Hide Articles List

12 articles on this Page

CLADDU TRI 0 DDYNION YN !

COLLIANT LLONG, YNGHYD AG…

.COLLIANT Y " LA PLATA." I

ANGHYDFOD RHWNG PERI&LOR I…

News
Cite
Share

ANGHYDFOD RHWNG PERI&LOR A'l GURAD. GWEITHBEDIADAU HYNOD. Y MAE anghydfod anweddus rhwng y perigior, y Patch. H. Veate, a'i garad, yr Hybarch Aroh- ddia-ou (trefedigMthot) Matthias, yn creu cyHrf a theimladau brwd iawn yn NewcMtIe.nnder-Lyme. Yn mis Medt diweddaf, cyilogodd y perislor Mr. Matthiat i gymmeryd gofat plwyf St. Gite9 am ddeaddeng tMs, ae yn ystod yr yabaid hwnw, yr oedd i tyw yn y perigiordy. Mewn canlyciad, ao wedi i'r perigJor fyed ymMtb, er cael afiferi&d ieohyd, cymmerodd Mr. Matthias ei brenwylfod yn y palaady. a dechreuodd ar ei ddytedawyddtm gyda oSl M Mddgatwch mawr. Deohreuodd gynna[ dos barthiadau Baibiaidd i wJr a gwr&gedd, a thraddodi q,arlitll.iau, a chyunal'gwastinsetil Eglwyeig yn wyth. BMol ya yagotdy y Metbodntiaid CynteSg. YtuetN- odd y boneddwr parchedfg yn y gweithrediadau tyn—petiMtu hollol Dewydd yn y plwyf-gydag ym. tjtd a btwdhydedd ? ennitiodd syfw so ymlyniad nifer MoMg o'r plwyfoiioa tuag sto. Tu* diwedd y Hwyddyi), derbyniodd Y'' ArohddiMon IhfurM rybidd y byddai raid iddo adael y parsondy, a rhoddi eoM y plwyf i fyByardertynmis, oherwydd fed yr eBgob wedt gwtthod trwydded tdJo i weioi- doMethu. Y rheswm a roddid droe y gwrthodiad hwulydoedd,ifod yr efgob yn tybied nad oedd ieohyd Y clerigwr parchedig yn ddigon oryf, fet ag i'w gyf- iawnhan ef (yr oagob) yo y gwaith o't appwyntio i evmmeryd hal! ofal piwyf mor Ítlwr. Yn ngwyneb lisfarwaith agniol Mr. Matthias, a barn ddiamwys eifaddyg, Miod o'i YDnulleí.dfl>, fod ei techyd yn berffaith gryl a diammhariaeth, edrychtd M y rbsswm hwn, M y galleaid y. naturiol ddisgwyl, yn .an.Uol anfoddhMt. CynDahwyd cyfarfoaydd gan ?.Mtletdh, rhoddwyd myneg?d.de.mladau ??,yn Mr Mr. Matthias, M yn .rbyn pender. ?a? vr MJ!ob, S'r rh.i y cyd.yn.ai y per.gt.r Veale, Efefyd, Y mae goheiaeth  wadi pasio Bp?-r?????????? a'r eagob; a dydd S? ????? 0 honynt ?? Prelad a y mal?,r. Cydayniodd ei arglwYddiaeth} gaoistau i'r Arohddiaoon fyned yn mlaeu gyda I ?i?'????????? ar y .m..d ? fod yntau yn .yd.ynio.i dynu ynole. fygythltd i gymmeryd gweithrediadan cyfrNth-ol yn erbyn y pettgtor. Mewn oantymad t hyn, gwoaed oa(6 i derfynu yr tnghydfod yn heddyohol a thawel; ood gwnaed yr ymgait hwn yo WMth nag oter drwy ymddangoafad y peti«tor ddydd Gvroner, yn oaet ei ddityn gan bump nen chweoh o ddyoion, dewy gyanorthwy pa rat y cymerodd feddtant o'r parsondy. Borea dydd Sadwm. darft i'f dynion, y rhti a arosasant yc y tt drwy y noa, aymmud dodteiu Mr. Matthiae i ad. pttad gar )taw, cMoieant yr hqii 4dryeau oddi gorth dau un o b? r<i y.'oedd ytafeU Mr. Matth?a. ?" V ?todo?MyJ A?hddiJhM o'. we)y, y p"th oyntaf II a ?n?d?dyd?dd fod ei ddcdrefn wedi en cy? ??'y?f w?anaethyddion wed. myned Sdd ?y ?Ivn. W?h glywed c-i dd?g?n?d ? ??? daeth Mr?. Matthia. o'i hy?feH yn ei d.l?;' ? yn y f.n.weleddy.uonypen?ryn rhuthro at y df?, y..i g.u. ?y S?? ?' addiceo ffDed i mewn yn e) ho). ? n dd?ynoi, ??r? Mr. M.tthi.. i ?et y t.? V.' y pryd- ?, efe. wnMth gai..tyr heddyu?. chM- iatawyd gwyaiau iddo yn erbyu y pcr.g or M'r dyo- ion a'i kywasansethent yn yr amRylcblad V mae y diofairit mwy.f y<i c'.el ei goteddu o 1);4rwydd gweitbrediadau y perig)or. Yn ystoj y HOS, lluohiwyd ceryg drwy ffonestri y parsoudy ?'T?S.bb.th, yr ocM dry?u yr E??y. w.di eu dui yu erbyn Mr. MattbiM.. hyny urwy orohymyn y periglor; .c ar y pyrtb. yr oedd y rbybudd cMtynol wedi ei osod i tyBy "Drwy hyn, rhoddir rhybudd nft chynnelir gwasan- aeth dwyfol yn Eglwys St. Giles heddyw, herwydd afieeby(I y periglor. (Drwy orchymyn y penglor) John Thorns Blood. a AV. F. KtmotI, warde.Mid j!!gtwysig, .[ona.wr 17eg, .!875. Daeth Mr. MatthiM at byrth yr :elwya erbyn hanner awr "cdi dex o'r g)ooh, a dttynwyd ef gM yr holl gynnulleidia i'r YagoMy ConheUMtho!, Hey eyonahwyd y gvras%naeti4. Am ei fo-t ya glaf, gweddïwyd droa y periizlor, a mynegwyd betyd y by.Mai pwaacnaeth ya cs 'I ei gyana) yn yf un Meyn yr hwyr, L)Mth gweicidog, ar gala y periglor, i'r drefi weinidogaethu; ond ba.ruwyd mai mwy doeth a fyddai iddo bfidio eyunvsc gwneuthur dim ya y eyfryw gyteiriad rlug i aH-myddwoh ddigwydd 0 gwb). Dydd L!uo, dygwyd y Parch. H. Vfale ()' t)nr!gf- or); WiHum F"Uewa, Jesoe Beeston, Robert Gortoa, Joseph Cook; William Jackson, ThomM Jackson, a Thomas H*nd, o Haxn yr ynadoa yn lIys yr hedd- geidwaid,'i a chyhuddwyd hwy o waeuthur ymos- odiad ar Mr. Matthias. Ni totdodd yr yoadon tu dyfarBiad; dywdnsant fodganddynte'sfeubsmdden i ystyricd yr achos yn ei bolt gysgylltirdau. Nos Fa.wrtt), oyonatiwyd cyfarfod o'r plwyfolion yn yr Ysguliiy CHnhedia.etho). Yr oedd y cylarfod yn ac o'r rha,i Uioeooaf a welwycl erioeJ, ao yn bres- eMot yr oedd y nifer fwyaf o'r gws-c uohaf eu dy- lanwad yn y dref—yn 1m myeg, y maHr. Paaiwyd pendorfyniftdau yn dadgm gond o herwydd yr am- gyl h,-d.. poenus yr Ofdd y perigtor wedi Koaod y phvyfotion ynddynt. Pendarfynwyd hefyd nad Bisteddent dan, ae na dderbynient ei weinidogaeth mwy o herwydd ei ymddygi&d cated ao anesgutiodol.

ILLOFRUDDIAETH DDYCHRYNLLYD…

I'DYN WEDI HANNER El FWYTA…

IYMOSODIAD BEIDDGAR ARALL…

ILLOFRUDDIAETH OFNADWY YN…

-I TWRCI A MONTENEGRO. I

YSPAEN.

[No title]

MR. JOHN BRIGHT A.S., yN BIRMINGHAM.