Hide Articles List

12 articles on this Page

CrOHEBIAE TI-I. -.

Y DREFEDIGAETH GYMRLIG

News
Cite
Share

Y DREFEDIGAETH GYMRLIG (Parhad o Rhif. 122.) Mr. REES, Anwyl Syr,—Goddefwch i mi nodi ychydig bethau mewa ateb i'r pethau diweddaf yu eich adolygiad,—y peth cyntaf i svlwi arno yw cacthiwed yn Brazil." Mao eich gwaith yn galw y in el? il i nn I ariw Y'I)U d il-1, y Braziliaid yn y, aawybouus, anghelfyddgar &cyn haoriad annheg beh an prawf. Gofynwch. a yw yu debyg fed y cacthion yn derbyn mwy o dynerwch gan y cyfryw, na cbau wlad a lywodiaetbir gan wr o ddowisiad y werin,— gwiad cad yw ,n ymyraeth a chrefydd y deiiiaid.—- ac a boblcgir gan ddynion deaiigar, gwyhodns, a ae a botlc,ir a,-t? cl?Ivnion deail 9ar, yr Unol Da?ithiau.—Yu awc, pe cani?teid t"d yr Americaniaid yn rbagori ar y Braziliaid rap'.vn dea" gwv")c,(Iauth, a chelfyddgarwcb, i'r graddan y myrlwch eu darlunio, Ier nas geiiir yn g-. ei ganiatan), eto raeddaf. pe ei caniuteid ni bvddai Yn pro& tyncrweh eu hymddy?iad, mae fr:ithian jiuoao? yn pro8, fod y <,hmon mwvaf en medr ?'u tnanteision, yn aaxl yn greulonaeb na'r barbarhtid Jnwyaf anwvbodvts.—Er angrhaafft cyrlmharwch | ymddygiad trigolion barharaidd Melita pah dovodd i y Ilonz ar Paul a'igymdeithioa, a'r ymddygiadau ay wedi bod lawer gwaith ar ororan Cvmr¡¡ t!1\7r ei breintinu; ac, efallai, ntewu lleoedd cyfago3 i gar- tref Mr. Rees, pan-fyddai lion gan dyeitiiryn myned yn ddryliiau yno,—cydmarwch ymddygiad l'ilftt yr hwa oedd bagau, ag ymcidygjad yr arcbofifoiriaid j goieuedlg oedd yu darllen en Bciblau, nc yn eddysgu eu conedl, at yr Arglwvdd Iesu,—aft onid i 098 gerxym lawer o angrbeit'tiat; o'r tynerwch j -it- Jaw V dvnion un vaf anwaraldd, a'r j cre'ilor-deb mwvaf oudi nr la'.v y dyniorj u-,vcJjat'; eu ffwybodaeth a'u medr? | Dcanweh eto nad wyf yn dywwlvd fod rhai j goleiicdijj, bob a?n;wr, yn greulonach na rbai un. wybodus; old eu bod feily mcwn Havrer o am- gvlebiadaii, ac o ganlyniad, fod y peth a ddygwch fe! prawf yn syrt-bio i'r llawr. Drachefn. Deallw.^h nad wvf, wrtli sen am ) dyaenvch cvdaihariasthol y ltraziliaid at eu caeth- ion, yn golysja fod ctethi>ce<l yn beth tyner, oron- londeb vw ca.;t!uwed yn ei finrf dyn°raf; a brysied j Duw v dyddiaa y byddo wedi ei dditbdi V-v, (i, I Er bvny grtiJ y naiil beth creulcn fuel yn Hai Iewn graddau o ^reulondeb na'r liaH.—Wrth son am | dano yn d[ >>?rach yn y Brazil nac yn yt Uuol ] Dalcithian, Did wyf yn ei alw yo betii tyner Vil y ) hiliJl ntÙ IJa11; raivy nao y rnieIt w. tt I d,ly- wedyd y bydd yn esmwytkach i Sodom yn v'tarn j nac i Capernaum, yn dywedyd y bydd yn esmwytk ar un o'r ddit,i,-ond golygwyf fod gwahaniaoth j mewn grmllutt l'hwng y dclaa. j Ar y pen hwn, nod.is bethau acsvdd yu brofion diymwa 1, yu ry ateb i'ch gof/rjion cyntaf yn lthif. y rhui j hyny heb wnc-yd un sylw aravnt. Dvuittzltlf.Cll e)-- ) feirio eto at y rhai hyny, i-, h-, -Y Brlizijiaid yn caiMatau cydiaddoliaeth rir-vng y gwas a'r iii, str. Dim silw--ITkrt yn gweithvedu yn fanteisiol c-i- lleihau tostsdd y caetliion. Disn sylv, — (deal!<r fodgwall weui diaagc gan y cysodyud yn libit Mcdi 4, trwy roddi trosedd yn lie tvstedd)- Y!) cael en porthi yn dda ac heb en gwpitbio yn galea. Dim eyhv—-Y dyddiau sydd gand-iynt at eu Jlax eu | hunain. IM.n sylw—Y meistr yn rhwym rrrth y gyfraith i'w rhyddhau ar y pria a gostiasant & Dim sylw- Weùi en bedyddio, yn caei eu hystyried I fel l-rodyr, &e. Nad ydynt ond gydag yc|iydig eithr- iadau yii ddarostyngedig i'r fHangelL Dim sylw  ywy ?enedictiad yn gomedd dim a duedda -?N?.d vw v ,Lim a duedda i'w cjsar. Dim s?w.—Yo awr g"I)'Mi, anid vw'i- petbau hyn yn bethau mis cant yn yr Unol Oai eithiau ? io, yn y Takitbiau rhyddion nia caniateir i'r boot o liw, yn y rl.an fwvaf o fcoau, a'r hohl wynion yn yr addoliad cyiioe.ldus Os ydyrh yn dewis gn!w tystioiaethan ar y mater yn Frolio' galwch bwvnt felly; ni byddaf fi waeth r- hyny. Am y "coler baiarn &<j.onid yw liwaw yn cael ei ddefnvddio yn yr Unoi Daieitinan bob i1 IiiW Iliiwer o offcrvnan poeuvdioi na's urferir yn 33 razii ?—Am yr bunan-iaddiadau — I'e eauiatoid i ei lood yn yi- oes lion telly yno, (y c bvn nid wyf yn aJin ieta ii.;d yw (1)(1 peth ey- 1 llVediu yn yt Unol Daleithiau yn y misoedd cli- j weddat.—Hefyd, A ocs dim Uawer o rai bob law | caeibion yn gwmryd yr un peth? cbwiliwcb pH ■wedd y iticte yn Australia a Chaliiforuia—io, ya d'iiwedi.bir cyfla.vnod j rLiu tra aduahyddus i rei hyny yn y lie Hwn, rm o hcrwydd ciaddu ei .vraig, !') ar Hall o herwydd tnyned yn dlawd yn. y byd,— cofiweh eto fy mod yn parban i dc^ywedyd mni acutondeb yw caethmed yn ei jtiirf dyneraf; ond er hyny mao gmdihin ynddo. Am selyll cyd" vm* gais a'r rbai a gad want gaethion .o»»kf yw felly yn yr Cnol DaleiLhiau? Edrychwch ar y naill ) dyddynwr yn Ohio, He nad oes caethweisiaeth, a'r ball yu Xeutyky lie y mae, a dim ond yr afon ihyiigddynt; a'r Uestri syuu yu cludo'r nwyfau yn tlarn\'l;Yo yr a:on yn y canol rhyngddynt.— Hcfvd I edrychwch ar Iliiupis, Winscoosin a Iowa. Y J'bai y ?oniweh to l evOousdsrau moulwyol iddynt yu goifod anfon ou nwyfiu i waered y Missi&ipi heibio ymylan'r Tulcithiau caetbion, v fhai sy, heb law cydvuigais a liwy, yn llawer mwy agos i'r trior. Hoh law hyn oil. Mae Brazil yu.addfedu at ddiddymn eaethvvcisiaetb.-HebiaT;- y ptkhan anod j ais vii Rhif. Medi am ?"/>•■ eatiiatnd caethucisiuetk yn j t sefydiiud-'iu &e. Yr wyf wedi dor by u oddi wrth swyddog IJnvilaidd Jyddiedig HYll. 21, ) 18')0, yu cadarnhau yr un peth dyfyniad o'r hwn nydd "et livn, Mae- dymnniad cynyddyi yn invsg y Braziiiaid i ddiddymu caethweisiaeth, ac y j maeat yn edryeh yn millen ar diriad yiafadwyr fel v moudiun gorea i roddi terfyn at y drwg avswydus ilwil. Ynibiiau niae'r dymuuiad \}.o'r fuwr fel y .-aet.!i vn g,,Nnevd \ri,drvctilc)u egniol er attal y l'w wybyddwyf pa t'esarau fydd wedi pasio, acfonaf bwy i chwi." Ychydig eiriau ar y peth olaf sef" Teilyngdod y BraÚlirÛd o ymddi. ied ynddynt!1 Gallwu feddwl fod y petbau goffais yn y Riiif. am Medi 11, yn brolioi; diymwa 1 ar y pen yna ond darfu i chwi j Syr, gydahyna fel pethau ereill beidio gwneyd un svlw o'r proflon hyny, ac yn lie eu bateb, ddyfyuu brawddeg o lien awdwr, heb ystvriod y eytnewid- iadau pwysig sydd wedi cymoryd lie yno er gwejJ, mewn addysg a rhyddid, er pan ys.;rifenw.\ d y gwaith hwnw.—"Ni l af i chwanegn tystinil-ictlititi awdvron ar y pen hwn, oud rboddaf y dyfyniad S caniynoi o lythvr y gwr a goffaisj o'r bJaeo. dvdd j iedig Hyd. 21, L850. Mae p:)b tuedd yn y llywodraeth GyfTredinol a ThaleifJiiol i annog ymfudaeth, ac y aat Bill wedi 3; ddwyn ïr ScmeJd- dai i rwyddhan, gwerthiant tiroedd dibercheii, a'r hyn a dderbynir am y cyfryw i '"gaol ei roddi at annog a thyuorthwyo ymfuiiaeth.— Dywed y Pu jtulurEneyetopedl-a naddangoswyd useddyiiuu mwy ( goleuedig na tnwy o ailu hunanymwadol a goddot- iadoi vn un lie nac yn y Brazil yn amser y chwyl i dread Goddefwch, Syr, i mi gotfajbd manteision ) addysg ar gynydd cydym yno—fod pob cynbyrfiad- j an a ebyfnewidiadau sydd wedi bod yoo, y 10 mlynedd diweddat, wedi tori allan er gweil; ac <-II:> yw mewn rhyw barthau ar ol yr Vriof Daleitbiiiu, i fod ei yweiliadau ya gytlymach yn ol gradoaa ei lierth, ao felly yn Ctebvg L, fyned heibio i'r I'nol Daieithiau evn h'r.—Ac am y deriysg a so: J web ] itivi dano yn -Rio Grande, dyallwch mai yu Rio Grande del Norte y bu hwnw, yr byn sydd fi: a liaaer o o Rio Grande do Sal.—Ni bu dim or fath "n Rio Grande do Sul wedi 18'8 pan oedd rhyfel rbwng Benzil a Ruenos AYJe, ager- wycl cynygion heddweh rbwlIg y ddwy, trwy gy, ugiad Prvdain, a tberfynodd yu heu.ivvoh 27, y cadarubawyd annibyniaeth Banda; au "folly t^rfyuodd yr ymrysou. Mae rbyddid ac addyig &e. ar gynydd parbaus yn y paith bvv'uw o hyny byd yn awr. Guddeiweh i su'eylvH ar eich dull yn cymeryd c^Bocli "tybuldio" cih cenodl. GilÏd moddwl •wrth.4ich (full eutii bod wcrii eich gwisgo a raawv- odd yr fuu v yn caafod mai yspiyd anghyw: syud yn t ieb cyu. byvfa i witbwvn^bn yr a tan litll rhy- Vuddio."—Terfynaf yn av^g^lla bysbysu, "ffad wyf yn bwriadu 3wr¡eycl ihagor o ac odai eithr i t-yw betb gyraeryd ihtl wyf yu ngwded. A. Yr Eiddocb &c., Etan I v q.

[No title]

| C\MDEITHAS Y SAB BOTH CAERlNAKEON…

-- i CYFAREOD Dl BWESTOI.…

- - - - - - - I YR YMGYRCH…

YMGYSTADLEUAD DARLT.ENYDDOL…

DARLITH AR Y GYFUNDRAJTH BAB…

I PABYDDIAETH YN SIR GAEREYRDDINI

PABYDDIAETH ARGIWYDD FIELDING…

-'__- - -+- | HETHANIA. BLAEN…

TRYDYDD AH\2TH Y TAD GAVAZZI,…