Hide Articles List

13 articles on this Page

Y CYNM-WtSIAD.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

ItMthx aldd;a ontø.

News
Cite
Share

tMthx aldd;a ontø. RniF CCCCXIX. DiBEKAJS y Hythyrddydd Sadwrn diweddaf gyda ay)w ar anallu Dywodraeth WIadol i benderfynu beth sydd wirionedd; ac o ganlyniad, ei fed yn gysson a daioni moeso) iddi beidio gosod i fyny ei ha.wdurdod i sefydlu yr hyn sydd iddi yn ammheus. Y mae gan Got, y Dg?tysoqaeth frawddeg mor o)udo? ar haw! y LIywodraeth fel y dyfyuaf hi yn ei chrynawdd, yn esampt ddihefelydd o'r hyn a ellir gyrhaedd drwy athrylith:— "Y mae gan y L!ywodraeth hofyd gymmaint o hawl i ddyweyd wrth y deitiaH pa grefydd a (3dylent arddeiwi ag sydd gan Ad,Ja Jonea' a'r Pregethwyr Ymneiltdaol i ddywedyd hyny wrth y cynnulieidfaoe.td i ba rai y pregethant, a dywedyd yHeiaf." Ai yn yr un yatyr y mae y Llywodraeth yn dywedyd wrt!t y deiHtud ag y mae y pregeth- wyr Ymneillduol "yu dywedyd wrth eu cyn- nulloidf,toedd?" Y niae hawl y Ijlywodraeth i awdurdodi wedt myued i Ie pur fychau, os na chynnwys fwy na hawl y preg''thwr; ac y mae haw} y pl'egethwr ya fyehan iawa hefyd, os nad yw yn cynnwya mwy mown materion crefyddol na ba\vl y Llywodraeth. Y mae hoi), hawliau crefydd yu yr Eglwys Gristionogol ei hun, ac nid yn y Hywodraeth. Nid yw Cristionogaeth yn ymyraeth dim yn uniongyrehot & Hywodr- a,ethau, ac Nt roddes Pen yr Eglwys yr hawl leiaf i iywodraethau i ymyiaeth dim 8, materion ei deyrnas yntau. Nid yw dylanwad ysbryd Crist- iouogaeth ar Lywodraeth Wtad'jl yn un theswm y dyiai ysbryd y Dywodraeth hono awdurdodt ar weithrediadau yr ysbryd crefyddo). Y niae crefydd i iywodi-i)et!m y byd, nid drwy ddwyn y byd i'w itywodraethu hi, ond drwy ddy)anwa.du yn oruchaf ar ei hoH dywysogion a'i sefydliadau, fel y cyBawjiant yn briodol eu gwahanol amcan- ion. Sonia. y Gol. am haw! pregethwyr i ddywedyd wrth en eynnuMeidfaoedd pa grefydd a ddylent arddelwi. Eithr attotwg, ai nid yw ein Llywodr- aeth, wrth ddyuwared pregethu, wedi myued t eithanonnafeiddioddypregethtvrynfytafneshau atynt ? Pa un a wnai y LIywodraeth ai perswad- io ei dei)iaid i dderbyn ei chrefydd, ynte rhoddi gorchymyn gorfodol dan been eosp.' Ai onid braidd er ei gwaetbaf y caed gan y Hywodraeth oddef ei deiliaid i arddeiwi crefydd eu dewisiad! Onid oedd drws y carehar gyferbyn a phutpud y LIywodraeth ? Onid dirwy, carchar, neu ystango oedd y n!odd!oa gorfodol i ddwyn y deiiiaid i arddeiwi y grefydd a ddewisid tddynt gan yr awdurdodau gwladot? Y mae y Go)., wrth geisio amddiByn awdurdod brenhinoedd i orchymyn crefydd ar eu deifiaid, yn cynawni hunan-Iaddiad a'i gleddyf ei hun. Y mae yr uu awdurdod a'; sydd yn eoapi Ymneill- duwr yn Mhrydain yn IIethu Sismatieiaid o luddewon yn MabiJon. Er mwyu i ddarllenwyr y FANER weled gyda pha, ymresymiadau twyil- odrus y mae y Got. yn amddinya hawl orfodol brenhinoedd i wneuthur 'deddfau i deyrnas ysbrydol y Cyfryngwr, dyfynaf ddarn helaeth o nn o'i erthygJau:— "Y mao yu gofyn: 'A oe!d yr Arglwy(ld yn waeuthnrwr rhM o ddeddfau tcyrnasiad flarri vur'; ueu rM o ficleldfau Elizabeth? Yr ydym yn deall ei fed yn dra go&dus ein bod yn troi a throat gyda'r Ysgrythyrau, ond nis gaUwnoddi wrth .hyny -ma'r Eglwys wedi bod ynenwogytieihymtyniad wrthynt drwy yroesoedd, athymayrhet!y)iausydd genym i ddat !M: i rwymo 'At!Ja Jones' yu inhwngc y dda.'U, ac at y Gair ac at y Dystiolaeth yr awn i roddi attebi.nt i'w gwestiyuau ffol ac ynfyd. Dywedir: 'Canys y mae yr Yegrythyr yn dy. weyd wrth Pharaoh, I hyn y'th gyfodais di, fel y dangoawn fy ngaUu ynot ti, ac let y datgenid fy enw trwy yr holl djaear.' Duw a i gaeododd. ef ar orsedd; ae yn awr, A oedd yr Arg)wydd yn wneuthurwr rhai o ddeddfan ci deyi-ii,tsiatl? A oedd y Nefoedd yn sefy)! o'r tn cefn i'r deddtM awnaeth i orthrymn Iara,e!, ei bobl gyfammodol? Dywedir hefyd wrth Nebuchodonosor fel hyn:— h frenin, wyt fremn brenhinoedd; cfmys Duw y N efoecl(l a r&ddod.d i ti Frenhinia.eth, ga.Uu, a nerth, a gogon- iant' Pa aawl un o ddeddfau y bremn hwn a wnacd trwy awarded oruchet! A weinyddai Mgyiion i'r coisbwHaid a rwyment, a hisgent, ae a fwrient ytri Uangc i')' n'wru (!anU,yd boeth? AI deddhu o awdurdod ddwyto] a ht yn I!ethu y tri luddew hyn, y rM oefMynt yn Š:smaticiaill yn addoUad y (Mebv aur? Cotied Adda Jones' hefvd 'nad ORS awcturctod ond oddi wrth DJuw; a'r awdurdodau y sydd, gan Dduw y maent wedi eu hordeinio.' Duw sy'n rtioi yr wclurdoJfonel dyn ion sydd ynei chamddefnyddio. Duw a gyssyllt.