Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

"Y DYN FECHOD." J- NEC Y PAB, YA PHABYDDIAETH. j -jfc -rFERCHER, CUWEFROR 12fed, (raddo?ir DARLIFH ar y temyn uchod yn V CO,?CEHT HAI L, Lord Nelson Struct, gait y Parch. WILLIAM REES. Cyracrir v Gadair am 7 o'r gloch, gan ROInwT GEE, YSW.,M.D. JUrncdiad i mown trw,V Ilocynau :-Llawr 6(;; j Oriel Is.; Eisteddleoedd ftcillduedig As. 6c. HJs ivsir v m'anan y byddant i'w cacl ar y Placards. Ccnir darnan cerddorol priwlol i'r aeh'iysur gan GVMWEITHAS GORAWL GYSIRKIG LIVERPOOL." PYTATWS HADYD NEWYIJD, O'r Rhywojaetli. Beechwood. JAMES TYNAN weoi lIwrca.11 yr Ystor nchod tJ o By;yt«'S gan y Tyiwr, a all gynygvn hyderus \r ucrhvw i svlw y C'yhocdd. Y maent » rywogacth dra chytiar, tie vn ilrfio vn dorehhutl; parhaut yn ddiiwgr dros v tymnr, an y maent o liw gwjn tlws P! y'u 1'8 r"tHI' I'" Bwrdd. Y sy! w eH nly 1101 a wnaed can y Liverpool Chronicle am Fehefin Hi. I8.t9:- D.Lonic, Aigburtb. Eiih PytaWs Hadyd sydd o'r rhywogaeth oreu, tic y indent yn arldaw yn dda ac os cadwant yn rhydd odd: with haint, cu tvnnaredd i a bar iddyut gad eu gwerthfawrog- Pius 10s. v liwsiF.R.. J. T. hefyd a ri'lw sviw at ci Ystnr ddewisol o HAD At; A.MAETHYDDOL LLVSIKLOL, ynghyd a pllob math O Hadau Gerddi, v rhai a cllir eu cael yn Gasyliadatt c'yfaddas ar Ertldi mawrion, neu fy chain. Y inae Puv!(i" hcfYil helaetbrwydd o'r p) btwlS a clwir Slwrt Top a Kidney. YSTORFA HA DAU, Lt;, GREAT GEORGE STREET, LIVERPOOL Medical Galvanism €z Surgical Instruments. G. EORGE R. BELL, 10, BOLD-STREET, LIVERPOOL. (FROM BELL ANi3 LHOOUV'S, BATH,) MEDICAL G ALVANIST 1\1) MANUFACTUR- ER OF SURGICAL INSTRUMENTS, BAN- DAGES, AND TRUSSES OF EVLllY DESCRIPTION, fCondently recommends his Trusses' i Instruments, and Bandages to Gentle t men of tin- Medical Profession, iuva i lid*. and all persons requiring ntechan ical assistance or artificial suppoitofj anv kind. t Improved Bandages for Piolapsus nni ct uteri; Elastic Stockings, (witli oi. I without laving) of the latest improve- ment; Knee, Caps, Ankle Bandages, )? Elastic Chest Expanders and Back- ?'jfuaiL ? beards, Invisible Supports for Cnrva-'? 'jf ture or Uts.'?e of tl- LadlC' j ?'tpport:? Bandages, Hunting M'?ts, Patent Air an,! Hot-Water Cushions, Instruments for Incurvation cf the LUnbs a ;U club Feet, Fieuch Spring Crutch- [ l'om,tic ,\rilles and Uriu^ries, Suspensory5 S>aiK«- | ages, &c., ocr. TRUSSES, ENEilAS, AN5) SURGICAL ¡:i8nlL.ME;NI UEL'URIIU. MRS. BELL ATTENDS LADIES. HYSEYSIAD. Vr MAE Capcl Betbesda Swydd Gaernarvon i gae! ytn;s Mawth nesaf. Dvnunir ar y rbai a ewyllysient ?c' y gwaitn i *ntmt i Sir. !hvn Gn,FrITn, Gar?edd- wf», cyn in"! ar y nèd H';5- Bvdd gwyboilacth P'< liwiau a ddcwisir &c., I w cael -at- Mr. R. J.Mies, Stationer, Beihesda. DàNEDD CELFYDDOIJ AM BUM SWLLT f> ELUR ymgYflghHfcr()1 h MR. DAVIES, j T .1." W» !'l)T\YR: OEI«»Troi»OL (.S'<?//?'?f ?t'n/) 6.>, 1301.\1 STREET, vn ngbylch afreoleidJiant y Dan- ed'i ae aifc-cliyd y Gums. j Gan f<»d v rhan f>\ yaf o bcrsonan yn credit fod vn rbaid itldvnt dtiyoddef pocn ac an/byfleusdra tnawr t-«v symnd y dannedd a'r honiun, yn njrhyd a frweitliredtudau poenns eraiH, cvn v sr-tiir en eynnys- i gae(itill ft Dannedd Celfyddo! ( Arh;irirj Te< th) teimla MR. DAVITS ei bod yn ('dyleds'.vydd a mo svmtld y cameymeriti i hwn, CYN BE LLFD AG Y PER- TH Y NA I'W SYSTEM EF, yr lion sydd yn rhaf> flaenn POB MATH 0 RUFN, ao yn sicrhau perffaith alIu i gnoi, ac ynganiad eglur. Y DIne Dannedd Braenedig yn eael eu caxtcd yn arhosol, pa mor fawr y hyrl'o y t",1I vnddvr.t, gy(1!1 t .¡.-n¡rwd EnJiwi,,1 C.b:/ic;¡¡"l Cement,) heb boen IItI.) ur;dl."flposdra, yr hwn a osodir yn y i'.vll muvn Refyllfa bviifaiud, ae v mae vn nnion yn mvned yn Emliwiol parbaoi, ne fcllv yn attal ychwaneg o frnen- itid, yn ihv.ystro y ddanoodd, ae yn gwncud y dant irvvag gynt, i» ran o,z:)yd(lioldeb avn gytaital )'r rhai ta'u. Y TALTON íN 1161-IOL GVMEDROL. £ s. ù. Un Dant Celfyddol 0 5 0 Rbes Gyflawn 5 5 0 CVTIAWNIR POB CWRjTHREDtAO VN FEDRUS AC YN OVFARTAL ITADTON. CiT Oymunir bygbysu yn barohns i Ddynddefwyr Yl1 y Wlad nad N- syinKder trrfn DAVIKS vn «T'»fyii am onid nn ytnweliad er eael un, ncu res gyf- lawn o ddannedd. MR. DAVIES, LUWFTIDDYG DEINTYUDOL, (I Duke StreetBOLD STREET, I.rYF RPCOf. STEAM tOMMLMCATION BETWEEN LIVEKPOOL AND MOSTYN XIIK FAST-SATF.I'JMJ STEAM PACKET VESTA. C A P T A I X HUBERT nAVIES, vVill Sail Punctua^r A3 fllowg [ Trzm Pri-irt s Pierhead From Mastyn. j Liverpool. FeBRUARY. FEBRUARY. H. M. n. M. 3, Moii'i'v »2 30 Even.; Saturday 9 0 Morn o, Wedm-b. I 0 do. 1 4, Tuesdday 11 U (10. Friday 1 0 d<»-> j Thnrsdny 12 0 Noun 3(1 ( 1 ,). i-S, ill, Moii'lay 3 u d,), 18, Sattrrday 1 0 PJven J2, V\ednes- 7 30 Morniil, Tuessday 3 0 do. 14. Friday 9 3i) do. j!3, Thursday 7 0 Morn )7, Monday 12 0 Noon 115, Saturday 8 30 do. J9, Wednes. I 0 Even. iS, Tuesday 10 0 do. 21, Friday I 0 do, i.w, z!y 12 0 Noon 2-1, Mllndàv :1 31) do. 22, Sithrday i 0 Even I 'u le di,v -33o t,, t). £ F> Wed in s. 8 0 • 3 30 do. HJ F.iday 9 30 Itil. 27. Thursday 7 30 Morn The Chester and Holyhead Railway Station a Moptyn, is within a few yards of the place of land iD, and the Trains for Bangor and Holyhead leave FROST SIOSTVN TO pot.yriK-*n. b. m. b. in. t'- m. h. n. Ill. At 0 »3.. It 22M.&2 :>2.. o II 7 21 Even. AND FOR CHESTER, h. m. h. m. h. m. h. m. At 9 21.. 10 50 10 oS3L, & 7 :6 Even. Coaches ann Cars attend the Packet daily, to con yey Pahsengers to all parts of the Principality. Goods for >\ arded per Raii«ay daily. Further informatioo may be had from Mr. DAT;TEL JAMEK, 22, Uniou-street, near the Exchange, and M A. JONES, Stationer, IS. Titi-mbarn-street, [ i/erpool, andfrom Mr. L B. Hoir, Ag:nt Moslyn Quay. I HWYLIO YN GYNNAR YN ClIWEFROli. i AM A HEILAIDE A PORT PHILLIP, Y LLONG HIBERNIA, toOO tuiineil. A I yn ?^yi<tfs. Lloyd, wedi ei ehopro n'i sicrhau a chopr. Dodrefnir v Llong -it ¡ darperir yntborth yn y oiodd gor«o, ac a geir, ar vmchvviliad, i fod yn un o'r lle.stri goreu tt h?'?iiodd do i A-,v?,ti-a!ia o Nv borU.indd. Pris )ttU y (ordaith:—Caban goreu, £ -15 yr ail ?ab:m.? !aU 1'01'(IiLitll:-Cii?iii) g(i),eti,Z1 5 yr iiii gi b iii, £ 2ii) canolaidd, £ i5j llywlc (?c?/? amgaucdig) ¡ £ lu. Am wybodaeth pellach,ymofyner a Meistri A. Dun, I and Co., York buildings, ncu a G. & A. HERRING & CO., II, Tower-chambers j 0 bwys i'r rhai a Fwriadant Ymfudo i'r UNOL DALE IT ii lAlJ A CANADA, AM l&il. ??, W. TAPSCOTT A CHYF., 0 LIVERPOOL. A ddvumnant hysby^u Gfhcb'.vyr j!???-. Ic | Ymfttdw vr\iigyflredmol,y bydd i'w Linn "/??/<t!?a<) Pock /.< Mawrwveh, j RII? ?G LIVERPOOL A NEW YOBK, barhau i hwjlio POfl PUM N'IWRNOD trw yr flwvddyn, ao i«n-yfarfod ag anghsnion ni l'uosog y«v i ofviiwyr, yn y tyinbor prysur o'r flwyddyn, anfonir itllin lotigan eraili o'r dosbartb goreu, fel y byddo j iddynt trwv hyny luddio y posiblrwydd o oedir.d i'r Ynitudwr yn 1,-vej-pooi, Yr byu sydd uior nineidiol j i'w lhvyddiaut. j Anfonwvd allan yn ystod y flwyddyn ddiweddaf, | v Llongau ardderchog, y rhai a wnant i fnm en Rhes 'o /Jackets Khcotnidd a Housa" Teithyddoi i New YORK, N?W ORLEAKS, BOSTON, a PHILADELPHIA, amrywio! o ? rai sydd wedi hwylio ar tu Pedvvar- edd Fo)''ta?h. ? fewn y Deuddeg Mis, ac w edi cymer- t yd 0 Borthladd Liverpool dros 33,000 o Encidiau yd o Burtlilka(l Liverp,)(,l 3?'),uoo o fili-jliau LI.ONG. r TON. LVINC, T: N I CONSTFLLATION3500 JOHN HENRY.1400 NEW 15i HENRY CLAY 3000j SCARGO 1450 i QUEEN OF THE t WM. PATTEN !5<0j WEST SCOTLA IUOO ROSCIES. 20001 EMMA FIELDS.2000 1.1 VERPCiOI lWWii FLORIDA 16yo GAR RICK 1800; J OH N K A YE N E 1,1.,151)0 j WATERLOO 2000 FALCON 1450 SI n [)(J]\ S ,201)0 LONDON 18001 ROBERT 1400 RAPPAHANNOCK.1800 MARY WARD 1500 DANUBE 1.500'ANNA TIFT 1400 j JOHN CIlOWEL.14(iO YORKSHIRE 1800; CAMILJ-US K.OO j IS\AC ARCTIC ,2-500 E RIN GO BR A G H. 1500 ANI ARCTIC 2500 EMIGRANT 1800 CFNTURION 1800 DAMASCUS 1700 I ? Z ]80H W. D. 8E WELL !?U | W z. 18uo!llAR. AUGUSTA. 1800 ?' Z. • 1800, HUNGARIAN 25oo A. Z.CAN.,?iON.?()(I NEW MAMP.SH!KEic')U LOOD1ANA 1800 ST. LC I U. oo 15?io ORRfiON f bOO co A 1.1 SN. J5110 ^-Oi.US 2000 ONWARD 1500 OLIVE BRANCH.. 1500 I CARNATIC 1500; CHS. CH A ERfE IdiWi ELI.ERSLIE 1000 JUDA TOUitO 1500i JOHN 31'K ENZ1E. 1500 I'll 1 LENA FOREST KlN(i 250« CHAS.'CHOOKEH.l(;(jO CTdZA ANN 1400 Mae l'awer o'r Lhmi'au bvii yu Imllol nevvydu. wedi eu badeiladu ystod y flwyddyn ddiweddaf, yn beunodol at y drafnydiaeth, He wedi eu eyfiiddasu "1> "1\1 dos!>artu o 1 y llywle i Peulunedd ncu yn dymunn EnTyiTt fwy detiioledig, a'r rhan f'.vyuf o h.nynt yn cafio Meddyg ejf.rwy Jd. j Er cyfltrjs-lra ehwanegol perr.on^u yn Yrafudo, dy. Knmnwn cu hysbysu fod yn awr ar y Sulgyffiau yn New YCRR, yr Agerddlong PfONEEi{," y Gyntaf I, lies o AG KKDDLONOAU <>'r dosbartb nnvyaf, er trosglwyddiad Ymdeithwjr yn y Urwic, yn gy,wi a rhai yn y Caban Cyntaf a'r Ail rLivn; LiVERPOOI, a NEW YORK, a bydd y cylieusderau y cyfryw ag i gyf- j ateb i bed) dosbarth o Ymdeithvvyr at* a ddyuntnent j uno cyniiiledd gydvi throsglwyddiad buan i'r Byd Ne'.vydd. Gwim v PU>NEKU, gobeitbi-.vn, ei bym- ddang.isia l yn Liverpool yn Ebrill, 1851, ac am am- ser ei hwyliad, rhoddir rhybodd prydlawn. Ii Am anif-er bwyliad, a phris y TrosghYyddmd. gwtu ler ) moiyniafl a W. TAP S COT T & CO., [ American Emigration,Forwarding/iiid Exrhanqe Ojjires r-r. GEOIICE'S LIVERPOOL.. A t4 D 7, EijKn QCAV, Dit.I.IN; j Neu a W. & J. T. Tapscntt Co.,8tt, SOLTH-STPKET, j New York; ncu eu Goruchwyiwyr trwy yr boll Unol Daleitbian, gan y rhai y s H"' eael taibarau am tin I rhyw swm, yn daledig mewn unrhyw barth o Bntl. t ain Fawr neit Twerddon; a thrwy ba rai hefyd y gellir sierban Trosglvvyddiad gy,la ntbuu o'r Llongau uebod. Gdlir cael TAPSCOTrs EMIGRANTS' GUIDE." Fourth Edition, trwy tttivll cliwcch o Lytbyr Nodau (stamps) am dano. SWYDDFA YMFUDIAHTH AMERICAN- AIDD TAPSCOTT. I ST. GBOROE'h 13UIIDINCJIJ, REGENT ROAD. Hvylia | ■=Q-\ Y PACKETS O'R DOSBATH Bi, KENAY, canlynol areu dyddian petiodolful isod — I NEW YORK. Tn nn el I QUEEN M Tnr WEST, HmET 2.j' o chwpf. ?. E. Z., HARTSHORN, 1800 Cbwei. 8.? HENRY C L Y, FRENCH .(OOChwef 11.  C, h ?Iv,? f 2(i, L NDERWRITER, SHIPLEY '2500 Chwd. 26. j ARCTIC (ncw), J. ZKHEG.2-5UU.. —— ? .1. Z., A. M)J ) A. Z CHANDLER 0 1800 -— i ANTARCTIC, RICRERS 2,501 o. —— WEST POINT. AMEN .20" —— CONSTITUTION, BRITION 3000.. -.—— I ROSCIUS, SIJOPPV 20- 0 CH'\i'?t:ION.Cr-?n!t:s.?uO<).. —— ?' ?tELLAT:.?.-?""— -—?  L ?' I JPPARD, AINSWOKTH IH\¡.. *-•-=—F NEW WURLD. KNIGHT 3500 —~ LIVERPOOL, 1; Lt) ti, I? (i I. 2000 —— 0 ARRICK, ADAMS. 200,U1 —— II NEW HAMPSHIRE, CHASE 1800 —— WATERLOO, HARVEY .2000.. —— Aud succeeding Packets weekly throughout the year. FOR NEW ORLEANS. j FOR BALTIMORE. ROREN-A, K,F I St')O 28 Jan- SCO 11 A, MiSKEtxY 18 0.. y Llongau uchcd o'r ticiilj:,rth mwynf, yn j eael eu llywyddio gan ddyniati cyfarwyud, y l'ha: YõTIerllnt tJol1 rhag-olul i dtiyi) yttiltell ieebyd a chysur y teithwyr ar hyd y fordaith. G'dLiieddygon gael Trosghvyddiad Caban rhad gan y.Llongau uchod. (iellvr eael ar bob adeg Y>tafeI!oedd Neilldnol i D- ulurlcdd, neu Bersonan, a. ewyliysiani fod yn fwy dethinelig, a rhuid anfon adneu <> £ 1 bob un, i sicr- filti b-Tihs, i'r byn y (t lir syhv dykdus. Gall persouau fydd vn myneu i berfedd «lad yr Unol 1>itleilliiau wvbod pa laiut f\dd eu et>st, a gwneud y darpariad iu augcurhcidtol yma. i gael en I lianidn tJ m!aen, ar eu dytodiad i New York, heb gymnim ag un diwrncid o oediad, a thrwy byny vsgot | y niwiUliau lav cr y mae Ymfudwyr yn iigored i,JdlJlt nr ei tiriad i New York. G. tUr fboddi TaSbarau a Chyfnewid am unrhyw I swm ar New York, yn daledig yn unrliyw barth o'r Iii,(,! Duteithian, i'r rbai It ddewisaut y dull diogeiaf } own (I gyiiieryd gofal 0'11 hati-iii.-Aiii hysbysiaeth inanylaeii ^mofyner, wedi talu v Llytbyr-doll, a ) W. TAPSCOTT & Co., LIVERPOOL. j A-pats fo r Yv. & J. T. TAPSCOTT, New YORE. j TAPSCOTT'S EMIGRANT S GVlHE enlarged edition, can be had by remitting Si.v Postage t Stamps for the same. LINE (;F PACKETS From Liverpool to Australia. K SUCCEEDS THE CARI.ETON, ;.)\ THE SPLEKDID NEW SHIP MARION, ROBERT HIS SOCK, COMMANDER, j ( Who is acquainted irith the trade,) A 1. 1650 Ton? Burthen, and carries a Suracou. WILL SAIL FOR ADELAIDE & PORT Philip, ton the 25th of February. Passengers will be taken at the following reduced rates. Cabin, E40. Second Cabin, £ 25. Third Cabin, ;£ 1,) Steerage, 1: 10. For further particulars apply to Szimes M. Wal- thew, 9, Tower Chambers, Liverpool. THE LIVERPOOL AND LONDON If RE AND LIFE INSURANCE COMPANY B stablished ii IS«2G. J < by Acts cf Parliament. j Ofiices-8 and 10, Water-street, Liverpool; 20 and 21, Poultry, London. Trustees— Sir Thomas Bernard Birch, Bart., M.P.' j Adam Hodgson, Es>j,; Samuel Henry ThmnpsoM, Esq. DIRECTORS IN LIVERPOOI, Chairman—\Villiam Nicol, Esq. Deputy Chairmen—Joseph C. Ewart, Esq.; Joseph Hornby, Esq. Thomas Fnn klebr-nk Esq. j G. H. Lawrence, Esq. j William Dixon Esq, j Harold Littledale, Esq. William Eatb-. Esq. j John Marriott, Esq. T. Stewart Gladstone. Esq. Edward Moon, Esq. {Jeorgc Grant, Esq. Lew in Mozlev, Esq. Francis Haywood, Esq. Joseph Shipley, Esq. Robert Higgin. Esq. I i{. Stolterfoht, Esq. f^eoree Holt, Eq. John Swainsou, Esq. John Hore, Esq. i j Secretary —Swinton P.oc!t, Esq. ) DIRECTORS TN LONDON- Chairman — William Ewart, Esq., M.P. Deputy Chairman— George Frederick Youna?, Esq. | Sir W. P. De B?the, Bart. non. F. Pomonhv. Wm, Brown, Lq" M.P. John Rattk'n?, Eq. M. Forster. Eq, M. P. J. M. Rosspt" E.q. Fred ji iek Harrison, Esq. Seymour Tettlon, Esq. James Hartley, Esq. j j Swinton Boult, Esq., I R. D. Mangles, Esq. M.P. Sec. to the Company, j Resident Secretary—Benjamin Henderson, 1>q. Solicitors—Messrs. C!ny, Swift, and W?st.)?, Cnion court, Liverpoo!. Messrs ilai,n? FnuH:t', ami I Pawner, Bedford row, London. j Medical 7)?/0''cjf—Jnmcs Vose, ?U.?., Robert Etfk?rsteth, Esq., Liw-rpool; il«r>hail Hall, M.D., I F.B.S.; Alexamii- r A?cTso?, Esq. F.R.C.S, Li.ndon, j C^ONS'iTTl^f'ION.—Liability of the clitir?- body ?? of Shareholders uuHmited. FIRE DEPARTMENT. Agricultural, Manufacturing, and Mercantile Risks, freely Insured. Foreign and Coloui.ii Insurances efiVcted. Premiums as in otlier eslablised Oiliees. Settlement of losses liberal and prompt. LIFE DEPARTMENT. Premium* as low as is consistent faith safety. Bonuses not dependent on prohls, being declared and J jjuaranteed when the Policy is eflected. Surrenders of Pclicies faflllHahh dudt with. Thirry d?.\s al- lowed lor the renewal of Policies. Ci?itus paid in three months alter pronf of death. Policies Hot dis pitted, except on the ground of fraud. Full Prospectuses may be had, on application at the Offices of the Company. as above; or to ony ol the ibllowirg- AGENTS: y f ——' :.v ,i,J. P. M.'r?rn J Newport..W. ? !t?a?/?'c!mniK???.?.? "t A hergav'nny..John W;lti:.ms. and Ji'hu SLen 1 Chepstow William Cooper i Conn ay. John Williams Monmouth Roger Bevan l'wllbdi. Hugh Pugh j Port!nado' Evan Anwyl j Swansea Townshend Wood L sk Horace Shepardt J 1_,sk fforace Stiepardt CONSUMERS OF GAS A 7 1 Are invited to inspect t,leVartd assortment of CHANDELIERS, PENDANTS, AND other GAS] \? FITTINGS, d!pIHyed :n the Show room of WILLIAM PENN SMITH'S BRASS FOUNDRY j 26 and 2S, HANOVER STREET, J (Two Doors from the bottom of Duke Street,) where an immense variety of elegant dcsigus afford the greatest advantage of choice. None bat experienced Gasfkters employed. j o DA/X AwnD I'REN INOL. 5"' 'l 'ft? J PELSNAU DR. C I-I rYl B Ei R TCAO AT WELI.LLAU DOI.UIUAU YN Y rEN. i MAE v Pelenau bvgiodus hyn yn sicrowclihan i Gwcndidau Ciewynol.Cur yn y Pen, Prnddgiwyf, CoHiftFt yn y Cof, Penysgafader, Swu yn y Clnstiau, Gwcndid yn v Llyifiiid, Cryndod, Iselder Ysbrvii, j Anfy wioiirwydd, Cryd cymmalau, Dilfyg Chwual Bwyd, Arwyddion o'r Parlvs, &c.; hefyd cfvfha v Cyfansoddiad, Pura y Gwacù, a rhydd Lyfuder j Croen. Owerlldr lacy mew), Blyeh iu Is. 6c., 2s. 9c., a [j. !ir IIN. Anfonir HUUJ yn dili(l,);! i,tt,y y Uythyrfa, ar dder- 6yt)!,f? arckiad ar y /?'/?A'/r?! neu ij/thyriuidau am y j swm, gan R. J, CHAMBERS, Creek Road, 7)e??'o? Kent. Y mae eff»Htbtoldeb y Pelenau hyn wedi ei hroli- yn holi<4gan ftlocdvi a ddei 'iyniasant les drwydd yut. Yn mvsg y tystiolaetbau iJuusog a. dàerb)'niwl', v inae y dyfyniadau canlynol, v rbai a gyboeddwu j drwy gaiiiatad,- TAMWORHI, nt ROBERT PFEL, Aust 17,1845. Ar 01 cladletuieth liirfaith mi a gefais gryn le-s j drwy gymeryd eicb Pelenau chwi at y Pen." DALE STREET, LIVERPOOL, '-?sL??j??J.II?mM. ?'?"-<-??.??. ?Hu fv ngwraig yn dyoddef am fivnyddoedd odd'i^ } wrtb swn yn ei cl.lastiau, yr hyn asymudwyd drwy I' eicb Pelenau chwi." PORTLAND PLACE, LLI;HDAIN, Y PARCH. B. CARTER, Ithaafyr 24, 1817. j Yn unol â'ch dytnuniad, yr wyfyn rhodui caniat- I tid i ehwi cMefiiy.Ulio fy einv f. 1 cymeradwywr eieh j Pelenau: y maent yn rhai gwir dda. P4Ri". I Lons NAPOLEON BUONAPARTE, Ion. 5, 1850. [ "Yr wyf wedi rhoddi prawf teg ar tich Polenau ac YI1 eu caelvn hoilol gyfateb i'^h h >niadau, oblcgid vr wvf yn dyoddef Rawer uddiwrth boen yu fy nib en.'1 NEW YORK, GENERAl, TAVLOR, Mat 4, IS47. Yr wyf, mewn dtolebgarwcb, yn rhoddi caniatad i cliw i gyhoeddi fv hoilol gymeradwyaeth o'ch Pelen- an at y Pen, a di<dehwn i chwi am anion i ni (syda'r llong nesaf) fwndel o ddau ddwsiu o flyehau o'r inaintioli inwyat. PRINCESS STREET, EDINTI"ucn' Y PARCH. GEORGE FARRAN, Chufcf. j. 1845. i Trwy ddarllen un o'ch bysbysindnu, tBeddwvd fi i brvnu blweb o'ch Pelenau at y Pen, yr hwn, fel y | mae vn dda zernli f%.ne,i, a'itl _;w.-llhaodd oddiwrth | deimlad.iu pruddglwyfus a tbruenus iawn, y rhai a j i dlyoddefais aiu wyth neu raw miynedd. Yr wyfyn j a Wr t,iiii l () ti ( t vi-I ara!1 !)0llt,1; rbzlg v i v awr yn teimlo yn ddyn arall bollol; rbag y dy- j "gwydil id.do ddyehvvelyd, diolchwn i chwi am | anf«»n i mi ddau flVeh,fel y byddwyf yn barod osym iosoda arnaf dracbefn. Yr wyfvn amgau v swm j 5s. 6c. mewn llvthvrnodau. Yr ydyt h, va holiol at eicb rhydd id i ddefndydio v dvsiiohutli ostyngedig iion, cq yw o ryw wasiinactb, mewn a Hjno'di vn oreu, oble^id yr wyf yn teinuo yn ddiolch i gar am y ;aiailkctll it wnaethoch i mi; II F F i. C £ r 1) P F. L E X A U H O L L 0 V\r AY. j MEDDYGIN1AETKIAD lAFU A CHYI.A AF.: I IACH.PAN MEWN CYFLWR ANOiH-;iTHIO[.. | i Talfyriait o Lytkyr oddiwrth Mr. Mah* w Harvey | { » Chapel Hall, Airirie. Svotiard. Uyddiediy y pymthey fed o Tanvinr, IS50. At y Profteswr £ 1OII,OWAY. SVR,—Mae eieh Pcienau gwerthfawr wedi bod yn fod di en, gyda bendith Dnw, i'm hadleru i berlTaitb j ieeliyd, ac mewn tunser ag yr oeudwn yn meddwi fy uioil ar fin y bedd. Yr otddwn wedi ymgviighori Aj-; i I umi vw Feddygor< eirwog, pa rai, ar of gwneud a ail- iP-i i mi, a ddywsdasant eu bod yn ystyried fy aehos I yu anobeitbiol. Dylaswn ddweud ddariod i ill) day j oddcf oddiwrth anhwyldeb laf'u a Cbylltt o uir bar- j hau, pa un yM'ystod y dd?y ?ynedd dthw?dtiafa a?t!' gyataint yn wa?th, fel ag Y" y?yhtt fy n?hy6wr yn | | uitobeitbiol gan bob un. F'? y Mnddia oiaf eeismis j Fivfhaid ?'ch Pd<,mw, Y rhni yn fnan a n-"sint ym j Wiind, a thrwy barhiiii i'w defnyddio a.,n rai w ytil- | nosau, yn^hyd a rhvvbio eieh Eiiairit nos a boreu ¡ m t-u- t -,i iii cylla, a'm hoehr dde, yr wvl t rA, v eu hojferynoidcb h'.ty yn uiiig wedi rati fy 'ngiiwb! iachau,er syndod i mi fv him a pbawb a'm hadwacnai. (Arwvddwyd) AT THEW HARVEY. pACHAD O ACHOS 0 WL;NDII> A NYCHDOD o BEDAIR BLYNEDD 0 BARHAD. ¡ T.ii/yriad o /jt/thyr vddiicrtn. Mr. ii iGic.m Smith, o 5, Little Thomas Street, Gibson Street, Lambtlh, í At V Proffekwr HOLLOW AY. SYR,—Yr wyf yn dymllno eicli hysbysu i mi fod am yn agos i bum miynedd, beb braiii-i wybod beth oedd eael diwrnod o ieebyd, yn dyoddef gan ddir- fawr wendid a nyehdod, gyda phoenan gwastadol vn fy mhen. penddaredd, a chylla clafaidn, ynghyd ag iselder ysbryd tnawr. Mcddyliwn na", galiai dim iy llesau,gan i mi fod gyda Rawer o feddygiii, a rllai o bonynt, ar ol gwneud a allent, a'm hysbysent eu bod yn ystyried fod rbyw ulieehyd y madruddyn aruaf tu hwiit i gyrhaedd v-1 ag anhwyideb j y cylla a'r iafu, yn gwneud fy arhos mor ddyrns fei nas gallid gwneud dim erof. Un diwrnod, pan YIl anar- ferol o sai ue mewn cyflwr digalon, gwelais hysbysiad am cich Pelenau, a pheuderfynais wueud prawf o hoiiviit, vii fwy fe ailai oddiar eh wilfrydedd lIa ehyda gobaith o gael iaeh,d, pa fodd bynag teituiais fy litiii yn well yn luan wrth eu cymeiyd, ac felly acthum yu mlaeu gy(la"ti detny(l(li(, am cliwe mis, li.,iii y mac yn Jda genyf ddwcud yr eQcithiasant feddyginiaetlt beT (ritl1. (Arwyddwvd) WILLTAM SMITH. UCHAD VJFFYG AN ADL, 0 20 MLYNEDD O BAHHAD Taljyriad o Lylhyr oddiwrth ilir. T. K. 7S, i King ?7?c/, S* ydney, dyddietliu ItHfchwidd tsM. ?- At y froth-i^iorxbYVAr. genyf y pleser o'ch hysbysu ddarfo.i i jawer & feddyginiaetha,1 o Ddiftva; Anadl gael eu hefl'eithio yrna trw)' oH'erJu"ldcb eich Pelenau. Unydyw h wn w oeiddo Boneddiges yn byw yn agos Ruzorback yr hon wedi bod am ugain mlyDedd yn anallttog i wneud yr ymearniad lleiaf, yn dyoddef yn arswyilus iawn gan ddillyg: anadl, pes web. a phoeri, ond sydd yn awr, a deftiy jdio ei dywcdiad l.i ei hun, yn aid i | redeg i fYlHJ. i hell y inyuydd yna. Uu arall yriyw In Mr. Caton, Gwnicdydd, Hutcliinsoo's Buildings, i ClareEccStreet, yr hwn oedd morarswydlawn ddrw-g fe i ag vr oedd wedi ei gaethiwo yn bollol i'w ystafeU- { wely am cbwe mis, cyn iddo d-deehreu cymeryd cicb Pelenau, ac yn (?a?l ymwcied ag ef yn riieolaidd gan ci feddyg, yr hwn a'i cyhoeddodd ei fod mewn cyhwr o ymddmudiad.er hyny yntan, yr un modd, i'm wv- bodaeth i, a gafo.l i ci .?dferu i bctifnith iechyd 'tny ddcfnyJdio eicb 'peknau, a rhwbio cioli Enaint > os dt,leftivddi(, eicia 1'elcr..iu, a rbwlj.o ei(4i Eiiiint I ()S a 1),? ?u i',a fret* ARLL ALDBOROUGH WEDI EI 1AC1IAU 0 DDOITH YR IAU A'R CYLLA. Rhan hjthyr oddiwrth ei Arglicyddiaetli l'cdi ei ddyddio Villa Messina, LegltorH, Chwefror 21 ? 184J, AtPrC>P,e'H Hoj.i.owjy. [ amgylcliir.dar a hiddiSsTint* y j poMblrtOyJd i m. dtiiùId. ch.vi y pryd hvn am cich !io»»-Uig;dd«vy.ld yn anfon i mi eicb peleni lei ag y darlu i cTi'.TT. YTw yf yn t [ pretenol i an! .n i chwi ORDER am y swm, «t.cT yr nn ) pryli; dnancgn f«d eieh Pcieni weni eif'eiihio iaehad ) J anhwylder yn fy Aiu a'm Cylla, i I- hyn a fethedd y j -,Au d ir ei nteddygon enwocaf gartref,a thros o.l o r Cyf'uudir ei | encidin); nac hyd yn nod dddyfroedd Carlsbad it Marienbad. Yi ydwyf vn (I vilitil-io eael blyehiad arall, a phot o'r Euaint, rhug ofn y daw rai o'm eulu angen am danym. Eieh mwyaf rhwyinedig ac nftuld was, (A r w y d 11 w y d,) ALDBOROUUH Ma" y Peleni elodfairr hyn yt r!'yj>-ddid effmthwl yn yr tinha ijlderau e.tnlyiiol:— Anhwylderau y coluddjon Cur vn r pea Gwayw y pen fymmalwst A tali. Cwfr Dolur gwddf Y Cryd Tan itldwf Clwy'r breuin Dith anadl Twymyn.bob Graiauwst AiibwyIder geriawg Ffitiau [math Arwyddion Liiniorawg ,i A i I i-a (I Difiv? trculiad bwyd Co^yddwst Poiorod Rhwymia 1 y coltiudion Ennyrfa C r.menod y Clwyfmelyn f.l;- ng.:r Nvchdod Aftei-hyd yr (Iwtndid 5cc Dyfn:iwyf J,I W)'Il"W:-¡ [afll bi.-b math C'iefvd y gwaed Ffoicnan(l'ilcs) &c,,&c., 41. A r werth yn sefydiiad y Prot)c;.vr Holloway, 244. Strand, ger Temple Bar, Llundain.a cban y rhan fwvaf o Ffervllwyra G werthwyr Cyfieri, drwy yr holl f^d gwareiddiedig. a «i y prisiau eanivnol •—Is. I,2(! 2s. 9c.; 4s.6e.; lIs.: 22s.; 33s. y blweh. Y mae cuill mawr drwy gymeryd y maintioii mwyaf. D S. —Cyfarwyddiadau 3 arwbiniad i'r cleifion o! bob aficcbyd, gyda pbobl byehaid. On the Concealed Causes that Preys on the Health and Shorten the Duration of Hainan Life. j ILLUSTRATED WITH COLOURED ENGRAVINGS. Just published, the eighteenth edition, in a sealed envdo¡Jf, Pri<- !s.. or free by post, 1s, 6d. And may be had direct from the Anthor's Residence, No. 44, 1 NELSON STREET. i CONTROUL OF TIlE PASSIONS. A BTcdical Work on GENERATIVE DISEASES and CERTtm SOLITARY HABITS, which lend to the preinatture decline of mental and physical energy, imliti;sstt-ee, &c.; on nervous complaints, arising from climate, anxiety, or study, (the delusion of the mind, and deadly effects consequent on this state ex plained), marriage, in its social, moral, and physical relations considered, containing advice to buth sexes for the removal of certain disqualifications, with re- marks onthe practical rules rdr the successful treat nicilt of all diseases of a secret nature, Illustrated with AIIKSMFJ liy S, CimsiiTfrng "Harjedn, Member of the London Co'legc of Surgeons, &-c.. No. 44, NELSON STREET, two tloors from Great George Square, near the Rev. Dr. Raffled' Chapel. L.vi iRPOOI;, A NEW AND IMPORTANT DISCOVERY FOR THE CURE of a SECRET DISEASE IN ALL ITS "r;%GES.l Ssl,s. LEWIS & Co., Consulting Surgeons, inform the Public in general that they have, after intense study and rleep research, at leugth discovered a most won- i derfut remedy for the effectual eradication of Secret, j and Scorbutic Diseases, no matter of how virulent a character or how long standing. Thousands can aod are willing to testify to its extraordinary success, j and in recent cases a cure is performed in a few days, with secrecy and no hindrance from business. Messrs. Lewis are the only Surgeons w ho are in possession of this invaluable renii-dy, which, com- bined with their extensive practice and acknowledged i skill, must prove tlmt they are the only patties to whom the afilicted can apply with safety and certain of cure. 41 We have heard with surprise of the wonderful discovery made by Messrs. Lewis, Surgeous, of Liver j pool, for the cure of Syphilis and Skin Diseases, ) which will no doubt prove an everlasting benefit to mankind."—London papers. Hours of attendance from Nine in the morning till Nino in the evening; oud Sundays, from Niiie till Two. Country patients are requested to be as minute as possible in describing their eases, age, mode of living and general occupation. The ciTiimunieation must, be accompanied with One Pound tor udvite and me 1 dieine, without which no notice can betaken of their I application,und in all cases the most inviolable seerect may be r#tied on. Medicine can be forwarded to any i p*rt of the world, however distant, securely packed and carefully protected from observation. The jibove Book sold by Mr..i. HOWELL, Book j seller,Church Street, Lincrpool. 1-1. MAITLAND, IlIAD AC EBRAN WEBTHWB, 41. Great George Street, Liverpool, trtWKCWAH ABDDWE MH. SKIRV!NG, VN MHLVMGF/. WALTON, BAR.CHUS a ildymuna hysbysu ei Gyfeillion I: a'r Cvhoedd. ei fod ntwvdd agor y wehod gsdag YS'POR HEI.AFTH U HADAU 111 GAIIDDWR A'R AMAETHWR, wedi cupig.) yn ¡Ûu!ll o'r Marcbttadoedd goreu; A gobeithia trwV wtrthu nwyddau da, o'r defnydciiau gOlen, athtw' aetadrwydd matt?t 0" ?so?cL; J<Iyngu ci ran iStwdd y ( yli.IEDD. fXS.—'Tvnir cycllaniaa o osediad tir allon, ac o ad&tladca garddwrcl, &c. if* y JVasg, ac a gyiioeddir yn Mined, PriI 6c., ÁWDL AR YR ADGYf 6DIAD 4 FKH?ID YR AWDL AIL OR IF vu EHcdd. ? fed Rh?dtU.?: gan R. PAKRY (G«-n?/.ma!). Atifoucr pob circhion at y cyboedd»T, Mr. W. WIL LHM". Liyirwerthwr, JR AF|rraph ydd, MR. E. JONES, Dolgdiev. ) INDIA BUBBER DEPOTS, No. 42, SOUTH CASTLE STREET, j AND Xn. 12, PA RICE ll-STUEET, LIVERPOOL. I j C. MACKINTOSH and CO., PATENTEES. THE Public are respectfully informed, that at the above Establishment maybe had the whole of the CKLEBRATKD J MANUFACTURERS OF CHAS. MACKINTOSH & CO., CONSISTING OF j WATFRPROOF COATS, CAPES, CARRIAGE AND GIG APRONS, RICK AN I) TET ) COVERS, BONNET HOODS, IIA 1 COVERS, nVER- A LLS, SOl: WESTERS, FISHING STOCKINGS, 1\URI);G APRONS AND HATS, AIR-PROOF BEDS, { r CUSHIONS, PILLOWS, SWIMMING BELTS, LIFE PRESERVERS, AND VULCANI- ZED INDIA RUBBER OVER SHOES; ALSO. ZED INDIA HUHBER OVEH SHOES; ALSO. Ladies', Gentlemen's, and I Trouser Straps, i Children's Boots and Gaiters, half-boots, J Elastic finnds, Fishing. Shooting t Bills, Deefc w.:o»w, ¡ Finger Stalls, .static Beds, j Com Protectors Hot water Pillows, j Bathing Caps, Elastic Stockings, for Va ) Gum Rings, ricose Veins, Corals, Knee and Ankle Ban- Hose Pil)c &- Wi,.sliers, dages, i I 1,! 4 a Rubber Articles of -Surgical Bottles, every description. Breast Pumps, Any Article made to Garters, order. j Braces, WHOLESALE AND RETAIL. CA LEP. WALKER, PROPRIETOR, j Families Furnishing, and Buyers of Furniture Generally, A  respectft)ll, informed, t)? FURNITURE ?&. MART, 19, BoLDSTM.ET, S CL I f LR. PRO ] PR 1 ETOR, has been considerably enlarged to meet tb-j demands of his increasing trade, who is ncv ontt&Jed to stibmit for inspection one of the !.»rg<-st and best assorted Stocks of j CABIIv^T FURNITURE, of first-rate workmanship, well seasoned materials, and the best designs, not to be surpassed by any home in the Trade. Amongst the many, the under I meplioned will be found worlby of nut"ce:- Solid Rosewood Chairs, stuffed, all s. d. j «*»»«' fiotn HO I IMtto Mahogany „ 14 6 j Ditto S3 6 Loo Tables, m Rosewood „ 61 0 Ditto, in ?»Iahogaisy „ 46 0 C hHfoRoiriLSjSli, Ditto.. 55 0 [ Sideboards, in to Q | Half tfstcr Birth Betsteads, French 50 0 Palii.i'ses „ 7 0 Best Flock Mattresses 9 6 Ditto flair Mattresses „ 42 0 Ottoman Bedsteads, forming Couch, Easy Chair, and Ottoman „ 42 0 Mahogany Carved Smitig Cots. 42 0 liosewcod Music st"ols 15 6 Bed-room Chairs „ 2 9 The whole of which are marked the lowest cash i price in plain figures. Country orders executed with punctuality", and rldiveretl at the Railway, or on board ship, packed free. IS,-Observe the Number,—19 BOI.D :;TREFT. fj, C FTT L n, hWl)nU:ToR. S. 01 ITER, PROPRIETOR

-I-FFRATNC. :

SWITZERLAND. I

! .. ) ! ......... ' I - -…

HASHiCMK.

[No title]

 AWSTRIA- i

AMERICA.