Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

-I-FFRATNC. :

News
Cite
Share

I FFRATNC. Dydd Lion yr wythnos doiweddaf, bolwyd v WeinyddiAei'o gan M. Howyn Franchere ynghyJch y modd Y penodwyd hwy, ??o amcan eu penodiad. J Gwnaeth AM ryw boliftdaa a gymeradwywyd YN j fawr gnu y MwyrdVif. Yuacyfododd M. Royer. Gsveinidog Cyiiawnder, i ateb. Dywedodd niai Gweinyduiactb clrofaol ydyw yr un y pertbynai etc ideli. Ni f'.vriadwyd iddi fod yn on barhaus. Eu gwaith hwy fyddtu parotoi lie i Wcinyddiaetii scf- ydlog felly svrthiodd yr holl holiadau i'i liawr yu ddieffaith. Dywedir fod y General Aupick, cenadwr Ffrainc i Lys Tir Groeg, wedi ei wvsio yn ol i Paris i fod yn Weiuidofg Tvamor yn y Weinyddiaeth llêwydd, o'r hOll v tybir y bydd Leon Fancher yn Br'f VVeiuidog. MaeLauiartine wedi cy boeddi ysgrif yn nilia un yr ymosoda gyda fiyrnigrwydd ar y rlial a yuaunasant a'N gilvud i ddymclnvelyd y Uysvodr- aeth Mae y Llywydd yn ceisio yn feunyddiol vol: wanegu at C. tjoblogrwydd. UN o'r trethi a gaseir | fwyaf yn ffrainc ydyw treth y tir. Yr wytlmos I ddiwedikif, yn nbalaetb yr lscre, cyhoeddwyd ar j gais y Llywydd, osi-vngiad yn y dreth vna am y j TIVYDOYN ddyfodoi. Rhoddodd i vi-i foddlourwydd j vng-vr i'r auiaethwyr, y rbai ar ddiwrtiod marehnad y Balaeth a amgyiehasaiit y cyhoeddiad ar y par- wydydd i'w ddankn, ac yna i gaumol y Llywydd afii cijiaplfrydedd." | yr oedd son fod y Weinyddiaetli oewvdd yn bwi'?dtt dwyn rhesthsgrif i mown i'r Gymanfa' yr w) thnus bresenn¡, i ycitwau?u at Qwy.id dal y Idywydd, ond mae rbai o'r newyddiadnron yn aw- grymu Y uydd LOUII Napoleon yn tallu ei htn ar y wlad, aoyu-gofva i'w gyfeillion gyfnlnu rlloddion gwii'loduoi i gynnal i fynv ei anrhydedd. Dyddiau ian a Gwener diweddaf, cytnerodd dadieuaeth lied boetiilyd lc yn y GY mania Wlad wriaetbol yngbyleb Y priodoideb 0 fabwysiadn egwyddorioo Sosialuidd. Saer nuaen, < £ R etiw Nadand, a etbolwyu yn R-clod amser yn all a ddaoth a'r cynnygiad y mlaen. Afraid y\Y dyweyd na pliasiwyd ci i

SWITZERLAND. I

! .. ) ! ......... ' I - -…

HASHiCMK.

[No title]

 AWSTRIA- i

AMERICA.