Hide Articles List

5 articles on this Page

-,-ABERDAR. I

News
Cite
Share

ABERDAR. I Dydd Sadivrn, Mai Slain. Gan fy mod yn dderbyniwr cysson o'r FAJTER, a chan mai y nesaf peth i sUliin o helyntion Aberdar sydd yn ymddaugoa yn ei cholofnau, meddyliais am ysgrifenu llith i cbwi yr wythnos hon. Y peth sydd yn tynu mwyaf o sylw yma yn bres- ennol ydyw y c6r mawr. Ac fe allai y bydd yn dda genych yn y Gogledd yna i glywed tipyn o'u hanes. Wel, i gael bod yn fyr, y mae y parotoadau yn cael eu cario yn mlaen gyda phob egni; y maent wedi cynnal dau reheai-sal cyhoeddus—y cyntaf yn Aber- dar, a'r ail yn Abertawe, ac y maent yn canu yn rhagorol; a chyn y bydd i'r Uinellau byit ym- ddanjros o'r wasg, byddant wedi cyfarfod yn hen Gastell Caerpbili. achannoedd lawer wedi eu clywed nas clywodd ef o'r blaen, o blegid y mae trefniadau eang iawn gan gwmniau y ffyrdd haiarn erbyn yr amgylchiad. Y mae trfiu rhad i redeg o Gaerfyrdd in, yn cychwyn ychydig wedi chwech y boreu ac y mae tri thrfin rhad i redeg o Aberdar, y cyntaf am ugain munyd wedi saith, yr ail am ugain munyd i naw, a'r trydydd am un ar ddeg o'r gloch, a dau swllt ydyw y Ul yn ol ac yn mlaen o Aberdar; ac os na thry yr hin yn wlyb, diau y ceircynnyrchlled dda i'r c6r. Y mae seindorf bres a string band R. T. Crawsbay, Yow., Cyfarthfa, i'wcynnorthwyo, ac arddangosir yr h6r-wobr yn y rehearsal; ac y mae tent rhagorol i ddyfod o Gaerdydd ar eu cyfer, a hyny yn ddigoit i'r c6r; a dian y caiff pawb a aiff yno i'w clywed eu llwyr foddloni, o blegid y maent yn canu yn ardderchog. Bwriadant gynnal re- hearsals etto yn Casnewydd, Caerdydd, ac Aberdar; ac yn ddiweddaf yn Bryste, ar eu taith tua'r Palas Gwydr. Ac yn awr yw yr amser i bob gwladgarwr ag sydd yn dymuno eu llwyddiant eu cynnorthwyo, o blegid y maent yn aberthu llawer o'u hamser a'u barian er mwyn eadw eu hanrhydedd ac os ennill- ant eleni etto, fel yr ydym yn credu y gwnant, bydd yn glod parhaus i genedl y Cymry, ae yn enwedig i weithwyr Cymru. y Bwrdd lechyd a'r frech iven.- Y mae y bwrdd yn hynod ddisylw o'r afiechyd poenns hwn sydd yn gwneyd galanastra yn Aberdar drwy y flwyddvn Dcchreuasant ar waith da y llynedd, pan yr oedd yr afiechyd yn ei rwysg. Darparasant hospital gwerth yn agos i ddwy fil o bunnau ond o drugaredd llei- haodd yr afiechyd cyn fod y meddygdy yn gwbl barod; ac yna Ilaesodd y bwrdd eu dwylaw, ae y mae heb ei gorphen bytb. Ac eleni, ar ol i'r afiech- yd dori allan o'r newydd, meddylid y buasai y bwrdd yn gwneyd pob brys i'w chael yn barod, gan fod yr afiechyd yn iledaenu ond er syndod i bawb, y mae'r meddygdy agos yr un fath ag oedd yn mis Medi diweddaf, a'r hwrdd lyn hollol dawel. A'r syndod yw, na fuasent yn defnyddio un o'r wards i gael dodi rhai o'r lodgers diyuigeledd sydd yn cael y frech yn barhaus, ac yn cael eu tori i lawr yn ami iawn; ac yr oedd y swyddog yn eyhoeddi pump o farwolaethat ij Fwrdd y Gwarcheidwaid heddyw. 0 fewn yr wythnos hon yn unig; a pha faint o'r frech sydd raid gael cyn ygwneirdefnyddo'rmedd-!i ygdy, wys? Llvs yr ustusiaid. -0 Baen yr ynadon, ddydd Mawrth diweddaf, nid oedd dim llai na 27 yn cael eu dirwye am feddwdod ao afreolaeth yn ystod yr wytbBos; ac os parhS yr amser da presennol yn hir, nid ydym yn gwybod beth fydd y diwedd. Yr oedd y dirwyon hyn yn amrywio o bum BwIlt a'r eostau i bunt a'r eostau, yn gWnQfd cyfanswm o saith bunt aT hugain, am feddwi yn nnig.- Golieb.

Y LLADRAD MAWR YN YSGOL RAMMADEGuL…

LLANUWCHLLYN.

f uødU¡¡id etwMI.

I Y GOGLEDD.