Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

-I-FFRATNC. :

SWITZERLAND. I

! .. ) ! ......... ' I - -…

News
Cite
Share

) I HHUFAIK 1 ITie golicoydd rlhnfeinig y Tunes (Pabyud) yn j AWGRYINU fod v 1),11) ar fedryuiwribod a cbadair St. ) I IViv, ac I phomp A gWFhder y Vatijan, a threul- io y gweddill o'¡ ddyddiau mown monachdy. ran J oedd l'io Nojio, U^DDA.I yr vegrifenvdii'liebod, vn r j fioador yn Porlici, bysbvsodd ei fwÚud i'w Gar- j dinalÍftltl oiL ond yr oeddynl YN ts'ii'rydol yn con- demuio y peth am ei fod yn aiian;F,erol. Dywed- asant wrtbo am aros beb raddi n Iwriad mewn grvm NES yr ad fund e? i'r awduvood yo. HUIITAM, A ■ piieidio A rhoddi lie. i Mazzini Vr wcriaiaetb i vi-u- J orchestu eu bod yu ei bevson ef WEDI dystry wto y j Babaetb, a lioni fod ei yuiwi thodiad OI awditrdod I a'i swydd wed1, ei acbosi yu gwbl gaiiddyjit bwy. Effcithiodd yr yinresymiad yna Hrno, a chadwodd ei fwriad yn ddirgelwcb, ond yn awr ar ol dych- welyd i Rufain, y mae n fwy awyddas nag erioed air, i fonfichdy, fiC with welcd ei A»vytid j cryf, nid yw y Cardinalojid. VN gwithwynebu ei g-ais mor egniol y darfti IDDYNT pan oedd ei J isanteiddrwydd yn llÍlufain, Mae y pwnc O dan j ystyrmeth y Cardiuaiiaid yn eu oyngborl-UU dir. gelaidd, ac y maent wedi myued cyn belied a PBTN- odiy ntcuaciidy yn tnha un y bwnada Fio N0110 ddiweddu ei ddyddiau. "fna a yr un g.nfenydd yn mlac-n i ddyweyd, "Y 1 g»vir YW, nid'dyn cymhwys i'w sefylifa ydyw Pio I ouo: y mae yn grefyddol hyd at ddalibloidiaetb; ao nid vdywvn dysgwyl am uivhyw gysttr yo J BYD vita, oduieithr Y FMR a gaiff wnh ynjost^ng i reolau gerwiuol bywyd rucnacoaidd. Clywaf befvd ei fod yu eael ei bo- ni yn fawr O lierwydd canlvniad&A y tuesurau ii ydogarol a roddwyd mewn gweithredi&D yn yr Eidal, yn tyntal ganddo ef; 6.1 fed yn ystvrkd e; bun yn ateboi i'r G(w. ucbaf O horwydd yr holl ddrygav, sydd wedi canlyn ei fesurau vu yr Lidai. Gwel yn awr nad oes obaith i'w wlad enedigol oddieitbr iiewri tywallt- iad v-bwaneg 0 waed, a'¡ fod yn awyddus i ym- ryddau ei bun oddiwrth bob eyfi iibldeb cyn i'r yrndreob ddecbreu. Yna dywed, o'm rhan fy Len, ni fedraf gan fod unrhyw Iwybr arall trwy ba un r gail y wlad braf yira. a pbobl deilwng O dynged well, ddiane o'u auhawsdcrau presenol. NÙ; gall dim 31 ai 11a cbwiidroad ddwyn oduiamgylch lyw- odiaeth dda, lieu yn hytracb ddiwreiddio v drygau sydd } N gvuenid vn y drefn bresenol a dedwydd fvdd y Tafe 1 LIT 1 AU a'r Eidaloil. os chwil. droad vnoesol a fydd. Tra y ieyrnaso Pio No 110, nis gellir gvvnevd dim. I o herwvdd oi fodwedi es geuluso y eyfleustrai ddwyn oddianigylcli (IRIIWYG- iadau gwinoneddol A G^HTDD TRWY ddyinchweliad y j blaid Werino1, a T'LIU^DIA.CI halnol ei gyiiiiortlivvy- wyr EFRCN^ ac hefyd am na ddaN'u iddo acbub t ¿r r"yeustm pan y mae o dan nodded roilwyr FtVainc ac Awstria i ddiwvgio ei lywodraeth, a I cluiniatau cytnaint o gynnryebioitad cyboeddus— | beb yr hyn ni fedr unrliyw lywodraeth barhau 8 a fyddui yn gydwoddol a nawliau ei <?;ddo. Am- ser yn uoig A ddengys beth a gymer io. o dan dcyrn newydd (jud y i-Dae vi- lioll boll yu awvdclus am gyfuewidiad, gau fod pob gobaith am wclliaut t) dau v bresenol wedi ci ddifbdi." Mae path camtldealltvvriaeth wedi cymeryd HA ibwng iiysoedd Rhutnin a. Vienna ynghylcli travil y iniiwyr Awstriaidd sydd yn awr yn rneih'.IINT I» ranau o'r Tnieithiau Pabaidd. Yrnddeugys foct | LlywoJraeib Awstria yn eadw 20.000 0 tihvyr yn amddnlynfeydd Bologna, J'enara, Ancona, dinas- oedd el-aiii yn y TJeitbiau Rhofcintg ar draol yr hen Pad Sauctaidd ei hun, ac ysgrifeiivtdd y Car- diunJ AntoneHi at Genadwr AUSTRIA YO dytmrno arno anfon 20,000 ymaith, gan fod traul cadw cynnifer o fitwyr yn faich trwm ar logeU wag v Pab, ac awgrymodd fod Ffrainc yu cadw ei mihyr yn Rhufain ar ei thraul ei bun, tra yr oedd Awstria yn gorfodi y iad Idalu AM ei ruiiwyt hi. Anfonodd y Cenadsvr Awstriaidd lytbyr y Cardinal vn ei flaen i Vienna, ac ymddenys i fod wedi ffromi y Tyvvysog Schwarzenburgh yu dost, oblegid YRGUIENODD ateb yn dywedyd mai pwnc a. ddylai gael ei benderfynu gan Awstria yu unig YSOEDD. pa nn ft oedd gormod 0 filwyr yn y Taleitbiau ai pcidio. gan cu bod yn gorwedd mor agos i diriog- ii,et-liaii Eidalaidu Ymberawdwr Awstriù. ac yn awgryrau yu mbellayk tod 4i.)gclwch yr or2dJ- BACIHID yu ymddibyno OIJTJ»I-«6ONOLDCB HWJ

HASHiCMK.

[No title]

 AWSTRIA- i

AMERICA.