Hide Articles List

5 articles on this Page

-,-ABERDAR. I

Y LLADRAD MAWR YN YSGOL RAMMADEGuL…

LLANUWCHLLYN.

f uødU¡¡id etwMI.

I Y GOGLEDD.

News
Cite
Share

??nd?goiion Dyffryn Clwyd glywed ei bod d:ebrell rhedeg, yn llawn cystal f.tty:? tbng- ,Don RhYl- c??j?M?c!. -Y M. rD!'la 17 —Ffynnon Goffadwriaethol Y mae ?rywo ?bMSW??yr ? y dref hon a'r gymmydogaeth "BIle. 1 cfrfy vn awynd i ddangos eu parch ? goffad. y?° ??? hy?d.??S d? Syr Robert WiH.?.a Vaughan, Wl'lae ni ac y 3 yn dean y bwriedir carglu tMytgn??My?t? ?t wneyd Ifynnon goffadwriaeth- & E?don Square, darn "? y r^ n jaiaeth Naimau. Y Mae un bon- th,,nol i ?'?? ? .,gnS&d rhagoro), ac nid oes ?::?u? 'i?yuir ei es.mpi s? haws un alyluheuaeth a ei esampl gan liaws ?LM?YS-Y" ?y?m.int a bod yP?Aedig p ]ou69 a or pt.chus y p?..f hwn, yn eymmud ? ? i <ic?iMth Da.owen, g-r M.chyMl?th. ?nde?Mf'd ei gyfe:I)ion, yr Y mn)llduwyr yn gV6- ?) ,g Eg'wytwyr, dda"gos eu parch tut? ato, trwy g),flw,) t.vbteb werthfawr idoo ddydd M"?rcher, Mai ?'aiu. ymfyf?f" ci e 'mygw; r tiioeog yn Y?oldy (,me:'?eth'? y lie hwn, a chymn.e'wy? y gadair ]yw)('<lotgM? Bencett. Ysw. (Tretca?t), Glan- 'ralo"i vna cytity-wyd tea and coffee 8ervice arian, m[hyd ag rtaia ) sbtenydd. U?dmbyddodd Mr. JOBH d'hrbyniad yr anrheg mewn modd teimladwy a riioiohLar. Yn tnysg yr amrywiol siaradwrr, yr oed(ly I)ardd a'rllenor ad(ifed Ivir. J. Ceiriog Hughfs. Caersws. Cafwyd cyfarfod llioSOl, a dyddorol oil uwyddo.-Coravoit. E Y DEHEU. Yr oedd yr boll fasnachdai yn Mhontlottyn wedi eu cau ddydd Mawrth diwedd-tf. Boed hyhbys i bawb mai Mr. Price, goleuwr y Jsmpau, ydyw crfr trffol presennol Maesteg. Mr. W. Wiiliams sydd wadi ei appwyntio yn in- spector of niiisaiices dan fwrdd iechyd Chepstow. Y niae y Metbodistinid Cys)tefigyn Merthyr wedi decbreu cynnal eu cyfarfodydd blynyddol yn yr awyr agored. C mmerodd eystedleuatth flynyddol clwb amaeth. wyr sir Benfro mewn cneifio le eleni ddydd Sadwrn diweddaf. Rlif v tlndion yn nlilotty Caerdydd ddydd Sadwrn diweddaf. oedd 255; o bA rai yroedd lGSyngweithio bob dydd. Dydd lau, yr wythnrs ddiweddaf, diongodd fiau fachgen o dlotty Mynwy, a buwyd am rai dyddiau oyn eu dal. Deallwn fod owmni cryf ar gael ei iVuiii > i redeg omiiihiw rhwng Aberdar ac Aberaman, Cwmaman a'r Capcoch. Y mae Mr. A. deratzer,, Datns cyflogedi;r Mertbyr no Atn-rdar, ya un o ynadon heddwoh oyffredin sir Flycheiniog. Y mae tin II guards ewmni ffordd baiarn Rbymni we'); ti ddirwyo i bum punt a'r ocstau am esgeuluso ei ddylei'swydd. ?;<Dydii Mawrth diweddaf, eynnaliodd Undeb Cora.. 1 Pnwt,g y Dehcudir rehearsal mawreddogynnghastell hjnafol l!serpbi!i. Dydd Sill diwe^dnf. gwna^fbpwyd caqglialan yn ngwaKv o' addoldai Caerdydd, tuagatgynnorthwyo yr Yfgol Sabbothnl. Rydd Sidwrn diveeddaf, hu Dr. Jogeph Davies, un o ynadon beddwch hynaf sirFynwy, farw mewn cer- byd yn Nahascewydd. Mr. Jenkin Kesf, o Cwn afon. Pyd(I wpdieiddew- is ya overseer Caetellnedd yn lie Mr. Gillett, yr hwn a syniuiudcdd o'r gyirimydogaetli. Mcvn canlyniad i wo.Iliartau a wncir yn ngwaith Do*, yn Nijhasnpwyddj tdlir amryw ganuoedd o ddynion .l'un o waitli am yn agos i fin. Y irae lldhad mr.wr wedi ovm-reryd lie yn ngor- uohvrylion llya yr berldgeidwaid yn Abertawe,o fewn y p) tliefcos diweddtf. Dymnnol iawn Y mse masnachwyr Penfro wedi dyfod i'r pender- fynisd o can fu si ipau am bfdwar o'r elochbobpryd- nown ddydd Mercher hyd ddiwedd mis Medi nescf. Achosion o ymoaodiad gan btrs' r.rui ar eu gilydd oedd y cytan a fu o dan ystyriaeth yn llys yr ynadon yn Mhont-y-pool, ddydd Ssdwra di- weddaf. Yn eu cyfarfod ddydd Owencr, pendorfynodd yn- adon hfddwch Casnewydd beidio cynnal eu llys ddydd Linn y Sul%wyn, tithr gobirio pob achosion fcyd ddydd Mercher. Xos Forcbfr, yr wytbnos ddiweddaf, sefydlwyd c,rfrinfa newytld bertbynol i'r Temlwyr Da dan yr raw "Arch y Morvrr," ar fwrdd y lIon, genbadol Thikhe, yn mhortbladd Caerdydd. Dydd IFtu diweddaf, cymmerodd ail redegfa gych., od y tvmmbor hwn le yu Burry Port. Digwyddodd damwain i un o'r ddau gwcb oedd yn yrug-ystadln, I trwy yr byn yr ennillodd y Hall yo hwylus. Y n,ae Arglwydd Eseob T, Ddewi wedi dyrcbafu y Parcb. Hubert H. Morris, M.A., Llywydd Coleg Atbrawol y Dehcudir, gan ei appwyntio yn gar on mygedol yr Eglwys Gadeiriol. Y Sablwth diweddaf, cynn*liwyd cyfarfod blyn- yddol y Trefnyddion Wesleyaidd Seianigvn Nbredekr- sr. pryd y traddododd y Parch. E. Knibbs bre- getbau grymus ac effi itbiol ar yr Ysgol Sabbotbol.^ TraddododfJ uatufiaid Laybourne a Hartby fach- ern i-ratige o'r ellW John WilFams, o Rhymni, i IIpfyll ti brawl yn y fiawdlys cbwarterol nesaf am la'l'-ata 1p. 5s. o logell dyn o'r enw Edwin Thomas. Nid (,eFi dim dan o'r hoil blwyil gwledig sydd yn prtyn i ltrdeb Myowy yn cael eu trethu ar yr un radõI., b'r rhrswm am byny, meddir, yw fod y bal- anm sydd mewn Ilaw gan yr amrywiol blwyfyddYIl idt\v)o. Ptofwyd v eybudaiad o fedd?nd #o ymddwyn yn '?cA?iM M ?M yn erbyn Gwyddel 0 Gaer. i r CDW Pat?fk Barry; ?c anfonwyd ef i gar- eiiar XmwYthnoo, i ??'?" ??''? n)ofs»u mewn gwlad vareidi' iedig. at 1^11 bwrd<lgwArcbeidwaid Merthyr wedi anfon  ?"?- ? i ?'?f ?"o ??i ei fl'C no..th 1 b yn ffafr y Iesur Tretbiadol; a Mr. 1'o11,.rolll Au' dd' b hI .d mesur Pna- iad Tiroedd. el1e )'n m 101 mOBur rls. Mui»tUJd C,, 1 ib''h dm-eddaf. cynuliodd y m  Call"aidd fyfarfod prcgetbu blrn- ivXdd:ort rrvil v 6U /^rch„pjgp„gb, Tre. degar; J Jel(jc" eal!t; a D. Edwards, C?..y.?????? D. Edw?.. pethu^bl>^1vrfj^^dj/* ^?n"ali*y<3 .y?djdd pre- lzetht'l)lvn3'ddotynBr3,nh Y f rY d. ?P<' y Trefnyddion a madrl 'IlhiinVi iV r"ch' Jo»uah DaTies. O.tf.n. ? M '? "R??'?. <"Pet JOBnslil Da1'ies, Sebi;, j;„D y Y11 ?eelab <aP'l y Bedyddwyr 113" gfi Y Per b. J. J.rmaB, gWOlDidOg y Ile. Nos lau, yr ??thnoadd'weddxf, cynuliwyd cyog- herdd yn yr Y@go'dv Cenhedlaethol yn Hhymni, gaD j g6r yn cael ei wneyd i fyuy gan blant yr ysgol. ) Tra yu drivio pfir priodasol yn nghymmydopaeth Llauvnysben, syrtbiodd cabman o Gaerdydd i ipwr, yn sydyn oddi ar ei eistnddle yn y cerbyd, a niweid-I iwyd ef mor doat fel y bu farw yu uaiongyrchol. Er mai y rbeol g fltadin yn NgbasteJlnedd yw boi llys yr heddgeidwaid yn llawn o achosion o fediw: dod ac afreolaeth i'w trafod, da genym gael cofuodi nad oedd cymmaint ag un i'w drin ddydd Gwener diweddaf. Am agor ei iI ar ade?anghyfreith!a*"n, dirwyodd ustotiaid Castflloedd Mr. Benjamin Heyoock, or Glyncorrwe Hotel, i ugain switta'r coatiu. GweXsai yr beddgeidwad eneth yn dyfod a chwrw o dan ei barffedog mewn lientr, pryd y dylasai y ty tod yn glijedig. Pecbfld pwysig yn-erbyn eyfreithisu y deyrnaj hon ydyw i ddrn adael ei waith heb roddi rhybuda i'w feistr ei fod yn bwriidu gwseyd hyny. Acbos- odd Belgiad o cenedt 7p. (s, 5c. o gnlledji w fejatr- iaid, y Mri.,Vivian, Abertawe, drwywneuthur hyny, a gnrfu iddo eu talu yn 0]. Godro gwartbeg a dwyn y llaeth rhwng pedwar a pbump o'r eloch boreu y dydd Sul blaenorol ydoedd y cyhuddiad pwysig a ddygwyd yn erbyn hen bechadur o'r enw John Dart, yn Nghasnewydd, ddydd Stdwrn diweddaf. Traddodwyd ef i sefyll ei brawf yn y fraw-ilys chwarterol nesaf, er ei holl datrineb yn erfyn am drugaredd. Diangs o'r tlottv ydoedd y trosedd y cyhnddid hen wr o'r enw John Hill o hono o flaan yr ustusiaid yn Nghaerdydd ddydd Gwener diweddaf; cymmerodd gydau ef ddillad y tfr. Bua-aiynodrimio,&-gwycldai yn eithaf da p;, fath le oedd yno. Gorchympnwyd iddo fyned ya ei oi, rhpg, wrth ymgyndynu, iddo gael ei hun mawn lie gwaeth na thlotty. Am fod yn feddw no afreolns at ganol yr heol yn Llantrisant y dydd o'r blaen, dirwywyd James Bond, o'r Pandy, i bum swllt a'r costau; ae Evan Wilriame, o Lantwitfardre, i ddeg awlit a'r eostau. Cafodd Evan bi yn drymach oherwydd iddo eageuluss dyfod I r lIys.. Cymtiteredy-ddaurybuddrhagchwareueu praogciau mwy. Achos arall a ddygwyd o flasn ynadon Castellredd ydoedd, cwyn bwrdd y gwarcheidwaid yn erbyn David a John Duncan, gNjwyr, eu bod yn nacaucynnal eu tad. Y mae yr hen \vr wedi bod yn y tlottydros ddwy flynedd. Dywedai y ddan faobgen nad oedd eu tad wedi arfer ymddwyn fel y dylasai; ac hefyd, eu bod yn oadw eu mam a ohwaer afiacb. Pa fodd bynag, gorchymynwyd i David dalu banner ooron, a John ddeunaw ceioiog yr wythnos. Yn llys yr ynadon yn Llantrisant, ddydd Gwener diweddaf, dirwywyd tri,o feeligyn drygionus i lOs. a'r costau bob un, am yracod ar Mr. James, bedd. geidwad, tra yn cyflawni ei ddyledswydd. Yn llys yrun ynadon, Llantrisant, yr us dydd, anfonwyd dyn o'r enw George Davies i garcbar am ha am daflu ceryg at yriedydd peiriant o'r enw Borge. Gorchym- ynwyd iddo hefyd dalu y coatau; neu os na wnBi, y cedwid ef yn rhwym am bedwar diwrnod ar ddeg yn rhagor.