Hide Articles List

15 articles on this Page

OWEKWJWO. FKDWAE Aft SCOUlf…

COLLI TBI 0 FYW YDAU A&FFQRDD…

ANtfADWAITH YN YR IWER&DON.

TERFYSGOEDD DIFRIFOL YNI NGOGLEDD…

DAMWAIN ARSWYBUS.I

! ANFON WYTH 0 BOEWtR II GARCHAR.1

-TREF TEiraWYft AR

FFJRWYDJRAB DYOHRYNLLYD I…

1. -1 1 C. !M>AKRA0 a*ir@o'W…

LLOFftUDBK) HEUDEFIG.I

. , 1 -Hi !CANLYNIADAU GOFIDUS…

: ELONG BZRY-OLIMi

[No title]

1-9-? 'L - A I L -' ?". "…

News
Cite
Share

1- 9 ? 'L A I L ?". ? ? q f? I "I?' i'? ? "i. r'(,,¡  I y WAedigakth RTHIOL. ■ »; T T- r .• J • ■ • ,i t'-h n » k'SSSS:Dafyddfawr ,Ii 1Wo PaP", 7.' -t,. JIB .1 .II. II ,óèaaô weèll djfGd ar Ji7da:,J;rjJ.oll1 h;a "Oob?g, 1"'1 Y$ yMWyd ???Sf Mdyae eMiMtMBMM y {? ?f ? ?<h M MN3 ..1.if dø" 1 ??ad)?t?M?!? A? M?-j?*? i JI)' ,11II11øh" .!JII'Ü¡"'d.C{,6I1 ? M?WM ,hyn? dtd?<M/ya, 'd?gyabwnl yu ?t.??E!. yial iat,-ttl bed gM* wrkmd, ■■ «i« M S1 ??nd y.thn?M? ?.M? t'tMMt.? hyt? ,i¡ ger&dMr?d??j?-?etoMdr? tt?M???? M ya g<U? cyohVya oe?hL *c na.^uuai <M?, tyrthm 1 !?f gm Ya If= Wb-d'u- gwy!M, g?MS'da<!?t?-yh'!t? tt ?ne? yn' mifm ya tsrod a *YAM, a o?M?tya ?b'?<t&t yttyr?eth. 0??<KM?C<WB<My,yt<t?dAsmw? yh.att? &9hryf( ab.ecij., ..p..ftdd Famy yn mheU ar ol yn bar foaa be )baM?.bety?o!twtM;, Ir swerl&u S&a6,ac yn go4 MdoetHi???tMMya'pOtb??yMMM? i?B?'y?yeent? MkWO6 Xr eM meUdwi' Beb fI'l¡lr.'fA,óy.lh,. dtegetw? ei d?a yn pwyep ({Mm<xt?mo i M?w! <m (MhnMdmFMd, yn mhm. Tt o?d B??'a an ynt?a-yt g?'t?d Ma of?t ?<fdd?a<MM?. gMMti ttf?ay?y?'?gya?' urai r nymqn: usi&6 '& v?si gyfxilliprut I Gwyddai, as oedd y amobad? a'r j?Mtfy? fy? yo? medd!anty BiMdd, yr ediyobai>r eu h*tM, ac .Mj ,chMttt ddim oamy ddwy ferch ieuMgc, Bet? bymgi o btr?ya? ei g?a<! ta? ?tyht, ? &iV'Olr plot bp eu mwyn hwy. Yr oil ya awr Mdd'ytt' *» 911,U bwy?i'w wneuthur oedd, cyoyom ya alwui,& <!<eMo dyfed? hyd.iiidypt CFO yoxhaeddonty gen- tref In ?ialtdd; o'her*yd'? aawaich y cythMdd?at yao, gwaMtNd?ixwB eeda ft idxwjiv Am eu g*tffcttl; and yr ced?t??dtt??httt'?ad i! ?ttthi??W- rby w bath i'w tuniha? ? i ?d, i <nMt i wa? hyny. Am hyny,; aetbant YN?MISOU yn bt?hi?h. ddidswi bebyn?ngMryn?Hi wi-th y UIU, nea y deohMaoda y sOr byl?; t? aifeodlon e?Mf eM!H i ddwya? M gM aMytt M' y 4?d M wawrio. Cyrkaeddagant y liwo, o!v divioid, pau oedd y dydd yn deehrau tori. Yr oedd tawelwok y feedd fn teytnMuyn y ne, heb fod ytiO tac ladiaid ilia obyfcillloa » dori ary diitai«r*yda. Plibetla dedd yr adios aa'buaaai 5\jm £ Dagbar a Slim Jones wedi eyrhaedd. uimgalloukddyfaln. Neidivdd Dayfdd i lawr addi ar gefn ei larch, a. dilYnDdd Bob Parry ei asampl. Y ptth. cyutaf a wnaettiaat oedd atckwilio y lkwi i edryob a oedd ynoddim tdiofa fod yr Ioiflaid wedt?oAyco. BaMtMaibtthttMetheb ddM?tt? fod diet trwytddiM). Oad,41ma,doWtodcliwr6b? Dafydd:— "gl>b: tyr.d ym&! D?atN ?edi a?ede &ya { rywbeth e^diwedd." Atth Bob Parry tmag atm "Pa bath gydd gonyt ,jI" meddtt, tttypty?i uweb ben Dafydd, yr hwn oedd ar ei linl&e ar tawr, a'i drwyn yn mron oyflwrdd y ddaear. "Aityb "Ydwyf, wol, di, .'olló.'newydd,gøl'fIud! hefyd. Y maayt ladiaid, <neu Mi 0 bosynk be& bynag, wedi bod yma 0 fawn ll&t nag awr ya el—ys edryoh am danat ti, yn ddiaumheo." Pa ffordd y mae«|;m»r jSyMdf "y ø ol i'r fa. Re y gadawpaat au-aaroharerioBi YIl ddismmbeu. Digon tehyg Mdyai ddytod i fywie ar gyfer y fan yma, ao ardt i^rphwyso a ohscl llnmaeth, pa ?An yr gedd rbas or ewmai i'w ddarpare tra vr elai'y gvfeddill i dy gyrohu di. fe, dyma M hehf yn myned a dyfod yn>«glTir. r "¥r wytyaiawoi BHi hiyiiy, yake yit1 ttmifi -«fai boo| y» U<td agoa at»at," meddai Sab gyda baioteUr mwy j Mheb. ) o'r hynlleiaf dyaa M yriwt*jnWflm betb bynife. "Dy fed tt yn fewa/' meddi rBdV Ptey; "ao1 felly, gad i ni fyned, Ma pbeidio eelli dim tmu ?''iTr wy< R yn bM'?" ?Ma? D.tydat. "eaA, r w .11' II HOOr. IP :r! bf?! ad !J.:tWa'  )?M*t T?m SXm;' .1ÙI.)'II" ,"¥I" f(V  'i ,I ".Ao':a"<mh.?Myt???M?M?? yd:?<!W?d?y)'tb4t??ept? Kr?y?NtM? Tht ?yr tntttt tt\io &!? Bt b)<)t<?.?yh?h???))???S/Sf!? bc?jtadewtM fU ?"?'? ".1'1 .M w?&?jtyb???H.Mi??NtMt. ..1 gdd. 9 3&Co^d ^iw'aiih'f!S&6{jjtwyVir' eedd???????i?ey??'?M? <?M. NM M?Mydd? gefm?<t!Mt.M? MMty?y?M .f Hi. ?4! !<?4Sf!w'4'?M'V ???m: <*<d j M !"Me j'rlleo,yD J' a ,8},l{;r.; ?h.My' MM ytoiS ?M h??.?tdi '8yrh. t bM y?b*y* ?'JMfy!!? e y, »ba0iBHaantii^Bed|^whbB M»!«M h?tWt?f, eJt fed dim NeiMdttM y<!tytn Mo??p?yd, !!B'bet< ?mmwt? x swasHB«at .tefytl.tt?a?, tr a 4ic y i all .yi. !tW:—' "E<M<&f ,¡!, KM? y)< <?e!<d dW )Md? ^aESS*^ "?SE ? idd,i x" "i" pae t '«Saift wyt y* g*>bo« ??!" MSanfflh ywa, Vf vft- ohi? i4da? 0<H wjfcli Ta gvdod y «te'aew ya diHWw dlDI goosaw ? I M?dj?? :4<? '?at?oad'p? i'f ?i?t ?w)??, "<?" .'??e< a maS*Moi&>yt iMetftl'Mb. ''?y??nt?MwhyttMtt.?idi?t? wtdO9Wpt?t!04,m^itri4ha f < ? ?d?'??.? '??S'!?b?:t-?t?r--PM??'? „ 1 ^*msgsg ??.? ''??? III" !If 1 t?, ?)!t  j! M 'yn? P1 ? .z.  ????D  ¡''qJ;.a.[''I&iD 'D t?EM? ?amt<a.n?? Ypl81:t.¡.. < w^swm oiwgm .,i. am fO.I.C)r,¡') I. ,} H. 'J '¡, u'b <{ J, h 10 fcnw!i#J ?tbY')?btMtdMT/ 'r Jî£dÜ;I3I. a a\. \0  ,-==. f' b BM<M?<??'?;'?? ???? f I;' 1 H S ??:" "4I=" ?0)??fy.?y? 1, 11I'J!, W 11,dI. =K-rU" gMym i mdw els Oygaida'saHwWila jMtgttHivm w qfrØt1ft & ''J???tM/'?<? ?< 'I,¡A "? ??«tt? 0)Mt M?M* <? brykltra, 11Ia_t'I' My.))??' .DIài414:IiL1r  ??tdM))M?? :1II8dd.M101J'hrr, ,1:' h'l'¡ré4: 1t8Md.nJ..flcN""7! ,br.rl8'lt'l¡ t; .t t i wtandiw i a#, yus "664t 40169m?lf,,ftdymmorr,-yafwrgw '(1  '$,eb r"?"y?' ???t j? ;eMM?S?M.Ni o?MMd?ftM?'?S l.t Ð' Ii" "'D,biùai.¡; 1.1r8:OIl'¡'¡Wiad,f7'J'111r' eed h "h & gM?thttMNfM. A?'?M ? ? ?* *?? ? wj'M?w?M o'th MMytoh." IØftul, ??'? fiui" W*ho. Dia? o? i odrych bttlifM?d ya mrm? y)t at!Ma. AtlMtdi?tttt?t?eh?Mf. ')??a? MMtNt ?MbM?UMr?yf,nMh?" Aeik yaaitb,a MM4 Bab M Mw y n ei le. G,d. i awn .1 gerM?M??Mdio taraw M ?htt Btb BMty, e?Mdd <<m M<iH ytt dyfod o<gy& tirM f?MwL TMdt.i ?.? ? wy!M!a<?? M ti Jtya?d, eM?eaa?M yH p?tttM ? .J? i sy?M.<! y UII.i[Ödd me- mo. tm ti.Methn, o?'m«<?M<a?-t<tM?'y?M hyny ou 11 gyausaia% OndM?wet yt ? ????M i <yM4y)tyeyttin!??wttV.by<Mt!<?' &M« p<Ht t omB&M?M iM)t IWV,:IZb dDw:FyLr? Ya of&i fhtj! M ?d*e? yj- *I&( I wybodom wi p<M;t MM ya *i ?gwt*, ?mtdttfynoddBtb?M?' tni8l'AItbaf 1"óI'O' tgtMa<' txtdXtByntmaao'ib. YMye?dpM?y?dcttt. ?ws& m!Me, &M _4. e?tthwt? hw:, i pry& y gtttMd ? t?ftth? 'IIWø'wctd e'MM? 'pry& aysi l,lb ? ?;et!'?m, )?y? gwyh?ymthtMthj?wrtI)dd??e?y<?yMf? adynain ato.. i I d 'B6b ^arryVr gar" P'fr7'1 'I ''l Mrybh yt oW\{Tt <tt?MM ya ei **If#; a gwyd?w? hefyd, M aad oedd Dafydi ya y?wytMwM bya^i' fod^wyd^Kana^l. AmW,.p^H»«d*~r ifyaed ynaHMt; a dHth yn ?<mo'? tue?'tlndif?, yrhwt?A?Stft?o.My?M?yMM?ttM!' xeMeldeb. Nid c<d<t y* yrnddMeo) ioAttt yrMWMttdddu? Mftt b Dnl eF. 0 htrwyaa ?wM Bab <f p. <jymm<?<tti.<?e]iy)) .11&w, M fA ttohodti?y, ? yn btfMt i ?ai M-ey?fM-wa!. DttthpttyrMi? a1tÍ'rrg.h,¡. ?<m M&)M yr QddawJnn" ?dMaMh-ett?Btad. Y?Mt?y Mm?t 18 ua .1B.d", 0i Si £ »%SS 4ddedd d?? -Mlo.y,z,bal-od. Aodaodd D1JI,\m'J,: Clywod4,y,rlRdii(t4o*Tucy4wm '¡U; Y41I .Ri"" Ditfyd4-'fi'?ad OrUn I 4dric? bett 2rd OtMt djrn mo ? tt f«Mw! ? t d?!! M?!?,,?-' peth*? yr 6dtd Bat !?m'y ya of Wddf M w4r?3 >' hy?dto I't Uawr, d?dodd ei 4ned M at wddf, ?'?; tyilell, c«td ttMexym M !'wy* tatod I WMth, yn al <<toB, a tbreapdd jr aawariad heb WDe1d dim ?m?M?'?'M?dtttM'i?t??yt&dtiM?'. .'waelcooi 1 wyatb Bob tra y tyaai ei gylleil tEUtttt.. ?' "m m.t'1 Tr It *111,W?rywlbettil jkl& h fy-????, k'jiftM 'atf ^M|a#eK'' "v2?jl "'if Clftfæ,¡¡x;,r I' ¡" y pI. ??t<i? ?Md?t??Bvat.? ;'1 '<?M??y?<t?&?'?M?j?.'?? !)?KAd?<MyM?" "? '?-tM?'a? 'm<W? IMMtf?' «?<?*! '< Dafya*,1 )?aMi?? ?'?'t!tMM''b?',b t»( (. d ,J ?'?? ? ??'?'?j?utt-? 'P??''? !.rl'K Jácllt=' ft.ftft *ii¡;'i'; .,IL..Ji. U8_ ¡¡,,¡¡¡ .i.I..i.J. **■*< *mmm  y? M??.?t?' '3ft wyf ya UIJr au bod yn fyw." c Dioloh i Dduw aKhnfr* lftfafBot). Mae "a.Ui w«?y<!Bt?T5M? .K.?yM' ? mM ? 'yadod fad y?Bl?dd w*di ew ottd?At? tw. I ''t? ?; "Y??.?M??MMx.?M?..?,? AiMo MHiti A dfWMwWy'tlB.™ ? ??.'t? ?? ??t t EMtt  '= "i: '<T? iMi?B 'y ?m?t i?-? ahw' iw?. ?' pdm pi'" '?K Dyna *y<M ya fy ayryM tMtbti yt h4Aiii,, i) wr, Xa?T S??y?? .at??ddj- ?? 0 ?wyrMb?(? tor pe asui di r?yl d.k, St??J  d8.D,.t'' ,,1 ( •»adBe*wal*yd6yay ^^iMi&r^^ea^: ?mM p? ?yw??' ? ?j? ??t f <a ?? ?S.?  t t dttM&?'t?"? i??'yt? i? ?' )MMf h?d?M*y)M M? MMM& ó' .II!'lI!tIIAilct h6d"7: l';J it.OIifpMlttl'OlairiIØ4I'J 'i, ..¡¡a,! '( ?) A(.?? j; m _w ? ?ja & ????a????tl??t?h Wt,,{ ?.M???t?<??? ??y St3 o !-?<???byM?'???ttWM?<? ? ? '?<?'?)M •fim*fae!«Miylg«if3(ttK: 'WM. m! 'tt???M?J?t.?twi??? ? ? ???t??i??-ytM  ''? 1- T"1' W 'f J/\ ¡"")"'11¡' ? llfllfliw" ;»|To i7 'U *0 ,I!1 ')11 tWt<<<<" ;?G?7 '? ? '? ?"t' t'?'n.?tif j r -?<?'????tj?M??f'? t?'?'???''? ¡H r AII'IIItMftI t ,¿(., ft ?' ?'Mt'r'?"?? '< ?'? 4

[No title]