yn !nc?!: oenderfynu pt un o'r ddau oedd creu, a'u bod wedi cael.caoiatad tyr.ygyJd y wobr i roddi dau yn fucd ejwyr; 8C teby innidxiiwyf, y mae y ddau berfon bvny I dJerhvn copi bob im. sef Mr. John Junes, 4 Mr. fj tunphrey Jones. Y roae yn bysbys i bawb a welsant Gywydd y Daran," fud y Baiiid, yn y rtsan g-nlla( o lionoi arltinic) y dyrabestl; ae yn y rhan oluf o honu Vn darlunio y dymhestl In tr,\i yn hindda. Yroedd hvny yn peri fod darllen y Cywvdd yn dra ar.iiaudci. Llwyddodd Idris Vychan i adredd y darn cyntaf yn • vstorinas angbyfiredin. Meddyliem yn ddigen ,«ier ein b')d vn dnvcd y daran tt'r da oror yn rbno,a'r eeullysg yn t in i-ii nod y 11 •' derfvsg dirfewr" o'n deutu — a bod yn anifihosibi, ¡{an wJaw a mt:llt, i g«n !i' mawr," g. rdded y doldir dwvs, nm? uel I ddweyd, Gan OlD dwr, nef n dan, nid allwn lyr.ecl anan," (hd os oedd ei dymhestl f<d vna.ni j el.awsoixi ddim hindda gwerth son am dani ganddo. Yr ttcdd arnom aos gvmaiut o ofn myned allan ar ?an')! c; hmdda ag oedd arrwm ano¡ ei slorm. Ond vr oe?d II. Jones, o'r tu IHall yn im ht wabanol. Prill iawn vr oedd araaf fi, o'r hyn lb iuf ofn ei dym hestl ef. Vr oedd y "damn" yn bur (lr(,m, n'r f*ellt- t'1}" yn bur amlwg,ond nid oedd arnaf fi ftwr 0 arswvd—yr oedd v vn I)ttr -r "Wf" yn. dra nebci. ond meddvliwyf rn r-ier v buaswii yn inctitro 11 alian gyda jfwlawlen jfref pyfan uweb fy mben, cob fawr gl)ù am danaf a botasau braf ara fv i nghlJesau, a. chredwyf niai digon prin y btiaswn yn jjwlvcdiu. Ond yr hindda oedd yn braf ganddo ef. j Yr oedd yn hindda. mewn gwirionedd. f mai od-iji-r ystyriaetbau cyfTelyb i'r rbai a nndais, y darfu i'r bdrniaid osod y (,'( iu yii gyfotiiri g. Yr oedd lilris Vychan yn rhagori yn y | darn t:vnta.f, ond rbagorni Humphrey Jones i,.rno vnfan yn yr aii ddarn. Nid pedd neniawr o waban- iactb riiVMii; y ddan, o ran eu eywirdtb darlleniadol a I pnwjsieiMol rnagorent gan illwyal ya yr L:I' a nodwyd. I)vna, a beriv v.c i f t ddyweu.vd Itvna, o herwvdd f.d uiutvdi i un weui bodjyn elebran dipyn na chaws- ai bins f<t.i :vit;f; ond y mae y beirniaid yn nnfrydol yn barnn mai fel y penderfynasant bwv y mae deea!—i'r ddau futi yu gydwastad, ac ar y b'aen ar y lleili; oblegid y mae yn ddiddadl nad oedd y Heiit yn drall at; yn tf.indo eu testyn yn agos gystal ar ddan hVIl. Yr oedd y eyfnrfod drwyddo yn dra rbagorol, a biiasai "~ir rugond pe gadawsid allan Gywydd v Geiiiiog Y mae bwn yn rhy anweddus i'w adrodd y dyddiau hyn end nid oedil eynlhinwyr y ovfarfod yn gwybod dim am ei natur nes oedd* yn rhy ddi- weddar. Deallwyffod dau jjvfnrfod lied ^yfTtdybi srael en cyn- nal yma etto yn mben yr wytbnos. Yr vmgystad!euv\yr yn un fydd hogian « bymtheg i ugitin oed, ae yu y liall bechgyn o dan bymtheg. Gwaith Dafvdd loiiawr fydd y wobr fyth. I'tvy a wyr btfh fydd yT effeitiiiiu o'r yimln chioR byn ? Barddoniaeth, a gwaith Daf y-ld l'onawr, yw bobi pob bosryn yn y (iref vii awr. Efaliai y bydd i dan awenyddol y Bardd osod enaid rhai o'r plant iiyn ar dun, a cbynhyifn ysbryd bardd (J'n mewn, fl" y cyfyd yn y sir hon etto, ail i "{"Hawr mawr Mfirion." Gwvn dy fyd di, Gymru, os fellv fvdd: aobeiibio hvnv. Dolgellau. O .vss REES.

DARLITH AR Y GYFUNDRAJTH BAB…

I PABYDDIAETH YN SIR GAEREYRDDINI

PABYDDIAETH ARGIWYDD FIELDING…

-'__- - -+- | HETHANIA. BLAEN…

TRYDYDD AH\2TH Y TAD GAVAZZI,…