Hide Articles List

13 articles on this Page

,Y CYNNWYSIAD. j - I

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

Yn ei adroddiad wythnosol y mae y Cof- restrydd Cyffredinol yn awgrymu y priodol- debo gyfrif y boblogaeth bob pum mlynedd. Ar y 3ydd o Ebrill Desaf byddwn bum mlyn- edd oddi wrth y diwrnod ar ba un y cyfrif- wyd y boblogaeth yn 1871, a bydd pum mlycedd arall cyn y gwneir cyfrif swyddol artill o honynt. Barna y Cofrestrydd Cyff- rediaol fod deng mlynedd yn ormod o amser i ddisgwyl am wybodaeth sicr am gynsydd y boblogaeth, yn enwedig yn y trefydd mawr- ion, ae am hyny awgryma y dylid 'eu cyfrif bob pum mlynedd. Ar y dybiaeth fod pobl- ogaeth Llundain a'r trefydd mawrion wedi cynnyddu er 1871 yn ol yr un cyfaitilrwydd ag yn y deng mlynedd blaenorol, cyfrifa y bydd poblogaeth Llundain-hyny yw, o fewn cyleh cofrestriad marwolaethau—yn cvrhaedd i i 3,489,428 omol y flwyddyn hon. Poll gteth yr un dosbarth yn 1871 oedd 3,251,804. Ond Did ydyw hyn ond rhan yn unig o Lun- dain. O'r tu allan iddo y mae gwregys llydan o ddoabarthiadau cyffiniol, heb fod oil yn dal perthynas uniongyrchol a'r canolb irth ond yn ymestyn at Uxbridge a Staines ar un ochr, ac at Epping a Chiaelhurst ar yr cchr arall. Dyma Lundain heddgeidwaid y brif- ddinas, ac y mae y rhan o honi sydd o'r tu allan l awdurdod Bwrdd y Gweithydd yn