Hide Articles List

6 articles on this Page

ACHOS PWYSIG YN RHI\VABON.

[No title]

TEULU 0 LOFRUDDION. ? DARGANFYDDIADAU…

News
Cite
Share

TEULU 0 LOFRUDDION. DARGANFYDDIADAU AESWYDUS YN KA-NSAS. YN y New Yorl ?'MHM am Mai 13eg, cyhoeddir ad- roddiad am ddargaufyddiad cyfres o lofruddiaethau o'r fath fwyaf dyohrynityd a gy&awnwyd yn Kan- Ma, Unol Daleithta.u yr America, yr hyn aydd, fel y gallesid yn na.turiol ddisgwyl, wedicyN'roiyteiml- a.dau mwyaf yn mhresw.ylwyr y gymmydogaeth lie y digwyddaaant. Yr ydym yn oymmet'yd y dyfyn- iadau canlynol o'radroddiad:— DiNAs K.ANSAS, .tfs! 3yfM, 1873. AchoMdd darganfyddiad damweiniol ty gwag yn cghymmydogMth Cherry vaje, Kansas, i ym ohwilittdt gttel ei wneyd, yr hwn & deifynodd mewn darganfod cyfres o'r troseddau mwyaf a gofnodwyd erioed ar lechrea hanesyddiaeth, a phrawf canlyniad yr ymohwitiad tu hwnt i bob ammheuaeth fod yz- beitiaitau a Uofruddiaethau ar raddfa eang wedi bod yn cael eu carlo yn mtaen o fewn ychydig bellder i'r drenan hono am gryn yabaid-tywallt.gwae(i a Ilad- ritta na cheir ond anfynyeh ddim a ddeil gymmhar- iaeth & hwy mewn ereulondeb, beiddgarwoh, a mawredd yn nofelau mwyaf eyffrous yr oes. Ffaith dra adnabyddus yn y gymmydogaeth a nodwyd— ond un na thynodd sylw dyladwy ati—ydoedd fod iliaws o bersonaa yn ystod y n.wyddyfi ddiweddaf wedi difianm a chotii o'r golwg mewn modd hynod, a bod olion o honynt yn darfod yn agos i Cherry- vale. Nis gallai neb gyda dim sicrwydd ddyfau) pa beth oedd yr aohoa o'u diflaniad disymmwth. ac yn mhob amgytehiad, elai ymdrechisdau oyfeiUion y eolledigion i ddyfod o hyd iddynt, nen gael gwybod pa beth a ddigwyddasai iddynt yn ofer a diftrwyth. Mewn rha.i achosion, yr oadd yr ymehwifiad mwyaf manwi.athrwyadi wedi ei wneyd amyrhMcoIIedig, yn enwedig fetly yn amgyichiad boBpddwr o feddyg o'r enw Dr. York, gwr tra adnabyddus, ae o bareh oyNredinoI; a hyn a dybir yn awr ydoedd yr achos o ffoedigaeth y rhin a ddrwgdybtr ydynt y Uofrodd- ion mileiDig. En gwaith hwy yn gadaet yr adeiia<). y trigiimeut ynddo gyda sydynrwydd ydoedd yr aehh'sur a arweiniedd. i'r ymchwiliad a derfynodd mewn gwneuthur y darganfyddittd arswydus yr ydya.wedi cyfeirio ato. Wete yma gryuodeb o'r B'eithi&u:— Er's cryn ysbaid beUaoh, trigianDaiteutu, yngyn nwyeedig o ddau ddyn 3, dwy ddynes, o'r euw Ben der, mewn neu gabau coed, ar yr ochr ddeheuol i n'jrdd yr Osage Mission, o ddeutH dwy titldir neu taio bellder oddiwrthdref Cherry vak, yn swydd Labeth, ychydig belider oddi wrth )ine!l ddeheuot S'orddhaiamy dataeth, ao ar linetl uuiongyrehot ffordd haiarn Leavenwertb, Lawrence, a Gatveston. Saif.y tj ar y gwastattir-y F)'<Kne agored-ae ni ehuddir ef o gwbl gan goed. Cadwai y Benders y eaban hwn fel math o dafarn i Nbrddolion, ac yn nesaty ffordd y mae adeitad a wasanaethai fel ystabl. Rheuir y prif adeilad—y ty- i ddwy ys- titfeU defnyddid yrystafelt f!'rynt a'r fwyaf i baro- toi a bwyta ymborth ynddi, a'r ystafe)) gefn, yieiaf, fel He i gysgu ynddo, yn mha un yr oedd dan wety ao ychydig ddodrefn yn ohwMego). Yn gyssyHt- iedig 1\'r tJ-y tu ol iddo—y mae garcld, a chytrttir fed hono, a'r man y saif y tj ar11", o ddeutu dwy erw mewn mainttoti. Ychydig tawn o'r cymmyd- ogion a arferect un amser datu ymweliadau a'r Ben dera, a hyny am nad oedd ea eymmeriad o'r fath oreu a mwyaf diagtaer, un o'r merehed yn arbenig fel)y, Johanna Bender, fe! y tybir ond a adnabydd- ir yn well wrth yr enw K attic Bender, dynes ieu- ange o ymddangosiad annymuno), hagr, a gwyneb- goob. Froneaai ei bod yn meddu gaHIl i wellhau pob math o anhwylder ao atiechyd ond y syniad oy8'redin a goleddid am dani ydoed!), fod IIawer mwy o'r dienig a.'r oythreulig yn ei chyfansoddiad nagotddo'r achubwr a'r iachuso). Credai pawb oed,i yn gwybod am y tyiwyth bod ganddi y fath ddyianwad dros y trt ereill nes bod ganddynt ofn a dychryn rhag tynu yn groes iddi yn y modd Ueiaf; ac nid ydyw yn hynod, gan byay, fod pawb a wydd out) ywh'nt am dani yn ymgilio mewn a.rawyd rhag dyfod i'w ohymdeith.ts, Dengys y cylchlythyr ea.n. tyMol ei bod )yn heui gallu Rwe)la aahwyiderau a ystyrir yn gyffredin yn hollo) anfeddygiuiaethe) Gall y Broffesivi-aig Miss Kattie Bender i:tehau pob math oanhwyMer M afieobyd; gall feddyginiaethu llewygfeydd, byddardod, dttllmeb, a phob a..hwy)der o eyneiybntttur hefyd mudandod. Ymaeciphreawyl- fod redair miUdir ar ddeg i'r dwyramo Independence. ar v ffordd o Independence i Oasgo Mission, a milldir a banner i'r de-ddwyrain o orsaf ft'urdd ha.!am Morehettd. —Kattie Binder, Mehenn ISfed, 1872.' Yr oedd y ddynes araU tua 42ain m)wydd oed, a disgrifir hithau fel an hyno(i o'r annymunot achagr ei hymddaogosia(l-un nad oedd duwiM prydferth- woh erioed wedi cymmaint a cbydnabod ei bodol aeth. Honai hi fedrusrwydd mawr mewn cae) oym- mundeb a byd yr ysbrydoedd, ac arferat wneuthur busnea heheth mewn distyiiio a pharotoi .wyn.on trwyferwi gwreiddiau a Ilys'M,. Yr oetld gan drigolion y wtad am ntldiroeddoddi amgykh ei bar. swvd a'i hofn yn !;yn'redinot. Yr oedd y ddau ddyn yn fro(lyr, a clygent yr enwau o Willia- a Thoma, Bender. Y styridKattiefel gwraTg hol11as, a thybJd f o(I y Ilall-mi bylabysir ei hcnw hi-yn da) yr un berthynM I WiUia.n, y brawd hynaf. Cymmenad drygionus oedd i'r ddau hefyd, fet i'w gwriged0j, a chadwai v cymmydogion, yn y eyRred.n, mewn peJlder oadi wrthynt. "f??a?neutcoUi.d cynt.f a dynodd ,ylw Y cyhoedd ydoedd eiddo hen wr a i wyre9, y rhai a ti(laws,%nt Cherryvate o ddeutn tn miayn ol mewn SwaMn. yn caet eithynu gan ddau genyl, i fyned i Amrldiffynfa Scott, oud y rhai na obyrhaeddasant byth ben en siwrnai. Trodd p.b ymof.yn.adau o barthed iddynt yn aflwyddHtnnus i ddyfod o hyd ir aehos o'u dinaniad hyd o ddentn dechren triis Mawrth, pryd yr adnabyddodd y Dr. William H. York. hawd y "eoeddwr York, y wedd a'r wagen yn AmddiSynh Scott. Trwy wneuthur ymho L.u, cafoddDr. York ar ddeall M y wag.n ar meirch wedi eu prynu yn yr Ilmddiffynfa gan Myn a ddywedai ei fod yn dyfod o CherrYVllle; a phe.t- derfynodd y mynai ehwilio y dirgetwch i'w waelod. ion. G-yda'r amoan hWD, aeth o'r arnddtnynfa ary Med o Fawrth, vn nghtfeiriad Clieriyralc o,.d, mewnmodd oyB'etyb, ditianodd yntau or g.)lwg mewn. modd yr un mor anesbon'adwy a dugelaHl,1, M ofer ydoedd pbymchw))iad a wnaethpwyd am dano gas ei fra.wd, a Hn o gyfeiitiou. er fod.gwohr- wyon mawrion yn etel eu OYnnyg a'" wybodaeth o bnrth i'r dyng"<[ .t'i cvfarfyndaMi. Arwon'ndd yr vmchwdiKd am Dr. Yot k, pa fodd 1)3,n,,ig, t d(lir-! g:\nfydo1ia,j cvrph yr hen wr n'r plentyn mewn cwnt yii agoa i Drum Creek, gyda'u t;yddfau we(h eu tori o'r naill glust i'r Hal). Arweiniodd ymchwiliad pel)a.ch ar y pryd hwn i ddarganfyddiad gwagen wedt ei wedgio rhwog. dwy goeden, y meirch wedi methyl ehaelynrhydd. M oddi wrtb y cy&wr truenus ao banner newynMyd yn mha un yr oeddynt. tybir eu bod wedi caei eu dal yn rhwym yn yaeiyU- fa hon am amryw ddyddiau. Profai marc.aubwied- M, a'r gwaed oedd ar y wagen, foA ymdreehfa. boethtydwedi cymmeryd He a'fdybiaeth a gotedd- irvw fed y meirch, tM yr oedd perobenogton y wa?tn yn cael eu Hofruddio, wedi dyehrynu, di?g. ym?th. a..myned yn rhwym rhwng y ddwy goeden, fel y disgrinwyd. Pwy oedd y truemiaid anefodua byn, nid yw etto yn wybyddus. Tra yn swneuthur yr ymohwihadim am Dr. York, talodd amryw o'r archwilwyr ymweliad 11. ohaban anhywaeth y Benders ond yr atteb arodd. i(i i'w holl ymofyniadM ydoedd. nad oe<M iieb o'r preswylwyr wedi gweled y colledig. Modd bynag, parodd y dyfalbarMd a'r mauylrwydd gydapbaua V cerid yr ymchwihadau hyn yn miaen, ynghyd ¡t'r adferteisioparhaus yn newyddiaduron New York, i'r teulu anahymmeradwy deimto yn anesmwyth a dyehrynedig, er nad oedd gan neb y pryd hwnw uu- rhywwybodaeth bendant oedd yn cyfeino atynt hwy fely gwif aehos o'r dia<HuadM anesboniadwy. 0 ddeutu wythnos yn o], sylwai dyn a farchogai ar draws y pmH'M nad oedd dim mwg yn dyfod allan o simnai y caban, fod y drysau a.'r HenMtri wedi eu canifyuy, aonad oedd yr arwydd Hemf o fywy(I i'wganfodynddonac o'i amgyteh. N1 chyihodd hyn unrhyw syndod mwy na chyN'redin ynddo pa fodd bynag, pan we!odd lo byehan ger Ilaw y ty wedi trengu, yn ol pob tebyg, o newyn, gwetodd ar un- waith mai rhaid ydoedd fed rhywbet)i atlan o Ie. Cynnyrohodd hyn ddrwgdybiaeth cryf ynddo, a charlamodd gyAa phob brys i Cherryvale gyda'r newydd. Cytfrodd I!edaeniad yr hysbysiad hwn deimtad sryt a ohyoredinot yn y dref, ao yna cof- iwyd fod Wi))iam Bender, o ddeutu y 24ain o EbriU, wedi gwerthu oriadur, nifer o ddittadau, dau ful, ac amryw o bethau ereiU, yn y dret hono. Coteddodd pawb yn y fan y syniad fad teu)n y Ben; ders o herwydd rhyw reawm digoool iddynt, wedi Ea,dMi em preawyMod gyda phob brys dichonadwy, a ffoi. Ymddangoaai hyn yn dra drwgdybus, ac aetti nifer o ddyniou yn nniongyrcho) o Cherryvale i wneyd ymbotiadan. Erbyn cyrhaed(I at y cabas, y He cystaf y gwnaethpwyd archwtuad aruo ydoedd yr ystaM, ac wedi hyny y gegin. Yr oedd pob peth yn hollol yr un fath ng y gadawsid hwy g-%ti y Benders, ao Did oedd dim yn arddangos fod un m*th o gam.chwareu, heb sOn am MruddtMth, wedi ei gyii.twni. Hyd yn oed yn yr ystafell gefu, nid oedd dim o ym- ddangoaiad .-namheua neu ddrwgdybaa i'w ganfod at' yr olwg gyiitaf end pan sytamudwyd un o'r ddau wely, arweiniodd gostyngiad bychantu-wyneb y Hawr i ddarganfyddiad bra,d-ddrws (<r(t/door). Wedi oodi hwn i iyay, gwelid ifynuon o ddeutu ehwe throedfedd o ddyfnder wrth bum troedfedd o led a phan aed i Ia.wr iddi, cafwyd fod ei gwaelod yn 1Iaith gan waed. Gellir yn haws dyehymmyg)! ua darlunio y dyehryn a baroctd y darga.nfyddiad hwn yn y rhai oedd yn bresemnol, a'r dybiaeth a gymmerodd feddiaut yil uniongyrehot o bob med.twl ydoedd, fod yr agoriad-yr esboniad i iawer ditian- iad dirgetaidd—o't- diwedd wedi ei gae). Tyitwyd y pridd meddal yn ngwaelod y 8'ynnon a. rhpdau .1. 1 haiarn ond ni wobrwywyd ymchwUiati y nnt>! gynrous gan nnrhyw ddarganfyddiad newydd. Nis gallai un ammheuaeth fod nad oedd Hofruddiaeth arawydus wedi ei chyfiawni, a bod y cyrph gwaed tyd wedi eu tafiu i'r H'ynnon dan sytw ond pa both a wnaethpwyd & hwy wedi hyny a barhaM yn ddir- getwch. Yn ddilyno) i hyn, awgrymwydy priodol- deb o wneuthur archwDia't aryrardd, adeehreuodd pob un dyMu. &'r rhodau haiarn a'u holl egni. Am oddeutu awr, ni choronwyd eu hytndrecbiadan a dim Uwyddiant; oad yn niwedd yr ysbaid hwnw, cytfyrddodd b)aen rhod un o honyut mewn rhyw- beth. Galwyd am rawiau, agorwyd* y tir, a dar- gaufyddwyd corph dyn wedi ei gjaddu, &'i wyneb i lawr. Nid oedd un math o arch am dano, a darn dryltiedig o heu grys ydoedd yr oU a'i gorchuddiai. Gyda'i- gofal mwyaf, codwyd y corph i'r Jan a phan y trowyd ef &'i wyneb i fyny, beth a raid fed ayndod y gwyddfodohon p!tn y canfyddasant mai eiddo Dr. York ydoedd! Er wedi chwyddo yn an- ferth, yr oedd yn ddigon bawdd ei adnabod archo11 ar y tu ol i'r pen a ddangoaai ar unwaith pa beth ydoedd yr acho9 o'i farwoiaeth. Yr oedd y penglog wedi ei ddryilio, fel yr oedd yn amhvg, a rhyw oS'- eryn cyffetyb i ordd, neu forthwyl mawr. Anfon- wyd y newydd am y darganfyddiad hwn i hawd y trangoedig. y seneddwr York, yr Iiwn yn union- gyrctiot a- dditeth i'r lie, ao & adnabj, ddodd gorph marw ei frawd anHbdus. Yn He boddloni yr archwHwyr, ni wnaeth y dar- ganfyddiad hwn omd aweh)ymu eu hawydd i wueu- thurarchwiiiadaupeUach,arhoddiyrhodaueitwaith ar waith. Mown byr amaer, darganfyddwydchwech o {eddau chwanegol, pump yn cyunwya dim ond un corph bob un, a'r chweched yn eynnwys yr hen wr a'i wyres. Yr oedd hai o'r cyrph wedi Hygru gor- mod i allu eu hadnabod; ond geitid aduabod y gwe(tdit). Yr oedd yn amiwg fod y cyfan wedi bod yn wrthddrychau creutondeb eu tlofruddion, ao nis gaUai un ammheuaeth fod nad yr hyn a gyffroisai y miteiniaid i'w Uadd ydoedd er mwyn eu heiddo. Amgytchynwyd y fro gan lent y tywyilwch; ond parhawyd i gario yr ymchwibadau yn miaen; a chyn banner nos, darganfyddwyd tri ofeddau chwanegoL Pan yr ydytn yn ySgrifenu nid ydyw yrhai diwedd af hyn wedi en ijagor; ond o'r wyth corph sydd wedi eu codt, y mae ehwefh wedi eu hadnabod, fel y cantyn :—Dr. York H. JLongehcs, a'reneth; W. F M'Uarthy, miiwr, Dr. Brown (yr hwn a adua- byddwvd trwy y fodrwy arian oedd ar ei fys), a John GepLry, o swydd Howard, yr hwn a adnabydd- wyd gan et wraig. Yr oedd gyddfau y cyfau wedi eu tori, oddi gerth yr eneth. Mor an"erddol ydoedd y cyttro a gyttrowyd gan ddargaufyddiad y cyrph hyn fei yr yma&odd y dorf oedd erbyn hyn wedi ymgynouU i'r fan mewn dyn o'r enw Brockman, yr hwu a dybtd oedd yn gwybod rhywbeth inn y Uofrnddiaethau, a ehrogasant ef ar dralVst cryf byd 110. yn mron wedi marw, pamy toraksart ef i iawr. gan orchymyn ¡ddo gyffesll, Wrth ei gaufod yn parhau yn gyndyn, crogasant cf eilwaitii gerfydd ei wddf, hyd ces ) n mrou marH', nryd y gollyngwytl ef i liwr drachfn, Nrbyu hyn, ym<)de<!svs fod y truan wedi coUi pob ymdeimtad meddylol, ae nid oedd yn 5,utddaiigos fel ya deall pa beth cedd gan. y dorf gynddeiriogwyUt eiaiea gaud<)o tra y gwaef)de))t arno i gyttesu. Y drydcdd waith, tiongiwy.t ef t fyny a'r waith hon, tybid y buasai yn eatt! ci iadd yn ho)!o); ond pandcrwydef i lawr, a'i osod i orwend ar ei gefn ar y ddaear, daeth ate ei bun. a cballltawyJ iddo iercian tuag adief. didoes unammheuactb iud ydyw y mit- einiaid hyn wedi bod yn eario eu hanfadwaith ys- beilgar a tlofruddiog yn mtaen er's amser maith a chynnygir gwobrwyon mawrian am eu daL PA.Eso!<s, K.u<a., JMft: t2/ej. Dywed yr adfoddiadau o'r pymmydogaeth Ue y b)i y lenders yn dwym eu byabeilndau a'u JIofrudd- iaethau yn rnlaen, fod tri o feddau newyddion wedi eu darganfod ddoe. Nid oedd dim Uai na thair mil o beraonau yn breaennol ar y pryd. Y mae y eyffro drwy yr holl w)ad yn angerddot. Yr oedd agns yr 'oil o'r cyrph wedi eu hanafu yn ddychrynUyj. Tybir hyd aiarwydd fod yr eueth fach y cyfeiriwyd ati uehod wedt cael ei thanu i mewn i'r bedd pyda chorph marw ei thaid yn fyw, o btegid nid oedd un marc o drais i'w ganfod ar un man o'i chorph.

TAN DINYSTRIOL YN LLUNDAIN.

AMAETHWR O'R DEHEUDIR YN LLYS…

ItMthx aldd;a ontø.