Hide Articles List

13 articles on this Page

,Y CYNNWYSIAD. j - I

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

Mewn amryw o achosion sydd wedi dyfod yn ddiweddar i'n gwybodaeth y mae y Swydd- fa Addysg wedi gorfod ymwrthod a'i gwlad. lywiaeth rwystrol wrth ymwneyd a Byrddau Ysgol, Yn mherthynas i achos Radstock, dywed y Bristol Mercury:—" Y mae y Due o RICHMOND ac Arglwydd SANDON o'r diwedd wedi goriod ildio i'r mwyafrif o Fwrdd Ysgol Radstock. Fe. gofir ddarfod i'r Swyddfa Addysg, yn gweithreda fel y mae yn barhaus yn gwneyd yn fiafr ysgolion yr Eglwys, wneyd un ymgais i orfodi y Bwrdd Ysgol i gyfyngu ei hun at addysg babanod, gan adael yr ysgolheigion hynaf i gael eu haddysgu yn yr ysgolion sectaidd. Modd bynag, safodd y Bwrdd yn erbyn y traarglwyddiaeth anghyf- iawn a gormesol hwn, yr hon oedd yn hollol groes i ysbryd y Ddeddf Addysg; a bu raid i'w harglwyddiaethau gilio yn ol, gan leihau eu gorchfygiad trwy wneyd ychydig gyfnew- idiadau yn nghynlluaiau eu gwrthwynebwyr pflnderfynol, i ba rai y mae yr olaf, gyda'r synwyr da ag sydd wedi eu harwain hwynt hyd yma, wedi ymostwng yn dawel. Dylai y canlyniad o'r ymdrechfa gefnogi Byrddau ereill sydd mewn amgylchiadau cyffelyb, gan ei bod yn amlwg fod yr awdurdodau yn deall yn dda fod eu gwladlywiaeth yn anghyfreith- lawn ac yn beryglns." Ceisiodd y Swyddfa Addysg gan Fwrdd Ysgol Margate ail ystyr- ied eu bwriad i bennodi dwy geiaiog fel tal wythnosol am addysg yn Ysgol y Bwrdd, a hysbysu pa un a oea rhyw amgylchiadau ar- benig yn gwneuthur y cyfryw dal isel am addysg "yn angenrheidiol. Ymddengys fod y Bwrdd wedi eu taraw a syndod gan feirn- iadaeth ac ymofyniad eu harglwyddiaetbau ar dal dwy geiniog, yr hyn nid ymddangosai i'r aelodau yn eithriadol o isel. Pe buasai y pris yn dair ceiniog, gwyddent yn dda y bu- asai hyny yn erbyn Ysgol y Bwrdd, ac yn ffafriol i Ysgolion yr Eglwys. Y mddeagys fod y Swyddfa Addysg yn gwneuthur pob peth a all i wasanaetha addys- sectaidd.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]