Hide Articles List

12 articles on this Page

[No title]

; ? i I .Y Dl Ai'R DtRWO-…

[No title]

News
Cite
Share

 T??i?. .ti t wi I ? Intoi m isa--of .;¡;i.,i1}:ir:¡¡;E =a:: trMtt?tft ewyn tiabougal. ,] g, I 'ItJrifjyaoefhø.ør ø't Y*'3jjj5S'iS -liafil Ss?????f'.st? 1Mf'Øt '14 'Do .aDfodå.lÍaol¡i ,'y8yJl*iad p,Bol:r,ghr. Vr oedd y '*6?Lorw  yw'4r"" '.lI1i&«o Fib' Eibmi"PrT, so"reww,p&MmI& $#no" >.<„) rtijiiwc y ft^ldyTcetbei Eiiwywjr bwrth« y* £ f*dlj "sadalit h."r 8..11/1 ,yrtb i ;!lefo. 111° yn ?oadazkt hawt!p, .4204d'i&twy bWd PFlt1luiI¥R" _i '# ?? At yr «9dlpol» "» 0" p idism if? ? ?t. cMt mswtitnyn g?ll*ystooi,rwL- dwgo ?? <? ??.??'M?M o?y* 'w y ?M? ¡¡gtnlt¡,tllti. ?<y?<'??- A^a4i»-br««nMl,.VU»« wM???"? '?' ??"yM?y D&yf.; ?'???E?'. Dyf?. b?pyr. ?M, ? &?ANMtto?yayi??M<t Sw^gyn Mb, oy? i'r pe?y!. yW y rh? ? E?? ? W?wri..th, y Sa&fcsa^SivjH' rt^h ?%IWY*bi'liuni M MH..A?? i Olvi y by?i yr BEhrMy*<icr?M?y<"tydH? <Mh???y tow ^^glyd ly»frrrtogda r» røJ.. yMM?, and byddM?r M?'?a,?'M.? ?lixw,Lbywldp ?ey?teitoio dwyfoldeb ei hU.,hui y?hwerwt <t ff?Xt! hq i eiriltuy adwriseth MyweM Eg?wy? ?tg! y <ty?iM hyt ym?u ??yt I b# ? byMW-yr ?tyaM yr aadAd ? twel?MwyddM?o?frifoMeb.?ytM-M?Me 4ifritol M arayko«ddedig eisieu U<?ru fUM yn K?f.. Xr Mdd yr anghytfwelWi&'l duwiftyddol ag oed i yn tgw"aaw,ynail4blaid4odMwr*,y is yr lw yn "?yM'ye twy fwy Mt dy<d. Y'' oedd yf ;Ueb? &'B.tMtEg?y<?'y yn-eoM?ma?ea gi?dd 'mewtt yBi?ro?d.ion.chw?ont ao yr oeddya M? be" a oeMuury gybudeb Cmtionogol yn y l !.b? ??'! ya ?Ntrnthit K«« ymraa?M Mnm.?<ir<y? Eg?y?LM))rih.?,M,yr ?d Tt d?ed y?'?? 'a.<tUtMt ."11, Urhw y» hie i tn y f1Ufa,hQd., cany<p? withMi??'.bMa?byptg&. tRMM fod yn myag ar.weinwyr y gv'?MMi bk'd?a yxw?twyt, yr e?ddv# bron i gyd W cyttuno y ?ydttttM.Thind .oMi.'Mwy? t.w?dl yB?T eg- ?Mjnw.bydd??fh?"?????'- ,'D?"e"' 0jd dYltiOlAtth ''W ,0 ettW?'o" ao AWdafttdaM tte?wMt'rpetwyl yma" ao i*a eywi ma Pedd ?a?yMd f.d dytian dt.ytyr?'wys yn dymano ?4addiwp0d. DYWUW&YW' gimys ag <"<? yn ?tWli?aweiHtt?y?t??P<'?'???'t''? 4yddo Y4 ? f*ddll golli I Okamhv4yag?ei ,htw. "? ?thMto?nM?M ao at wa.h?(.I?gy!oMadt<, Qs *Ad Y" Ml?y? fawl gAnedlMthe! yn nMddA a.M))n.?d'?dt''y'am?y??h??.? Jlbo4iau sappxooOA'?, gWowidiadiAp M?ytc?d?. (.tarywiol, rbaid iddi twy nou lai fethu yn ?O?.- 'hadaeth lawr. Niaoedddadlamhyn. Yn awr, yn Bpwya LIo?gr yr eedd W jndi ??i&?w?ot.o'?''???'; ?? hwwydd si akmyUti»d.^r WMWW? yr oedd ye Mi'?QV?M er g?eH. Y'-?<M wedj gw?rt?? si rhyddi am cyflo? » nawdd gWUdol; Did oes kn- EIVtt!k?ausiiaethl)l? in ?'?; yr oadde¡ galin X??H?tt?i ?iM y?'y ?''?? aytIUWJ'I- ? O.yd¡ÜA,,¡¡!P1ie8tm..iIWi,AAo.ibftl.WY"" wy,r, fwo%loy *1,?4 Vkwyr, Ui4?roi4, S.40444- borgiAid, Ifd?wOD,' .0 ?KhydSM'-t? Heb eyd. .ynMT <e?d i?BgreA yMt, M I i?reglwys Nymnma Bf'M thf<te?t<Mw??rad o .h?Mg? fMt?h?e?tM, o M?pt? <P?M_yn, dd»n; 0? wMXd dMt M?xt byoha» fa?a. H?. K?wd.y leDeM; i¡i M:) Xr ?"7" chw?aMU at ei harthygl- M tTau ???hyBt, a? gwneut r aerhyw gyf- 'newmad y^ g*Uai u"fd trafm eUlithiau, aa??e!?! ?i?r?cHMU?mawa g?, y MC<d? o? i, Wrd^al.fWl ? M?ydd Not yr e iw? s.: Nt.) ?d?refe yn qamddarl!lnio aM ?t n?vLa' y ff #31,o144 efa Ot)d ya unf? y?'dywey??r??.?a???'?y??M?adftathfMOM d?eM?g?,y ¡,.Wr7" MeLwya erioqd, ?.?.y.?it4??<i?1?)??4?'.??°? fr yr omid yr'eglwye, y!) oMt 9t rbwy?o 1 ?Bey? ei gwifth i N?yeiad.an hyp. a.? yr celd ammhosii i i I ea d«\lldt 8yleb. DTweda1 'fed ar yr EgtKyt Biaieu '?y 0 eagobion; ond nis ?UMt??aoae)? Yn Aca, J. oeM. ar yreg- IrwyuufeJt <AW!ft!?'t ?hit ? hetgobioc, yr? o??ya iaUllllly. Ía_negodd 32 at. nt «I bos- gob?yB! yoto????i?t?) <?.ta HM!R <i<t ?e?)i,ye?.?<??? y 5 W? ?"'? ?- .tmo?MS mewnSOO «.iynyddoeM. Jr MbM .ad )ttS<M'BSt)??tJ?trr.<?aegtt.at! rif <i BeajrnMan yib^,i*b»d'WM«?iHM«th«(ei'gem«di|Mt^-Katnt &so muey4 ? '?j? .??M??,?r,?r?? ¡i yi 6teiiiA?l '4?"OW7. 11I 0, ?.,t !A1 !WN YI 4 IrPl#werato'4 ag odtt'Nrby ?wan6?o ?t ytMgobiap; ,M yna' A?iti '? ?d.?W?MhMt'fof! yn ^»d; < S?. ?M?att???M??'?'??'?'f''?'?. '?? M?S?ig??&??w?y'??? ???S?'l? ?9104&,A,i 9 ,bdl"là'tfadoièfyft a t ",eo, vt lio ¡r,(I gtf-  11 II 9 I4>IJ1fdftr/l;if:tl. Btgn'J'lta"lfý.1't: ffiri^isaLter^ t i?BM "'rWp BNOWtMMtT. J ? iMth fet yn MoUy dyddiM pMMMot. O. oedd ( WerthVa B&mmMM nt<HMa UV mewn r«r 0 Mho«i« ««d oadd yr #ff«i, ri. »«d >n M""?" .t M M:w?i cy-m.ryd &^SSSSiSSSSSS& ,ïut!. 1Yar r "11 ..ant.f".ao:Ylgríf- pajffig^gsg^nK -I"" hi ø ,h ,'88ft ?d?S?'?!'?'' cydw.t.d? gob 0 fo(k y? M'-h?MM?y?"" "a. S laum;sr r*a tt.ieosn''s ?h l", "ILLdiaf p.?y b* gJffM<h.? M?'-<?M ?h? in? w ?J!'<M y?dMeha yn'<??' fo?w?B "drq. Ba-? gitb4o a ddol,ya.anddu nyw. tlwAfi w hka>MlbklM&», ym eymmerytHM? jMI .oSm .Mah«<y hew CMM? pat" yn <trwy? and Did oedd gau Eglwya Loegt lywodra^hi* » belyntion ei hnn.aonM ??ftieMlUywedrMth ar 1 WMwr:Mth; yr .edj ooHr.i ??°My.? hu. IM .'< M'? 11', ,t1. C"tabtd"-ar b?!M ??? ?btdtMt ?by??tbMY. w?th Re a anfri MMdjt?t??l. ?mw.tdi? i t Eg- l?a'f wM?!Mt)), oad pWy tUaMt aodi tUM {eM11i 1, mMmi yma ? Pa ? yr oedd y gwcdhwygix" adami doå ymaith y t<<TetM Y. d1 f A<M?d.??dd.af?Hy? MiM? yr?y?th** h$&<odot.<t eyfuad?, t .hyh?My?-idtt: yr ?'w?oy- gys»y]ltiad»g i'r ohyhy'ctug Me? of"&# geHH 'el gyfnewid. Oad aid y«Mtg yc<??di*y??< yatfye? yn Ml! ap? pw?tdoS?MM plwaM,<"? yf ?d pHu iV aywmud yu &04or4w" v»» y .Syddanfay^BMitba a cbvffawni eu gaii;h yn briodQl. Y iywetxetb yn bMtMBot oedd ?Med??th yr oa?iri?d; ae yr oodd ynwbMBdd laws, yr owM ya ami ywi ymderol am, mhtfMiW, i wy,avand am ket»H ntu M ya oad am ryw fath 0. wOo«wJd«b. Yr oedd gaa yr egiwyai Anjhydffurfiol hawl i ofolti ac/ytnwxejd ya uniongyrcbol it cyfryw aobonon, qnd yr oedd Eg lwys Lloegryn CIW, o haawydii ei obyasyHtiad A r WJadvcriaetb, fod yo anbawdd iawn i ymwneyd i hwynt paa g) fodent; ond pe buasai yn rhydd oddi wrth y llywodraetb, buasai ya divfiiqio moddicm i ymwnajsd ft djuion gngliyinrahwya, 10 j symamd rbAi, aufotaal oli ok»<aado)». Pj^gi*d*r*lL ag oedd yn «fyBolarj»yr Egliyy^y^Qedd«^l» » ddwygw fil defodau a1 ffurfsMsfditu, a'diwygiad;wwy»f angep.- rheidiol ydoedd galla i ddoabattllu ei dyagawdwyr ali,Ainds ya ol aogkanioa y g«n«di. Wtdiymhel. seshki or, Y pryptiau bya., oykwai *ai awieu yr W eiileu ydoedd rbydiid i w«th{ed«; a gfiyaax pa lodd yr oect yr Eglwys i gael y gallu doddCwnaatVul a g,sfeitiy<raol ag oedd yu aogeorbeidtol i ddivyii oddi amcTloh y dwygiad»« a 8.¡rryr4.øai? Ao iddo of asteb jf qwartWn •ihvw. dywaiai .nad padd *ad, no, ffmdd yn unig yp jaba w y plÙlni "r ftgivya gu* yr hawl 0 bnr>an-lywodra«tbi a bono ydoedd trwy, ddadgyaavlltiad, B staddodd y d«W»kyd« parehedig i Jawr yo i pgkMol cymiMiMwgrMw i if ¡ bfcVs: o/. r.. i

'.,, - , ,. BR'®UDWW>' ANGfE^OJ;…

YMWELIAD YMSEUkWDWR ' MOROCCO…

[No title]

IN YiS' AMKZUmi.

I OYFLAFAN ARSWYDUS YN 1 MEXICO.

IMARWOLAETH Y SENEDDWR ! SUMNER.

I RHYFEL ASHANTEE.

ILLOSGIAD PWY FELTN NYDDU-50,000p.…

[No title]