Hide Articles List

12 articles on this Page

CrOHEBIAE TI-I. -.

Y DREFEDIGAETH GYMRLIG

[No title]

| C\MDEITHAS Y SAB BOTH CAERlNAKEON…

News
Cite
Share

| C\MDEITHAS Y SAB BOTH CAERlNAKEON C\ DErTHAS Y S_3 8CITíI (UKt: AhrO; II HYBH:CH Qn-c.YDD.—Dy?hr JJ?ifo? i B?yn ?or Y Gymdeit'uas mhoJ ddewis y Parch T. J Thomas; Vicar; Parch. D. Roberts, Annibynwr; ? Paie?i. D. Bravd. Wesieyad Parch. R. Richards, Bedydd? r: Parch. D. Jon?. T:pfnydd Os]6naidd pa I'i ydynt 011 yu evTancJdu yu Nghaernation, yn Feiruiaid ar y TracthoJau ar y Sabboi h j t hysbysiad o ba r:d svdd boi!? adoabyddds i chwi I Yj IbH Y mae cbwN11 nr ieu fod rhai o r h.?rmaHi wedi cael ar ddeail fod y gair ailan eu bed w._d\ I gwneyd eu rneddyliau i fynu i wobrwyo vmgeisiwr j uen ymgeiswyr o'r dref uchod, o. gtluJ.vtl ill' I darJo i'r b«h'mu[d daflu y feirniadaetb i !ynu thag rbodui ? acbh'sur meb feddwl y fath beth yr hyn sydd vn j rhoddi gorfodiaeth ar y Pwyllgor i ddewis be'irniaid ereiii. Gan fy mod yn un o'r Ymgeiswyr, ae vn UIl o'r rhai pehtt',hwyranh,oGacrnarfon ac .y n j hollcl anadnabyddus ?nn na Phwvll^or ??t? Beirn- und Y"IO, eto trwy dystiolaethau erctt! a'r &dnab- yddiaeth sydd geayf o enwmi y gwyr Parcliecsg j.uctiod a ddewiswyd gan y Pwyilgor'yr ydwyfyu I erfyn ar fy ngbyd ymgeiswyr dieitbriol y dref (y rhai svd yu byw yuo i fod yu eitSr- Jaul cofier) i ddyfod allau er daugos ein Cymerad- wyaetb i'r Bcirniaid Pareheùi uchcd a ddewiswyd g-ùn y PwyJlgor. Yrydwytyn dealt nad phuitos n .1 mo hon.ynt, ao 03 ceir vi- Ym^eiswyr yn foddlon iddynt, viia bydd pob pcÍJJ yu dda. Golygwch fod Beirniaid eredl yn cael eu dewJs, gall y d,wed rhyw rai yri erbyu rhemy, bwvracb y rliydd v rhai hyny y femiiadaeth 1 fvtn; eyn gorpben, ac ereiil wedi byny i gad eu dewis yn eu lie-ek,eill ar 01 hyny.at; ereill ar ol hyny &c., felly ni ehawn orpSieuiad ar y ieiriiiadaetii byth. i'eddyliais vn well atifon atoh oiiwi Mr. Amsorau nag i bapyr ] Caeruarloa ^an y bydrl i'n henwati trwy bynv tod yu fwy euudiedig oddiwrtii bawh yn Cnernarfon- ue 0" bydowch eystui a rhoddi A yn lie yr enw cyntaf a B yn llo yr ail, &c, Ac 03 byJd j red o i honvnt aughy mei auwvo y cynygiad hwu, lydded J i hyny gael ei anvycldo ar ol eu Lenvvau, sef v j ll\thvren a. osodir mi lie eu henwau geo)üh chwi, Mr. Goiyoydd. ir Euiuucb, Un on YMGEiswrn. i

-- i CYFAREOD Dl BWESTOI.…

- - - - - - - I YR YMGYRCH…

YMGYSTADLEUAD DARLT.ENYDDOL…

DARLITH AR Y GYFUNDRAJTH BAB…

I PABYDDIAETH YN SIR GAEREYRDDINI

PABYDDIAETH ARGIWYDD FIELDING…

-'__- - -+- | HETHANIA. BLAEN…

TRYDYDD AH\2TH Y TAD GAVAZZI,…