Hide Articles List

20 articles on this Page

TREGARON,CEREDMION. I

BANGOR A BETHESDA. - H ..…

News
Cite
Share

BANGOR A BETHESDA. H <?:/M y'? ?<?.r -Dydd M.wrM Q? eddaf, evnaaiiwyd Y cyÏarf"d uchod, 0 then Y ?TS?????? ??? ??7?????????? Y prif achos, addygwyd 0 flaen y ddau ustus uehod yn Y cyfarfod hWD, ocdd yr ? dibwy. canlynot, ac am ? M ??M? bwvsYr?Y? )'n gw?eyd sytw 0 hono, yngbyd ar ??&d am.. Cyhudd?d Wi?m Gray a W Wd'iams, dau &f ieu?gc 0 ddi.M B?ger, gan R?bertGiibert (S.is u? Ys.otyn) c.idwadhetwri?th i ?l?dd r?rhyn. Y cyhuddiad a roModd yn ? v ?u?ngo ydoedd eu bodwediym.darno ?? er?n ?of ba.bgen ien?c (bydd? or ?w WH)i.mTho?WUh.m., o-rddm? esgob?, yr hwn, ym?'nymddMgos.yc .1 tyat?eth G.t- Lt, wdodd yn tyn. uyth? a?r yn rhywf.u ? etiMdiMth As?ydd P.nrbyn.y. ag.s i ?g?. Panw?Iodd y CMbort hwn y bachgen yn trfSpMu, er ??n.ddo ?d yn b.wy)u.a.ch i redeg M ol y bach. ??, tynoJd ei e.gidiau, ei ? a'l ?.9god ? ?dach ojdi M ei ?d?; ? dym? y dd.u ir d.oC fet yM?rnog. ? mi)gi ar ei hoi, ac ? br.f heol. (Yr ?ddwn yn Uygaid-dyst o'r Mgylch?, bu gorfoa ? aTB2,t fyned A Uy. i dyvgo. yr hya a welais). Pan ddeth y bachgen i'r he.i, .eth fel c.. dan ryw drol oedd yn .efyU ar yr he.), a dym& lle yr oedd, ac vid oedd modd braidd ei gael allan. Ond mynodd Gil- bert ei gaet itUan; ao oni baaaai i'r baobgen oUwag ei a{ae),am wn i, n.d "ei dynu yn bedwar .elod a chen" y buasai. Ond beth bynag, fe'i eafodd allau oddi tan y drot, a dyma tia dwsin o ferohed trugftr. ox yn neidio i'f bMbgen, a lIwyddasant i'w gael O'! aMion y ereadw. Ond ryw Md, cafodd enw y bycban, a rhodtloàd wJs iddci ymddangos o flaen i yMdon BaDgor. Er na wnaeth y bachgenyn tlawd ddim yn haeddn dirwy na "chost," a dirwywyd ef i 2.. 6c"a'r costal," sef 7s. Ynyr.mgyfoh.adhwn, casgtodd cannoedd o bobt?be.I, Ue y oymMroddy rhyfol te, M yn eu p)ith WJt'am G?y,. W. Wil-I ?? a'r cyhuddiad a roddir yn eu hetbyn, ydoedd eubod. wedi ymosod arno pan yn,treio myned ar b?h?chbyddar i'rrhein?. Dyw.doddoa.eu yryMdon "o&i.?doL" M bod wedi ymoMdarno. tt?Modd dau vr un tbrdd ag ef. Tyngodd tn eretU M??y ??.?.????. y ??-. ad ??d? ? ??? ? Hams, 0 tlaen yr ynadon au bod yo meddwl YD Biwr ?b??S?fel dynwedi col.fn.edd. iMt.'isynwyMnary pryd;aoynw.rdymaooddb.rn ?.O?ado?y, ?????? o"r dyn. ;b?????? yma. W e'r b?oll drafodaetb, bn y ddau ustlJS mor bYDaws a ü1rwyo Gray & Wil- liams, i Is. &'r costan, 8ef 7s. 0 ad yn hytracb na'i ham? 11.. ar ?'???fy.edi garchar Caer. ?n???X?y-d yr ?id ? ?rr?%Sn'?. ? Gilbert, nag i  y bacbgen o'i ofstl. Felly ya wir; gan fod y dynion wedi meddwl so yn credo, ac wedi ?.??? ?? gwallgofddyn oedd y dy.i tyb?d nad oedd ganMynt ddim hawt i dy.u bacbgen bach byddar o afael y?S'M?? T''? y cy)aa nt d?o?yd M G?bMt wed. derbyn un ciwed ojdi wrth y mercbed ua'r mttbiou.—??/t- (lalwyr. A-il-unwyr Ba?zgor.-Cynaliiod(i y brodyr hyn ea eyfarfod Mynyddot eteni fel arferot gwyhaa y uigwyn. PiegetiLwyd o neaSt'lwro, hyd uos Uan; ?Y?w<m;dr]<(?,Ei? ooMd?y!tt y PMebn. W. U es. D. D., L';erpooJ' Evan ? Evans, Caernariot; David Rob- ?' ?T? (CaefnMfon gynt); a Mr. Thorny ?tfiog. O?fwyd cyfarfod cyaurue, a tt)M phobi- e i.M a phtegethu rhagotol o dda. ttwy ytttod y oyfarfod. .Ap Fycltan yn yyttaduel o Fangoy,Yr ydym yn deaH fody Parch. R. ThomM (A.p FychM), wed! rhoddi rhybadd t'w eglwya yo btlanor, ei fod wedi penderfycu ymtdaet ojdi wtthynt, a toyned yn a.th- ,raw dnwinyddol i Athrofa yr Anmbynwyr yn y Bala. y Wes{eyat<— GwyHMi y Sclgwyn eteci, M M-fer, cynnaiiodd y brodyr tchod, eu cyfarfod btynyddo], yn Siloh, Tregarth, ger Betnesda. Gweinyddwyd gan y Parchn. John Jones (Vttlcan), Bangor;aHagh Júoe" D;nhyc)!, &c. 0' 0 Seinclorf Temlwyr Da .Bettor.—Yr ydym yn deal fod Asehton Smith, Yaw., Vaeao! wedi rhoddi 5p. i'r6eindorfuchod, at brycu oN'erynan. Hefyd aD- rbegwyd hwy & 2p. gan Mr. R. G. WiUiams, Bar- ister o ljun'iaiD, at yr an amean. Uealiwn fod y aeindorf hyn yo ddethotedigioa o wahanol g)itinfa- oedd y dref. .Anrhegioni".Vitseara 'Bango),Yrydymynde,%Il fod Mr. Bather, cvfreitMwr BAnvor, wedi Mrhegn y (tefyJ!iai Bchod ag History of M't!<e!, gan Mr. H. Moyd. Hefyt], y mae Mts. Ricba'd Morris GritBth, Meuai Terrade Bit, gov, wfdt aurhegn yr ua seiydl- i&d a copy o'r North Wales C<M<;«e, er Rhfgfyr 1815. Eisteddfod Fi-einiol Bango?.-Yr.-ydym yn d, eaU„ fod FwyUgor gweithgar (!) yr fiateddfjd uehod, yn myned at ea gUydd tm waith ym y mia. ao y maent yn myced felly, nos Fawrth nesaf (neithiwr). Mae rhyw nefer bach o destynau wedi en nodi, and nid wyf yn ddigon o ddewin i aHa dyfalu beth a wneir ganddynt noa Fatfth nesaf. Maa'n tiebyg mai ych- ydig a wceir oni bydd i ryw gyfnewidiad mawr gymmeryd lie, wrth beth a wnaed yr wyth mis a basiodd. Gohebydd Ty'n-'f!.Maes, ger Bellic3da.-Cyaualiodd y Trefaydd- ion OitMn&tdd eu cyhrtod. btynyddot yn y Ue uehod dtiyd.i laa Dyrch&faet, pryd y progethodd y PMoh. J. Huhes, fr ieuengo o eir Drefa'dwya, ar PMOh. John Osweu JoMa, B A., Croeac<Wi)Ut. Yr .Annil;ynwyr.-Cynnallodd y brodyr hya ea cyf- artod blynycldoi yn CaTaiet. eer Bethesdit, ddydd LM Dn-cha'aii, pryd y gweinyddwyd K'n y P*h. J. penilaonmewr, a'c Ptrch. W. R. W)lliama, BstheBda.&c. Cafwydoyfatfoddarhagotd drwyddo. n- Kqlv)ys Sefydledig.-Cynnaliodd yr Egiwyawyr eu eyftTfod btymyddo) yn E:twya Glanogweu, BatheB- <1. ddydd Itu y Dy<eh&het, a'f noswaith ilaenorol. GwMMiMthwyd fel pregetbwyr KM y P''Mhn; W. EvM*. U&cgybi. BirAbetteiB; E. Thorns Sktwe!), Nc&th; W. HcKhea, CMtwyit; a W. Joaea.Ha.tien- ddwyn. Cym'lllanfa y Trefilyddioll Calfinuid<l yn Bethesda.- GwthM y Sulgwyn eleni, fel Mfe.o). cynnaliodd y Trefnyddton CalfioBidd ea cymmanh iiynyddot yn Bethesda. a'r gymmydoflaetb. Pregethwyd o "OS Sed- wrn byd noi! Lun. yn y Otrneddi, Brynteg, GertM, II Jerusalem; a thrwy'r dydd Sabbotb, 1n Bethei Ty n-y- maes, ger Bethesda. Y gweinidogion pMohMft eedd yn gwasanaethu deni oeddynt y rbai eaclynot .-Y Paro;n. Thorns Charleii Edva-ds, M A, Aberystwyth; John Lewis (H<.mo Ddu), Caerfyrddin; Morris Morgan, AberdM; Samuel Joneo, Merthyr (gynt); David Dtvies, Abe,rmaw U&vid Evans, Uotgettaa; Evan Jone., D,ffryn (Cor.i) gynt); a Robert Htighes, Gaerwen, M6n. C&!wyd gweini,logaeth rymHS. Cfrnnntleidfaoedd lUoaoe&ch nag arfMol, a thywydd anwyi.

IFONT MENAI. - - I

[No title]

[No title]

YGORNANT.

I -ENGLYN ,

[No title]

Ma.rchna.d Liverpool. Dydd…

Narohn&doedd Saesomg.

! Marehn&doedd Cymreig

! marchnadoodd a Ffoiria.u…

I- MarchMd Ledr.-

Bura yn Munda.ln. - - ""I.-

Ymenyn. ,

I GwlMl.

MarohnMt y Coed.

Maanach Metteloedd. &o. -T___-11-1

, FFEIRIAUCYMRU. -

f uødU¡¡id etwMI.