Hide Articles List

9 articles on this Page

DENG MIL 0 BUNNAU! I

News
Cite
Share

DENG MIL 0 BUNNAU! I Y BANCIAU WEDI EU TWYLLO. fod llawor o haneaion am y twyll hwn sydd wedi ymddangoa yn y papyrau yn fwyneu lai anghywir, yr ydym wedi cymmeryd peth trafferth i gael sicr. wydd pa fodd y mae pethau yn sefyll. Y mae'r hanes yn dangos eu bod yn weiloh oedd yn deall eu gwaith yn dda, ao yn hyfion ryfeddol hefyd. Y mae yr hanes 'el y canlyn Ar y 24ain, 25ain, 26ain, a'r 27ain o'r mis di wedd. »f, derbyniodd rha: 0 Fa icwyr Bordeaux, Lyons, MarseiUea, Dre?en, a Berlin, y rbai sydd yn a'fer masuashu â'r Union Bank yn LUmdain, lythytau drwy y llythyrdy, yn proffesu eu bod wedi dyfod oddi wrth y bauc uchod, yn hysbysu fod eu oyfaill parchus," Mr, hwn a hwn, o Liverpool, i'r hwn yr oeddynt wodi rhoddi llytbyrau yn ei gymmeradwy-D i'wjsylw, yn bwriadu galwfgyda hwynt ynfuau. Dansr- osent eu dymuniad hefyd am iddynt fod mor gared- ig a gwneuthur hyny a allent ar ei ran. Dyma oedd cyouwysiady Ilythyrati a,dderbyniwyd itrwy y post. Yn fuan, ymddangosodd y "cyfaill parchus," yn ol yr awgrymiad; a derbyniwyd ef yn gared;g. Yna cyflwynodd iddynt y llythyiuu (fel y proffesai efe) oddi wrth ei fanowyr yn Liverpool; sef, y'North and South Wales Ban! yn caniatau iddo i dynu cheque arnynt liwy am uurhyw swm heb fod dros y swm a enwyd yn y llythyr (yr hwn oedd yn mhob achos yn amryw til edd o buuuaul, a dyrarment iddynt dalu iddo SWill ei ehei/ve. Digwydd idd hyn, dealler, yn mhob un o'r dinasoedd a enwyd, a thuÙ un arleg hefyd, ni dybiwn. Taflwyd y banowyr yn gwbl oddi ar eu gwyliadwr- iaeth gaa y llytbyrau o'r Union Bank, L'.undain, y rhai a dderbyniwyd yn gyntaf drwy y post, a cbau y llythyrau befyd" gyflwynwyd iddynt gan y twyllwyr hyn. Gan hyny, boddlonasaDt i dalu swmeu C'Í1C!)UC8, er eu bod yn aDa^nabyddus o'r modtl y byddii y I swyddog yn y banc yn Liverpool yu arfer ysgtlfenu ei enw. Uymmerasant yn ganiataol fod hwnw yn frywir. Yr byu sydd yn rbyfedd ydyw, na cliafwyd allaa y twyll hwnnes i'r banc yn Liverpool dderbyn oddi wrth y barcwyr ar y Cyfandir lytbyrau yn bysbysu eu bod wedi talu y symiau i'r dynion. With gwrs, yr oedd y banc yn Liverpool yn gwybod nad oaddynt wedi! caniatau i'r fath berson a'r hwn a enwyd i dynu y cheques arnynt hwy, ae anfonasmthysbysrwydd a hyny yn ddioed gyda'r te'eyi'iph. Pan welodd y baucwyr ar y Cyfaudir hyn, dychrynwyd hwy, fel y gallesid dis- gwyJ, ac aethant i chwilio llytbyrau yr Union Bank a Lundain yn fwy manwl; a'r pryd hwnw, caws ar ddeall mai twyll oedd y cwbl. Cariwyd yr un twyll yn mlaen yn mhob un o'r dinasoedd uchod, ac yn mhob aolios trodd allan yn beiffaith lwyddiannus. Trwy hyn, y mae y gweiloh twyllodrua wedl slcrhau iddynt eu buoain swm agos iawn i DIJENG MIL 0 BBNN \v Y barcwyr ar y Cyfandlr, Wrth gwrs, fydd yn dioddef y golled hotl i gyd, gan eu bod wedi cym- meryd eu twyHo genddynt. Ni. all yr Union Bank 0 Lundain, na'r NOHIl and South Wales Bank chwaitb, golli unrbyw arian oddi wrth hyn.

■1 CYMDEITHAS TAFARNWYR !…

[No title]

IACHOS CRiWK TKKfUh XI DREFNEWYDD.

- TRE'R CLAWDD, MAESYFED.

IY -DIWEDDAR IIARLL BRYCHEINIOG.I

[No title]

Advertising

Y BYD CREFYDDOL.