Hide Articles List

10 articles on this Page

Y D E H E U.

News
Cite
Share

Y D E H E U. Cynnaliwyd cyfarfod nos Ian diweddaf, yn Builth, rr cefnogi Coleg Aberystwyth. Llywyddid gan Mr. Fnller-Maitland, VmddeDgys fod gan Gymdeithas yr Arddangosfa Flodau yn Xghasnewydd-ar-Wysg, weddlll o dros 41¡" ar of yr arddangosiad diweddaf. Dirwywyd un dyn yn y llys ynadol yn Abertawe irswm o 20p., am werthn owrw heb drwydded. (iorchymynwyd iddo dalu lp. 10s., o gostau helvd, h Hys yr ynadon ya Nghasnewydd-ar-Wysg, cafodd Richard Ablett, glowr, ei anfon i garchar am (b mis gyda llafur caled, am ymosod ar yr heidgeilwaid tra yn cyflawni eu dyledswyddau. Tarawyd Benjamin Thomas, tra yn mhwll glfl lTmni Glyn Ebbwy, ddydd Sadwrn diweddaf, yn M ken a darn mawr o 16 ao er pob ymgais o eiddo ""eiidyg, bu farw mewn yehydig oriau mewn canlyniad i'r niweidau a dderbyniodd. 0 flaen yr ynadon, yn Rhaglan, ddydd Gwener, ijnnddtd pump o ddynion o ladrata swm mawr o v pellebyr, a dau o byst, eiddo Postfeistr p-J'.tf ftrer dm ei .Mawrhydi, ao wedi ymchwitiad Ilawn, dJrwywEd Sindrey i 2p. a lp. 3s. o gostau. Beli, •iyddhaa. 0 5 a chafodd y ddau arall eu yddhau. ??Mwn ddydd lau diweddaf, oynoaHwyd r yn Almdaugleddyf, ar gorph Benjamin o'r'lle uchod, yr hwn a gafwyd yn ei wely -nL jj ,ereher. Dywedai Dr. Loveridge ei ,° wedl gwnyd archwiliad meddygol, a bod y ?'MthoMhQ.?onnaturioI. "'?'"?'we.-y ?:c)-? Ysgol.-Cymmerodd  I)wr s ol le yn y Ue uchod ddydd lau di*ivp^rl 51 oedd yn oael ei chado allan ar dir Dil;w n y k°"0'' Etholwyd y personau canlyn- ? ?'' t Plummer (R.), 304; Dr. Davies, (R.), l v u Nir. H. ???' ?)' 132; y Parch. ?- L. -??M'!K; .).92;Mr.E.Jones,(R.),8S. .??EU.TY.-Fet yr oedd nn o'r gwerthwyr ?r ??'"? 0 BedweHty i Tredegar, foreu ??"?'?M?. sytwai ar ddyn yn gorwedd ;"ira» rt'fF'rd!irj'. P? y oedd tna phum milldir o *'« Wi..lawr o'i drol, a gwelodd fod y h,.??' ? y oedd y amlwgei fod wedi '?if '??' ?'M oedd dim arno ddangos ? )<- v °j, y ?M- Cymmerwyd ef i'r New 'M, B? ?,"?'' "e yr wosodd hyd nes y cynnal- dtrpenngtnolriad arno. d¡rJfS¡ d 11 1 ?''??''r??"?'"? ? ?KfMMe<'t w¡rfo( (0 <?''?h, cafwyd o'r enw Win. Jones, ?i'liK, '?°°'? nl)ywyn rhan uohaf Rhym We»n if "aw capel Penuel. Pan ddaeth Cic o'r cm V ti ''?'ddo '??" Heddgeidwad Dorwood, o iddo b'3r, £ °'w8 truenus amo, ac yr oedd yne-K We{" ? ??o'' yn ofcadwy. Tybid l'ofruq iaet e i ca,I ei gytlawni, ao mai Oren la r c ,C,,lg ,oedd yn euog- 'a a 0 ei ?da) yn ystod y prydnawn, a l;a!ivy,) | |nryjv bethau perthynol i'r trangcedig ''? 1), ? ?ethaa perthynol i'r trangeedig "'?t.!JA ?' ?? S?en yr ynadon yn Nghrede. ??' P? y gohiriwyd yr aohos. Y ?! ? ? ???' achosi oyffro mawr yn %mni g^mmyd°gaetb. Hr Q ?''? ? CttOLEU ABERYSTWYTH.—Yr ?'?? '°d Arglwydd Aberdar wedi derbyn '"?'? ,fl l Wr"1 y 1'iif Weinidog, i'r ohebiaeth a 'nf'<01\V' -?Mh y rif Weinidog, i'r ohebiaeth a tiLV S°fyn ar iddo dderbyn dirprwy- J'wllau Coleg Aberystwyth i bar had ? t,,n ? LIywodraeth. Ysgrifena Mr. Glad. V'.v ,r "yweyd fod yn ddrwg ganddo wrthod ??Vt. "? y dyfod oddi wrth gorph tlioso? '"? C?? ???' ??' y m"e ganddo y fath J'"ideimi 0?? y mae wedi cael ei orfodi i'w gwneyd yn rheol i beidio derbyn dirprwyaeth ar unrhyw bwngo, oddi eithr un fyddai yn dwyn oys. sylltiad, uniongyrohol S'i swydd ef ei hun. 0 gan. lyniad, argymmhella Mr. Gladstone y ddirprwy. aeth i ymweled tig Arglwydd Carlingford, neu, 08 dewisir yn hytrach, i anfon mynegiad ysgrifenedig iddo ef u golygiadau, ynghyd fig adroddiad o ffeithiau. Wrth ddiweddu, amlyga Mr. Glad-tone ei obaith na bydd i'r gwrthodiad hwn gael ei dde. ongli fel unrhyw ddiffyg o foesgarwch neu barch i bobl Cymru.

A. M L W clT

RHYL. I

L I V E RPOOL.

! LLANFAIR TALHA1ARN.

-- - DINBYCH. -1

[No title]

FFESTINIOG.

LLANGOLLEN.

-Y GOGLEDD.