Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

COFIANT Y PAKCH. jQMm ELIAS, 0 FON, OAS J. Y MAE Y GWAfTH tcnon yn awr Wji ci iff orph.;n; a geliir ei gael yn riiwym Mian, tÜu";j!(.i.neu mewn wvth o ranau Gc.^ru. it-t,Y y fe, (■•icy a^f.m a 00 o Igthyr-ncdm, 'it y t jt iweddydd. LIVERPOOL; Cvhocddwyd ae ar wt-rth gan WT. A. JO-NES, IS Tiltiebam-street, gyferhyn a'r Railway Station: lie y geliir eaely Ilyfruu canlynol;— I •Esbtmifcd ffen De-lament a'r Newydd, gan v Parch. J.i ntes41irghe;- j Cm inraeg Gall T. Edwards, Eto, fa rbasrha, pan y Sylvan F.vans. Pregethan V p;.rch. J. Elias, Cyfrol a 2. Cofiant V Parch. J. Parry, Caerlieon. ¡ Drvch y Proifwydoliaethau, gan y Parch. J. I-, 'Les. Y Pud^xlydd Ysgrytbyrol, Ran yr un. y ar Bonesi&rth Ysgrythyrol. gan yr ¡ all. Mt-lhodistiaeth GJru, yn rhanau gan yr un. Y Dyddiadar MeTkodistwdd, gan v Parch. Roger Edwards. ■- Hymnan R: Salmon, nrfrmtig gan y Methodistiaid Calfinaid' vr -Anuibyntvyr, a'r Lkdyddwyr. Y Drvsorfa, y Tr.ietbodydd, &cM &c. Y Bryddest a'r Awcll fn !<;sir vr%4 £ yfodiad, L-it-) v Parch. E. Evans, a'r Parch. W. Williams, Yr Adgvf"din.d, gan leonn Gwyncdd. Elfcntio Cerddoriaeth, gan y Parch. J. Mills. I)arl,ith ar gnn vr tiii. ;Yr Yuiofynydd Pryderus, gan y Parch. J. A. Jn.mrs. Y Gwr leuano oddicarlref. -Y gaii,l)r. Yr Hfiwys » Pdifrif, gan y Parch. J. A. James. Ymddyddnn rhwng Ofieisiad Pabaidd a Phrotesl- ant, gan Muthcw Poole. & £ Sec., &c. ù-y mtn PEGHOD." NEU Y PAD, Y BABAETH, A Pit AT: YD DIA E TIP *\ToS -FERCHER, CnwErnoR 12[.,(1. traddndir iaj DARLiTH ar y testyn uchorl yn y CONCERT ii.iri, Loid Kelsou Street, gan y Parcii. VVILLj^M nn> Cymel'ir y Gadair am 7 o'r gJùdl, gan JBftsEitT GEE, Yw., AT D. Mv?fdiati i mcwn trwv don nan -Lf*tef 6c.i. 0:d !s.; Eiste.hUt':)pdd ?..ill.'n?!? !s, 6e. H\o?i': bys'r y tnannn y by(H:mt i'w caf) ar y Piov?ir(is C'eniv daman c<nd.jro) prh'd? i'r achiys;;r g?n URKJJELTHAS GOKAWC GJTMKKIG LIVBAPOOI. Bocks. 37, liOrd-strcet, A LI who us?,? the bedt Editio-iS of the most jt. Popular !U~i S!?nda. Authn?; En\t;b a*id Foreign, at lleas niahle Pisces, are rrspectfuily invited to call at CHEAP BOOK ESTABLISHMENT- f>7. I.oRn .«TRI%RT, T,:vrnI'f-ot. or at l:-i, UKAVTOV t- -;i:: "i 1. -"I ■ i •- •, ■' • 'viV vn L; • u. '•.•• r to nr;n' ^a^es'T ifpijt.'EKS v i C v, L«m3-<!TREE' 0n.:r.p<'O: .<r..T-P?n: TIANLL, d v"r :"u\ ••.a-riiao p{:.  t d v! <!• HrRenedi-* vn cat-1 • & $ £ 0 vp a sn<>r ♦hwv hyvuu: y ind.to y tw S '( !"tj' ?r?f! E!n;'iwiui Em::f,,A (hmtw^ f'' j j.? 'l.-osdra, yr hvn a osodir yn v in't'v. ■■ *»vac y tnac yr< union yunylied yn I: w "ii:;t.¡i\?!:i,?;l:r iau, yn i b«v <l< nnno(](i, ao yn gvrneud v ?: ;{:;i¡,t:'{!:i i,I: ;t: :11/ti; :;1 i ¡: :{i:' 'îJ!> j: i .:]; ?'n'tUi;r"hai iaeh, y TALI OX YS iOtt-Of.. j d. Pn JKt.nl CVii'yc'doi 0 0 j lilies Gyiiawjj 5 o crriuw kkk P, i I' "1 1) f 1 V Y C: Y FA r¡ A. L UA'^i.Uiv. £ 5^ Dymnnii hysbyen yn barclms i Ddyoddefwyr yn y VVlad nad yw .oym Jder' trHVi MR. Davifs yn am c,tel un, oeu re.s gyf. Inwu ?> ikinnnedd. l't 4 A t) '>.>nkf: Boi.o SraF:r, LIV1:R"/I"l I ??t?f? ■ F/f'E Z.< • A <\TK)M iiEXWEENt T;rYERPOOi, AND M08TYN ILIF, F4ST-5.-lfI.ISO VESTA, j CAP T A 1 N R 0 It 1l 11 V' D AVI X S, Will Siui i'liiiwtauiy as f3nOW f 'O?;! .? 7.s [ frj'm Prince's Pierhead From Mosh;n- j j. y- j FEBkCARY. F£BIH:ARY. fi H. M. 9 0 Worn ft, V.fd.if.s. t P do. i 4, Tuesddav II 0 dc., Thursday 11 0 Noon tÜ, Sunday 3 j, do. 8, Saturday 1 0 Even (2. W'ednes. 7 30 i-, Tnessday 3 i >4, Friday 9 30 do. 13, Thnrsday 7 Ii, Monday 12 0 Ni-Illti J9, Wcouttt. 0 Evvn.iia, Tuesdtiy (o 0 2t, Friday 1 0 cio. '20, I hursday 12 0 Noon 24, .iionduv a Oft (22, Sutnr'.iay I ? Even IVodma. S 0 ru(, d". j 28, Friday f; 30 ûO. Thursday 7 3U Morn i The Chester a ad HoJyhead RadWay Station a i iUostyn, is uithin a :f? yards 0/ (be place of iand J ng; and the Trains lor Bangor and Holyhead leav I,KI'«TVN TO i-lO£.\ IlEA D. h. m. :1. m. h. m. h. m. r, At 9 33.. & 2 AND FOR CHESTER, h. in, li m. L. m. h. m. At «» io 50 10 & 7 36 Even. Coaehds ana Cars-attend tkø Packet daily, i« con •rry Fasiiengers to all ptrts of PirincipaUty. ConJiI forwarded per Railway 2-s. 1." u v n.JormatioE usay bp lied Mr, n.1un. JAMES 22, P>Tioii siroet, near the Exchange, A J'-VKS, Stationer. !S, Tithebarn-strept, F I'erpfo], at:d!?on. Vr. J, 11. Hnu. AgM-styn Quay. i I fl'VYiJO YN lrfNAJt VV CJiWEFROR. AM A^KlLAiriE A PORT PHILLIP, ? LLONfi HIBBRNIA, '_1_ ''?"'? ?""?c", A 1 yn swyddfa !Jo?? ????\ ?'edi e) ch'?tr? a'i s, ell '1?????' ??drctitiry Honsr ardder<hog-ynt3. a darperii? ymborih yn y modd ?orcu, C ? geir, ar yinchwiliad, i Cod ,V;1" un o'r !!?stri ??)'cu a Itwyliodd eto i Awstralia o unrhyv boitbludd. Pris- iau y fordaith:—Caban goreu, £ 45 yr ail gaban, £ 2.0; eanolaidd, £ 15; ;¡"wle' (berths amgaucdig) J': 10.. Am wybodafctis pellacli, tnofyner a Bleistri A. Dun, and Co., York-buildings, n u a G. &. 4 II ERRING 5c CO.. 11, Towcr-ehavnbers O.l^Rrys i'r rkai a Fwv>.ado&t Ymfodo r i- -y t P't; W. TAPSCOTT A. CKYF., t. -1. j ,_1 -.Ii L rt ') ".I'> ? 0 LIVERPOOL. i-A j A ddymunant bysbysu eu Goh«b«yr llnosog, ae j y i, w y i- y n gyfiredi«i'oi,y bydil i> Line of Amorivm j P'jcA< ls Mawrwytb, V RHWNG LIVERPOOL A NEW YORK, barbae i hwylio BOB i'l M NIWRNOD trwy yr fiwyddvnr at; i gyfarfod ag angb-nion en lluosog yro- ofynwy), ?n y tvnibor prysur n'r H?-yddyD, anfonir ::fi'm !nn'?u P-ntil o'r dosh8rh goreu, fi?ybyddo iddyut trwy hyny iuJåro y. j-.tsiblrwydd o oediad i'r Ynifud-Yr yn IJverpool,yr Ivvn sydd snor niweidiol i'w ilwvddiant. < Auf'?nwyd R!ta?)?n ystod y fiwyddvn ddt?fdd?f, j Aiif,)r,w? ai ddiT^ng. y rhai a wnant i fynu en Rbes j V, l,loligilli f*vn" ell N?, ?YoRK, Nyw (?USA?.S) BOSTON, a rnn?UK[.r:i!.?' ".mryw?t o ba !'? s'dd wedi hwyLo ar en Pc?r.hr edd Fordaith, o fgfti y Denddeg Mis, ac wedi eymer- yd o Bortlda .54 Efterpool dros 33,000 o Eneidiao fjLONG. t, n- LLnNG. TVS CONST P. LT.AT10X35W JOHN 1:fF:NRY.J4;)0. CONSTITUTION..350t NEW YORK. 2000 NEW AV()KLI> 32.00) CHAOS LjfJt) BENRY CLAY 3000 SCARGO-. i 1:Jl.'t!iwl 'J ) j' "J.,> .i(). QUEEN OF THE Wa. PATTEN 10 0 WEST.. 2500 SCOTIA 1000 EMMA FIELDS.2000 WEST POI N r 2000] CAR. f ] V EltPOOL isoo! FLORIDA. ,lùnu GARRICK.lrNf:¡ JOH I{¡\ VLE LL.1500 SIDDOS .2000, REVERE .1400 1 GNDON 1800: RORFRT 1400 RAPPAHANNOCK. 1800 MARY WARD.1500 D \NU BE. !a(?, ANNA T! FT 1400 ?JOH? HANCC'C'K..t?O.?AL.\H CROWEL.14CO YORKSHIRE 1800J CAMILLUS tM? j I-,ANC 15(i(Y ARCTIC EUiN-GO-BRAGH.1500 ANTARCTIC- 25i-0. EMIGRAN T 1800 CFNTURLON. 1S00' 15A81ASCFS .1700 j Z 1")110 P z" 'r' •arsTA.i8oo ?'Z J?.  ,.2500 j \H" S??'?RD.?.' I)?'? CA??CK..CC-?-. '.i-'Wt?A;?H!RR'SC') LOUr?A?A !.?!0 v,'p T.OUfS.. I t ( OREGON 1800 < 't?A 'tIt, g¿g. :iii i Êg 0 1, 1 V B 1) A' CLj I ',(JC. '?' ?. ? ?TtC .i:'(".CUS, CH A LO? ER.. t-TjO E; n E. ¡;! L E RS UF 1600 ."■>A TOLRO ■ ■IE.000 i5 0 yT jVf'X ■■ ■ vv.) i;A v « 4 <v i Mn-; l.loitcau.V x'" •, • I .11. y u: t; v, L S i. i 1! :t- !.• i;- v T r yr.j«ty!:iad v. ¿r VliHI r'h{ 'V: T A V C O T r 'V C O.. ■; V' 0^, <. j 7; • t '• v-\y, '?; ¡ ,r 7 1'j:L' ?l.:AY r"!t:Ifr" ??' A M ,s; J ?'. T-?."tr&(.'n..??, S ?T\-?.T- Ne ^u'k; «<•(» >>n L*<.riic: U \v y !i:v y r tr. v yr i 'J i'o i D!)!.??' i aa, gan y r'nai y?"ntr('a?l taii»:«.fa'i s.tr; un !l:¡:¡I\;2f. o Bryd- | ii :Ik? r o.eu Iwerddon a thrwj ba i-?:1 h».- f v d v Kcn'?' i tan'T'"s?!v?dt?a? gyd-a^rv b un o r L luo^u: uchod. (MHi cat! '• TA PSCGTT S ES'TGK \NTSV GUIDE. Fonr'h Edition, trwy aiuoiv eii-vec h a LytLyf Nodau (slamj-s) am dauo. SWYBDFA YMFUBMETH AMERICAN-: AIDD TAPSCOTT. Sr. GEOIIFIHS U i I Kv.ylia Y PACKETS o'?UOSHATH BLAENAF ? ,v-« canlynol arenelyJdiau penodolfe? iso<l :— ?. ;? I KK?V y(?'?. GEORGE GREEN, Rkoma* (JOO'.) Cl.wef. 1. OtJEFN OF THF WEST, Cbwef. 6. HENRY CLAY, FKr.NCH 00 CI»-.vef. il. K Z., HARTSHORN. IHOO Cbwef. H}. UNDLUWKS PER, SHIPLJCY 2500 C!nv«-f 2e. ARCTtC fnew), J. ZK«H.A —- J. Z.. A. ——— SfDOONS, Hov JJ.S <)!I(:í).. — A. 7< ClIA.vTiLER ———— ANTARCTIC. RICKBKS 2500 -— WEST POINT. Allks CONSTITUTION, BBITTON :?oOO.. ROSCIUS, —— I CONSTELLATION, AMRV 35u0 j NEW WORLD, —. j fOOu GARRICK, ADAMS 2000 NEW HAMPSHIRE, Cir*sio WATERLOO. Harvby 2000 And suceeeding Packets weekly throuJS*n!l the year. FOR NEW ORLEANS. FOR BALTIMO^. KOBENA, KANE 1800 26 Jan. SCOTIA, M ISK KI i.v .J.8 0.. MAE y I"liJ uchod o'r dosha;th mwpf, yn itA cad en Hy^yddio gan ddy'tK');?&,rwyd<!? rbm a jiymerant t'?h rbagofal i ddwyn yiala^o jjcbycl a chy?'r y U'ithwyr ar byd y fonlnith. Gail Meddygon gad Trtl!>gh.ydtiHtd Caba'??-???td gan v Liongau uchod. • j Geliir ead ar bob ad? Ys<;tfc?oe<!d NeJu(i! 1 i' -) ti(leg Ysi.-tfelloel(i detbote??, a rhaid anfuu adneo o £ 1 bob tin, i sicr- i ban berths, i'r byn y feltr ? '?' dylcdns. GaU pensnnau fydd yn mynd i bcrfed?-v.'nd yr Lnol Daleitbian wybod p? faint (vad co cost, a, gwiiend y dttri),, all! i-i rii,,i (li"i viju. i api <•«' ,tr i .iti alt itanfon yn mlaen, ar eu dyfodjad i Nflir ^nK, ^b ) i;ymaint'ag un diwrnod o oediad, a, 5. y niweidiau lawcr y mac YiafadwyjWsyn i iddynt ar. ei .tinad • New York. Geliir rbodui Taluarau'u Cij^fnewui rtv) nnvbysf i ,win ar New York, yn ditledjjg.-yn nt<r>>j»n »• i?h, o'r Uuoi D.'doOhiai^ pi-i hai n 'di«r.visant. õiog-elaf4 hwn o gyiatrvtJ gofal on 4;I;r¡au. many jmwfvr; »edi «Jfey a iAPSCOTi co" f.nKRpoR! A VV. J. TAPSCO r p, KEW > o«x TAPSCOTT'S EMIGRANTS GU«PE ev.'a.«^<! | edition, can be had by re r r j -n s i Slatups ftl tL* a9.. LINE OF PACKETS From L'v '1'" Ti- t o erpoo o .1S raua. -1 SCCCF&DS THIÇ, CARLETON, &ii0;" THE SPLEDID NEW SKIP I i it A rio n, SOBKRT n I S S O O Ks, commander, ( V/hi) ii acquainted witlt the trade,) A I. 1650 Ton* Burthen, and carries a Syrgcun, "fvS?"ILL SAIL FOR ADELAIDE & POnT V Philip, on the 25th of February. Fassengers will, be taken at lite foliiAchig reduced rates. Cabin, £ 40. Seeond tSibin, £2{j. Third Cabin, £1.5 For furlher par'icnhus apply to Jaraes M. Wal' ,j lb«w, 9, T???r Chambers, LiverpftoL -& THE LIVERPOOL AND tON&N FIRE AND 1,IFE INSURANCE COMPANY Established In 1S38. En.powered by Acts of Parliament. Cilices—8 and 10, Water-street. Liverpool; 20 anu 2D Poultry. London. Trustees-Sir Thomas Bernard Birch, Bart. M.P.» Adam UndgOH, Esq., Snmnei Henry Thorn pi on, Esq. djRECTORS IN LIVERPOOI. i Cbairm an—Will'ani Nicol, Esq. P?iff? Ctutirmcn— Joseph C. Ewut: E"q.; Joseph Hernbv, Fso. Thomas Procklebank Esq. Wiiliarn Dixon Etq. WiSiiain Earle, Esq. T. Stew art Gl-dston^, EFq-. George GfOnt, F,sq. Francis Hftywood, Esq. n,)lert Hig:Ôn, Esq. George Holt, Esq. John Hore, E G. H. Lawrence, E?q. :l Harold Littlcdnlc, Lsq?? I John M3rrj(Jt Esq. q fFd?rd Moon, Esq. j ¡ Lewin l'n¡ey, Eq. .Joseph Shipley, Esq. H.?toherMit, E"q. John Swainson. Esq. Secretary—Swinton Boult, Esq. DIRECTORS IN LONPON. i Chairman,—H:illiavn Etrart; Esq.. M.P. i Deputy ClutimanGeorge Frederick Young, Esq. i Sir W. P. Do Bathe, Bart Wov Bro-rn, Esq lVI-p. I 3f. Forstrr, Esq. M. P. j Fredt-riek Harrison, Esq, Jaiiius Hartleyj Esq. j H. 1). Mangles, Esq M.P. I Hon. F. Ponsonby. John Ranking, Esq. J.M.RossPtci.E?. SeyuifMtt T?nl&i,, Esq. ??'j'ft?n Bfo!t. Esq" See. to the Company. Resident Secretary—Benj amin HClldersoll, Esq. J Solicitors—"MEssr< Clay, Swift, and Wag&taff, Union court, Liverpool. Messrs Palmer, Franes^aui ¡ Palmer, Bedford-ro\v, London. Mediad llt.ie'recs — James Vose, MD., Uobejt. -jI Bickersteth, Esq., Liverpool; Marshall Hall, M.D., 'I" J A 1 L' T.' 1 r' 0; 1 i A l exiii-tier And erson, F-q, F.R.C.S. London, j CONSTITUTION.— Liability of the eniSrc body ??' of shareholders unlimited. FIRE DEPARTMENT. Agricultural., SJapufaetUring, aud Mercantile Hish, freely Insured. Foreign and Colonial Insnnmees j eifVeu'd. Preaijninr as in other estubiiaed Offices, j SeUlen.ent of 'ibetal an-.l prompt. | LIFE DEPARTMENT. P- hiw iv; is consistent with s-afefy ?'" ?.?t;i'.?! t?'?!?<i-:c?rc?nt)?. ;u n V St. i r V];. 'i lowed lor !!tt> J'el1;Y,il d Llif;ifès. v'isuiui -jr3; d t'.ree tocn!w? sifter proof of death, Policies not C, :;U -■ ■ •. U. hi: liitU, on ti, '• v, -•* to o; J. ■i.dx • 1 Id.: J • i. •• -■'■' p. S, i i ■. d-.t.. :-U\ ■ w h ere i ii)nvjt!r-.e v desig-iis afloiu iUo a:; V;,U:C- N.>;je bur experience;! Gai.iUcia eoiployed. o o s N.vyi;) j. iti .sfsor.. .? ?  ??..?- ?-??? PSLSHAU DR. CHAESBISS ■ ■ .rXLr.n.-u nOJt ;U » V t; f p^.v. YMAE v Ppt?nau hyslo?..? hyn vr, s<crowe)]h?K -&- 'Gucitdidan ?ew?no',Cur tt y Pen. P?ifd'??l?yf, Cuf?'?'ty] y C:,r, Penysgafader, 5wn yn y Chistiau, Gwendid y? y L!?id,Cryndn' Iselder Ysbry?, A»fywiogrwvdd, Crvd-eytnran!r.«; Di.Tjg Ofiwant • !?wyd. Afw-d'?iin t?r Pa;!vs, &e.; ?:?! ft e.' y fli^i v Cv.an?.tGdiud. Pdra v Gwaed, 9 rhyud Lyfnder .'i Croen- ?'?. ?-? imie hn;y yn d did oil drwy y .? ?' y ?' ar dder. ;f,¡ :i.;¡{; :Jr :i:1 f:: £:{; :¿,!fJ:j;p'Ji,),;f: i ::vm. 17.m H. J. CHAMBERS, C'? A lioad, ?<  ?M<. Y mao cffeithj'ddeb- yj;Peier<au hyn wed! cael d hrQf)yn heliol gau iiloedd add.pfbyaiasant les duvydd- | yut. Yn oiysEy ty&tiolaethau lieosoga uderbyni'.vyd, y mae y dj/?ttiadau ''?n?yn?LyrLnt ,¡ ,.çyh6e'¡'¡;V1J df\ y J.lliatad,- TAMOkTn, R R h;kkt PEFí., AW$tlí, ¡öel;}, '•Ar o! dadieuaeth birfailh mi a gefais gryn les di'wv gvmeiyd tieh i;tiena,u ell wi, at J Pfn." DA lh STfO-Er, Liviiapoot, 2ht. t:f;;CL 1:!L=,1:> 3!>tmrlb. b, lS). "HII fv IJlrwr;â. yn djoddef din fiynyddoedd oddi rrrth swn vn ei cliiustiau, yr 1,yn a symiidwya drwy cich Pclenao ehwi." PORTLAND PLACE, Li.rsr-.• !> Y PABCS. B. CARTER, f 24. IS 57. I "11: uuol <doii dvmuisiad, yr wyf ynrhoddi caniat- 'j ad i ehwi ddel'nyddio fy cnw fel eymeradwyvyr ciiii Pcienau: y macntyn rhai gwir dda. t PAtHS, f,r rs Natoleon Jk'O.s'At arte, Ion. 5, 18jU i. Y r \v y f • v r ] i i!)"dd? p ra w f teg ar e;, b Peieu?u ac Vii oe, c- -1 yn hoilo! gyf;-teb i'eh h >niadan, oh!eg<? vr ?".f yn Uyoddef liawr oi d iwrt h ?:??'ni' inheu- Yo?'.k, GE;En.1. TAYM>r, AJai -1, 1847. Yr wyf, njMvn diolchgarweh, yn rb.oddi canbmp ,¡i i c'iwi ?yhuc.idifvh!'??! gy»ne.radwyastii o'ch Fe1eD.- a. ::t y Pen, a c?d?hwn 1 ehwi am anion i æi (n'v??'r f lur"; ui sat) fwtidei o ddaa ddwsio o dyehau oly niamtiolL mwy\:i.' P, T; r, G Y I itc I-T. GEOMrE FARRAN. Chwef. id. Trwy ddarUcü uh o'eh hysbysiadau^tneddwyd fi i! in I ^'h o'ob Pelenau at ? Pen, Jr hwn, fely u'? yd dda ??.y? fyn<?a. ?m ?wpUh&fdd oddhvtUi I' dehnL\Jan p:?J?h''y?j ,l t!menus ?wn, y rhai a d iy.fdiitiais wyth 1 >. t\ncdd. Yr wvfyn awryitt?tra I <t y? ddyn -\r ood rha? y'? ?wyjd iddo ?''y'hw?v! ? ich?i ??? -nn?<w i H? d?,m ?.< f,. VB baYo'd os vfli j QI'144,u y swill ? :i • r — c-ii n hoilel at j e ic, ;?d 1 adefndydio y d;iid*eth us'^ngedtg j hon, yw ryw ws?aacth, iSew n rhy?' ?nrdAa arnoch yn dico, <d>k^id yr wyf yn teimio ya ddicit^i'j ga-cam y g??aBfeU? g'?n?ctboeb i ).M? A t MEDDYGlNIAETn rR AFIA0H. Lt. ,J. L '=.- .1. J-i..J ENAINT HOLLOWAY. A D A N- A I-L F F R,) L M A N W Y NIO N y U-1 B F, J7 :N I N. 7.jjfyrind 0 Lvthijr odJlwrfh Mr. J. K* Atiidoy, 209, Si-net", Cheltenham, dyddiediy ¡ 11-50. I at Y paorFF.SWR HOLLOW AY. SrR.—Cystuddid fv iiial-, hynaf, ran oddentn tair biwydd oed, a Chwyild Cilwarenog- yn ei wddf, yr I hwn ar 01 ychydig amser a ttorodd allan yn orfa. vyhoeddodd meddyg enwog ef iel achos dr« iawn o fanwvniou, a rhoddodd am gryn aib- ser beb offaith. Gan hyiiy aeth P afiechyd yn raddol yti wdaen am bedair b^ nedd yn eynnyddu mewn aQ- w v pan yr orfa yu y g -vdvtl, O'nrf-' iodd un arall o dan y gh'n eiiwiih, a thrydydd o dan lie I)Iaw s:fnh ereiii ar y fraieh ehwith, gy )r liiwv(!d rUys.pg y llygaid., yr hwn n ddisgwylidJ dqi- j Yn ystod yr holl amser derbyni >ud fy-Tmaehgea dy- oddefus gyngboriou eysooy mui.iyu'm mwvaf enwog yn Chelteidiam, heblnw bod am ararywiol fisoedd yn yr Ysbytty CvtfVedinoI, lie y dyvedoud un o'r medd ygon y torai yniaith y fraieh ehwith, ond fod v gwacd i in Or anrnhnt, os tond yrnaith yr aelod hwnw,y byddai hyd yn nod wedi hyny yn anmhosibl i ddarostwng yr aneebvd. Yff yr aWyiehhul annobeithiol hwn pen- derfvnais wi:t nd praw f o'cll Pelenau a'ch Enaiat, ac j ar ol en defnyddio am ddan fis, deehreuodd y chwydd yn raddol ddiflanu, a'r ymasliwysiad 0'1 boil friwiau j leiau, ac ya mhen wyth mis yr oeddtynt wedi iachan yn berfiaiih, a.'r baehgen wedi ci adferu iechyd "tru vadi, er syndod i gylch hela-eih o'i gydnabwd, y rhai a allant tlJstio i wirionedd yriu:b6S gwyrthiaa hwi). Y mae tair blynedd wedi pafi<1 beb ddycljwei- iad yr aliechyd, ae y mae y baehgen yn awr mor iachus agy gall calou ddvmnno, O dan yr erngylch- tiadan hyn yr wyf yn ystyried y hyddwn yn wir aii ri oni wnawn ehwi yn gydnabyddus a'r iacbad rliyfeddol hwn, a dVeithiwyd gan eieh meddygiriaeth eliwi ar oJ. i bob moddion ereili fethii. f Arwyddwv^J. H. ALLIDAY. 1A CHAD CYMALWST LLYM, 0 LEDAlR BIANECn ■ UAKIIAD. 2'<'7.?W? o Zy/7<?- oddiur V .)?. John Pitt. Dudley lonawr q, 1850. AT Y PBOFFKP'.VU HOLLOWAV. SYR,—Gyda'r boddhad mwyp.f yr wyf rn ysgrifenu y lies a dderhyniais- oddiwrth • eieh Pelcuan a'eh Enain%y rhai sydd wedi fy iachau yn hollo! o'r Cymahvst. 0 dan ba un v dyoddefais am í V pedair blynedd diweddaf, ar aniseran yt oeddwn I .iaorddrwg fel nas ga.llwn gerdded ond yn brin. Yr L ocdu«n wedi gwaeud praw fo bob 'math o Gy fieri ¡ .icmoledig hcbdJernYIl tilll byw fudd. Meddyiiais^ o'r d'iwedd y jfwnnwn cyfreri, a phrfnaP" gan 51 r. Ilollin, Fieryllwr, o'r.dref ion, ddau Flycii- aid"o Belenau, a dau o Enaint, ae mewn tair wvth. nos, trwvddynt hwy a bendith Durw, adtferwyd ti i i. echyd a nertù, ac yr wyf yn awr mor aid i gerddedi I i, a-r v bnm crioed YIl fy mywyd. rrwyf yn ddigon -Lb%I(Ius yn y plwyf hwn, gan fy mod wedi bod ?tnddu fh'?ain a phurnp o fiynyddocdJ, gyda'r tithriad o dder? tnhncddy gwnsaa?eibmsyny lain gatmwd dratd. ¡ (ArwyddwYft) JOHN PITT. IACHAD COES DDR?G AM FWY NA I THMt-GA'?: MIY?EOU ? BARflAO. I Bu gan Mr. Harder, No. 5, Graham's Place, Z)rv pool gW Hnii, f'?' ?! '"s o d d eunaw otd hyd m-je:duWt-Mn.? P! ?-r iddo aiii lawcr o liynyddocdd ymut'yn >g j*rron goren yn y \;?? rj''w yn 1 w l ad, ni cbafwyd dim I'v/ 'ii» »V D.u'i.k;?: vo l I ¡¡f;I:i11::ii'i?\j!f¡1 yngbvd, yr hyn tic da yn ei .inalTq^t i??np? ahmdis&eLh. Yi oed w-ed-i i fynH boh V. o J I{n-t!?. pan 4,'1 » «»»« • •] « ;?.w f o U?euau'se E !)??? ?.. h 'i a • • i\0:i sijt;v rhy by i ..ft,L. ,t:: Ii IW!l) -?'- d V •»v-i r i>y Vyi a c h .do);i::i; iv ■■. I. V :;V v.r; f- 1 L. '• ..J 1'" ( Pes;.} V 1 A i. ae d. v :vdÚ Jiad ■ } A:c; d i.- !?<'nau d. ■ I ) ?'Ms I ■ j ii. !> ■■■s :.ii auystivy(0 L-o^giYdao ¡ t,,¡! 1E{: 1, {,E." 'Islies :»idd Llvvviiwst ] n CyuimcJwst Pc:<? doiorf.s ;n"J!u'o?.Chwydd.?d;'u Scurr y :o( sau dr-.Vjf D c.'yiaw a^euog Ti-oedwst j t.nrr>- hny D:t!e:tnn (lolnniS )' A'' we rib gan y Perehenog, 24L, Strand, ger Tem-' | pie oar, Liundain, a char, yr boil WerthwyT Cyfferi jj::r^hus trwy'r byd gw aroiddiedig, mc-wn potiau a HiytbflOj 3s. J^c. j 2s, S)c. Is, be.; lis,; 22s.; a 33 s. yr Y mae onnili mawr dnvy gymeryd v maint- fioil mv»ygf. i D S. — Cyurwyddiadan pr arwfiaiad i'r cleifion a; boh ufifuhyJ yo gysvlllicdig wrth bob pat. t ¡ ihe Concealed Cannes thut Preys on the Health and j 0. ilu; Cc"'cealt:d Cu.CS th.ut .PU!ys un the lIralth arid Shorten ?'C?i.'?t"'K<??M.?t/< rr:.PSTRArEK W?!Cot/?RKD EhORAVrNGS.. Just prS?ishcd, tb¿ ei?iitcpn?h c.iiiion, in a s..??? ellvdope, Price ?.)r freo by p?, t?. 6d. A i r be had direct from the Author'-s Residence. He. 1-i, :FLSON ?['LS<?'<S)tH.;m j j CONTROL L OF THE PASSIONS. AMsdieal Work on GF.NEHIT;?E D^J&SF.S trd j. ?'A CEP-T.HN iO (i 11 TA RY HUHT, V; 't?l iC b, t (I the prfmture de(in of mental jyjuKphysica! energy; i'fi}'u s?3ce. &'e; on nCHoj¡s complaints, :?$in: ? fro,a eiimate, anxiety, or study, (the delusion or the mind, aud deadly effects consequent on litis state ex piainail), inarriage, in jt^soeial, moral, and physical ) reiatioys conaidered, containing advice to Lotli sexes Tor Uie removal of certain dfsqnaldieations, with re- marks on the practical rules for the successful treat ) mer.t of all diseasta of a seerct nat«AiUu&trated with I ea.s > ? [ .?'?HN A LEWIS, Coiisnitimt Snrgcon, Member uf fbe Londtm Cn'!cge ?f S?Zf?n. &e., No. i 44, N« ,LSON STUEKT, 'wf dOh!'S ff«!n?y:rt George i Square, near the Rev. Dr. Raftl*^ Chapel, Lnr.nyoo.L. ?-?? A ?WAI'r) IMPORTANT imCOVRfryvT-OR TH E cUlm i or .an¡¡.;1' DIH\1è JK'A:? !?'? STAGl;'?.—I'H?S'j' SJEWIS & C"" C«)!sn!t?a? Surgeons, inform tic! Public in general td.at thev have, after intense study and ;eëj1 research, at ienglb tiiseoyered a itiost won- I derful,remedy for the eilcetuai erudicntion of Secret ami Sc»»rbutif Diseases, no matter of bow virulent a character or lwvw LOISJ standing. Thousands can j and aye willing to testify to its extraordinary success, and j» recent I'-1S: a cure is performed in ,t (-w days,, witb.^efecy aud no hindrance frolD business. Mes'srs. Lewis are the only Surgeons who arc in pns=$"jnn of this which, com- bined with their extensive practice and m-kn'owlerfged s!¡:¡i1.mnst prdve that they are the unly parties to the afflicted can apply with safely and certain of cure. c, \Yi!hun: heard with surprise of thqwonderful di-coi^ry made by Messrs. Lewis, Surgellus, of Liver- Zil,- euro of Syphilis and kin Diseases, nvhic h w. no dotibt prove an everlasting benefit to maiikiod.i-ow4"« papers, Hou>s of attendance tr.-)iu Nine in tjgfrjpnrhing 1iR Nine in the evening j ond Surda-, inine till 1"•<>. Coostry -pattaiifo are rrqncsted to be as minnte as possible in-describing their eases, age, mode of living and general-occupation. The eomniunication must, be accomnunled with One Pound for advice and me. dieirc, without which no cai betaken 'i their aJlpli<i!I"n,nnd in oil cases the most mviolnble seerect, n;a"è retired on. Medicine can be forwarded to any paff^of tfltworld, however distant, securely packed 1 and .Ciirefnily protected from observation. t rile above Goolt sojd by Mr. J. t, Book- Church Street, Linerpool, .— j Allan's CbasideHer rrid Ga-fitting. Warehouse, 2, PARKER-ST., CHURCH-ST., LIVERPOOL rip BE Success ?hich has attended th? Etv.. JL blisbment, since its Optima in 1849. jus- tifies JHr. ALLAN in his antifcipations that a First class House, established on the principle of pro- ducing: Goods only of the best quality, and of elegant designs, at the lowest possible profit, con Id. not fail of public support. He hope*, therefore, to confirm his position still further, daraig the present season, by bring- ing forwar d a succession of New Designs; arJ, from the fact of the Advertiser being extensively i engaged, in the Manufacture of every description of GAS CRANDELLERS and FITTINGS, &e., he is enabled, not only to So l st Low Prices, but j to guarantee every Article sold"at his Establish menu WHOLESALE A ORDERS P-ROMPTLY EXE( I ilU GAS F I T TIN G in all its Branches and generai Repairs; also, Old Lamps and C banc fi- liers Ilebronzed and Reiacqutred. Manufactory; Elm-bank Foundry, Glasgow. Wholesale Establishment; Rollaud Wharf,Upper Thames-street, London. A SINGLE TOOTH FOR FIVE SHILLINGS. MESSRS. C00PLR & CO. b<? to idorm Ibei i.' friends and the public, that they are ut length enabled to make Teeth available to oil classes their price for each Tooth bei o,g- 5s,, which can only be increased by the quality of tiie mounting. All opera- tions of tlie Teeth equally moderate. Filling Decayed Teeth v, itli Cooper's Paste Enamel, which prevents toothache and further decay, 2«. 6<1. Scurvy in the Gums effectually removed. Messrs. Cooper and Co. have discovered a remedy for this distressing malady, which they alone can apply, after which application the use of their Anodyne Tincture will entirely ex- tirpate the complaint, ;)8. and 7s. 6d. per bottle. Attendance from Ten till Six o'ciock. Artificial Palates mde In a superior manner.1 Badly-applied Tect remodelled. Extracting. Scaling, &e. Child- re-.i s 'I'e,.t, l il regulateli. Schools attended.. 10 3L ATE R-STREET, LIVEEPOOL. vi!LI¡1.M"H. IEAITIIAND, HAD AC EBRAN WERTHWR, ti, Gre'zit George Street, Liverpool, mWEPOAR ARODWit SKIRViNG, YN MILTANIGFA WALTON% YN BAHCITUS a d^ymuna hysbysu ei Gyfeillion a'r Cybocdd, ei fod newydd agor y Sefydliad uchod g>dag YTOR H E LA E PR 6 HA DAU PR GARDDWR A'R AMAETHWR, wedi eu pigo vn oraLs o'r Marcbiiuduedd goreu; a gobeitOia trwy werlhu nwyddau da, o'r defnyddian f-'oreu, a thrwy astudrwydd raanwi o'i fasnach; deiiyngo ei ran o nawdd y CyhoeJd. %-Iiir eyniluniao o osodiad tir ailan, ao 0 1 adcilad" earddwrol, &c. T- Y DIWEDDAR CARCH. ANDREW RRANDRAM A'R FTBL GYMPET. r± £ AS. '.??."< :!< ur rhlnjn diweddftf.) gAr,uf yebw iegu i& jci'af aga'n.hjVy^cddi < •» ITrediTi o Mi. ..)' vn ?'sf'' H f •,••• yn :1- ■. ■. a>vo •* -v, V. V .• .1 ■ J.r v s»rthtb*n »btrv c f a voarw- firar• ;i!.vnioH cji'1 ,■id.i- vti n?-,ir%v, n:\iii ax .i y ■ llkifc'raac ias etto yn fyw, «c yn ymbomtoi i 'as dt'} yn fyw, áC 'n .\ni'mf¡:¡toi i 1:, ow: ,.sP¿:.it;)r\rtf"t:ITri gaa <!hvu!'a.nt.!?'??-i yTt?recifiOtCyf! j r ran ch; g'w-lad c.in hvmain a'r hoit iyd. Vr, '■ :;V :.».kl o dedioof-dd yu y d)l'n- yr tdym .yn ystyrud fed ein } .?v-n per.v^i diriawr Y'TJ tirc-euoi oddiwrth y ,n u!¿¡!t;¡"T¿'i g; j Sv.v. • 1 vobl, ac obleqid y rbe?ymau hyn vn deisyf ?n d;ier iawo ar boll g^redn-iou Uyfr !)n? i ho'! i .f?'M i an<?''i(;h)a?inu eu ea hnnoin, ac i ddefnyddio- moddiou toag at ed^Bivf.allu. Ar yr un I pryil rlvmunir arnynt gofio mai "v maes a tbrefnu saesnmw i ychwanegu gÚm a chasgliudao yr ii«»!l GymdeitMnan Caiigbenol' trwy bob -I)aFi c-It vvlivd • Mne <r nnoprchitH! c''ybw\j!cd'g wedi ei nrwyddo I gan y Llywydd oedranns Lord Rexley ac nid ei enw yn unig maeya ei reddi, oblegul y*mae wedi anfon yn anrheg i'r "Gymdeitbas y -wu Itaeiionus o fil o bunnav. Tvbicd, yr wyf, y caiff yr hen bendefi^ duwioi giywed v Barnwr yn dyweyd ryw ddydd a ddaw," Da was d.a a flyddlon; dos i mewn i laweu- ydd dy ArgLwydd." ,co PliOMAS PtftLLll'S. I Tlenff-.rdd, Tonrnvr 15, 1S51.

-+""'-"- __ - - -+ - - -_-…

- _"- .___-__-.-_- I N L,…