Hide Articles List

11 articles on this Page

I "?''?PBHm?N' AM? '"?jMM!R?'…

1. *P*lAr&ia am 'HTSbysiadftti.…

Family Notices

CRETJLONDEB TUAG AT BLENTYNI…

GOFAL Y FRBNKINZS AM Y GLAF.…

,' i-'' : , tile" VIWD,Y'TEMLWYR…

G??Db 'PA W®E©D001! 7 '" NGHASTELL-…

[No title]

T\',\,: ,:, I:,.' 1.1 "h,…

News
Cite
Share

T\ I: 1.1 "h, ,-J'- ;AGOiaiiD; Y" SENEDD. DfpMM, "f 5ed ór, mis hwn, agonryd ow teddiad cymtfcf o sawfeasonedd y Freiihiaes, gana Ddirprwywyr; oaA, fel arferol ar y oyfryw achlymroa, mM eedd f gweithrediadau ond hollol FFURFIOL Ar groaygiad Mr, CHAPLIN, A ckefnogiad Arglwydd GIOBGI CAYSNDISH, ail ddewiswyd Mr. BEAND yn Llefarydd yn ddiwrthwynebiad; aoyna aetbpwyd yn miaeu, gyda'r ewaith o dyagu aelodau y ddau Dy i mewn. Dydd Llun, anfonwyd writs allaa i lenwi yr eisteddleoadd a waghawyd trwy ir Gweinidogion newydd ddarbyti Bwyddi dan y Soron. Yn ol pob tebygolrwydd, ail etholir hwynt, yn ddiwrthwynabiad. Disgwylir y gall y fienedd ymgyfarfed i gyflawni ei gwaith. ar y 19eg o'r mis hwa, pryd y traddodir Araetb y Frenhines, yn cynnwys hysbys- rwydd yngbylch gwladlywiaeth Mr. DISBAEU. Beth fydd ei natur, wrth gwrs, ni wyddys ar hyn a bryd yn sior. Gan fod ganddo yn awr fwyafrif mawr, y thai a'i canlynant ef i ba le bynag yr elo, credir y bydd iddo ddwyn i mewn rai mesurau 0 nodwedd bwysig. Dia- gwylia ei gefnogwyr iddo wneyd y defnydd goreu o'i awdurdod i wasanaethu eu manteis- ion; ond nid gorchwyl hawdd fydd iddo eu boddloni oil. Cwestiwn y teimla gryn an- hawsder i'w beaderfynu fydd beth i'w wneyd &'r gweddill o bum miliwn o bunnau a adaw- wyd iddo gan y Llywodraeth Ryddfrydig. Y mae un dosbarth yn gwaeddi am ddiddymu y dreth ar Mg, dosbarth arall yn gwaeddi am ddiddymu treth yr incwm, dosbarth arall yn gwaeddi am ddiddymu y trethi ar goffi a siwgr, dosbarth arall yn gwaeddi am ddi- ddymu trwyddedau darllawyr, a dosbarth arall yn gwaeddi am ddiddymu y dreth ar deithwyr ar ffyrdd baiarn. Nid ydyw yr oil a ofynir gan y pedwar dosbarth hyn yn ddim llai na 18,650,000i. Wrth gwrs, nis gall, gyda gweddill 0 bum miliwn, ddiddymu dros ddeunaw miliwn a hanner 0 drethi. Digon tebyg y rhoddir tipyn i bob un 0 honynt, er mwyn eu cadw yn dawel. Ondos bydd rhai o'r dosbarthiadau y cyfeiriwyd atynt heb ddim, y maent yn sicr o dramgwyddo yn fawr, ac oeri tuag at y blaid Doryaidd. Pa fodd bynag, gan fod y tymmor eisoes wedi myned yn mheIl, nid ydyw yn debyg y cyn- nygir gwneyd llawer 0 waith yn yr eisteddiad presennol.

ARWEINIAD Y BLAIDI . BYDDFRYDIG.…

I CWYMP A LLOSGIAD OOOMASSIE.…