Hide Articles List

12 articles on this Page

Y DEHEU. I

News
Cite
Share

Y DEHEU. I UOWIALS.—Y Gwyddtlod.—Cynnaliwyd cyfarfod wythnosol cangen Dowlais o'r Cynghrair Gwyddelig ySal diweddaf, ac etholwyd swyddogion am y fliryddyn ddyfodol. Yr oedd 20p. yn cael eu hanfon i clzybdrfa y Cynghrair yn Nublin. -LWYXPIA. Boddiad. Boreu Llun diweddaf, caed corph marw dyn o'r en", David Williams, yn y Ilys sydd wrth gefn yr ysgoldy ond pa fodd yr aeth YDo, DId oes neb yn gallu dyfalu. Yr oedd yn ddyn mbr, ac o'r cymmeriad goreu, a chydymdeimlir yn Jawr fii weddw ac a'i blant. MKBTHYR.—Damwain angeuol.—Prydnawn dydd Un-D diweddaf, yr oedd boneddwr adnabyddus o'r dref hon-Mr, Wright, peiriannydd—allan ar ei Jsrtin a phan ger llaw claddfa y Cefn, cwyiripodd i'r .!JaW1, ac yn y codwm, toredd asgwrn ei benglog. Do &rw yn fuan o'r ni weidiau. ABEET AWE,—Gwerthu diod ar y Sul.-O flaen ymdon y dref hon, ddydd LInn, gwysiwyd William Thomas, tafarnwr y Vale of Heath,' yn Mhorth TeHsaDt, ar y cyhuddiad o werthu diod ar y Sabbath. iProtwyd y cwyn i foddlonrwydd yr yuadon, a 3ir«r,vwyd yntau i bum punt, neu dair wythnos yn agtairehar yn niffyg talu. YSTFTAD RHONDDA.-Mr. David Evans, Bodrinq- taSX, ydyw un o'r ddau ymgeisydd am yr ail ward yn Ystoad a'r nos o'r blaen, anerchodd dorf liosog o'i BtbeJwyr yn ysgoldy y Ton. Cafodd dderbyniad o'r fatJi fwyaf croesawus; a phasiwyd pleidlais o ym- ddiried ynddo. Y mae Mr. Evans yn hen adnabydd- WJ iel un o flaenoriaid y blaid Ryddfrydig yn y iosfcartb. T'U?<T-Y-PWL. Y Cynghor Sirol. Mr. W. Conway yw ymgeisydd y Rhyddfrydwyr yn Mhont- y-pw} a Llanithel. Yr oedd y cyfarfod a gynnaliwyd y 1IUI o'r blaen, o dan lywyddiaeth Mr. E. B. Ford, ya argoeli yn dda am lwyddiant ei ymgeisiaeth. Ar irl juierchiadau gwresog, paaiwyd penderfyniad o ym- fldsried ynddo, heb gymmaint a Haw yn cael ei chodi J'D ei erbyn. ILAKELLI.—Ymgciswyr ar y gnaes.-Y tri ymgeis- ydd sydd ar y maes am y rhanbarth gwledig o Lan- eJii, o du y blaid Ryddfrydig, ydynt y Mri. 0. BoaTille, Bwlch; Thomas Jenkins, Felinfoel; a'r SVeb. P. Phillips, Maescamer. Mewn dosbarth ag y mille Rhyddfrydiaeth mor flagurog ynddo, ni bydd end ychydig drafferth, ni a goeliwn, i osod y tri hyn yo nchaf ar y pol. €A!I:LLSEDD.— Ymowdiad.—Ychydig ddyddiau yu 411, yr oedd dau gwmni o chwarelwyr wedi dyfod 5V dref bon, a gallein dybio fod cryn eiddigedd yn ffywa cydrhyngddynt. Casglwn hyny oddi wrth y fejth pan gyfarfyddai aelod o'r naill ag aelod o'r iisSl, aeth yn ym baff rhyngddynt, a gorfu i'r hwn ootid ddyfnaf yn y camwedil dalu 23s., am yr hyn a aJwsi yr ynadon yn ymosodiad diachos a chyward- ft-'il'.Y-PRIDD, Ymadawiad. -Nid i'r Methodistiaid Cy»reig a Seisnig yn unig y bydd ymadawiad y gwtinidog galluog a ilafurus, y Parch. John Pugh, i yn golled. Bydd felly i'r dref yn gyffredinol. Er pall y daeth yma o Dredegar, flynyddoedd yn ol, gwisaeth ei hnn yn ddefnyddiol yn mhob cylch, yn ta-wedig gyda'r achos dirwestol. Traddododd ei fcregetb ffarwel nos Sul diweddaf. Yn Nghaerdydd y Wriada ymsefydlu, fel giveinidog capel Saesnig! Clifton street. TP.BDEGAR.Detds ymgeisydd.—Ax ol bod ar y wares am ennyd, fel ymgeisydd dros Dredegar am aeiodaeth ar gynghor air Fynwy, ciliodd Mr. Colqu- houn, U. H., o'r ymgeisiaeth. Pabam, nis gwyddom. Yebydig nosweithial1 yn ol, cynnaliwyd cyfarfod yn ngUapel Adulam, i ddewis ymgeisydd yn ei le, pryd y jyjtliiodd yr etholedigaeth ar Mr. B. Williams, j dropw. Y Rhyddfrydwyr, dealler, oedd yn cynnal y tyfarfod, acy maent yn ddigon crylion yn y' fro i en dewis-ddyn i mewn gydag undeb a chyd- wwlbrediad. BRYNMAWR. -Gwerthu ewrw ar adeg anghyjreith hum-Dyrna y cyhuddiad a roddid yn erbyn Thomas Meredith, un o dafarnwyr Dukestown, yn yr heddlys, èJØydd Linn, Un noswaith y mis diweddaf, tua diwwter wedi un ar ddeg, gwelodd heddwas ddyn o'li ezw Harris yn dyfod allan o'r dafarn, a chanddo t?&t yn ei law; a phan aeth y swyddog ato, ac y pdvdd gyncwys y Hestr, cafodd mai cwrw oedd. Addefodd y dyn ei fod newydd dalu am dano. Aeth yilieddgeidwad Tig ef i'r ty, lie y dywedodd wrth Memlith yr achwynai arno. Ceisiodd hwnw ei nrptro, trwy addaw anrheg iddo. Yn yr heddlys, toerai Meredith a Harris mai cyn deg y talwyd am y ddiod, ac mai ei gyrchu yr oedd y dyn pan ddaliwyd I ef. Rhoddodd y faingc bum punt oddirwy a'r coetan ar y tafarnwr.

Y RHYDDFRYDWYR A'R 'DYN DU.'…

RHYDDFRYDWVR BWRDEISDREFI…

BRAWDLYS CHWARTEROLI SIR DDINBYCH.

[ -LLANRWST A'R CYLCHOEDD.-I

ADWY'R CLAWDD A'K CYLCHOEDD.I

CANOLBARTH CEREDIGION. J

LLANYBYDDER. I

[No title]

TELEGRAMS O'B TELEGRAFF OFFIS.

Y BALA.

Y GOGLEDD.